Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан

Тывага кардиологияның НМШТ эксперт бөлүү ажылдаан 25.10.2019
Медицина эртемнериниң кандидады Евгений Сорокинниң удуртканы, Россияның Кадык камгалал яамызының “Чүрек аарыгларының национал эмчи шинчилел төвү” федералдыг күрүне бюджет албан черинден эксперттер чүрек-дамыр аарыгларындан дуза көргүзүп турар Тываның эмнелге албан черлеринге комплекстиг хыналда кылып, республикага үш хонук ажылдаан. Комиссияның составында кардиология адырында эксперттер – медицина эртемнериниң кандидаттары Олег Нарусов база Владимир Малахов ажылдаан. 
Чүрек аарыгларының талазы-биле федералдыг төптен эксперттер республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кардиология болгаш хан-дамыр төвүнге, Кызыл хоорай поликлиниказынга, Улуг-Хемниң кожууннар аразының медицина төвүнге, Медицинаның информас-аналитиктиг төвүнге база Медицина профилактика төвүнге четкеннер. Оон аңгыда Кадык камгалал яамызының тускай угланыышкынныг килдистери-биле кады ажылдаан. 
Эксперттер кадык камгалалының дүрген дуза чедирилгезин, телемедицина база информас-аналитика системазын организастап база ажылдатканының шынарынга үнелелди берип, республикада чүрек-дамыр аарыгларындан аарып база чок болуп турарының статистиказын өөренип көрген. Хынакчылар аарыг кижини хайгааралда алганының, аарыгның төөгүзүн долдурганының, чүрек-дамырның хоочураан база дарый дуза чедирер аарыгларлыг кижилерни шинчиир база эмнээр схеманы сагып турарынче угланган айтырыгларже онза кичээнгейни углаан. 
Бөгүн, республиканың кадык камгалал сайыды Орлан Донгактың, бирги оралакчызы Аэлита Кажин-оол, эмнээшкин салбырының начальниги Орлан Ондар, ТР-ниң Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кардиологу Артур Дуктен-оолдуң киржилгези-биле, үш хонукта чоруткан ажылдарның түңнелин сайгарган. 
Эксперттер республиканың кардиология шугумунда специалистерниң билиг-мергежилин бедии-биле үнелеп, кардиология албанының шөлдерин калбартырын күзеп, бирги звенонуң албан черлеринде специалистерниң мергежилин бедидерин организастап, тускай онлайн-шөлдерге боттарының билиин шылгаарынга идепкейлиг киржир кылдыр кардиолог эмчилерни кыйгырган. Кожууннарже үнүүшкүннер үезинде ханы шинчилгени чорударда Медицина профилактика төвүнүң арга-хевирлерин ажыглаарын сүмелээн. Кардиология албанын амгы үениң медицина техниказы-биле немей чепсеглээри чугула деп эксперттер санаан. 
Кадык камгалал сайыды Орлан Донгак регионнуң Кадык камгалал яамызының чүрек болгаш хан-дамыр аарыгларындан чурттакчы чоннуң аарыыр база чок болурун эвээжедир сорулгалыг ажылының шынарын бедидеринге дузаны көргүскени дээш бодунуң талазындан четтиргенин илереткеш, ук айтырыгларны шиитпирлээр бодунуң көрүжүн илереткен. Ниити аарыгларның чаа эмнелге корпузу ажыглалче кирерге, кардиология биле неврология албаннарының шөлдерин улгаттырар, амгы үениң чугула эмнээшкин техниказы-биле четчелээр айтырыг шиитпирлеттине бээр деп сайыт демдеглээн. 
Кардиологияның НМШТ комиссияның бирги келиишкининиң түңнелдерин сайгарып тура, чурттуң Президентизиниң 2030 чылга чедир чурттакчы чоннуң амыдырал байдалын экижидип, ортумак хар-назынны 80 хар ажырар дээн күрүне айтырыын шиитпирлээринге ам-даа сырый кады ажылдаар деп дугурушкан.

Возврат к списку