Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл хоорайда 2019 чылда септээр ужурлуг объектилерде ажылдар доозулган

Кызыл хоорайда 2019 чылда септээр ужурлуг объектилерде ажылдар доозулган 02.10.2019
“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилелдиң бир чугула кезээ - регионнуң орук четкизин эде чаартып септеп-селиири болур. 
Регион чергелиг оруктарның 50 хире хуузун экижиткен соонда, оруктарга озал-ондактар саны чавырлып, хоорай иштинде таарымчалыг оруктарның хемчээли көвүдеп, "дыкпыш" регион оруктарының үлүү эвээжээр ужурлуг. 
Амгы үеде Тыва Республиканың девискээринде национал төлевилел боттаныышкыны-биле 40 км автомобиль оруун (95,96%) септээн: - регионнуң - 24,6 км (93,5%); - Кызылдың кудумчу орук четкизиниң – 15,5 км (100%). 
“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилелден Тыва Республиканың оруктарынга хөй салыышкынны үндүрген. Оруктар тудуунга, ону эде чаартырынга республика бюджединде база үлүг көрдүнген. 
2019 чылда найысылалдың 18 объектизин септеп, регион болгаш кожууннар аразының 26,317 км хире оруун база Кызыл хоорайда – 15,626 км орукту чаартыр ужурлуг. 
Республикада 158 км база найысылалга хамааржыр 98 км орукту 2024 чылга чедир септеп доозар. Регион болгаш кожууннар аразының, Кызыл хоорайның ниитизи-биле 41,943 км оруун септээринге, «Кызыл-Сарыг-Сеп» автомобиль оруунуң участогунда автоматтыг деңзи контролюнуң пунктузун тургузарынга республика бо чылын 482 млн. рубльди алган. 
Элээн чылдар эрткенде эргижирээн коммуникация четкизин септээр дээш оруктуң шывыын катап база ажытпазы-биле, коммунал ажылдакчыларның планынга дүүштүр ажылдарны кылган. 
Титов кудумчузунуң бирги километринде участокту эде чаартырынга 107 млн рубль ажыг акшаны тускайлаан. Ажылдар керээзи езугаар, ол кудумчуда чаартылга ажылдары бо чылдың август төнчүзүнде эгелээн болгаш, 2020 чылдың төнчүзүнде доостур. 
“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал төлевилел-биле, «Чадаана-Ак-Довурак» аразында 2,72 км, «Абакан-Ак-Довурак» оруунда - 4,372 км, «Бай-Хаак суурже кирер орукта» - 7,964 км, «Кызыл-Сарыг-Сеп» оруунда - 11,263 км хемчээлдиг регион болгаш кожууннар аразының оруктарын септээн.

Возврат к списку