Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар

Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар 23.01.2020
Студент отрядтарны деткиир болгаш хөгжүдеринче угланган чарыгдалдарны Тываның бюджединде 2020 чылдан эгелеп тускайлаан. Республика чазаа шак ындыг саналдарлыг хоойлу төлевилелин деткип, ТР-ниң Дээди Хуралынга сайгарып көөр кылдыр документини чоруткан
Бир эвес хоойлуну хүлээп алыр болза, студент отрядтар социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организация кылдыр регион бюджединден акшаландырыышкынны алыр аргалыг. Коммерцияга хамаарышпас организация болганда, күрүнеден саң-хөө, информастыг, тайылбырлыг дузаны алыр эргелиг. 
Студент отрядтар күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларны күүседири-биле садыглаашкыннарга, конкурстарга киржип, бюджеттен саң-хөө дузазы кылдыр грант база субсидияларны дорт ап болур. Хоойлу эрге-чагырга органнарынга студент отрядтарны хөгжүдеринге черден аңгыда, шимчээр болгаш шимчевес өнчү-хөреңги-биле дузалажырын хүлээндирген. 
Тывада 10 ажыг студент отрядтар күш-ажылчы семестр үезинде чылдың-на ажылдап турарын сагындыраал. 2019 чылда 400 ажыг дайынчылар ажылдап чайлаан. Отрядтар тудуг объектилеринге, дилээшкин-камгалал ажылдарынга, туризм, өөредилге адырынга, волонтер шимчээшкининге, ол ышкаш көдээ ажыл-агыйынга, археологтуг казыышкыннарга, чурттакчы чонга ачы-дуза хандырылгазынга база корум-чурум хайгааралынга киришкен.

Возврат к списку