Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада гриппке удур 140 муң ажыг кижини тараан

Тывада гриппке удур 140 муң ажыг кижини тараан 02.10.2019
Октябрь эгезинге чедир, Тывада бюджет акша-хөреңгизи-биле гриппке удур тарылгаларны 80,4 хуу чоруткан. Ажыл берикчилериниң хөреңгизи-биле 1200 кижи тарыткан. 
Республикада грипп талазы-биле эпидемиологтуг байдал ажырбас. Неделя дургузунда грипптээн 1050 таварылганы бүрүткээн, эрткен неделяга деңнээрге 22,7 хуу хөй болгаш, 10 муң кижиге онааштыр 31,9 кижи аараан. 89 аарыг кижини эмнелгеге чыттырган, оларның 80-и 14 хар чедир назылыг уруглар.
Эрткен неделяда Кызылда 363 кижи грипптээни демдеглеттинген. 22 аарыг кижини, оларның санында 18 бичии уругну эмчиде чыттырган. Гриппке удур болгаш ооң хоочураарындан эң-не идегелдиг арга – тарыышкынны алыры дээрзин сагындыраал. Грипп айыылдыг халдавыр, ооң баштайгы им-демдектери көстүп кээрге-ле, эмчилээни дээре. Ылаңгыя ол бичии уругларга аар дээр, ынчангаш бичии чаштарны гриппке удур халас тарыыры-биле бюджет акша-хөреңгизин чылдың-на тускайлап турар. Халас тарылганы бирги ээлчегде, иштиг херээженнер, кырган кижи болгаш хоочулуг аарыг кижилерге салыр. Оон аңгыда, эмчилер, башкылар, культура болгаш садыг албан черлериниң ажылдакчылары албан тарыттырар ужурлуг. 
Грипп болгаш өске-даа халдавырлардан аарывас дизе, холду доктаамал саваңнап чуур. Аарыг өскээн үеде, хөй чон чыылган черлерже баарын шеглээр, агаар-бойдуска дүүштүр кеттинер, өрээлдерни агаарладыр. Арыглаашкынны кылып, хууда арыг-силигни сагыырынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп, өрээлдерге таарымчалыг чылыгны тудуп, айыыл чок бактерицидтиг сайылганнарны садары - удуртукчу кижиниң харыысалгазында. Аарыг нептерээн таварылгада, эмнелге албан черлеринге чыдар оруннарны немей салыр, кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни чарлаар. Школалар болгаш уруглар садтарында уругларның 20 хуузу гриппээш келбээн болза, карантинни чарлаар. 
Эрткен эпидемиологтуг сезонда, Тывага халдавырлыг грипптен 92 кижи аараан. Чылыг үеде тарыышкынны эгелеп, хөй кижини халас тараанындан республиканың өөредилге болгаш назы четпээн уруглар албан черлеринге карантин чарлаттынмаан, чүгле санныг школаларга база суурларга өөредилгени түр үеде соксаткан турган. 
2019-2020 чылда уруглар тарыыр 106,8 муң, а улуг кижилерге – 81,5 муң кезек вакцина келген. 
ТР-ниң Кадык камгалал яамызы

Возврат к списку