Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы моол авиакомпанияның удуртулгазы-биле Кызыл биле Улан-Батор аразынга агаар аргыштырылгазын организастаар арганы чугаалашкан

Тываның Баштыңы моол авиакомпанияның удуртулгазы-биле Кызыл биле Улан-Батор аразынга агаар аргыштырылгазын организастаар арганы чугаалашкан 28.09.2019
Тыва биле Моолдуң хоорайлар аразынга авиарейстер организастаарының айтырыгларын сайгарар дээш Кызылда келген Моолдуң «Хунну Эйр» авиакомпанияның чиңгине директору Пурэвжал Мунхжаргал-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан. 
Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды тывысканының дугайында дыңнааш, Тываже албан-биле чедип келгенин аалчы дыңнаткан. Дээрги Мунхжаргал авиакомпанияның ээлери база ол боду, удуртукчузу болгаш, Тыва биле Моолдуң аразынга ужудуушкуннарны организастаарынга сонуургалдыын дыңнаткан. 
Моолдуң өске-даа авиакомпаниялары Тываже угланган маршруттарны ажыдар арганы дилеп тып турарын ол чугаалаан. Ынчангаш «Хунну Эйр» бир дугаарында ындыг саналды киирип, бо чылын-на Улангомдан Кызылче техниктиг авиарейсти ужударынга беленин чугаалаан. Мунхжаргал тыва тала-биле ол рейсти дугуржуп болур эргелиин дыңнаткаш, кандыг чүүлдерге чөпшээрежилгелер херегин чугаалаан. 
Элээн каш ындыг чүүлдер бары билдинген. Чижээ, амгы үеде Улангом азы Улан-Батордан Кызылче ужударынга российжи-моол кызыгаарда чүгле чаңгыс агаар оруу бар - Новосибирск уунда. Техниктиг ужудуушкун үезинде Кызылче угландыр ээптер эң чоок черни тып алыр апаар. 
Амгы үеде бар агаар оруу-биле Улангомдан ужуп үнер болза, 50 минута болурун компанияның специалистери санаан. Бир эвес Тываның найысылалынче дорт агаар оруун ажыдып аптар болза, ужудуушкуннуң үези ийи катап – 20-25 минута чедир кызырлы бээр.
Оон аңгыда Россия биле Моолдуң Чазактарының аразында дугуржулгаже Кызылдың аэропортун киирер айтырыгны шиитпирлеп алыры чугула. Бир эвес ону шиитпирлептер болза, ол дугуржулгада көрдүнген шупту программаларга база төлевилелдерге киржип, авиааргыжылганы хөгжүдүп болур. 
Техниктиг рейс шиитпирлээр ужурлуг айтырыгларны илередир аргалыг. Ол дээрге, аэропорттарда кызыгаар болгаш каайлы хыналдазын хандырар адырда, агаар судноларының чер кырында хандырылгазы, чурттар аразында ужудуушканнарның диспетчер башкарылгазы дээш, өске-даа айтырыглар-дыр. 
Чижээ, Тываның аэропортунга англи дылды билир авиадиспетчерлер, ужудукчулар, специалистер негеттинип турар. IKAO хамааты авиацияның делегей организациязының негелдези ындыг. Оон аңгыда, аэронавигацияны спутник системазы-биле дериир апаар, чүгле чурттар аразының амгы ужудуушкуннарынга эвес, а иштики рейстерге приборлар-биле самолеттарны башкарарынга өөредир. 
Тываның Баштыңы дээрги Мунхжаргалга саналы дээш четтиргенин илерткеш, Моол чурттуң президентизи Халтмаагийн Баттулга-биле Тыва биле Моолдуң аразынга ужудуушкуннарны организастаар айтырыгны чаңгыс эвес катап чугаалашканын демдеглээн. Чоокта чаа-ла президент олче долгааш, тыва угже авиааргыжылганы ажыдар дугайында дугуржулгаже эглип, ону Улан-Баторже чалаанын чугаалаан. 
Шолбан Кара-оол моол аалчылар-биле ужуражылгада киржип турар транспорт, экономика сайыттарынга, Кызыл аэропортунуң удуртукчуларынга «Хунну Эйр» компания-биле кады бирги техниктиг рейсти ужударынга эки белеткенирин дааскан. Росавиация баштыңының деңнелинге шиитпирлээр айтырыгларны неделя дургузунда белеткеп чыыр даалганы берген. Чазак даргазы Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько-биле боду ужураажып чугаалажырын аазаан. 
«Хунну Эйр» Моолда эң кедилиг болгаш дүрген сайзырап турар авиакомпанияга хамааржыр. Сөөлгү ийи чылда доктаамал ужуп турар 8 маршрут четкизи немешкен. Россия Федерациязы биле Кыдат Улус республиканың хоорайларынче делегей ужудуушкуннарын кылып турар. Компания Улан-Баторда «Чингисхан» аэропортунда турумчаан.

Возврат к списку