Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр 06.03.2019 Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр

Төп шериг округунуң транспорт полугунуң Кызылда авиация эскадрильязы март 1-де ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан 06.03.2019 Тываның Баштыңы биле Россияның спорт сайыды Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун доозарының ажылдарын дугурушкан

Март 5-де, Россия Федерациязының Спорт яамызынга, ведомствонуң удуртукчузу Павел Колобков биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл албан аайы-биле ужурашкан.

Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган 06.03.2019 Тывада бүрүткеттинген кем-херектерниң саны кызырылган

Тывада 2018 чылдың январьга деңнээрге, бо чылдың ол үезинде бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкини 20,5 хуу кызырылган.

Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген 05.03.2019 Тываның Баштыңы дааранылга фабриказының коллективинге бүдүрүлгениң тургустунганындан бээр бир чылдааны-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четки таварыштыр «БТК групп» АН биле дааранылга фабриказының бир чылдааны-биле байырны чедирген.

Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр 05.03.2019 Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр
Тываның мал ажыл-агыйлары кышты хүр эртип, мал оолдаашкынынче кирген.

2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен 04.03.2019 2019 чылда XXIX бүгү-делегей кышкы универсиадазының байырлыг ажыдыышкыны Красноярскыда болуп эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Енисей Сибири Универсиада кылдыр өскен! Россияның булуңнарындан болгаш бүгү делегейден муң-муң киржикчилер биле аалчыларын хүндүлээчел Красноярск сибирьжи чазык-чаагайы болгаш ажык сеткили-биле уткуп алган.

Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң  Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы  - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа 04.03.2019 Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа

Тывага авиация эскадрильязын тургузар ужурлуг Ан-26 транспорт самоледу-биле Ми-8АМТШ-В «Терминатор» транспорт-дайынчы вертолеттар техниказы Кызылда чедип келген.

Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен 01.03.2019 Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралдың каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери, февраль 26-д,а Тыва Республиканың Баштыңының илеткелинге хамаарыштыр боттарының бодалдарын илередип, айыттынган темаларны депутаттар-биле чугаалашкан.

Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн 01.03.2019 Кара-Кыс Аракчаа Тывада ядыы чорукка этнопсихологтуг тайылбырны бээрин эртемденнерге сүмелээн

Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралының каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери,

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар 28.02.2019 Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар

Тывада ооң мурнунда олуруп чораан кижилерни амыдыралга ижиктиреринче хөй-ниитини хаара тудар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр 27.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: кижилерниң шыдалын шын өөренип көөр

Президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын Тываның чазак-чагыргазы ажылдап кылып эгелээн. Февраль 26-да, республика чазаа биле Дээди Хурал кады чоннуң шыгжамырынга база экономиктиг политиканы күштелдиреринге немелде хемчеглер дугайында айтырыглар талазы-биле хуралдаан.

Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан 27.02.2019 Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан

Тываның чазак-чагыргазы президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген 26.02.2019 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте аппарат хуралында, Россияның Президентизи Владимир Путинниң февраль 20-де кылган айыткалын күүседир сорулгаларны чугаалаан:

Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир 26.02.2019 Тыва культураның төлээлери Бүгү-делегейниң кышкы универсиадазынга (Красноярск) киржир
Универсиаданың киржикчилери болгаш көрүкчүлери Тываның хөөмейжилерин дыңнап, тыва аъш-чемни амзап, улусчу ус-шеверлерниң чажыттарынга өөренир аргалыг.

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери 25.02.2019 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда күүсеткениниң баш бурунгаар түңнелдери

Тыва Республиканың Экономика яамызы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин 2018 чылда боттандырганының баш бурунгаар түңнелдерин үндүрген.

РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан 25.02.2019 РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының түңнелдери-биле: Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезинге бүгү талалыг сайгарылганы Россияның Чазаанга кылырын саналдаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, президент Владимир Путинниң российжи өг-бүлелерниң чидиг айтырыынче угланган айыткалы амыдыралдың шынарын экижидеринге чаа идиглерни алыр ужурлуг деп, санаан.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле силерге байырым чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг  кижилерни онзалап демдеглээн 22.02.2019 Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн

Эрткен чүс чылдың, тодаргайлаарга, 1922 чылда Кызыл армияның болгаш флоттуң хүнү кылдыр ужуун алган байырлал - Ада-чурт камгалакчызының хүнүн бо чылын республикада калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.

Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис 22.02.2019 Ш. Кара-оол: Төрээн дылывысты кадагалап арттырар дээш ажылдаар ужурлуг бис

Февраль 21-де, бүгү делегейде Төрээн дыл хүнүн демдеглээн хүнде, Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол Тываның Улустуң болгаш республиканың алдар-аттыг чогаалчылары-биле ужуражып, тыва дылдың салым-чолунга хамаарыштыр ажык чугааны чоруткан.

Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен 21.02.2019 Тываның Баштыңы Россияның Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалын илереткен

Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Чыышка эрткен езулалынга киришкен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Айыткалда эрге-чагырганың шупту деңнелиниң органнарын кижини, ооң чаагай чоруун, өг-бүлени долгандыр чугула сорулганы күүседиринче угландырганын, бодунуң комментарийинде демдеглээн.