Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин коллегаларынга сагындырган

Тываның Баштыңы амгы үениң чижилгелиг экономиктиг байдалында харыысалга күштелгенин  коллегаларынга сагындырган 12.11.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, ТР-ниң Чазак кежигүннеринге база муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга федералдыг национал төлевилелдер күүселдезинге идепкейлиг киржирин сагындырган. 
Регион удуртукчузунуң чугаазы-биле алырга, республика экономиктиг чаа үе-биле чурттаар ужурлуг:
«Чурттуң президентизиниң национал төлевилелдери Тываның мурнунга улуг сорулгаларны салган. Республиканы хөгжүдер арга-хевирлер тургустунуп, чаа деңнелче көдүрлүрүнге харыысалга улгаткан. 2020 чыл - боттуг бергелерни ажып эрте бээр дээш билектерни сывырныпкаш, кызымак ажылдааннарны хынаар үе. Ол чугула ажыл-чорудулганың тодаргай көргүзүглерин федералдыг акша салыышкынының дузазы-биле чедип алыр. Частырыглар дээш эң шыңгыы харыысалганы чүктээр апаар. Аазатпайындан төлевилелди боттандырбааны дээш, шиңгээттинмээн акша-хөреңгини республика бюджединден торгаал кылдыр төлээр, ынчангаш харыысалга чок чоруктуң өртээ аарын сагындырдым. Мээң кыйгырыымны шупту деңнелде дыңнаан турар ужурлуг. Чаа үе биске – муниципалдыг удуртукчулардан эгелээш, яамылар болгаш ведомстволар удуртукчуларынга чедир частырыг дээш негелдениң чаа деңнелин хүлээндирер. Бир эвес тура-чүткүлдүг, демнежир болзувусса, бөгүнгү ажылывысты бистиң салгалдарывыс төлептии-биле үнелээр». 
Тываның Баштыңының бирги оралакчызы Александр Брокерт чаа школалар, уруглар садтары болгаш немелде тудуглар төлевилел-смета документилерин кылыры чугула деп чугаалаан. «Уруглар садтары тудар акша-хөреңгини дүрген шиңгээдир херек. Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнде ажылдар шимчеп эгелээн. Чылыг дамчыдар четки тудуу чорудуп турар. Эргижирээн оран-савадан чурттакчыларны өскээр көжүрер айтырыгны шиитпирлээр. Программалар күүселдезинге хүн бүрүнүң мониторингизин кылып турар бис» - деп, Александр Брокерт демдеглээн. 
Шиңгээттинмээн акша-хөреңги дээрге, тудуг шөлдеринге чеңин даап алгаш ажылдар ужурлуг оралакчы даргаларның, сайыттарның амы-хууда харыысалгазында деп, Тываның Баштыңы айыткан.

Возврат к списку