Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаартылгада — ужар чүүл харылзаазы

Чаартылгада — ужар  чүүл харылзаазы 09.12.2013
Ирина Романова, ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызының транспорт инфраструктура салбырының начальниги: — Россияның Чазааның хуралынга Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолдуң республикада авиация харылзаазының чидиг айтырыгларын чугаалаанын кижи деткивес аргажок.
Маңаа Кызыл хоорайның аэропортунуң бодун чаартыры эвес, а бүдүн аэропорт комплекизин тургузарының дугайында чугаа чоруп турар деп демдеглекседим. Төлевилелдиң ниити өртээ 3 млрд. 276,8 млн. рубль. Ооң иштинде федералдыг бюджеттен — 1 млрд. 491,2 млн., республика бюджединден — 220 млн., инвесторнуң киржилгези-биле1,5 млрд. рубльди чарыгдаар. Федералдыг акша-хөреңги-биле чүгле самолеттар хонар болгаш ужуп үнер дилиндекти чаартыр. Бо ажылды ийи структура күүседир. Бирээде, Кызылдың аэропорту федералдыг казна албан чери болганда, Росавиациядан акшаландырыышкын Кызылдың аэропортунче дорт шилчиир. Ынчангаш Росавиация ажылды хайгааралга алыр. Чырык-сигнал дериг-херекселин күрүне корпорациязы тургузар. Бис дилиндектиң бодун база пероннарны чаартып септээр бис.

Бо чылдың декабрь 20-ге чедир төлевилелдиң чарыгдал документациязын ажылдап кылыр күзелдиглерниң чагыгларын хүлээп алыр. Ооң соонда конкурсту эрткен албан чери-биле керээ чаргаш, документацияны 2015 чылдың июль айга чедир ажылдап дооскаш, күрүне экспертизазын эрттирер.

Аэропорт комплекизин сайзырадыры дээрге чүгле аэропорттуң бодун эвес, а ооң чанында девискээрни база хөгжүдери-дир. Чижээлээрге, өрттенген эрги аэровокзал орнунга чаа аэровокзалды тургузарын планнап турар. Оон аңгыда аэропорт делегей чергелиг болур болза, хайгаарал органнарының база аэропорттуң ажылдакчыларын чурттаар оран-бажың-биле хандырар апаар. Эки шынарлыг аалчылар бажыңы база ыяап турар.

Амгы үеде Кызылдың аэропорту — муңгаш байдалда. Тываның чурттакчы чонунуң саны эвээш, ынчалзажок кандыг-даа аэропортка күрүне негелделери дөмей. Аэропортту хандырар дээр болза, идепкейжи шууштурулга херек. А Кызылдың аэропортунга көңгүс эвээш самолеттар хонуп база ужудуп турар болганда, орулга дугайында чугаалаары нарын. Ынчангаш делегей чергелиг секторну, өскээр чугаалаарга, транзит аэропортту тургузары бо улуг төлевилелдиң түңнели болур ужурлуг.

Возврат к списку