Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы солагай талакы дачаларда чаа школа тудуун хынаан

Тываның Баштыңы солагай талакы дачаларда чаа школа тудуун хынаан 11.11.2020
Республика найысылалының солагай талакы дачалар ниитилели хоорайда хөй чурттакчылыг, хайымныг черлерниң бирээзи. 
Кызылдың ортумак билиг школаларында солагай талакы дачалардан хөй уруглар өөренип кээп турарын өөренип көргеш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 825 өөреникчи өөренир школаны тудар шиитпирни үндүрүп, ону “Өөредилге” национал төлевилел программазынче киирерин чедип алган. Ам ында тудуг ажылдары кидин-түлүк. 
“Бэнконс” тудуг организациязының тудуп турары үш каът улуг школада ажылдар бо хүнде кайы хире чоруп турарын республиканың удуртукчузу боду хынап четкен. Ниитизи-биле школада тудуг ажылдары 78 хуу кылдынган: каъттарның соңгаларын база даштыкы эжиктерин салган, иштики шеверлел ажылдары 99 хуу, даштын чылыглаары – 80 хуу, а тускай шывыглар-биле шывары - 45 хуу кылдынганын ол көрген. Ол ышкаш школаның чылыг системазын эптеп, белеткээн, каъттарда чырык шугумнарын шөйген. Котельная чылыгны бээринге белен. Школа даштында кижи кылаштаар черлерге брусчатканы чадып эгелээн. Спорт шөлүн дескилеп үстүрген. Школа тудуунуң бүгү ажылдарда 70 хире кижи хаара туттунган, ындыг болзажок ковид халдавырындан аараан тудугжулар база бар болгаш, ажыл арай саадап турарын тудугнуң бригадири тайылбырлаан. 
“Республика бюджединиң кады акшаландырыышкыны-биле федералдыг акша-хөреңгиден туттунуп турар объектиде ажылдар шынарлыг болгаш эки кылдынган турарын чедип алыр дээш, тудугну доктамаал хынап турар бис. Бо хүннүң байдалы-биле көөрге, ажылдар 78 хуу кылдынган бооп турар. Ол бүгүнү шүүштүрүп хынап көөрү-биле, тудуг организациязындан отчет-саавырларын биске илеткээрин негедивис. Четвергте, азы ноябрь 12-де, сонуургалдыг талалар: ТР-ниң Тудуг яамызының, ТР-ниң Өөредилге яамызының база Кызыл хоорай мэриязының удуртукчулары база “Бэнконс” КХН-ниң төлээлери чазак бажыңынга ужуражып, дүүштүрүлгени кылып, ам чорудар ажылдарны сайгарып, дугуржур бис. Тудугну чаа өөредилге чылында ажыглалга киирер дээш бүгү күштерни мөөңнээри – кол айтырыывыс ол болур. Ада-иелерниң база ажы-төлдүң эң-не манаан кол тудуу бо” – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Тываның Чазаа чурттакчы чонга социал дең байдалды тургузуп, дачалар ниитилелинге “чурттакчылыг микрорайон” эрге-байдалды тыпсырын чедип алыр дээш, чогуур ужурлуг улуг ажылдарны кылып турарын сагындыраал. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бир дугаарында бо микрорайонга социал объектилерни тударының айтырыын тургузуп, ону боттандырган. “Айыылдыг эвес болгаш шынарлыг оруктар” федералдыг төлевилел күүселдези-биле дачалар микрорайонунда 5 километр орукту асфальтылап, чырык чагыларын тургузуп, ону ажылдатканы, ында орук шимчээшкинин чурумчудар аргалыг болган. Оон аңгыда участок эмчилерин быжыглаан амбулаторлуг эмнелге пунктузун ажылдаткан. Ол ышкаш хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун болгаш чурумун тудар полиция учатогу ажылдап эгелээнден үр болбаан. 
Дачаларның чурттакчы чонунуң паспортун тургузуп турда, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерде ийи муң ажыг школа назыны четпээн уруглар бары илереттинген. Республика Чазааның деткимчезинде, чаа төлевилел-биле туттунган амгы үениң уруглар сады 2017 чылда эжиктерин байырлыы-биле ажыдып, ол кезектиң ажы-төлүн хүлээп алган. Бо хүннерде ол-ла уруглар садынга немей, ясли бөлүктеринге хамааржыр ийи тудугда ажылдар доозулган.

Возврат к списку