Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: регион хөгжүлдезиниң тускай программазын хүлээп алыр үези чоокшулаан

Тываның Баштыңы: регион хөгжүлдезиниң тускай программазын хүлээп алыр үези чоокшулаан 05.03.2020
ТАСС, март 4. Регионнуң ажылдап кылганы Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бодунуң программазының хемчеглеринче инвестиция төлевилелдерин боттандырарынга байдалдарны тургузуп, биче болгаш ортумак бизнести, көдээ ажыл-агыйын деткиири кирген. Республика чазааның парлалга албаны ооң дугайында средада ТАСС-ка дыңнаткан. 
РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыдының кураторлааны Тыва-биле кады, хожудаңгай он регионнуң мурнады хөгжүдер боттарының тускай программаларын чедир ажылдааш, март 10-га чедир сайыттар кабинединче киирер даалганы РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин бергенин ТАСС ооң мурнунда дыңнаткан турган. 
"Тускай программаның планынче инвестиция төлевилелдерин боттандырар база инфраструктура кызыгаарлаашкыннарын чайладыр байдалдарны тургузарынче, тудуг материалдарының үлетпүрүн хөгжүдеринче, биче болгаш ортумак бизнести, көдээ ажыл-агыйын сайзырадырынче угланган хемчеглер кирген” – деп, парлалга албаны дыңнаткан.
Тускай программы 2020 чылдан 2024 чылга чедир боттандырар хуусаалыг болгаш, ынаар федералдыг бюджеттен 5 млрд рубльди тускайлаары көрдүнген. Программа күүселдезин 2025-2027 чылдарже узадып болур чадавас. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол программа “дорт финишче” чоокшулаанын демдеглээн. 
"Бир чыл дургузунда федералдыг яамылар удуртукчулары-биле доктаамал ужуражып, чугула документини хынамчалыг ажылдап кылган бис. Бистиң чагыгларывыска дадагалзал тургустунуп келбес кылдыр, ылап кылып, бадыткаан чүүлдеривис хөй. Ылаңгыя 2024 чылга чедир тудар чуртталга бажыңнарының чер участоктарын белеткээрде, улуг инженер четкилери база социал угланыышкынныг объектилер-биле хандырттынган турарын көрген бис” – деп, Ш. Кара-оол "Контактыда" бодунуң арынында бижээн.

Возврат к списку