Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы

Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы 10.01.2020
Муниципалдыг тургузуглар-биле селекторлуг аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол адыр аайының угланыышкыннары-биле ажыл-агыйжы эки үре-түңнелдерлиг чыл болур ужурлуг деп, айыткан.
«2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы болур. Бистиң республикага ооң мурнунда кажан-даа туруп көрбээн инвестицияларны камгалап алган бис. Хөгжүлдениң экономиктиг бир шимчедикчизи – тудуг адырында. Ооң-биле холбаштыр, бодумнуң оралакчым Александр Брокертке кадрлар-биле тудуг яамызын быжыглап база федералдыг чогуур органнар-биле кады ажылдажылганы, ооң организастыг кезээн күштелдирер даалганы бердим. Чоокку 5-10 чылдарже стратегтиг көрүш-биле көрүп алган, тудугнуң өртек-үнезин бадырып, кадрлар белеткелиниң айтырыгларын бүгү талазы-биле шиитпирлеп шыдаар яамы турар ужурлуг. Тус черниң чиг эдин ук адырга ажыглаар кылдыр болбаазырадыптар бүдүрүлгелерни тургузар херек. Бистиң чонувустуң байдалдарын кожа-хелбээ регионнар-биле деңнештирер дээш, тудар, кылыр ажылдарывыс хөй. Ылаңгыя социал адырда. Ол дээрге, республиканың кожуун-суурларынга 70 ФАП-тарны тудары, бо хүннерде 1930 чылда туттунган оран-савалыг Чөөн-Хемчиктиң төп кожуун эмнелгезинге чаа тудугну – онза тудуг объектизин тудары дээш, оон-даа өске. Оон аңгыда ыжык аарыгларының эмнелгезин база тудар бис. Амгы үениң дериг-херекселдери-биле дериттинген чаа терапия корпузун апрельде ажыдар. 20 хире угланыышкынны хаара туткан тудуг адырының хөгжүлдезинге идигни бээри чугула».

Возврат к списку