Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывада кижилерден өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айы эгелээн 17.05.2017 Тывада кижилерден өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айы эгелээн

 Тывада чурттакчы чондан үндүрүглер өрезин чыыр талазы-биле шалыпчы ай май 15-те эгелээн. Республиканың Чазаа ооң дугайында айтыышкынны бадылаан. 

Тыва МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан регионнар санында кирген 17.05.2017 Тыва МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан регионнар санында кирген

 Бо чылдың май 4-те Россияның Президентизи Владимир Путин Күрүне чөвүлели биле Россияның Президентизиниң чанында Чурттуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай сорулгалыг көргүзүглерин чедип алырынга мониторинг талазы-биле комиссияның каттышкан хуралын эрттирген. Ол хуралга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.

«Ачам, авам, мен – бизнес өг-бүле бис» конкурс 17.05.2017 «Ачам, авам, мен – бизнес өг-бүле бис» конкурс

 ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазы ТР-ниң Экономика яамызы биле «ТР-ниң муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның деткиишкини-биле, май 26-да, Россияда Сайгарлыкчы чоруктуң хүнүнге тураскаадып конкурсту эрттирер.

Тывада өртке удур онза байдал чурумун июнь 4-ке чедир узаткан 16.05.2017 Тывада өртке удур онза байдал чурумун июнь 4-ке чедир узаткан

 Республика девискээринде өртке удур онза байдалдың чурумун июнь 4-ке чедир узадыр шиитпирни Тываның Чазаа хүлээп алган.

Тывада бюджет адырының ажылдакчыларын «Мир» картаже июль 1-ден шилчидип эгелээр 16.05.2017 Тывада бюджет адырының ажылдакчыларын «Мир» картаже июль 1-ден шилчидип эгелээр

 Тываның кредит организациялары 2017 чылдың июль 1-ден эгелеп карта-биле төлевир чорудуп турар боттарының шупту дериг-херекселдерин «Мир» төлевир картазын хүлээр кылдыр хандырар ужурлуг.

Тываның Баштыңы "Огненный таран" чоннар аразының моточарыжынга стартты берген 16.05.2017 Тываның Баштыңы "Огненный таран" чоннар аразының моточарыжынга стартты берген

 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чылынга база республиканың чурттакчызы, Совет Эвилелиниң Маадыры Михаил Артемьевич Бухтуевтиң маадырлыг чоруунга тураскааткан чоннар аразының "Огненный таран" моточарыжы Тывадан үнүпкен.

Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан 16.05.2017 Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан

 "Азия төвү" скульптурлуг комплекске 19 аныяк өг-бүлеге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан.

Тывада сөөлгү коңга хүнүнде арага садарын хораан 16.05.2017 Тывада сөөлгү коңга хүнүнде арага садарын хораан

 Тываның школаларынга өөредилге чылы май 24-те 11 шакта болур сөөлгү коңганың байырлалы-биле адакталыр.

Тываның найысылалынга «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның (АСМО) ээлчеглиг хуралы болган 15.05.2017 Тываның найысылалынга «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның (АСМО) ээлчеглиг хуралы болган

 Тываның найысылалынга «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассоциацияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы бүгү-делегейниң эмчи сестраларының хүнүнде ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге байыр чедирип четкен 15.05.2017 Тываның Баштыңы бүгү-делегейниң эмчи сестраларының хүнүнде ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге байыр чедирип четкен

 Май 12-де, эмчи сестраларының профессионал байырлалын таварыштыр Перинаталдыг төптүң медперсоналынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байыр чедирген.

Тывада мал-маган тарып боозадыр пунктуларны тургузуп эгелээн 12.05.2017 Тывада мал-маган тарып боозадыр пунктуларны тургузуп эгелээн

 Тывада эъткир болгаш сүткүр уксаалыг малдың шынарын экижидери-биле, мал-маганны тарып боозадыр технологияже шилчээн.

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелге эрге-чагыргага чоок кижилерниң киржирин хораанын Тываның Баштыңы база катап сагындырган 12.05.2017 «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелге эрге-чагыргага чоок кижилерниң киржирин хораанын Тываның Баштыңы база катап сагындырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол четвергте Чазак кежигүннери-биле ажылчын хуралды эрттирген. Бир дугаарында, кожууннарда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң күүселдезин хынап чораан коллегаларын дыңнаан.

ЦСКА-ның сылдыстары Тывага чорааш, бичии спортчулар-биле ужурашкан 12.05.2017 ЦСКА-ның сылдыстары Тывага чорааш, бичии спортчулар-биле ужурашкан

 Армияның төп спортчу клувундан десант бөлүү аныяк армейжилерниң даңгыраан хүлээп алыр езулалга болгаш Май 9 байырлалынга киржири-биле Тывага келген.

Валентин Георгиевич Тока мөчээн 11.05.2017 Валентин Георгиевич Тока мөчээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Валентин Георгиевич Токаның төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илергейлээн.

Тывада 2017 чылда эжиндириишкинниң хуусаазын тургускан 11.05.2017 Тывада 2017 чылда эжиндириишкинниң хуусаазын тургускан

 Республиканың Чазаа «2017 чылда биче хемчээлдиг хемелерни эжиндирип эгелээриниң болгаш доозарының хуусаазының дугайында» айтыышкынны бадылаан.

Тываның Баштыңы: Майның 9-ун ЦСКА-ның шыырак спортчулары-биле уткууру чаагай чаңчыл апарган 11.05.2017 Тываның Баштыңы: Майның 9-ун ЦСКА-ның шыырак спортчулары-биле уткууру чаагай чаңчыл апарган

 Армияның төп спортчу клувундан десант бөлүү аныяк армейжилерниң даңгыраан хүлээп алыр езулалга болгаш Май 9 байырлалынга киржири-биле Тывага келген. Бөлүктү ЦСКА-ның начальниги, полковник Михаил Барышев баштаан. Аныяк армейжилер-биле ужурашкан соонда, регионнуң МИЧ-теринге интервьюну берген.

Тываның Баштыңының Тииилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2017 Тываның Баштыңының Тииилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Хүндүлүг хоочуннар! 
 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чылы-биле байыр чедирип тур мен! Ол бистиң чуртувустуң кол байырлалы, Россияның хөй националдыг чонунуң маадырлыг чоруунуң, ат-алдарының үлегери.

Республика Баштыңы Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнү — күрүне байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген 06.05.2017 Республика Баштыңы Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнү — күрүне байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Тыва Республиканың күрүне байырлалы — Үндезин Хоойлузунуң хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен 05.05.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен

 Россияның Президентизи Владимир Путин Күрүне чөвүлели биле Россияның социал-экономиктиг тускай сорулгалыг көргүзүглериниң чедиишкиннеринге Президентиниң чанында мониторинг комиссиязының каттышкан хуралын эрттирген.

Тываның Баштыңы араттарга күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи четкенин база ону шын ажыглаанын хынаарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан 05.05.2017 Тываның Баштыңы араттарга күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи четкенин база ону шын ажыглаанын хынаарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан

 Тываның эрге-чагыргазы көдээ бизнести деткииринче угланган регион бюджединден акша-хөреңгини тус чер бот-башкарылга органнарының тускай сорулгалыг чарып турарынга контрольду шыңгыыраткан.