Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы: муниципалитеттер болгаш оперативтиг албаннар республикада суг үериниң байдалын контрольга тутсун 04.04.2017 Тываның Баштыңы: муниципалитеттер болгаш оперативтиг албаннар республикада суг үериниң байдалын контрольга тутсун

 Тываның муниципалдыг эрге-чагыргазы болгаш оперативтиг албаннары бирги ээлчегде суг үериниң байдалын контрольга алыр. Регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол чазак хуралында ындыг даалганы берген. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда байдалды чайлаткан соонда, муниципалдыг чергелиг онза байдал чурумун Чөөн-Хемчик кожуунда чарлаан.

«ИрАэро» компания Кызыл биле Иркутск аразында авиарейстерниң санын көвүдеткен 04.04.2017 «ИрАэро» компания Кызыл биле Иркутск аразында авиарейстерниң санын көвүдеткен

 Марттың 29-тан эгелеп Кызылдан Иркутскиже немелде авирейсти ажыткан. Ол маршрут-биле неделяда үш катап - понедельник, среда база пятница хүннеринде ужуп болур. Чаңгыс талаже билеттиң өртээ 4,2 муң рубль.

Тывада даг-адыгжы бригаданың баазазында мобилизация курлавырын тургускан 03.04.2017 Тывада даг-адыгжы бригаданың баазазында мобилизация курлавырын тургускан

 Курлавырда шериг албанныгларга кол ажылындан үнмейн, Тываның 55-ки мото-адыгжы (дагжы) бригадага ажылдаар арганы сүмелеп тур.

03.04.2017 Тываның Баштыңы кадрларны томуйлаан

 Республика Чазааның даргазының оралакчызынга Тываның Перинаталдыг төвүнүң кол эмчизи Шолбан Хопуяны томуйлаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга социал адырны харыылаар коллегазын таныштырган.

Тываның Баштыңы Сибирьниң бирги чери дээш бокс маргылдаазынга тиилээн Ай-Демир Уржанайга байырны чедирген 03.04.2017 Тываның Баштыңы Сибирьниң бирги чери дээш бокс маргылдаазынга тиилээн Ай-Демир Уржанайга байырны чедирген

 Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 17-18 харлыг элээдилер ортузунга бокс маргылдаазы Кызыл хоорайга эрткен. Аңаа ниитизи-биле 49-тан 91 кл деңзилерге 10 комплект шаңналдарны ойнаан.

Шолбан Кара-оол хууда айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алган 31.03.2017 Шолбан Кара-оол хууда айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алган

 Чедери берге Кунгуртуг суурнуң чурттакчылары эм садып алыр дээш Кызылче чоруп турарлар. Ылаңгыя хоочураан аарыг кижилерге берге – Тере-Хөлдүң кожуун эмнелгезинде аптеканың эмнери чегей санныг.

Тываның Баштыңы республиканың тудуг яамызының удуртулгазы-биле ужурашкан 31.03.2017 Тываның Баштыңы республиканың тудуг яамызының удуртулгазы-биле ужурашкан

Чарыгдалдарны чогумчалыг болдурары-биле республиканың Тудуг яамызы бодунуң чагыргазында албан черлерин эде организастаарын көрүп турар. 
«Күртудуг-чагыг» күрүнениң казна албан чери биле «Капитал тудуг эргелели» күрүнениң бюджет албан черин чаңгыс организация кылдыр каттыштырган. 

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Саглананың авазының байдалын хыналдага алган 30.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Саглананың авазының байдалын хыналдага алган

Регион Баштыңы Тыва Республикада уругнуң эргелериниң талазы-биле төлээ Ольга Россова-биле ужурашкан.  
 Төлээ Шолбан Кара-оолга бичии уругнуң авазы Элянора Салчактың байдалының дугайын дыңнаткан. Ырак-узак Тере-Хөл кожуунга 5 харлыг Саглананың таварышкан төөгүзү ооң чоок кижилеринге аар уржуктарны таварыштыра берген.

Тываның бюджет албан черлериниң удуртукчуларының шалыңын ажылдакчыларының шалыңынче «чоокшулаштырган» 30.03.2017 Тываның бюджет албан черлериниң удуртукчуларының шалыңын ажылдакчыларының шалыңынче «чоокшулаштырган»

 2017 чылда бюджет албан черлериниң удуртукчулары биле бөдүүн ажылдакчыларның шалыңнарының аразында ылгалы улам кызырлыр.

