Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Yрер хөгжүмге өпейледип…

Yрер хөгжүмге өпейледип… 13.03.2014

Тываның күрүне филармониязының концерт залынга  ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри март 6-да чаа программазының баштайгы көргүзүүн чонга бараалгаткан.

Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга, Кызыл хоорайның тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан «Россия-биле кады» деп концерт-төлевилел көрүкчүлерниң улуг сонуургалын болдурган. Чаа программаны ажылдап кылырынга үрер хөгжүм уран чүүлүнүң тергииннери: Россияның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы,  РФ-тиң Камгалал яамызының үрер хөгжүмүнүң кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов болгаш Красноярскиниң театр болгаш хөгжүм академиязының доцентизи, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Петр Казимир база оркестрниң удуртукчузу, ТР-ниң алдарлыг артизи Тимур Дулуш олар улуг үлүг-хуузун киирген.

Yрер хөгжүмчүлерниң ажыл-ижин ТР-ниң Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак олар чыылганнар-биле кады сонуургап көргеш, бедик үнелелди берген.

-- Yрер хөгжүм уран чүүлүнүң метрлери бистиң аныяктарывысты деткип, олар-биле ажылдааны өөрүнчүг болбас аргажок. Бистиң оолдар, кыстар улуг шылгалданы бөгүн тудуп шыдааны ол-дур. Эр хейлер! Күзүн юбилей хүннеринде каш чүктен кээр аалчыларывысты бо концерт-биле өөртүр бис. Бистиң алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус, РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгуга, ооң командазының кежигүнү, үрер хөгжүмнүң  кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант В. Халиловка юбилей уткуштур биске «Тыва» деп маршты белекке бижип бергени дээш өөрүп четтирдивис. Сергей Күжүгетович Шойгу «ТУ-154» деп күчүлүг самоледун бээр болган, Валерий Халилов бодунуң удуртуп турары РФ-тиң үрер хөгжүмүнүң алдарлыг шериг оркестри-биле биске аалдап чедип кээр. Ынчан байырлыг байдалга аңаа «ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тыпсыр бис. Валерий Михайлович бистиң артистеривис-биле 2013 чылда танышкан. Бүгү-россияның үрер хөгжүм оркестрлериниң Кемерово хоорайга эрткен «Мөңгүн үннер» фестивалынга Валерий Халилов жюриниң даргазы турган. Бистиң хөгжүмчүлеривис ынчан 1-ги чергениң лауреаттары болган – деп, Шолбан Валерьевич сеткил хайныгыышкын-биле чугаалаарга, көрүкчүлер диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле деткиди.

ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри кайгамчык шапкын базымнарлыг өзүп орар. Олар боттарының тускай, кымга-даа дөмейлешпес аяны, күүселдези-биле хамыкты кайгаткан. Ындыг оркестрниң келир үези тергиин болуру чугаажок. Кады ажылдажылгавыс уламчылаар. Июнь эгезинде РФ-тиң Камгалал яамызының Кол шериг оркестри Тывага кээп «Азия төвүнде фанфарлар» фестивальга киржип, элээн концерттерни болгаш мастер-класстарны эрттирер  дээрзин  генерал-лейтенант дыңнатты.

 — ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри дээрге Петр Казимирниң төлү деп болур. Бистиң оолдарывыс-биле ол каш чыл улаштыр ажылдап турар. Ол — ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы. Ол хүндүлүг атка ылап төлептиин Петр Казимир каш-даа удаа бадыткаан. Силерге өөрүп четтирдивис, хүндүлүг хөгжүмчүлер. Оркестрниң удуртукчузу Тимур Дыртык-оолович Дулушка, оркестрниң ыраажызы, Тываның Улустуң артизи Софья Кара-оолга   болгаш бүгү хөгжүмчүлерге концерт-шылгалданы чедиишкинниг эрткени-биле силер бүгүдениң өмүнээзинден адыш часкап, байырдан чедирип каалыңар, чонум.

Сергей Арнольдовичиге Тывага, ооң каас-чараш бойдус чурумалынга, кайгамчык кижилеринге тураскааткан бедик утка-шынарлыг, чечен-мерген шүлүктери дээш мөгейип тур бис—деп, Шолбан Валерьевич чугаазын доосту.

ТР-ниң үрер хөгжүм оркестриниң концерттери бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты чараш оюну-биле «чалгынналдырды». Кижиниң катап-катап дыңнаксаазы келир-дир. Yрер хөгжүмге өпейледип, силерге чоргаарланып олурдувус, хөгжүмчүлер!

 Светлана Балчыр.

"Шын" солун


Возврат к списку