Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан

Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунда энергия бээр чаа дериг-херекселди ажылдаткан 25.10.2019
Тываның чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы биле Кызыл-Хая суурларында чырык хандырылгазының чаңгыс аай системазынче кирбээн электри энергиязының чаа дөзү – каттышкан энергодериглерни ажылдадып эгелээн. 
Ол автоматчыткан чурумга ажылдаар хүнден октаг алыр электростанция биле дизельдиг генераторлардан тургустунган. 
Хүн модулюнуң күчүзү Мугур-Аксында 400 кВт болза, Кызыл-Хаяда – 150 кВт. Хүн энергетиказының объектилерин тудуп турар Россияда улуг компания “Хевел” Тыва Чазактың деткимчези-биле ол төлевилелди боттандырган. Компания Мөңгүн-Тайганы чырык-биле хандырарынга 112 млн. ажыг рубль инвестицияны киирген. 
Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнадыы-биле алырга, ооң мурнунда чырык хандырылгазы дизельдиг кывар-чаар чүүлдуң курлавырындан хамааржып турган болза, ам энергодериглер суурларны доктаамал чырык-биле хандырар. Хүнден октаг алыр батареяларны ажыглап эгелээн соонда, солярка чарыгдалы көзүлдүр-ле эвээжээн. Кызыл-Хаяда дизель хүнде ортумаа-биле 800 литр кывар-чаар чүүлдү чарыгдап турган болза, ам 280 литр чедер апарган. Аяс хүннерде хүн батареялары чырыкты бээр болза, бүргег хүннерде дизельдиг станция ажылдаар. Хүн модульдары чылда 770 муң хире киловатт чырыкты бээрин “Хевелдиң” специалистери чугаалаан. Ол республикага 31 млн. рубль түңге 600 тонна хире кывар-чүүл чүүлдү камнап алыры-дыр.

Возврат к списку