Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг төлээзи, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакка аътты берген 23.11.2017 Тывада полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг төлээзи, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакка аътты берген

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле эрттирген «Тулган участок шагдаазы» мөөрейниң түңнелдерин үндүрген. Мөөрейниң тиилекчизи,Тываның тулган дээн участок шагдаазы болган, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакты республиканың VII адалар шуулганынга адап демдеглээн. Полицияның капитаны кол шаңнал – чорукка ажыглаар аътты алган.

Тываның Баштыңы тыва бизнести сонуургадыры-биле Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук корпорациязының удуртулгазы-биле ужурашкан 23.11.2017 Тываның Баштыңы тыва бизнести сонуургадыры-биле Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук корпорациязының удуртулгазы-биле ужурашкан

 Москвага хайымныг ажыл графиктиг сургакчылаашкынының үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер талазы-биле федералдыг корпорацияның (БОС корпорация) чиңгине директору Александр Браверман-биле ноябрь 22-де ужурашкан.

Тываның үш улуг объектизи туризмни хөгжүдер федералдыг программаже кирер кордакчылар санында 23.11.2017 Тываның үш улуг объектизи туризмни хөгжүдер федералдыг программаже кирер кордакчылар санында

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол туризм талазы-биле республиканың планын бүгү-российжи дүүштүрүлге чөвүлелиниң хуралында таныштырган. «Сөөлгү чылдарда Тывада туризмни хөгжүдүп шыдаанывысты база хуу капиталды ынаар хаара тутканывысты бадыткаан бис. Ам адырны элээн деткиир дээн ажыл-херектерже дап бээр херек!» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайда сургакчылаашкында 22.11.2017 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайда сургакчылаашкында

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ноябрь 21-де, «Россия Федерациязында иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмни хөгжүдери» федералдыг тускай сорулгалыг программа талазы-биле каттышкан чөвүлелдиң ХVIII хуралында киржип турар.

«Кадыкшылдың оруу» губернатор төлевилелиниң 10 айларда ажылы 22.11.2017 «Кадыкшылдың оруу» губернатор төлевилелиниң 10 айларда ажылы

 «Кадыкшылдың оруу» төлевилелдиң эмчилер бригадазы бо чылдың он айында республиканың 14 кожууннарынче 21 үнүүшкүннерни кылган.

Тываның ЧЭК бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазының кол көргүзүглери эрткен чылдың деңнелинден ашкан 22.11.2017 Тываның ЧЭК бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазының кол көргүзүглери эрткен чылдың деңнелинден ашкан

 Тыва Республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң бүдүрүлгелериниң 2017 чылдың 10 айында ажыл-чорудалгазының түңнелдерин үндүрген: кол көргүзүглер эрткен чылдың көргүзүглеринден экижээн.

Чазак комиссиязының төлээлери Тывада корум-үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын өөренип көөр 22.11.2017 Чазак комиссиязының төлээлери Тывада корум-үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын өөренип көөр

 Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика талазы-биле Чазак комиссиязының чанында ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң төлээлери Тывада келген.

Чаа-Суурнуң чурттакчылары Тываның Баштыңындан «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге хар-назы кызыгаарын ап кааптарын дилээн 21.11.2017 Чаа-Суурнуң чурттакчылары Тываның Баштыңындан «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге хар-назы кызыгаарын ап кааптарын дилээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Өвүр кожууннуң кызыгаар черде Чаа-Суур суурда чаа Культура бажыңының байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. «Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелээни «100 модельдиг культура бажыңнары» федералдыг тускай сорулгалыг программа чорудуу-биле Тывада тудуп турар 10 Культура бажыңнарының бирээзи бо суурда.

Тывада адалар шимчээшкининиң ажыл-чорудулгазының түңнелдерин «Мээң ачамның алдар-ады» республика шуулганынга түңнээн 21.11.2017 Тывада адалар шимчээшкининиң ажыл-чорудулгазының түңнелдерин «Мээң ачамның алдар-ады» республика шуулганынга түңнээн

 Адаларның VII республика шуулганы шылгараңгай спортчуларны, оларның адаларын болгаш тренерлерин алдаржыдары-биле эгелээн.

Тываның найысылалында стратегтиг объект – Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдары эгелээн 20.11.2017 Тываның найысылалында стратегтиг объект – Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдары эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда коммунал тудугну эде кылырынга стартты берген соонда, орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бады тудуг-эптээшкин ажылдарын эгелээринге шупту беленин дыңнаткан. "Восток" тудуг организациязының чиңгине директору Сергей Уюсов ук езулалга киришкен.

Тываның Баштыңы алдын чемпионнар-биле ужурашкан 20.11.2017 Тываның Баштыңы алдын чемпионнар-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ноябрьда улуг маргылдааларга тиилээн тыва спортчулар-биле ужурашкан. Сергек Ооржак, Антон Салчак база Кежик Монгуш Венгрияның төвү Будапешт хоорайга эрткен кикбоксингиге делегей чемпионадынга алдын медальдарны чаалап алган. А Саян Хертек Сочиге эрткен делегей чемпионадынга чемпионнаан болза, дзюдо мөгези Саян Ондар Черногорияга Европаның бирги чери дээш маргылдаага тиилээн.

