Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Фронтучу Георгий Абросимов дайын хоочуннарының тураскаалдарын канчаар экижидерин Тываның культура сайыдынга саналдаан

Фронтучу Георгий Абросимов дайын хоочуннарының тураскаалдарын канчаар экижидерин Тываның культура сайыдынга саналдаан 04.03.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, культура сайыды Алдар Тамдын Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка чораан.
Георгий Васильевич тураскаалдыг чамдык черлерниң аян-шинчизи шоолуг эвес дээрзин Тываның Баштыңынга дыңнаткан.  
Совет Эвилелиниң Маадыры Хомушку Намгаевич Чургуй-оол аттыг кудумчуда аскан мемориалдыг самбыраның хевири таарымча чок дээрзин культура сайыдынга ол чугаалаан. Ында боодал чечектер салыр чер чок. Совет Эвилелиниң маадырынга тураскаалды эрткен-дүшкен машиналарга-даа, республиканың чурттакчыларынга-даа, кижи бүрүзүнге-даа көскү кылдыр, Чургуй-оол биле Дружба кудумчуларның белдиринде, АТП бүдүрүлгезиниң азыында черге тургузарын Георгий Васильевич  сүмелээн. Культура сайыды Кызыл хоорай мэриязы-биле ол айтырыгны чугаалажып көөрүн аазаан. 
Оон улаштыр сайыт биле хоочун В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының турар чери Щетинкин-Кравченко кудумчузунга четкен. Георгий Васильевич филармонияның адын бижээн үжүктерге таарзынмаан, кажан Алдар Констанович албан чериниң адын долузу-биле номчуп бээрге, аңаа сеткил ханып, чөпшээрешкен. 
Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимов Май 9-та – Тиилелге хүнүнде Москва хоорайга болур Тиилелгениң Парадынче Тываны төлээлеп чоруур кижи болгаш, ол айтырыгны база сонуургаан. Кызылдан Москваже дорт ужуп болурун дыңнааш, дыка амыраан. Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының удуртулгазының даалгазы езугаар, яамының социал хандырылга килдизиниң консультантызы Айдысмаа Ооржак Тываның күрүне университединиң филология факультединиң 2-ги курузунуң студентилери волонтерлар-биле кады тылдың ишчизи Нина Петровна Демихинага дуза көргүзүп четкеннер. Нина Петровна орден-медальдарын камныг чодуп, ооң чуртталгазында эң кол байырлал – Тиилелге хүнүн төлептиг уткуур деп турарын республика Баштыңы-биле ужуражылга үезинде чугаалаан. 
Тываның күрүне университединиң студентилери “Хоочунга дузалаш” акция-биле тылдың хоочунунга дузалашкан. Нина Петровна арыглаашкын соонда, чайынналдыр чырый берген медальдарлыг костюмун кедипкеш, аныяктар-биле кады чурукка тырттырган.

Возврат к списку