Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда малга кышкы чем белеткели

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда малга кышкы чем белеткели 01.09.2020
Тываның чедери берге эң ыраккы кожууну – Мөңгүн-Тайгада мал чеминиң белеткели кайы хире чоруп турарынга хамаарыштыр кожуун чагырга даргазының көдээ ажыл-агый болгаш экология талазы-биле оралакчызы – көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртукчузу Чойган Демир-оолович Иргиттиң дыңнадыы: 
- Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кышка белеткелди демниг чорудуп, мал чемин четчир кылдыр курлавырлаар даалганы көдээ ишчилерниң мурнунга салган. Мөңгүн-Тайга кожууннуң чагыргазы чазак даргазының айтыышкынын күүседири-биле, мал чеминиң белеткелин харыылаар оперативтиг штабты тургузуп, ажыл планын тургускан. Кожуун чагырга даргазының айтыышкыны езугаар, 2020 чылдың июль 25-тен август 25-ке чедир шалыпчы айны чарлап, тус черниң малчыннар, бюджет организацияларының ортузунга мал чемин белеткээринге кожуун мөөрейин организастаан.
 Мөңгүн-Тайга кожуун бо кышче 1300 тонна мал чемин белеткээр планныг. Сентябрь 1-ниң хүнүнге чедир 694,8 тонна сиген-ширбиил белеткеттинген. Ол дээрге планның 53 хуузу болур. Кожууннуң мал чеминиң курлавыр фондузунга 20 тонна сигенни кылыр планны 8 тонна чедирип алган. 
Кожуун девискээринде ажыл чок 62 аныяктарны сезоннуг ажыл - сиген кезилдезинче хаара туткан. Бо хонуктарда Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунуң Көктүг-Алаак деп черде чеди кижиден тургустунган сигенчилер бригадазы 20 тонна сигенни “Малчын” КУБ-ка дээш кезип, сарааттаан. А “Мөген-Бүрен” көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези Таңды кожуунда хуу сайгарлыкчы Михаил Санниковтан 250 дүрүг сигенни садып алыр дугуржулганы кылган. 
Кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртулгазы-биле, август айның эге хүннеринде Мөген-Бүрен сумузунуң девискээринге “Малчын” болгаш “Мөген-Бүрен” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгелерниң хереглелинге дээш сиген кезериниң мөөрейин эрттирген. Аңаа 230 сигенчилер киржип, 1 трактор, 1 КамАЗ, 6 автомашиналарны хаара туткан. Мөөрей хүннеринде 161 тонна сигенни кезеп белеткээш, бүдүрүлгелерге хүлээткен. Мөген-Бүрен суму чагыргазы 50000 рубльди, а “Мөген-Бүрен” КУБ-туң удуртулгазы 62386 рульди, ниитизи-биле 112386 рубльди шаңнал акшазы кылдыр мөөңнээш, тиилекчилерни шаңнап-мактап, хей-аъдын көдүрген.

Возврат к списку