Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның бюджет ажылдакчыларын «Мир» национал төлевир системазының картазынче шилчидер 07.08.2017 Тываның бюджет ажылдакчыларын «Мир» национал төлевир системазының картазынче шилчидер

 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының база бюджет адырының ажылдакчыларын национал төлевирниң «Мир» картазынче шилчидер айтырыг талазы-биле хурал Тыва Республиканың Чазаанга эрткен.

Август 7-9 хүннеринде Тывага агаар-бойдус чүдереп, күштүг хат, чаъс, долу дүжерин дыңнадып тур 07.08.2017 Август 7-9 хүннеринде Тывага агаар-бойдус чүдереп, күштүг хат, чаъс, долу дүжерин дыңнадып тур

Гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлел мониторингизиниң талазы-биле төптүң медеглээни болза, республика девискээринге август 8-те база 9-та суггур чаъстар чаап, диңмиреп, долу дүжүп, чер-черлерге хаттың күжү секундада 20-25 метр чедер.

Россияның Президентизи Владимир Путин база катап Тывага дыштанган 07.08.2017 Россияның Президентизи Владимир Путин база катап Тывага дыштанган

 РФ-тиң Президентизиниң парлалга-секретары Дмитрий Песков пятницада журналистер-биле ужурашкаш, Владимир Путин кыска шөлээзин канчаар эрттиргенин дыңнаткан.

Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары Улан-Баторже Тываның Баштыңын чалаан 18.07.2017 Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары Улан-Баторже Тываның Баштыңын чалаан

 Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары, дээрги Д. Даваасурэн баштаан моол делегация Тывада келген.

Тываның Баштыңы Россияда Индияның төлээ чериниң төлээзи-биле ужурашкан 18.07.2017 Тываның Баштыңы Россияда Индияның төлээ чериниң төлээзи-биле ужурашкан

 Индий кино фестивалы, культурлуг солчулгалар, Индияның шажын университеттеринде өөренип турар тыва хуурактарга виза кылдыртырынга дуза, Тыва студентилерге болгаш ажылдап турар студентилерге IT-адырга стажировка эрттирери – Тыва биле Индия кады ажылдажылганың бирги базымнарын оон эгелээрин шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы: Өгбелерден дамчып келген чаагай чаңчылдарлыг байырлалдар 17.07.2017 Тываның Баштыңы: Өгбелерден дамчып келген чаагай чаңчылдарлыг байырлалдар

 2017 чылдың июльдуң 14-16 хүннеринде Чөөн-Хемчик кожууну үш дакпыр байырлалды: малчыннарның кожуун Наадымын, дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалын болгаш тыва күрүнениң тургузукчузу М. Буян-Бадыргының 125 харлаанын демдеглеп эрттирген.

Тывага электроннуг чазак неделязы болуп эрткен 17.07.2017 Тывага электроннуг чазак неделязы болуп эрткен

 Июль 12-14 хүннеринде Тывага июль айның эң-не улуг хемчээлдиг акцияларының бирээзи – электроннуг чазакка тураскааткан ажык эжиктер хүнү болуп эрткен. Ол 1400 хире кижини хаара туткан.

Тываның Культура яамызы «10 культура бажыңы» төлевилел күүселдезин дыңнаткан 14.07.2017 Тываның Культура яамызы «10 культура бажыңы» төлевилел күүселдезин дыңнаткан

 Бөгүн, июль 14-те, Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурuа культура бажыңы тудар күрүне керээзин чарган.

Тывада республиканың арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан 14.07.2017 Тывада республиканың арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан

 Тыва Республиканың Чазаа республика девискээринде арга-арыгларда регион чергелиг онза байдал чурумун соксадыр дугайында айтыышкынны хүлээп алган.

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда чаа школаның тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу кылдынган 13.07.2017 Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда чаа школаның тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу кылдынган

 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының мурнады боттандырар бир угланыышкыны - федералдыг күрүне стандарты езугаар чаңгыс сменада өөредилге чорудуун эрттирер ниити өөредилге организацияларының санын көвүдедири-биле, ниити өөредилге инфраструктуразының объектилерин тутпушаан, школачыларга амгы үениң өөренир хүрээлелин тургузары хамааржыр.

Тыва Республиканың Баштыңының стипендиязын тыпсырының конкурузунга киржир документилерни Өөредилге яамызы хүлээп эгелээн 13.07.2017 Тыва Республиканың Баштыңының стипендиязын тыпсырының конкурузунга киржир документилерни Өөредилге яамызы хүлээп эгелээн

 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы, июльдуң 1-ден эгелеп, Тыва Республиканың Баштыңының стипендиязын тыпсыр кконкурска киржир күзелдиг студентилерден документилерни хүлээп эгелээн.

