Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Tываның Баштыңы ИХЯ коллегиязының калбак хуралынга киришкен 24.01.2018 Tываның Баштыңы ИХЯ коллегиязының калбак хуралынга киришкен

 Январьның 23-те, Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының коллегиязының калбак хуралынга 2017 чылда ажылдың түңнелдерин үндүрген. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралдың ажылынга киришкен.

Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга биче суурларны болгаш ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдерни шынарлыг кылдыр ажылдап кылырын айыткан 23.01.2018 Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга биче суурларны болгаш ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдерни шынарлыг кылдыр ажылдап кылырын айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчылары-биле хуралдааш, чылдың эң кол – биче суурларны база ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдери ам-даа чедир кылырын айыткан.

Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан 23.01.2018 Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак кежигеннери база муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары-биле понедельникте эрттирген аппарат хуралында Росияның школаларында онза болуушкуннарже кичээнгейни углаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-биле кады шиитпирлээр айтырыгларны демнежирин иштики херектер сайыды Александр Щурга сүмелээн 23.01.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-биле кады шиитпирлээр айтырыгларны демнежирин иштики херектер сайыды Александр Щурга сүмелээн

 Понедельникте аппарат хуралында, Тывада чаа томуйлаткан иштики херектер сайыды Александр Щурнуң киржилгези-биле республика девискээринде криминогенниг байдалды чугаалашкан. Чаа сайыт амгы бо хүннерде байдалды илеткеп, чоокку үеде Тываның барыын кожууннарынче үнер деп турарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы агаарның температуразын болгаш кичээлдерден хостаанының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадып турарын негээн 23.01.2018 Тываның Баштыңы агаарның температуразын болгаш кичээлдерден хостаанының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадып турарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, кожуун чагыргалары-биле видеоконференция харылзалыг эрттирген аппарат хуралында, агаарның температуразының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадырын негээн.

Тываның Баштыңы барыын Моолдуң губернаторлары-биле кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин шимчедирин чугаалашкан 22.01.2018 Тываның Баштыңы барыын Моолдуң губернаторлары-биле кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин шимчедирин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва-биле кызыгаарлашкак Увс аймактың губернатору Д. Батсайхан баштаан моол делегацияны хүлээп алган.

22.01.2018 Тывада Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы Эки-турачы болгаш волонтержу чылынче эстафетазын дамчыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяктарның бот-идепкейиниң эң көскү түңнелдерин «Спортчу элита» байырлыг кежээ ышкаш чылдың-на эрттирерин саналдаан.

Тываның Баштыңы: Azimut Hotel Kyzyl хостуг үени чөптүг ажыглаарының чаа культуразын тургузар ужурлуг 19.01.2018 Тываның Баштыңы: Azimut Hotel Kyzyl хостуг үени чөптүг ажыглаарының чаа культуразын тургузар ужурлуг

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл Azimut Отельдиң чиңгине менеджери Иван Горновой-биле ажыл-агыйжы чугааны кылган. Сөөлгү үениң негелдезинге дүүштүр туткан аалчылар бажыңы баштайгы аалчыларын уткуп алырынга кайы хире беленин чугаалашкан.

ЧКА эде тургузарын деткиир фонду Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезин хынаан 18.01.2018 ЧКА эде тургузарын деткиир фонду Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезин хынаан

Контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Эльмар Апаев баштаан Күрүне корпорациязының төлээлери Николай Высочанский биле Михаил Голов олар, январьның 15-тен 17 хүннеринде, хамаатыларны өскээр көжүрер прорграмма-биле республика найысылалында туткан чаа белен тудугларны, ам-даа тудуп турар тудугларны база ажыглалга кирген бажыңнарның хемчээлин, көжүрген хамаатыларның санын хынаан.

Тываның эмнелге албан черлери электроннуг эмнелге хуудустарын бижээниниң саны-биле РФ-те 36-гы черде 18.01.2018 Тываның эмнелге албан черлери электроннуг эмнелге хуудустарын бижээниниң саны-биле РФ-те 36-гы черде

20 муң организацияның рейтингизинде Республиканың бир дугаар эмнелгези бодунуң ажылдакчыларындан оларны хүлээп ап турары-биле 274 дугаары болган.

