Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Сентябрь 26-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга киржир 26.09.2017 Сентябрь 26-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга киржир

 Россияның Президентизи Владимир Путин, Ульяновскыга болган Күрүне чөвүлелиниң хуралында, регионнарның бюджет чээлилерин эде көөр программаны 2018 чылдан эгелээрин чарлаанын сагындыраал.

Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн 26.09.2017 Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада эрте сооп келгени-биле холбаштыр, төп одалга хандырылгалыг чурттакчылыг суурларже чылыгны кожарын айыткан.

Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган 26.09.2017 Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттуң найысылалының дээди өөредилге черлеринде өөренип кирген бирги курсчулары-биле Москваның Националдар бажыңынга сентябрь 21-де ужурашкан.

Тывада «Енисей хүнү» экологтуг байырлал эгелээн 25.09.2017 Тывада «Енисей хүнү» экологтуг байырлал эгелээн

2012 чылда республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң доктаатканы экологтуг байырлал – Енисей хүнүнге тураскааткан акция Тывада сентябрь 22-де эгелээн.

Тываның Баштыңы губернатор-блогерлер рейтингизинде баштайгы 10-нуң санында 25.09.2017 Тываның Баштыңы губернатор-блогерлер рейтингизинде баштайгы 10-нуң санында

 Август айның түңнелдери-биле, российжи регионнарда боттарының блогтарын чорудуп турар баштыңнарның эң бажында 10 кижи санынче Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кирген.

Неделяның беш хонуунда: Кызыл-Новосибирск угланыышкынныг чаа авиарасписаниени тургускан 25.09.2017 Неделяның беш хонуунда: Кызыл-Новосибирск угланыышкынныг чаа авиарасписаниени тургускан

 Чаа авиарасписание ажылдап эгелээн. Эң-не хереглелдиг угланыышкыннарның бирээзи - Новосибирскиже рейстерниң санын каш катап көвүдеткенинге Тываның чону дыка өөрээн.

Калининград область биле Тыва Республиканы «Найыралдың көвүрүглери» харылзаштырган 25.09.2017 Калининград область биле Тыва Республиканы «Найыралдың көвүрүглери» харылзаштырган

«Найыралдың көвүрүглери» Калининград область биле Тыва Республиканы харылзаштырган.

Дмитрий Орлов: "Тыва Республикага аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның негелдезин өскертири чугула» 22.09.2017 Дмитрий Орлов: "Тыва Республикага аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның негелдезин өскертири чугула»
Россияда 2013 чылда эгелээн аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа 2017 чылда доостур.

Турисчи Тыва: президент биле бөдүүн чоннуң шилилгези 22.09.2017 Турисчи Тыва: президент биле бөдүүн чоннуң шилилгези

 Роман Добровольский, сайгарлыкчы:
  - Тываже даштыкы күрүнелерниң бирги удуртукчулары, улуг бизнесменнер, хөй эвес шалыңныг бөдүүн кижилер кайгамчык черлерни көөр дээш кээп турар.

Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн 21.09.2017 Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн

 Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизиниң ажылдакчылары республикада чединмес чурттакчы чоннуң саны бо чылдың бирги чартыында эвээжээнин демдеглээн. Ону албан езузунуң статистика медээлери бадыткаан.

Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер 21.09.2017 Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер

 2004 чылдан бээр доктаамал эртип турар Бүгү-Россияда чадаг чарыш хүнүнге тураскааткан «Нацияның чарыжы» акцияга Тыва база киржир.

Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан 21.09.2017 Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан

 ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга парлалга-конференциязында республиканың массалыг информация чепсектериниң журналистеринге Тывада социал губернатор төлевилелдериниң күүселдезин база социал хандырылганың чаңгыс аай күрүнениң информастыг системазын киирип турарын таныштырган.

Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер 20.09.2017 Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны «Социал хөмүр» төлевилелди Тываның Чазаа боттандырып, регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге кыжын одаар чүүлдү курлавырлап берип турар.

Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн 20.09.2017 Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдатка ажыл-албан аайы-биле чорааш, Пекинге КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединиң барыын регионну хөгжүдүп-сайзырадыр департаментиниң директорунуң оралакчызы Сяо Вэймин-биле ужурашкан.

Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар 19.09.2017 Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар

 Тываның Каа-Хем суурда улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун 2017 чылда катап эгелээр. Республиканың эрге-чагыргазы федералдыг бюджеттен кол социал объектиниң тудуун доозар ажылдарга херек кады акшаландырыышкынның хемчээлин камгалап алган.

Тывада мал чеми белеткээр кампания сентябрь төнчүзүнде доостур 19.09.2017 Тывада мал чеми белеткээр кампания сентябрь төнчүзүнде доостур

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының берген медээзи-биле алырга, Тывада мал чеми белеткээр план 92 хуу күүсеттинген, азы 207,5 муң тонна сигенни белеткээн.

Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн 18.09.2017 Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн

 Тываның найысылалында «Вавилинская» чаа подстанцияны ажылдадырынга белеткеп турар. «Тываэнерго» ААН-ның чиңгине директорунуң бирги оралакчызы – башкарыкчы директор Карим Сагаан-оол Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген 18.09.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдат Улус Республикада ажыл-албан аайы-биле сентябрь 18-те чеде берген. Пекинге КУР-нуң Даштыкы херектер аямызы база Хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединге ужуражылгаларга киржир. Оон аңгыда Тываның Баштыңы Россияның элчин черинге ужуражылганы база ажыл-ишчи партнерлар-биле чугааны кылыр.

Тываның Баштыңы: Чаартынган Тываны кады тургусчур бис 16.09.2017 Тываның Баштыңы: Чаартынган Тываны кады тургусчур бис

 Сентябрь 15-те Барыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Республика Чазааның төлевилел офизиниң «10 культура одаглары» деп программазы-биле туттунган бирги культура бажыңы кылдыр ол санадыр.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол барыын Тываның чурттакчыларынга Алтай болгаш Новосибирск облазынче эң кыска транспорт оруун дилеп, тып турар 14.09.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол барыын Тываның чурттакчыларынга Алтай болгаш Новосибирск облазынче эң кыска транспорт оруун дилеп, тып турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база республиканың массалыг информация чепсектериниң удуртукчулары киришкен Кол редакторлар клувунуң хуралында ооң дугайында билдинген.