Шолбан Кара-оол тыва кикбоксерларга Чечняга чедиишкинни күзээн 30.03.2017 Шолбан Кара-оол тыва кикбоксерларга Чечняга чедиишкинни күзээн

 Апрель 2-ден 7-ге чедир Грозныйга эртер, Чечен Республиканың бирги президентизи, Россияның Маадыры Ахмат-Хаджи Кадыровтуң чырык адынга тураскаткан Россияның бирги чери дээш маргылдааже чоруурунга белеткенген кикбоксингиге республиканың чыынды командазы - 20 спортчу, 3 тренер база 3 судья-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

Тываның Баштыңы терроризмге удур комиссияның хуралын эрттирген 29.03.2017 Тываның Баштыңы терроризмге удур комиссияның хуралын эрттирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның чанында терроризмге удур комиссияның хуралын эрттирген. Аңаа чугааның кол темазы республиканың өөредилге болгаш кадык камгалал албан черлерин терроризмниң айыы­лындан, а ол ышкаш элээдилерни болгаш аныяктарны террорисчи шимчээшкиннерниң салдарындан камгалаарының талазы-биле хемчеглерниң дугайында болган.

Тывада Россияның элээдилер ортузунга бокс маргылдаазынга киржир спортчулар илереттинер 29.03.2017 Тывада Россияның элээдилер ортузунга бокс маргылдаазынга киржир спортчулар илереттинер

 И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинде Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 17-18 харлыг элээдилер ортузунга бокс маргылдаазы эгелээн.

Стратегтиг инициативалар агентилелиниң хөй-ниити төлээзи албан-дужаалче Тывадан кандидаттар шилилгези эгелээн 29.03.2017 Стратегтиг инициативалар агентилелиниң хөй-ниити төлээзи албан-дужаалче Тывадан кандидаттар шилилгези эгелээн

 Март 27-де Стратегтиг инициативалар агентилели Тыва-биле кады РФ-тиң 33 субъектизинге инвестиция климадын экижидер талазы-биле ажылды дүүштүрер хөй-ниити төлээлериниң ажык шилилдезин чарлаан.

Тываның Баштыңы: Суг үериниң база өрт айыылының дүшкүүрлүг үези мурнувуста, бүгү күштерни болгаш курлавырларны мөөңнээр 28.03.2017 Тываның Баштыңы: Суг үериниң база өрт айыылының дүшкүүрлүг үези мурнувуста, бүгү күштерни болгаш курлавырларны мөөңнээр

 Эрээн хар суунга чуртталга бажыңнары биле бажың чанының участоктарын алыскан Кызыл кожуунда муниципалдыг чергелиг онза байдал чурумун чарлаан.

Тывада аныяктар эгелээшкининиң шуулганы болуп эртер 28.03.2017 Тывада аныяктар эгелээшкининиң шуулганы болуп эртер

 Тываның Баштыңы @ Sh kara-ool Шолбан Кара-оолдуң республиканың Улуг Хуралынга (парламентизинге) Айыткалында чарлаан Аныяктарның бот-идепкейиниң чылын шуулган-биле эгелээр.

Тываның Баштыңы "Сибмост" АН-ның чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 27.03.2017 Тываның Баштыңы "Сибмост" АН-ның чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайда аэропорт комплекизин чаартыр ажылдарны кылып турар чиңгине тудуг организациязы – «Сибмост» бүдүрүлгениң президентизи Сергей Титов-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы эрээн хар суу-биле демиселге улуг техниканы ажыглаарын негээн 27.03.2017 Тываның Баштыңы эрээн хар суу-биле демиселге улуг техниканы ажыглаарын негээн

 «Часкы эрээн хар суу Каа-Хем суурда чурттакчылыг черде 200 бажыңны алыр чадавас. Онза байдалдар комиссиязын дарый чыггаш, улуг техниканы хаара тударын шиитпирледивис. Бойдустуң бооп болур болуушкуннарын баш бурунгаар чарлаар, ам «кыдыг» кижини дилээн ажыы чок, чүгле демивис-биле бо үени улуг чидириг чок эртер апаар!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албаны-биле Москвадан Кызылга келген дораан, бодунуң блогунда бижээн.

Тываның Баштыңы бизнести деткиир айтырыглар талазы-биле хуралга киржир дээш Екатеринбургда чеде берген 24.03.2017 Тываның Баштыңы бизнести деткиир айтырыглар талазы-биле хуралга киржир дээш Екатеринбургда чеде берген

 Россияның прокурору Юрий Чайканың март 24-те Екатеринбургка эрттирер хуралынга киржир дээш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Урал, Приволжье, Сибирь база Ыраккы Чөөн чүк федералдыг округтарның губернаторлары-биле кады ында чеде берген. Регионнарның прокуратура төлээлери база хуралга олуржур.

23.03.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды-биле ужурашкан

 РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев-биле дүүн ужуражылгазында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг бюджеттен регионнуң агроүлетпүр комплекизинге бээр субсидияның хемчээлин көвүдедириниң аргазын чугаалашкан.

Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан 23.03.2017 Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Көдээ ажыл-агый яамызының, Тываның Ветеринарлыг хайгаарал албынының, ТР-ниң ХК база ОБ албанының, Бай-Тайга кожууннуң тус чер бот-башкарылга органнарының төлээлеринден тургустунган ажылчын бөлүк «Ооруг» КБК-ның муңчу малчыны Макар Саттың малчын коданынга көшке батканының уржуун долузу-биле шинчилеп көрген.