Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

18 харга чедир аныяк мөгелер аразынга Наадым-2020 тыва хүрежи

18 харга чедир аныяк мөгелер аразынга Наадым-2020 тыва хүрежи 03.09.2020
Наадым байырлалының спортчу хемчеглериниң эң-не көрүштүг кезээ - тыва хүреш маргылдаазы кезээде хайымныг эрткен. Бо удаада, сентябрь 3-түң хүнүнде 18 харга элээди оолдар аразынга 2020 чылдың Наадым чемпионун илередир хүреш “Субедей” спортчу өргээге болуп эрткен.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва кижиниң эът-ханында сиңниккен тыва хүрешти хөгжүдүп, бичии болгаш элээди оолдар аразынга спорттуң национал хевирлерин сайзырадыр дээш кезээде сагыш човап чоруур. Ооң саналы-биле эгелээн “Тыва хүрешти уруглар садтарынга”, “Бажың чанының девискээрлеринге спортчу шөлчүгештер” дээн ышкаш губернатор төлевилелдери хөй-ниитиден деткимчени алганын сагындыраал. 
Сөөлгү чылдарда муң-муң бичии оолдар тыва хүреш секцияларында, клубтарда барып, тыва хүрештиң шылгараңгай мөгелеринден чараш арга-хевирлерни өөренип, ооң чажыттарын шиңгээдип турар. Ынчангаш бичии мөгелер хүрежи бедик шынарлыг, солун, көрүксенчиг апарганын демдеглеп болур. 
Бо удаада, 2020 чылдың Наадым хүрежинге республиканың кожууннарындан эң-не шылгараңгай деп шилиттинген 128 аныяк мөгениң аразынга Тыва Республиканың бирги чери дээш маргылдаа болуп эрткен. 
РФ-тиң Камгалал яамызының Төп шериг округунуң 41 дугаар армияның күш-дамыр белеткелиниң начальниги, полковник Иван Кувыркин тыва чоннуң байырлалы Наадым хүнү-биле аныяк мөгелерге байырны чедиргеш, бо хүреште шүглүп үнген мөге 41-ги армияның спортчу ротазынга эр кижиниң ыдык хүлээлгезин эрттирер эргени чаалап алыр деп дыңнадыптарга, чыылганнар онза медээни адыш часкаашкыны-биле уткуп алган. 
Аныяк мөгелерниң аразында эрткен Наадым хүрежинде шаңналдыг черлерже киргеш, “Элээди Арзылаң” база “Элээди Начын” деп хүндүлүг аттарлыг мөгелерниң киришкени, хүрештиң салыгларын улам солун болдурган. 
Ачыр-дачыр тудуп алыышкыннарның соонда, 18 харга чедир аныяк мөгелер хүрежиниң түңнел салыында, эрткен 2019 чылдың аныяктар аразынга Наадым хүрежиниң тиилекчизи, “Элээди Арзылаң мөге” аттыг Улуг-Хем кожууннуң төлээзи Самдан Бады-Маадыр биле “Элээди Начын мөге” аттыг Сүт-Хөл кожууннуң спортучу Монгуш Аяс арткан. 
Самдан Бады-Маадыр “Арзылаң мөге” адын база катап бадыткап шүүлгеш, аныяктар аразынга Наадым хүрежиниң ийи дакпыр чемпиону болган. Мөгелер чурту Сүт-Хөлдүң мөгези Аяс Монгуш үжүүр былаашкан. 
3-4-кү черлерже аныяк мөгелер Начын Хомушку (Кызыл кожуун), Ним-Доржу Сюктермаа (Эрзин) кирген. 5-тен 8-че Болат Буянды (“Тыва” спорт школазы), “Элээди Начын” Дакыр-оол Багыр (Улуг-Хем), Доржу Монгуш (Сүт-Хөл), Аян Куржеп (Улуг-Хем) шылгарап үнгеш, аарыкчыларын өөрткен. 
“Эң чараш техника дээш” деп шаңналды Адыгжы Иргит, “Тиилелгеже чүткүл дээш” шаңналды Алдын-Херел Серээ алгаш, Наадымның белээ – дириг хойларны алган. 
ТР-ниң Спорт яамызы шүүлген мөге Самдан Бады-Маадырга 50 баш, үжүүрлешкен мөге Аяс Монгушка 20 баш, үшкү черже кирген Начын Хомушкуга 10 баш шээр малды дамчыдар сертификаттарны тыпсып, алызында бо мөгелерден республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киириштирер улуг ажыл-агыйларның удуртукчулары үнүп келиринге бүзүрелин илереткен.

Возврат к списку