Тываның Баштыңы дарга эрге-дужаалдыг кижилерниң күш-ажыл чурумун IT-технологияларның дузазы-биле быжыглаарын саналдаан 18.11.2017 Тываның Баштыңы дарга эрге-дужаалдыг кижилерниң күш-ажыл чурумун IT-технологияларның дузазы-биле быжыглаарын саналдаан
Күрүне албанында башкарыкчыларның ажылчын хүнү кайы хире дээштиг чоруп турарын контрольдаар, ол ышкаш ажылчын кабинеттеринден үнмейн-даа, чазактың хуралдарының киржикчизи болуп, кожууннар аразының кады ажылдажылгазының айтырыгларын сайгарып, чугаалажып болур тускай видеохарылзаа системазы-биле республика болгаш кожууннар деңнелдиг удуртукчуларның кабинеттерин дериир.

Республикада тыва уксаалыг аъттар санаашкыны чоруп турар 17.11.2017 Республикада тыва уксаалыг аъттар санаашкыны чоруп турар

 Тываның көдээ ажыл-агый яамызы биле республиканың кожуун чагыргалары тыва уксаалыг аъттарның чизезин кады чорудуп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, ведомство тыва чылгы ажыл-агыйын камгалап арттырар болгаш сайзырадыр адырда күрүне политиказын боттандырар сорулгалыг «Тыва аът» мурнады боттандырар төлевилелди ажылдадып эгелээн.

Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чораан 17.11.2017 Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чораан

 Уруглар саны эвээш чурттакчылыг черлерде биче комплектилиг школалар бар. Ындыг көдээ школаларда чаңгыс класста-ла бирден он өөреникчи өөренип турар.

Тыва орус дыл шылгалдазын аас-биле дужаарын шенээр 16.11.2017 Тыва орус дыл шылгалдазын аас-биле дужаарын шенээр
 РФ-тиң Өөредилге яамызының орус дыл шылгалдазын аас-биле дужаар дээн шенелдезинге Тыва база киржир.

Тываның төлээлери Россияның Тудуг яамызының өөредиглиг семинарынга киришкен 16.11.2017 Тываның төлээлери Россияның Тудуг яамызының өөредиглиг семинарынга киришкен

 Республиканың тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыдының оралакчызы Тамара Авыда, архитектура, территориалдыг планнаашкын болгаш хоорай тудуунга контроль килдизиниң консультантызы Айлана Очур база Тываның Чазак Аппарадының информастыг политика департаментизиниң начальниги Али Кужугет Россияның Тудуг яамызының семинарынга киришкен.

Тываның Баштыңының грантызын алгаш, Татьяна Брюханова башкы Хайыракан суурда чедип келген 16.11.2017 Тываның Баштыңының грантызын алгаш, Татьяна Брюханова башкы Хайыракан суурда чедип келген

 Татьяна Брюханова бо чайын республикага бир дугаар кээп, Дус-Хөлге дыштанып чорааш, Тываның агаар-бойдузунга ынакшып каан. Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының сайтызындан ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң грантызының дугайында билип алгаш, аңаа киржир деп шиитпирлээн.

Тываның Кадык камгалал яамызының удуртулгазы Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге четкен 15.11.2017 Тываның Кадык камгалал яамызының удуртулгазы Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге четкен

 Республиканың кадык камгалал сайыды Орлан Донгак биле оралакчызы Дмитрий Карымов Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге чедип, төптүң чаа удуртулгазынга боттуг дузаны катканнар.

Федералдыг каайлы албанынданТыва ыяшты үндүр садар декларацияга чөпшээрелди алган 15.11.2017 Федералдыг каайлы албанынданТыва ыяшты үндүр садар декларацияга чөпшээрелди алган

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тыва каайлы черинге дашкаар үндүр садар ыяшка декларацияны хүлээп алыр эргени бээр дугайында дилээн Федералдыг каайлы албаны хандырган соонда, Тываның ыяш болбаазырадыр бүдүрүлгелеринге тудуг материалдарын үндүр садары чогумчалыг апарган.

Тываның школалары Россияның регионнары-биле «найыралдың көвүрүүн» калбарткан 15.11.2017 Тываның школалары Россияның регионнары-биле «найыралдың көвүрүүн» калбарткан

 Орус дылды сайзырадыр губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының эгелээни «Найыралдың көвүрүү» регионнар аразының интернет-төлевилели ам амыдыралда шуут боттанып эгелээн. Ооң мурнунда төлевилелдиң киржикчилери чүгле скайп таварыштыр харылзажып турган болза, ам бот-боттары ужуражып чугаалажыр аргалыг.