Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Шолбан Кара-оол: Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязын тургусканы – Тывага чогуур үезинде болуушкун 02.03.2017 Шолбан Кара-оол: Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязын тургусканы – Тывага чогуур үезинде болуушкун

 Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязы тургустунган. Россияның иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмин сайзырадырынга каттыжыышкын дузалыг деп, REGNUM дыңнаткан.

«Тува 24» телеканал «21-ги кнопканы» алган 02.03.2017 «Тува 24» телеканал «21-ги кнопканы» алган

 Март 1-де Роскомнадзорга Теледамчыдылга талазы-биле федералдыг комиссия хуралында регион телеканалдарын ыяап-ла чонга көргүзер эргени алырынга шилилдени чоруткан. Бо удаада Соңгу Кавказ болгаш Сибирь федералдыг округтарның каналдарын сайгарып көрген. Роскомнадзорнуң удуртукчузу Александр Жаров федералдыг комиссияны удурткан.

Тывада 2017 чылдың суг үеринге удур белеткел эгелээн 01.03.2017 Тывада 2017 чылдың суг үеринге удур белеткел эгелээн

 Тывага кыштың башкы айында эң-не хөй хар дүшкен. Харның кылыны 115-ден 165 мм., чамдык черлерде 185-215 мм. чедип турарындан, эриир хардан сугнуң курлавыры нормадан 200 ажыг хуу хөй. Республиканың барыын кезээнде хар эриир болза, ийи метр хире кылын хар эрээни-биле дөмей сугнуң курлавыры бар.

Марттың 2-ге чедир Тес-Хем кожуунда команда-штаб өөредилгелери эртип турар 01.03.2017 Марттың 2-ге чедир Тес-Хем кожуунда команда-штаб өөредилгелери эртип турар

 Кожууннуң өрт айыылының сезонунга белеткелин февраль 28-те эгелээн команда-штаб өөредилгелериниң үезинде тодарадыр. Ниитизи-биле хыналда хемчеглерниң болгаш хөделиишкиннерниң даңзызын, база ол ышкаш нормативтиг-эрге-хоойлу документилерин бадылаан.

Кур-Чер суурнуң чоогунда Маргарита Ооржактың аалынга ол чоок кавының малчыннары Шагааны байырлаан 28.02.2017 Кур-Чер суурнуң чоогунда Маргарита Ооржактың аалынга ол чоок кавының малчыннары Шагааны байырлаан

 Маргарита Ооржак – Социалистиг күш-ажылдың маадыры, алдарлыг көдээ ишчи Василий Оюнович Янчаттың уруу. Ай санаашкыны-биле Чаа чылды уткуп, байырлаарын 2013 чылда-ла эгелээн.

Уругларның катап эмнээшкин болгаш реабилитация төвү эрткен чылда ажылын түңнээн 28.02.2017 Уругларның катап эмнээшкин болгаш реабилитация төвү эрткен чылда ажылын түңнээн

 Республиканың уругларның катап эмнээшкин болгаш реабилитация төвү эрткен чылдың ажылын түңнээн болгаш келир чылдың планын сайгарган коллегия хуралын эрттирген.

26.02.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Шагаа-биле республиканың чонунга байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Республиканың эргим аалчылары!  
 Тыва черде ам база чырыткылыг байырлал - Шагаа аалдап чедип келди!

25.02.2017 Тываның Баштыңы Шагааның бүдүү айының бүдүү хүнүнде эрткен чылды канчаар эрткенин түңнээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол Шагааның бүдүү айының бүдүү хүнүнде эрткен чылды канчаар эрткенин түңнеп, үнер чылда кылыр ажыл-ишти баш удур тодарадып, мурнунга сорулгаларны салган.

Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2017 Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Кайгамчык байырлал – Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген изиг байырымны хүлээп ап көрүңер!

Владимир Путин биле Дмитрий Медведев Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чонунга байырны чедирген 23.02.2017 Владимир Путин биле Дмитрий Медведев Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чонунга байырны чедирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Россияның Президентизи Владимир Путин биле Чазак даргазы Дмитрий Медведевтен байыр чедириишкиннери келген. 

Тывага Шагаа дүнезинде, февраль 26-дан февраль 27-же 22:00 шактан 05:00 шакка чедир, буддийжи мөргүл номнарын интернетке дорт дамчыдар 22.02.2017 Тывага Шагаа дүнезинде, февраль 26-дан февраль 27-же 22:00 шактан 05:00 шакка чедир, буддийжи мөргүл номнарын интернетке дорт дамчыдар

 Тываның Баштыңы «Вконтакте» социал четкиде бодунуң блогунда ооң дугайында бижээн:

Россияның кызыгаар тудуу «Хандагайты (Россия) – Боршоо (Моол)» эрттирилге пунктузун эде чаартып эгелээр 22.02.2017 Россияның кызыгаар тудуу «Хандагайты (Россия) – Боршоо (Моол)» эрттирилге пунктузун эде чаартып эгелээр

 Россияның кызыгаар тудуу ФККА-ның удуртукчузу Леонид Бершанский ажыл-агый аайы-биле Тывага келген. Хандагайты-Боршоо эрттирилге пунктузун 2017 чылда эде чаартып тудары-биле амгы үеде ооң байдалын көөрү - ажылының кол кезээ болган. Тываның Чазааның каш чылдар дургузунда тургузуп келген айтырыы – пунктуга хөй талалыг эрге-байдалды тыпсыры ам чоокку үеде боттаныр.

