Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывага 23 хар чедир аныяктар аразынга дзюдога Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы чедиишкинниг эрткен 13.02.2017 Тывага 23 хар чедир аныяктар аразынга дзюдога Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы чедиишкинниг эрткен

 Кызыл хоорайга ээлчеглиг спортчу байырлал болуп эртен. Эрткен дыштаныр хүннерде Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 23 хар чедир аныяктар аразынга дзюдо талазы-биле Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы болуп эрткен.

2017 чылда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилели-биле чаа киржикчилерни шилиир 10.02.2017 2017 чылда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилели-биле чаа киржикчилерни шилиир

 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы-биле муниципалдыг тургузуглар төлевилелге киржир чаа аныяк өг-бүлелерниң шилилдезин эгелээн. Тус чер чагыргалары-биле суурларның чурттакчылары чон чыыжынга ажы-төлдүг, эң-не харыысалгалыг өг-бүлелерни тодарадыр.

Тываның көдээ кооперациязынга 2016 чылда күрүне деткимчезиниң хемчээли 45,2 млн. рубль болган 10.02.2017 Тываның көдээ кооперациязынга 2016 чылда күрүне деткимчезиниң хемчээли 45,2 млн. рубль болган
 2016 чылда Тывада көдээ ажыл-агый кооперациязының хөгжүлдезинче ниитизи-биле 45 млн. 279 муң рубльди угландырган. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы көдээ хереглекчилер кооперативтеринге күрүне деткимчезиниң тускай сорулгалыг программазының күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген. Ол программа-биле конкурс шилилдезин эрткен тос кооперативке база бир хереглекчилер ниитилелинге саң-хөө дузазын көргүзер.

Сибирьде часкы үер медээзи 10.02.2017 Сибирьде часкы үер медээзи

 Бо кыжын Тывада 20 чылда туруп көрбээн хөй хар дүшкен, чамдык кожууннарда ооң кылыны - бир метр ажыг. Час эрте дүжер болза, республикага суг үеринден нарын байдал тургустунары чадап чок. Ынчангаш Тываның Баштыңы онза байдалды болдурбазы-биле, амдыгааштан ажылды күштелдирип, бооп болур байдалдарга удур дүрген хөделиишкинни чорударынга белеткелди эгелээрин айыткан.

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң адынга «Найырал ордени» күрүне шаңналын тывысканы-биле байыр чедириишкиннери ам-даа кээп турар 09.02.2017 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң адынга «Найырал ордени» күрүне шаңналын тывысканы-биле байыр чедириишкиннери ам-даа кээп турар

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывысканы-биле ооң адынга байыр чедииришкиннери ам-даа кээп турар.

Тывада Россияның эртем хүнүнде эртемденнерни шаңнаан 09.02.2017 Тывада Россияның эртем хүнүнде эртемденнерни шаңнаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның эртем хүнүнге тураскааткан байырлалга киришкен. Февраль 8-те Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен ол хемчег үезинде эртемденнерге шаңналдарны болгаш премияларны тывыскан.

Тываның көдээ школаларынга ажылдаар күзелдиг орус дылдыг башкыларга ээлчеглиг конкурсту чарлаан 08.02.2017 Тываның көдээ школаларынга ажылдаар күзелдиг орус дылдыг башкыларга ээлчеглиг конкурсту чарлаан

 Көдээ школаларга ажылдаарынга белен орус дылдыг башкыларга Тываның Баштыңының грантызынче чылдың-на эртер конкурс эгелээн.

Тыва Баштыңы республиканың эртем ниитилежилгезинге профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 08.02.2017 Тыва Баштыңы республиканың эртем ниитилежилгезинге профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Бөгүн Эртемнер хүнүн, күзелдерни планнар кылдыр, планнарны боттуг чүүлдер кылдыр шилчидип турар кижилерниң профессионал байырлалын демдеглеп турар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бурятияның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседир Алексей Цыденовка чедиишкиннерни күзээн 08.02.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бурятияның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседир Алексей Цыденовка чедиишкиннерни күзээн

 Бурятияның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседир кылдыр томуйлаткан Россияның транспорт сайыдының оралакчызы Алексей Цыденов дугайында Тыва Республиканың Баштыңы үзел-бодалын үлешкен.

Тыва бодунуң даг инженерлерин белеткеп эгелээн 08.02.2017 Тыва бодунуң даг инженерлерин белеткеп эгелээн

  Эрткен неделяда Тываның күрүне университединиң инженер-техниктиг факультединиң даг херээ кафедразын 10 доозукчу доозуп, «Ажык даг ажылдары» мергежил талазы-биле дээди эртемниң дипломнарын алган.