Тываның Кадык камгалал яамызы гриппке база ОРВИ-ге удур профилактиктиг хемчеглерни күштелдирерин негээн 18.01.2018 Тываның Кадык камгалал яамызы гриппке база ОРВИ-ге удур профилактиктиг хемчеглерни күштелдирерин негээн

 Эрткен неделяда лабораторлуг шинчилге үезинде республикада грипптиң үш – ийизи В, бирээзи - АH3N2 хевири бүрүткеттингенин республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгези бадыткаан.

Росчеткиниң чаа баштыңы Тываны таварты Азия чурттарынче транзиттиг электри энергиязын үндүр садар шугумну тудар планга чөпшээрешкен 17.01.2018 Росчеткиниң чаа баштыңы Тываны таварты Азия чурттарынче транзиттиг электри энергиязын үндүр садар шугумну тудар планга чөпшээрешкен

 Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» АЭН-ның чиңгине директору Павел Ливинский-биле ужурашкан. Регионнуң электри энергетиказын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын ужуражылга үезинде сайгарган.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының мурнунда сорулга – малдың кыштаглаашкынын онча-менди эрттирер 17.01.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының мурнунда сорулга – малдың кыштаглаашкынын онча-менди эрттирер

Агаар-бойдустуң таарымчалыг байдалы-биле мал кыштаглаашкыны хүр эртип турарын көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек дыңнаткан.

Тывада май чарлыктарынче кирбейн барган бюджет  ажылдакчыларының шалыңнарын 2018 чылда эде санаар 17.01.2018 Тывада май чарлыктарынче кирбейн барган бюджет ажылдакчыларының шалыңнарын 2018 чылда эде санаар

 Россия Федерациязының Президентизиниң даалгаларын күүседип, хамаатыларның орулгаларын көвүдедири-биле, Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыктарынга кирбейн барган экономика адырында бюджет ажылдакчыларының (ветеринарлар, чолаачылар, программистер, ЧКА ажылдакчылары болгаш өске-даа) шалың төлевирин 2018 чылдың январь 1-ден индексастаар.

Тывада чарлаан Биче суурларны хөгжүдер чылга хамааржыр чоннуң эгелекчи санал-оналын сайгарары чоруп турар 16.01.2018 Тывада чарлаан Биче суурларны хөгжүдер чылга хамааржыр чоннуң эгелекчи санал-оналын сайгарары чоруп турар

 Тываның Чазааның кежигүннери, Дээди Хуралдың депутаттары, яамылар болгаш ведомстволар төлээлери кирген ажылчын бөлүктер хөгжүлде программазын тургузарынга база чоннуң эң эки эгелекчи санал-оналдар конкурузунга киржир чагыгны кииреринге практиктиг дузаны көргүзер дээш, республиканың бичии суурларын кезип турар.

Тываның Баштыңы Гайдаровчу шуулганда киржип турар 16.01.2018 Тываның Баштыңы Гайдаровчу шуулганда киржип турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ажыл-агый аайы-биле чорааш, «Гайдаровчу шуулган» делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияда киржип турар.

Тываның Баштыңынга 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың чаа командирин таныштырган 16.01.2018 Тываның Баштыңынга 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың чаа командирин таныштырган

 Кызылда 55-ки мотоадыгжы бригаданың командиринде полковник Рамиль Ибатуллинни томуйлаан. Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязын командылаан генерал-майор Алексей Завизьон чаа командирни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тываның Баштыңы РФ-тиң иштики херектер сайыдының бирги оралакчызы-биле көдээ полицияны быжыглаар ажыл-чорудулганың чурумун дугурушкан 15.01.2018 Тываның Баштыңы РФ-тиң иштики херектер сайыдының бирги оралакчызы-биле көдээ полицияны быжыглаар ажыл-чорудулганың чурумун дугурушкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң регион полициязының структуразынче көдээде килдистерни эгидер, республикаже кирер черлерге постуларын тургузар, мал оору-биле демисежир тускай килдистерни катап тургузар дугайында дилээн Россияның Иштики херектер яамызынга көөр.

Тываның Баштыңы чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген 11.01.2018 Тываның Баштыңы чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген

Тываның эрге-чагыргазы тудуг адырында чурумну күштелдирер шиитпирлиг хемчеглерже шилчээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамының удуртулгазы-биле эрттирген хуралда дыңнаткан.

Тыва политиктиг турум байдалы-биле шүглүкчүлер санында 11.01.2018 Тыва политиктиг турум байдалы-биле шүглүкчүлер санында

«Петербургская политика» фондунуң белеткээни рейтингиде Россияның эң-не тайбың регионнарының санында Тыва хевээр арткан.