Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Маадырларның чырык адын сактып...

Маадырларның чырык адын сактып... 10.12.2013
Декабрь 9-та Ада-чурттуң Маадырларының хүнүн Тыва Республикага демдеглээн.

Маадырларның алдар-адын сактып, ол хүн республиканың өөредилге албан черлеринге «Эрес-дидим чоруктуң кичээлдерин» болгаш класс шактарын эрттирген. Кызыл хоорайның Тиилелге шөлүнге Ада-чурттуң Улуг дайынынга амы-тынындан чарылган маадырларга тураскаал кылдыр чечектерни салган. Ук хемчегге ТР-ниң Чазааның кежигүннери, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары, сайыттар болгаш албан черлериниң, ведомстволарның удуртукчулары, чер-черлерде дайын чөрүлдээлериниң киржикчилери, хоочуннар болгаш студентилер, өөреникчилер киришкен.

Ада-чурттуң Улуг дайынының Маадырларының хүнүн 2007 чылдың февраль 28-те В. Путинниң доктаатканы федералдыг хоойлуже киирген өскерилгелериниң түңнелинде байырлап эгелээн. Ооң мурнунда 1769 чылдарда ийиги Екатерина бо хүнде Тиилекчи Ыдык Георгийниң орденин тургускан. Ынчан орден-биле дайын-чаага шылгараан, эрес-дидим дайынчыларны шаңнаар турган.

Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазының оралакчызы Михаил Козлов, Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, дайынчы шимчээшкиннерниң хоочуну Омак Ондар дээш, өскелер-даа маадырларның чырык адынга сактыышкынны кылып, аныяк-өскенни Ада-чурттуң камгалакчыларын утпайн, оларны кезээде сактып чоруурунче кыйгырган.

Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле 2010 чылда дилээшкин ажылдарының түңнелинде, 50 чыл эрткенде, 4 дайын хоочуннарын Ада-чурттуң Улуг дайынының Ордени-биле шаңнаан. Делегейде ады-сураа билдингир апарган эрес-дидим дайын киржикчилери — чаңгыс чер-чурттугларывыс Шумов алышкыларның бирээзи Александр Шумов декабрь 15-те 100 харлаанын демдеглээр. Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Василий Янчаттың тараачын-арат ажыл-агыйының удуртукчузу болуп бистиң аравыста чурттап чорууру өөрүнчүг. Совет Эвилелиниң Маадырлары Александр Семирацкийни, Василий Брагинни, Кечил-оол Түлүштү, Чүргүй-оол Хомушкуну, Михаил Бухтуевти дээш, өскелерни-даа төрээн чону, төрээн чурту утпайн, оларның чырык адын бедик көдүрүп чоруур.

Дайын-чаага бажын салган ада-өгбелеривиске мөгейигниң демдээ — кажыыдалдың минутазын Тиилелге шөлүнге кылган. Ол-ла хүн кежээкиниң 5 шакта Тыва культура төвүнге маадырларга тураскааткан байырлыг концерт болган.

Алдынай Бады-Хоо.
"Шын"солун

Возврат к списку