Тываның Баштыңы үстүкү черлерге Тываның чугула төлевилелдерин уламчылаарының айтырыын сайгарып чугаалашкан 07.02.2017 Тываның Баштыңы үстүкү черлерге Тываның чугула төлевилелдерин уламчылаарының айтырыын сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада чоруп турар. Понедельникте ол Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко база РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Дмитриц Козак-биле ужурашкан.

Тываның Экономика яамызы кожууннарже бизнес-десантыларны чорудар 07.02.2017 Тываның Экономика яамызы кожууннарже бизнес-десантыларны чорудар

 Тыва Республиканың Экономика яамызы сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже чурттакчы чонну хаара тудары-биле «БИЗНЕС-ДЕСАНТ» информастыг-үнүүшкүн кампаниязын эгелээн. Төлевилел 4 ай (февраль, март, апрель, май) үргүлчүлээр.

Тываның Күш-ажыл яамызы үндүрүг албаны-биле кады күш-ажылчы хамаарылгаларны хоойлу езугаар ажык болдурар талазы-биле семинарларны эрттирип турар 07.02.2017 Тываның Күш-ажыл яамызы үндүрүг албаны-биле кады күш-ажылчы хамаарылгаларны хоойлу езугаар ажык болдурар талазы-биле семинарларны эрттирип турар

 Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң 2016 чылда тус чер бюджединиң орулгалыг кезээн тургузар талазы-биле үндүрүг органнарының ажылының түңнелдеринге дяангаш, ТР-ниң муниципалдыг тургузугларынга организастааны семинар-хуралынга Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының специалистери база киришкен.

Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Москва хоорайда 07.02.2017 Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Москва хоорайда

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Т2017 чылда федералдыг инвестиция программаларындан республиканың дилээни акшаландырыышкын хемчээлин камгалаарынче Тывадан сенатор биле Күрдуманың депутаттарын киириштирер.

Тывада школа назы четпээн уругларны «социал чада» программада киириштирген 06.02.2017 Тывада школа назы четпээн уругларны «социал чада» программада киириштирген

 Тываның Баштыңының «Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» өөредилге программазы – республика чазааның мурнады боттандырар кол угланыышкынынга хамааржыр. Төлевилел удуртулгазы-биле Тываның Өөредилге яамызының специалистери чаа дүрүмнерниң күүселдезин боттандырар офисти ажыткан.

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында чаа дыштанылга баазазы аалчыларын хүлээп эгелээн 06.02.2017 Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында чаа дыштанылга баазазы аалчыларын хүлээп эгелээн

 Тывада чаа дыштанылга баазазы– «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында этниктиг сууржугаш ажыттынган. Бо дыштаныр хонуктарда аңаа четкен туристерниң баштайгы бөлүү турбаазаның дугайында боттарының сагыш-сеткилин понедельникте социал четкилерге үлешкен.

Тывада өрт айыылынга база үер-чайыкка удур белеткел ажылдары эгелээн 06.02.2017 Тывада өрт айыылынга база үер-чайыкка удур белеткел ажылдары эгелээн

 Чазак бажыңынга Тыва Республиканың Онза байдалдар болгаш хамааты камгалал албаны республиканың чазаанда Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр база өртке удур айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле комиссияның хуралын эрттирген.

Тывада М-54 федералдыг автоорук уун дургаар орук кыдыының сервизин хөгжүдер дөзевилелди ажылдап турар 04.02.2017 Тывада М-54 федералдыг автоорук уун дургаар орук кыдыының сервизин хөгжүдер дөзевилелди ажылдап турар

 Тывада «Енисей» М-54 федералдыг автооруктуң чаа угланыышкынынга чоок чыдар девискээрлерде орук кыдыының ачы-дуза объектилериниң тудуунга планны кылып эгелээн.

Тывада «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилели уламчылавышаан 03.02.2017 Тывада «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилели уламчылавышаан

 Таңды кожууннуң чурттакчылары «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле бо чылын бир дугаарында эмчи дузазын алганнар. Эмчилерниң көжүп чоруур комплекстиг бригадазы Балгазын биле Бай-Хаак суурларның чурттакчыларын дөрт хүн дургузунда шинчээн.

Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткээри-биле регион иштинден оолдар-уругларны шилиир онаалданы берген 03.02.2017 Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткээри-биле регион иштинден оолдар-уругларны шилиир онаалданы берген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүдүн республика иштинден Кызылдың президентиниң кадет училищезинче кирип шыдаар оолдарны шилиирин негээн.