Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас

Ноябрьның 13-тен 16-га чедир Тывага хадып, улуг хар дүжүп, оруктарга тайгактаар чадавас 14.11.2019
2019 чылдың ноябрь 13-те ындыг медээни берген.  
Ноябрь 14-те Тыва Республикага соңгу-барыын чүктен хаттың күжү секундада 17-22 м чедип, оруктарга тайгактаар, чамдык черлерге улуг хар дүжер, ыяштарда база чырык удазыннарында хар дошталдыр доңа бээр чадавас.  
Тыва Республиканың девискээринге ноябрьның 14-түң 19 шактан ноябрь 16-ның 19 шакка чедир агаар медээзинден алырга, ноябрьның 15-те чамдык черлерге улуг эвес хар чаар, соңгу-барыын чүктен хаттың күжү секундада 18 метр чедер. Ноябрь 16-да кезек хар чаар.  
Ноябрь 15-те дүне агаарның температуразы: -12,-17°, чамдык черлерге -19,-24°;  
Ноябрь 16-да: -22,-27°, чамдык черлерге -28,-33°.
 Ноябрь 15-те хүндүс агаарның температуразы: -6,-11°, чамдык черлерге -11,-16°; Ноябрь 16-да: -15,-20°, чамдык черлерге -21,-26°. 
Россияның ОБЯ Тыва Республикада КЭ ажылдакчылары авточолаачыларга орук шимчээшкининиң дүрүмнерин сагыырын база айыыл чок чоруктуң хемчеглерин сагып чоруурун дилээн. Оруктарга орук-транспорт болуушкуннарын болдурбазы-биле, хенертен дүрген ээр дээн ышкаш чүүлдерни кылбайн, оожум халдырын сагындырган. Тайгыр орукка автомобильди тургузары элээн нарын дээрзин утпаңар. Бир эвес чолаачы мергежилиңер эвээш болза, бодуңар автомобилиңер-биле чер чоруун шеглеп, хөй-ниитиниң тарнспортун ажыглаңар. 
Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада Кол эргелелиниң бүзүрел телефонунуң дугаары: 8(39422) 9-99-99.

Возврат к списку