Тываның Экономика яамызы чаа бүдүрүлгеже даараныкчылар, быжыкчылар болгаш чурукчуларны чыып турар 13.07.2017 Тываның Экономика яамызы чаа бүдүрүлгеже даараныкчылар, быжыкчылар болгаш чурукчуларны чыып турар

 Тыва Республиканың Экономика яамызы чаа технологияның дериг-херекселдерин болгаш ажылдаарынга таарымчалыг байдалдарны тургускан амгы үениң дааранылга бүдүрүлгезинче мергежилдиг, профессионал, харыысалгалыг, өөрениичел даараныкчылар, быжыкчылар болгаш костюм талазы-биле чурукчуларны чыыр дугайында конкурсту чарлаан.

Красноярск-Кызыл-Красноярск авиарейс июль 17-тен катап ужуп эгелээр 12.07.2017 Красноярск-Кызыл-Красноярск авиарейс июль 17-тен катап ужуп эгелээр

 «Нордстар» авиакомпанияның (Таймыр) ооң мурнунда соксатканы Красноярск - Кызыл - Красноярск ТИ61/62 авиарейс 2017 чылдың юль 17-ден катап ужуп эгелээрин, Тыва Республиканың Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.

Тываның каттышкан бюджединиң бирги чартык чылда күүселдезиниң баш бурунгаар түңнелдери 12.07.2017 Тываның каттышкан бюджединиң бирги чартык чылда күүселдезиниң баш бурунгаар түңнелдери

 Бирги чартык чылда республиканың каттышкан бюджединче үндүрүг болгаш үндүрүгден өске орулгалардан план езугаар 2 935 млн. рубль кирер тургаш, 3029 млн. рубль түңнүг акша кирип, бирги чартык чылдың планы 103 хуу, чыл планын 50 хуу күүсеткенин, Тываның Саң-хөө яамызы дыңнаткан.

Тывадан 140 математика башкызы Алтай крайның институдунуң организастааны билиг-мергежил бедидер курстарга өөренген 12.07.2017 Тывадан 140 математика башкызы Алтай крайның институдунуң организастааны билиг-мергежил бедидер курстарга өөренген

 Тываның өөредилгени сайзырадыр болгаш башкыларның билиг-мергежилин бедидер институттуң баазазынга Алтай крайның өөредилге ажылдакчыларының мергежилин бедидер институттуң организастааны курстарынга Тыва Республиканың математика башкылары өөренген.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тарылга шөлдеринде долудан каражаны санап эгелээн 11.07.2017 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тарылга шөлдеринде долудан каражаны санап эгелээн

 Кожууннарның көдээ ажыл-агый эрглелдериниң дыңнадыы-биле алырга, 2017 чылдың июль 6-да республиканың бүгү девискээринге соңгу-барыын чүктен хаттың күжү секунда 20, чамдык черлерге 25 метр четкен.

Тываның Баштыңы социал объектилер тудуунуң талазы-биле оперативтиг хуралды эрттирген 11.07.2017 Тываның Баштыңы социал объектилер тудуунуң талазы-биле оперативтиг хуралды эрттирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралының соонда, республика девискээринде социал объектилер тудуунуң талазы-биле оперативтиг хуралды чыгган.

Июль 14-те Тываның найысылалынга Сибирь-Азийжи стоматология шуулганы болуп эртер 10.07.2017 Июль 14-те Тываның найысылалынга Сибирь-Азийжи стоматология шуулганы болуп эртер

 Июль 14-те, 10 шакта, Улусчу чогаадылга бажыңынга «Сибирь-Азийжи стоматология шуулганы» II бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция эртерин ТР-ниң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Москвада тыва чаңгыс чер-чурттуглар ниитилежилгези Тываның Баштыңынга студентилер дугайында сагыш човаашкыны дээш өөрүп четтиргенин илереткен 07.07.2017 Москвада тыва чаңгыс чер-чурттуглар ниитилежилгези Тываның Баштыңынга студентилер дугайында сагыш човаашкыны дээш өөрүп четтиргенин илереткен

 Москваның дээди өөредилге черлеринде өөренип турар Тывадан студентилер, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга, төрээн черинче чанар билеттерни cадып бергени дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Тываның Чазаа инвалидтер интернадының чемненир чериниң капиталдыг септелгезинче 1,7 млн. рубльди тускайлаар 07.07.2017 Тываның Чазаа инвалидтер интернадының чемненир чериниң капиталдыг септелгезинче 1,7 млн. рубльди тускайлаар

 Тываның эрге-чагыргазы Бүренниң психоневрологтуг интернадының чемненир чериниң септелгезинче 1, 7 млн. рубльди аңгылаан.