Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды чаа өөредилге чылының республикага эгелээриниң дугайында

Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды чаа өөредилге чылының республикага эгелээриниң дугайында 31.08.2020
Татьяна Санчаа, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды: 
- Сентябрь 1-де шупту өөреникчилер, студентилер өөренип эгелээр. Бирги классчыларга болгаш өөренип турар шупту кижилерге байырлал хүнү. Чаа өөредилге чылында шупту өөренир. Ажы-төлүвүс аарый бербезин дээш, ада-иелер сагышты салыр ужурлуг. Ырактан өөренир хевирни ажыглаар  бис. Школаже чорудар мурнунда, ажы-төлдүң эъдиниң изиин хынап турарын диледим.
425 санныг шупту өөредилге черлери температураны база хынаар. Эш-өөрү, үе-чергези, өске уруг-дарыг аарый бербезин дээш, кичээлдер мурнунда хыналданы кылыры – эң чугула. Бистиң башкыларывыс кичээлдерни эрттирериниң бүгү-ле аргаларын ажыглаар, кичээнгей чокка кым-даа артпас. Уруг бүрүзүнге билигни бээр. 
Республикада 16 техникум база колледжтер бар. Ында база-ла бистиң ажы-төлүвүс хаара туттунган. Оларның аразында 9 класс соонда дужаап кирген назы четпээннер хөйү-биле өөренип эгелээн. Чаа өөредилге черинче кирип алганы база-ла байырланчыг хүн. Амдыызында кызыгаарлыг хемчеглерлиг ийиги чадада чоруп турар болгаш, уруглар садтарында амдыызында чүгле дежурный бөлүктер ажылдаар. Садик бүрүзү Роспотребнадзорга дыңнаткан, чөпшээрел документилерни алган соонда, долу күжү-биле ажылдап ажылдап эгелээринге белен. 
 Бо чылын капитал болгаш агар септелгени хөйү-биле кылдывыс. Техникумнарывыстың материал-техниктиг баазазын элээн чаартып алдывыс, ынчангаш өөредилге организациялары өөредилгени эгелээринге белен, эжиктер ажык деп, ада-иелерге, оолдар, кыстарга дыңнаттывыс. 
 Ак-Эрик суурда чаа школавыс уругларны хүлээп эгелээрин онзалап айтыйн. Аңаа “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” база “Чаа сорук” төлевилелдер киржикчилериниң ажы-төлүн хаара тудар. 
База бир чаа чүүл – техникумга IT–технологиялар талазы-биле өөредилге курстары ажыттынган. Техникумнарывыста болгаш колледжтеривисте бюджет олуттарынче кирип алырынче оолдар, кыстарны чалап тур бис. Ажы-төл астыгып чыдып калбас кылдыр, өөредилгеже кижи бүрүзүн хаара тударын өөредилге яамызы хандырар ужурлуг, ынчангаш яамыга келиңер. Школа доозукчулары профессионал өөредилгеже – дээди азы ортумак тускай өөредилге черинге өөренгени турарын чедип алыр ужурлуг бис. Шупту биргиклассчылар парталарга олурар ужурлуг – ол бистиң онза контролювуста.

Возврат к списку