Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Call-төптерни чедир дериир талазы-биле оперативтиг хемчеглер

Call-төптерни чедир дериир талазы-биле оперативтиг хемчеглер 19.06.2020
Республиканың Кадык камгалал яамызы Тываның Баштыңының даалгазы езугаар, Дүрген дуза чедирер болгаш айыыл-халаптар медициназының төвүнүң call-төвүн болгаш поликлиникаларны чогуур дериг-херекселдер болгаш билиг-мергежилдиг кадрлар-биле четчелээр талазы-биле оперативтиг хемчеглерни чорудуп эгелээн. 
 Дүүн кадык камгалал сайыдының оралакчызы Алиса Шимит дүрген дуза чедирер болгаш айыыл-халаптар медициназының төвүнүң call-төвүнүң база республиканың консультативтиг-диагностика поликлиниказы (РКДП) биле Кызыл хоорай поликлиниказының “изиг шугумнарының” ажылын хынаан. Республиканың консультативтиг-диагностика поликлиниказының call-төвүнде дөрт ажылдакчы «сес шактан сес шакка чедир дүштеки чапсар чокка” бөгүнде ажылдап турар. 3-30-93, 2-07-60 , 3-25-16 дугаарлыг телефон аппараттарынче база 3-72-72 чаңгыс аай дугаарже кыйгыртыглар кээп турар. РКДП-ниң бүрүткел эмчизи Виктория Ооржактың чугаазы-биле алырга, бир сменада 150 хире чалалга кээр.
«Чаңгыс-даа кыйгыртыг кичээнгей чокка артпас. Бажыңче эмчини кыйгыртканын бүрүткээш, участок эмчизинче электроннуг харылзаа-биле дамчыдар. КТ-ни канчаар эртериниң, covidке анализ дужаарының дугайында айтырыглар хөй. КТ-ни чүгле эмчиниң бижии-биле, а анализти Роспотребнадзорнуң айтыышкыны-биле эртер деп, кижи бүрүзүнге тайылбырлап турар бис. Бистиң поликлиникада быжыглаттынган-даа болза, херек кырында өске микрорайонда чурттап турарын ажылга көөр бис” – деп, Виктория Ооржак чугаалаан.  
Мартта ажылын эгелээн коронавирус-биле байдалга мониторинг чорудар информастыг төптүң “изиг шугумунда” 39 специалист үш сменада хувааттынып, сес шактап ажылдап турар. Республика Баштыңының даалгазын күүседип, дүрген дуза чедирер болгаш айыыл-халаптар медициназының төвүнде ийи ажылчын олутту немээн. Эмчи дузазының чедингирин болгаш шынарын бедидер айтырыгларны комплекстиг шиитпирлеп турар. Сall-төптерниң күчү-күжүн быжыглаары-биле чергелештир, мобильдиг бригадаларның ажылчын үнүүшкүн графигин экижидер ажылды чоруткан. Медицина организацияларының удуртукчуларынга күүсекчи эрге-чагырганың өске органнары-биле кады ажылдаарының, дүрген дуза албанын бедик мергежилдиг кадрлар, дериг-херекселдер болгаш автомашиналар-биле хандырарының немелде аргаларын тыварын дааскан.

Возврат к списку