Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

ТР-ниң Бизнес-инкубатору «Сайгарлыкчының азбуказы» тренингиже чалап тур 06.06.2017 ТР-ниң Бизнес-инкубатору «Сайгарлыкчының азбуказы» тренингиже чалап тур

 2017 чылдың июнь 19-тан 23-ке чедир, «ТР-ниң Бизнес-инкубатору» КБА куруг черден бизнестиң эге аргаларынга өөредир талазы-биле «Сайгарлыкчының азбуказы» тренингиге киржир кылдыр эгелеп чоруур сайгарлыкчыларны чалап тур.

Тываның башкылары орус дыл башкылаар методика талазы-биле мергежилин бедиткен 06.06.2017 Тываның башкылары орус дыл башкылаар методика талазы-биле мергежилин бедиткен

 2016-2020 чылдарда «Орус дыл» федералдыг тускай сорулгалыг программа күүселдези езугаар, Тывада орус дыл өөредириниң айтырыгларының талазы-биле башкыларның болгаш специалистерниң кадр курлавырын бедидер арга, хевирлерни хөгжүдер хемчеглерни боттандырып турар.

Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизинде Тыва туружун экижиткен 06.06.2017 Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизинде Тыва туружун экижиткен

 Делегейниң Петербургка болган экономиктиг шуулганынга Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизиниң түңнелдерин чарлаан.

Тыва аратка берген грант акшазы сүт ажыл-агыйын шуудадырынга дузалаан 05.06.2017 Тыва аратка берген грант акшазы сүт ажыл-агыйын шуудадырынга дузалаан

 Бии-Хем кожууннуң «Саян» совхозунуң тоймаглаттынган оран-савазын катап тургускаш, каш чыл бурунгаар ажылын эгелээн «Артыш» тараачын-арат ажыл-агыйы 2016 чылда чалаң сүттен продукция бүдүрүлгезин 2,5 катап көвүдеткен.

Тывада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи ниити-российжини ашкан 05.06.2017 Тывада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи ниити-российжини ашкан

 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези январь-апрельде шапкынчып, ортумак российжи көргүзүгнү ашкан.

2016 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында чыл отчедунга ажык дыңнаашкыннар июнь 8-те болур 05.06.2017 2016 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында чыл отчедунга ажык дыңнаашкыннар июнь 8-те болур

«Тыва Республикада бюджет чорудуунуң дугайында» Тыва Республиканың хоойлузунуң 20 чүүлү-биле база Тыва Республиканың Дээди хуралының (парламент) даргазының 2017 чылдың май 22-де «2016 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында чыл отчедунга ажык дыңнаашкыннарны эрттирериниң дугайында»

РФ биле Моол электри энергиязын дамчыдар дугайында дугуржулганы белеткеп турар 05.06.2017 РФ биле Моол электри энергиязын дамчыдар дугайында дугуржулганы белеткеп турар
Россия биле Моол ЭДШ азы ГЭС дузазы-биле Моолче электри энергиязын хандырар дугайында айтырыгны көдүрген чазактар аразының дугуржулгазын чарарынга белеткеп турар.

Тывада уругларның чайгы кадыкшылга кампаниязы эгелээн 02.06.2017 Тывада уругларның чайгы кадыкшылга кампаниязы эгелээн

 Бөгүн Тывада уругларга дыштанылганың 151 лагери ажылын эгелээн.

Кызылга Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүн байырлаарының кол черлериниң бирээзи Тываның Национал музейинге болган 02.06.2017 Кызылга Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүн байырлаарының кол черлериниң бирээзи Тываның Национал музейинге болган

 «Музей чаштарга» акция албан чериниң бодунга, а «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалы музейниң девискээринге чаптылган.

Тывада оолдар аразында национал тыва хүреш эң нептереңгей 02.06.2017 Тывада оолдар аразында национал тыва хүреш эң нептереңгей

 Тывада Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүнге тураскааткан тыва хүреш маргылдааларында 7184 оолдар күжүн шенээн. Тыва Республиканың «Хүреш» национал тыва хүреш федерациязы шак ындыг медээни берген.

Тываның талантылыг уруглар, оолдарынга премиялар болгаш грантыларны тывыскан 02.06.2017 Тываның талантылыг уруглар, оолдарынга премиялар болгаш грантыларны тывыскан

Бүгү-делегейниң Уруглар камгалалының хүнүнде, «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалының үезинде, Россия Федерациязының Президентизиниң премиялары болгаш Тыва Республиканың Баштыңының грантылары база премияларын тывыскан.

Тываның Баштыңы 55-ки мотоадыгжы бригаданың шериглеринге чайгы өөредилге эгелээни-биле байырны чедирген 01.06.2017 Тываның Баштыңы 55-ки мотоадыгжы бригаданың шериглеринге чайгы өөредилге эгелээни-биле байырны чедирген

 Тывада 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригада доктаамал черинде келген соонда, өөредилгениң чайгы бирги курстары эгелээн. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн шериг кезээнге чорааш, бригаданың дайынчыларынга бо болуушкун-биле байырны чедирген.

Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар 01.06.2017 Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар

 2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол май 30-де хамаатыларны боду хүлээп ап тургаш, ону дыңнаткан.

Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар     2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Ка 01.06.2017 Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар 2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Ка

 Май 29-та Тываның доозукчулары география, информатика база ИКТ-га чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужааган.

Тывадан пенсионер Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг маргылдаага тиилээн 31.05.2017 Тывадан пенсионер Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг маргылдаага тиилээн

 Майның 25- 27 хүннеринде Санкт-Петербургка эрткен Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг VII маргылдаазының тиилекчилери илереттинген.

Тываның иштики херекер сайыды Александр Лобанов республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал орденин тывысканы-биле байыр чедирген 31.05.2017 Тываның иштики херекер сайыды Александр Лобанов республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал орденин тывысканы-биле байыр чедирген

 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

Тывада санитарлыг авиация вертоледу ужуп эгелээн 30.05.2017 Тывада санитарлыг авиация вертоледу ужуп эгелээн

 Май 26-да, медицина дериг-херекселдери-биле чепсегленген санавицияның тускай вертоледу бирги ужудуушкунну кылган. Ооң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

«Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедирген 30.05.2017 «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедирген

 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

Тываның ногаажыдылга талазы-биле муниципалдыг тургузуглар ортузунда рейтингизи 30.05.2017 Тываның ногаажыдылга талазы-биле муниципалдыг тургузуглар ортузунда рейтингизи

 Республиканың шупту муниципалдыг тургузуглары Экология чылында долгандыр хүрээлелге кижиниң чедирген хоразын кызырар дээн хүлээлгени боттарынга ап, экологтуг байдалды экижидер талазы-биле планны тургузуп, ону бадылаан.

Тываның Бойдус яамызы «Россияның уруглары бойдус камгалалы дээш» уругларның экологтуг фестивалынче июнь 1-де чалап тур 30.05.2017 Тываның Бойдус яамызы «Россияның уруглары бойдус камгалалы дээш» уругларның экологтуг фестивалынче июнь 1-де чалап тур

 2017 чылдың июнь 1-де, Уруглар камгалалының бүгү-делегей хүнүнде, Тыва Республиканың Чазааның деткимчези-биле Кызылга «Россияның уруглары бойдус камгалалы дээш» уругларының үшкү бүгү-российжи экологтуг фестивалы болуп эртер.