Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада 13.04.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада

 2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглер планынче өскерилгелер киирер дугайында Россия Чазааның айтыышкынының төлевилелиниң талазы-биле хуралга бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир.

Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар 13.04.2017 Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваже ужуп чоруур мурнунда, совет болгаш российжи алдарлыг боксер Юрий Арбачаков-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы: «адрестер»-биле демиселче ниитилелди мөөңнээрин деткиир херек 12.04.2017 Тываның Баштыңы: «адрестер»-биле демиселче ниитилелди мөөңнээрин деткиир херек

 Ийи неделя дургузунда, Тываның полиция ажылдакчылары арага продукциязы болгаш спирт холумактыг 2,5 муң литр суук чүүлдерни хавырган.

Тываның Баштыңы: Аныяктар сесерлиин эде чаартыр 12.04.2017 Тываның Баштыңы: Аныяктар сесерлиин эде чаартыр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылал Кызылдың Хоорай тудуунуң талазы-биле чөвүлел хуралынга олурушкан.

Апрель 15-тен Тывада хоорай, суурлар ногаажыдылгазының шалыпчы айы чарлаттынган 12.04.2017 Апрель 15-тен Тывада хоорай, суурлар ногаажыдылгазының шалыпчы айы чарлаттынган

 Экология чылында Тывада, апрельдиң 15-тен, чурттакчылыг черлерни ногаажыдар шалыпчы ай эгелээр.

Тываның Баштыңы Кремль рейтингиде бодунуң туружун экижиткен 11.04.2017 Тываның Баштыңы Кремль рейтингиде бодунуң туружун экижиткен

 Федералдыг төптен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга хамаарыштыр, ооң туружун кошкадыры болдунмас. Бөгүн Регион политиказын хөгжүдер төптүң белеткээни «Кремль рейтингизиниң» 2017 чылда бирги түңнелдери билдинген.

Тывада "Чылдың башкызы-2017" мөөрейге Тайгана Сандак тиилээн 11.04.2017 Тывада "Чылдың башкызы-2017" мөөрейге Тайгана Сандак тиилээн

 Тывада мергежилиниң шылгараңгайларын илереткен «Чылдың башкызы», «Чылдың кижизидикчизи», «Төрээн болгаш орус дылдарның бүгү-российжи мастер-клазы» база «Өөредилге чериниң тулган эр башкызы» чаңчылчаан мөөрей доозулганын, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан. Мөөрейге республикадан 117 башкы киришкен, оларның 26-зы – аныяк специалистер.

Кызыгаар эргелели биле Росгвардияның килдизи российжи-моол кызыгаарның тыва участогунга кады рейдилээн 11.04.2017 Кызыгаар эргелели биле Росгвардияның килдизи российжи-моол кызыгаарның тыва участогунга кады рейдилээн

 Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тывада кызыгаар эргелели биле Росгвардияның республикада килдизи российжи-моол кызыгаарның тыва участогунуң девискээринге «Чурум-2017» деп каттышкан хемчегни эрттирген.

Тываның Чазаа дөрт школа тудуунуң төлевилелин бадылаан 11.04.2017 Тываның Чазаа дөрт школа тудуунуң төлевилелин бадылаан

 Тываның эрге-чагыргазы найысылалдың солагай талакы дачалар кезээнге база «6а» микрорайонунга, база ол ышкаш Тес-Хемниң Ак-Эрик биле Мөңгүн-Тайганың Кызыл-Хая суурунга чаа школаларны тударынга белеткенип эгелээн.

Тываның улустуң чогаалчызы Монгуш Кенин-Лопсан «Хамның салым-чолу» деп чаа номун номчукчуларга таныштырган 10.04.2017 Тываның улустуң чогаалчызы Монгуш Кенин-Лопсан «Хамның салым-чолу» деп чаа номун номчукчуларга таныштырган

 Тываның улустуң чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору, тыва хамнарның президентизи Монгуш Кенин-Лопсанның «Хамның салым-чолу» деп чаа номунуң таныштырылгазы республиканың Национал музейинге эрткен.

Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институтка геология сайзыралының айтырыгларын чугаалашкан 10.04.2017 Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институтка геология сайзыралының айтырыгларын чугаалашкан

 Тыва Республикага геологияны болгаш минерал-чиг-эт баазазын сайзырадырының перспективаларын чугаалашкан.

Моол чаартынган «Хандагайты-Боршоо» хыналда-эрттирилге пунктузун улгаттырар планныг 10.04.2017 Моол чаартынган «Хандагайты-Боршоо» хыналда-эрттирилге пунктузун улгаттырар планныг

 «Хандагайты» эрттирилге пунктузун 2017 чылда чаартып эгелээриниң дугайында Россияның Транспорт яамызының шиитпири Моолдуң талазындан деткимчени алган.

Тываның үлетпүр бүдүрүлгези 2016 чылда ортумак российжи көргүзүгнү ашкан 08.04.2017 Тываның үлетпүр бүдүрүлгези 2016 чылда ортумак российжи көргүзүгнү ашкан

 2016 чылда Тываның үлетпүр бүдүрүлгези 5,3 хуу, азы российжи ортумак көргүзүгнү 1,1 хуу ашкан.

Тываның чыынды командазы Чечняга 7 медальды чаалап алган 07.04.2017 Тываның чыынды командазы Чечняга 7 медальды чаалап алган

 Чечен республиканың найысылалынга кикбоксингиге Россия чемпионады биле бирги чер дээш маргылдаалар доозулган.

Бии-Хемден аныяк «кыштагжылар» Рафаэль биле Чодураа Саая баштайгы олчаларын алган 07.04.2017 Бии-Хемден аныяк «кыштагжылар» Рафаэль биле Чодураа Саая баштайгы олчаларын алган

 Бии-Хем кожууннуң Өөк суурдан ырак эвесте 10 хире мал ажыл-агыйы бар. Оларның хөй кезии дөртен-бежен хар ашкан малчыннар. Ындыг болзажок Тываның Баштыңының эгелээни «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилели аныяктарны мал ажыл-агыйынче хаара тудуп, байдалды өскерткен.

Тываның Баштыңы - эң нептереңгей 5 блогер-губернаторларның бирээзи 06.04.2017 Тываның Баштыңы - эң нептереңгей 5 блогер-губернаторларның бирээзи

 Россияның губернаторларындан Интернет ажыглакчылар аразында эң-не нептереңгейиниң талазы-биле, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң «Контактыда» арыны 5-ки черни ээлээн.

Тыва – Россияның чогумчалыг беш регионунуң санында 06.04.2017 Тыва – Россияның чогумчалыг беш регионунуң санында

 Тыва тус чер-даа, федералдыг деңнелде-даа чурттакчы чоннуң талазындан эрге-чагыргага удурланган кыйгырыглар чок 5 российжи регионнуң санынче кирген. 2018 чылда болур соңгулдалар мурнунда, Mindscan компанияның чоруткан шинчилелдериниң түңнелдери ону бадыткаан.  

Тываның Баштыңы Кыдат тываларынга национал хепти белекке сөңнээн 06.04.2017 Тываның Баштыңы Кыдат тываларынга национал хепти белекке сөңнээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага хөөмейлеп өөренип алыр дээш чыл эгезинде келген этниктиг тывалар-биле ужурашкан.

Тываның спортчузу Кежик Монгуш Россияның кикбоксинг чемпионадынга 54 килге "алдынны" чаалап алган 05.04.2017 Тываның спортчузу Кежик Монгуш Россияның кикбоксинг чемпионадынга 54 килге "алдынны" чаалап алган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяк спортчунуң чедиишкининге өөрүп, социал четкиде бодунуң арнында тиилелге дээш байырны аңаа чедирген:

Тываның Баштыңынга Тываның күрүне университединиң шериг кафедразының начальнигин таныштырган 05.04.2017 Тываның Баштыңынга Тываның күрүне университединиң шериг кафедразының начальнигин таныштырган

 Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку шериг кафедразының начальниги, подполковник Олег Калининни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.