Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чаа коронавирус халдавырының тараарын болдурбас талазы-биле штабтың ажылын дыңнаткан

Тываның Баштыңы чаа коронавирус халдавырының тараарын болдурбас талазы-биле штабтың ажылын дыңнаткан 20.03.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: 
- Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар, Тывага чаа коронавирус халдавырының тарап нептерээрин болдурбас талазы-биле республиканың оперативтиг штавы бодунуң ажылын уламчылап турар. Бо хүннүү-биле, коронавирустан аараан деп лабораторлуг шинчилге-биле бадыткаан болгаш аарыгга каразыттырып турар деп чаңгыс-даа кижи бүрүткеттинмээнин дыңнаттым. 
Штаб профилактика хемчеглерин күштелдирген. Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде Польша, Германия база Моолдан келген 3 кижи хыналдада. Ол хамаатылардан алган баштайгы анализтерниң харыызы анаа болган, ам дараазында чаданың анализтерин хынап турар. 
Чурттуң өске хоорайларынга чорааш, коронавирус аарыынга каразыттырган кижилер-биле харылзажып турар кижилерден алган 260 анализтиң лабораторлуг шинчилелдер түңнелдери анаа болган. 
Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге база Спид төвүнге күзелдиг кижилер тестированиени эртип ап болур. 60 хардан улуг назылыг, тыныш системазында хоочураан аарыглыг кижилерже, Россияның хоорайларындан Тываже чанып келген студентилерже кичээнгейни күштелдирер. 
Республиканың школаларында апрель 8-ке чедир дыштанылганы чарлаан, студентилер ырактан өөренир арганы ажыглап турар. Садыг объектилери база хөй-ниити транспорту дезинфекциялыг арыглаашкынны чорудуп турар.  
Халдавырлыг COVID-19 аарыын калбаа-биле нептерээрин болдурбас дээш, боттары бирги ээлчегде камгаланыр ужурлуг: 
• саваң-биле холду доктаамал чуур; 
• караан, думчуун, аасты хол-биле дегбес; 
• хөй кижилер чыылган хааглыг черлерге камгалал масканы кедер. Аарып турар кижилер өскелерге халдатпас дээш, маскалыг болур. 
• бажыңны арыглап-аштаар. Доктаамал ажылдап олур черин – столун, клавиатураны, телефоннарны, планшетти база эжик тудаларын дээш, өске-даа эдилелдерни спирт холумактыг чүүлдер-биле аштаар. 
 Кандыг-даа хевирниң ажыл берикчилери коллективи дээш сагыш човаар ужурлуг – өл арыглаашкынны хүнде ийи-үш катап чорудар, эртен эрте агаарладыр, аарыксап турар кижилерни коллективче киирбес, хуу гигиенаны сагыырынга байдалдарны тургузар – чунар черлерни хынаар, саваңнарны салыр (суук саваң-биле хандырар), чаңгыс удаа ажыглаар аржыылдарны азар, бактериялар узуткаар лампаларны сугар.
 Мону билип алыры чугула: 
Республикадан дашкаар коронавирус илереттинген черлерден келген кижилер бодунуң дугайында 89235901323, 89333141449, 89232641865 дугаарлыг “изиг шугум” телефоннарынче дыңнадып, специалистерниң тайылбырын алыр. Бажыңга чааскаан артканы дээре, бир эвес аарыгның им-демдектери бар болза, чүгле чаңгыс кижи-биле харылзажыр. Бир эвес ындыг арга чок болза, обсерваторга чыттырар. Чаа коронавирус халдывыры бар Россияның өске регионнарындан келген студентилерге база ол хамааржыр.

Возврат к списку