Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл кожуун бирги черде

Кызыл кожуун бирги черде 15.08.2014

2013 чылда ажыл-чорудулгазының дээштииниң талазы-биле Кызыл кожуун муниципалдыг тургузугларның аразындан бирги черни ээлээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң чагыргазынга 2013 чылда ажыл-чорудулгазының дээштииниң талазы-биле муниципалдыг районнарның аразындан бирги черни ээлээни дээш 1 миллион рубль түңнүг сертификатты тывыскан. 3.500 миллион рубль түңнүг сертификатты кожуун чагыргазынга Каа-Хем суурга кылымал карттыг футбол шөлүнүң тудуун доосканы дээш берген.

2.5 млн. рубль түңнүг сертификатты көдээ ажыл-агыйның «Саян-Даа» хереглел кооперативинге сүт болбаазырадып кылыр дериг-херекселдер садып алыры-биле тывыскан. Кызыл кожууннуң школаларынга болгаш уруглар садтарынга ажыглаары-биле 30 млн. рубль түңнүг сертификатты Кызыл кожууннуң чагыргазынга берген. Эгелеп чоруур фермерлерни деткиири-биле үш миллион ажыг рубльди тускайлаан.

«2014-2020 чылдарда ТР-ге көдээ ажыл-агыйны сайзырадыры болгаш көдээ ажыл-агыйның чиг эдиниң болгаш аъш-чемниң рыногун башкарары» күрүне программазынга дүүштүр чуртталга бажыңнарын тударынга субсидияларны кожууннуң тос чурттакчызы Тываның Баштыңының холундан алган.

Ооң соонда Шолбан Кара-оол мурнакчы малчыннар-биле ужурашкан. Оларның ажыл-ижи, тургустунган айтырыглары, чедиишкиннери-биле танышкан болгаш Тываның  көдээзин моон соңгаар сайзырадырының талазы-биле оларның саналдарын дыңнаан. «Ажык чугаа дээш силерге өөрүп четтирдим. Силерниң чугааңардан бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты чүү дүвүредип турарын, күүсекчи эрге-чагырганы чүнүң-биле деткип, кандыг ажылдар таарышпайн турарын билип алдым. Силерниң киирген саналдарыңарны моон соңгааргы ажылывыска ажыглаар бис» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.


Возврат к списку