Төөгү башкызы Николай Качурин күрүне шаңналының дугайында: Оон-даа эки ажылдаарынга чаа идиг-дир 22.02.2017 Төөгү башкызы Николай Качурин күрүне шаңналының дугайында: Оон-даа эки ажылдаарынга чаа идиг-дир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ада-чурт камгалакчызының база Шагаа байырлалының бүдүүзүнде республиканың чурттакчыларнга күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы Москваже сооткан хой эъдин чорудуп турарын барып көрген 21.02.2017 Тываның Баштыңы Москваже сооткан хой эъдин чорудуп турарын барып көрген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның рыногунче чорудуп турар рефрижераторда сооткан хой эъдин көрген. 
 Баштайгы дээрезинде эки үнелелди бээр апаар. Мөчүлерни дыка эки аайлаан-дыр, а Москва облазынче чүдүрген эъттиң шынары тулган-дыр. Республикада хар улуг-даа болза, кыштаглаашкын хүр эртип турарының бадыткалы ол.

Тывада "Биржа шөлчүгежи" электроннуг курлавырны ажылдаткан 21.02.2017 Тывада "Биржа шөлчүгежи" электроннуг курлавырны ажылдаткан

 Ол системада бүдүрүп база хандырып турары продукциязын документ езугаар бадыткаткан аъш-чем барааннарының бүдүрүкчүлери бүрүткеткен.  
 Продукцияның өртээнче чедирилгениң төлевирин база киир санаар. Чагып алыкчы чагыгны киирерге, хандырыкчылар боттарының өртээн сүмелээр, оон таарымчалыг саналды шилип алыр.

55-ки адыгжы бригаданың девискээринге соталыг харылзаа тургузарының дугайында Тываның Баштыңының саналын Мегафон деткээн 21.02.2017 55-ки адыгжы бригаданың девискээринге соталыг харылзаа тургузарының дугайында Тываның Баштыңының саналын Мегафон деткээн

 «Мегафон» компанияның республика девискээринде соталыг харылзаазының башкарыкчы оператору 55-ки аңгы адыгжы (даг) бригадазын шынарлыг соталыг харылзаа-биле хандырар.

Тываның Баштыңы Одалга яамызын ведомствога хамааржыр бүдүрүлгелерниң шалың төлевирин саададып турары дээш шүгүмчүлээн 20.02.2017 Тываның Баштыңы Одалга яамызын ведомствога хамааржыр бүдүрүлгелерниң шалың төлевирин саададып турары дээш шүгүмчүлээн

 Понедельникте, аппарат хуралында, регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының ажылын сойгалаан. 
 «Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының ведомство бүдүрүлгелеринде байдалды билбейн тур мен, чижээ Хову-Аксының ЧЭТ ажылчыннарның акша-шалыңы-дыр - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Россияның Садыг-үлетпүр палатазының вице-президентизи М.А. Фатеевтиң Тывага чорааны 20.02.2017 Россияның Садыг-үлетпүр палатазының вице-президентизи М.А. Фатеевтиң Тывага чорааны

 Тываның Чазаанга республика баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Садыг-үлетпүр палатазының вице-президентизи Максим Фатеев-биле ужурашкан.  
 Россия Федерациязының Садыг-үлетпүр палатазы, Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы база Тыва Республиканың Чазааның аразында үш таланың дугуржулгазын чарарынга белеткел ажылдарын чорудар дугайында шиитпирни аңаа хүлээп алган.

Тываның найысылалынга российжи политиканың патриаргы Евгений Примаковтуң чыынды номнарын таныштырган 20.02.2017 Тываның найысылалынга российжи политиканың патриаргы Евгений Примаковтуң чыынды номнарын таныштырган

 Бүгү делегейге ат-сураглыг күрүне ажылдакчызы, чөөн чүктүң шинчилекчизи, журналист, академик, Россияның даштыкы хайгыылының баштыңы, РФ-тиң Садыг-үлетпүр палатазының президентизи болгаш өске-даа харыысалгалыг албан-дужаалдарны ээлеп чораан Евгений Примаковтуң он том ажылы өөредилге ному болгаш бүдүн үениң көрүнчүү болур чыынды студентилерге, эртемденнерге, экономистерге, шинчилекчилерге чугула херек дептер апаары чугаажок.

«Росчетки» Тыва таварыштыр электри энергиязын даштыкыже үндүр садар арганы көрүп турар 17.02.2017 «Росчетки» Тыва таварыштыр электри энергиязын даштыкыже үндүр садар арганы көрүп турар

Азия чурттарынче чырык энергиязын үндүр садарынга Тыва белдир регион апаар чадавас.