Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Билиглер хүнү эки эрткен

Тывага Билиглер хүнү эки эрткен 01.09.2020
Тыва Республика Билиглер хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглерни санитар-эпидемиологтуг чурумну болгаш социал дистанцияны сагып эрттирген. 
Өөредилге болгаш эртем яамызы Билиглер хүнү канчаар эрткенин дыңнаткан.  
«Август 31-де республиканың шупту школаларынга Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан тайбың темазынга кичээлдер эрткен. 2020 чылдың сентябрь 1-де школаның эргинин бир дугаар артап кирип турар биргиклассчыларга байырлыг чыскаалдарны организастаан. Биргиклассчыларга болгаш доозукчу класстарга, оларның ада-иелеринге уттундурбас хүн болуп артары чугаажок. 
Регионда 173 өөредилге организацияларында 71637 өөреникчилер өөренип турар. Оларның эң хөйү - биргиклассчылар, 7 027 кижи. Тоску классче 5513 кижи кирген. 11 класста 3087 доозукчу бар. Сентябрьның 1-ден 187 уруглар садтары ажылын эгелеп, школа назыны четпээн 23393 чаштарны хаара туткан» - деп, республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан. 
Ортумак профессионал өөредилге албан черлеринде өөредилге сентябрь 1-де эгелээн. Кичээлдерни таарыштыр тургускан. Бот болгаш кежээки өөредилге бөлүктериниң кичээлдери дистанциялыг хевирге болуру чадапчок. Өөренир өрээлдерни бөлүктерге быжыглаан. Ол ышкаш 65 хардан өрү назылыг башкылар кичээлдерни ырактан эрттирер. Коронавирус халдавырының үезинде өөреникчилерниң кадыкшыл байдалын хайгаарап, айыыл чок чорукту хандырарынга харыысалга дугайында тайылбырны кичээлдер мурнунда таныштырган. Хөй-нитиниң чуртталга черлеринге чурттаар студентилерге профилактиктиг хемчеглер дугайында беседаларны чоруткан. 
Билиглер хүнүнде Тываның күрүне университединиң биргикурсчулары-биле байырлыг ужуражылганы Бирги орус башкыларга тураскаал чанынга оффлайн болгаш онлайн чурум-биле эрттирген. Университеттиң ректору Ольга Хомушку чаа өөредилге чылы биргикурсчуларга чаа чедиишкиннер база ажыдыышкыннар-биле элбек болурун күзээн. “Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг” губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле дээди эртем чедип алыксаан болгаш хереглелдиг специалист болуксаан абитурантилер чылдың-на университетче хөйү-биле дужаап кирип турарлар. Тывага келген баштайгы башкыларның кызымак күш-ажылынга хүндүткелдиң демдээ - Бирги орус башкыларга тураскаалга мөгейигниң боодал чечектерин салган.  
Сентябрь 1 – 75 чыл бурунгаар тыва чон тыва эки-турачы аъттыг эскандронну фронтуже үдээни-биле тураскаалдыг хүн. Чыылганнар эки турачыларның маадырлыг чоруунга, тайбың чуртталганы, ак-көк дээрни чаалап бергени дээш мөгейигниң минутазы-биле Маадырларга сактыышкынны кылган.

Возврат к списку