Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңының Тииилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2017 Тываның Баштыңының Тииилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Хүндүлүг хоочуннар! 
 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чылы-биле байыр чедирип тур мен! Ол бистиң чуртувустуң кол байырлалы, Россияның хөй националдыг чонунуң маадырлыг чоруунуң, ат-алдарының үлегери.

Республика Баштыңы Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнү — күрүне байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген 06.05.2017 Республика Баштыңы Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнү — күрүне байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Тыва Республиканың күрүне байырлалы — Үндезин Хоойлузунуң хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен 05.05.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен

 Россияның Президентизи Владимир Путин Күрүне чөвүлели биле Россияның социал-экономиктиг тускай сорулгалыг көргүзүглериниң чедиишкиннеринге Президентиниң чанында мониторинг комиссиязының каттышкан хуралын эрттирген.

Тываның Баштыңы араттарга күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи четкенин база ону шын ажыглаанын хынаарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан 05.05.2017 Тываның Баштыңы араттарга күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи четкенин база ону шын ажыглаанын хынаарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан

 Тываның эрге-чагыргазы көдээ бизнести деткииринче угланган регион бюджединден акша-хөреңгини тус чер бот-башкарылга органнарының тускай сорулгалыг чарып турарынга контрольду шыңгыыраткан.

Тывада онза байдалдар чурумун киирген 05.05.2017 Тывада онза байдалдар чурумун киирген

 Сибирь федералдыг округтуң девискээринде тургустунган байдалдар уржуундан регионнар аразының онза байдалын чарлаан болгаш, Тывада база ОБ чурумун киирген. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ол дугайында айтыышкынга атты салган.

Тыва Республиканың Баштыңының КВН  кубогу Кемеровоже чорупкан 04.05.2017 Тыва Республиканың Баштыңының КВН кубогу Кемеровоже чорупкан

 Тываның Баштыңының КВН кубогу дээш Сибирьден КВН-чилер чылдың-на маңаа мөөрейлежири чаңчыл болу берген. 

Тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн чаа хевир Тываның биче бизнезинге күрүне чагыының акша-хөреңгизин шиңгээдир арганы берген 04.05.2017 Тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн чаа хевир Тываның биче бизнезинге күрүне чагыының акша-хөреңгизин шиңгээдир арганы берген

 Тывада тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн чаа арга-хевир күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларже оларның кирерин чиигеткен.

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чыл оюнга тураскааткан кол-кол хемчеглер  ПЛАНЫ 04.05.2017 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чыл оюнга тураскааткан кол-кол хемчеглер ПЛАНЫ

 Май 8-те 
 Шериг баар назылыг аныяктар ортузунга «Тулчуушкун» деп шериг-спортчу оюн — Уругларның немелде өөредилгезиниң республика төвүнге 10.00 шакта.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: чаңгыс аай күрүне шылгалдалары – республика эрге-чагыргазының шупту органнарынга шылгалда-дыр 03.05.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: чаңгыс аай күрүне шылгалдалары – республика эрге-чагыргазының шупту органнарынга шылгалда-дыр

 2017 чылдың май 26-дан июнь 1-ге чедир эртер күрүнениң түңнел аттестациязынга (ГИА) белеткел дугайында Чазактың аппарат хуралында чугаалашкан.

2017 чылда Тываның найысылалында кол көвүрүгнү эде тудар 03.05.2017 2017 чылда Тываның найысылалында кол көвүрүгнү эде тудар

 Тываның эрге-чагыргазы Кызылда кол көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны 2017 чылда эгелээрин чедип алган.

Өскээр көжүрер программа-биле Кызылда 32 квартиралыг база бир бажыңны туткан 03.05.2017 Өскээр көжүрер программа-биле Кызылда 32 квартиралыг база бир бажыңны туткан

 "Спутник" микрорайонунда Убса-Нурская кудумчузу 14 дугаар бажың деп адрестиг 32 квартиралыг чаа объектини ажыглалче киирген. "Титан" компания аварийлиг чуртталга бажыңындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле бажыңны туткан.

Тываның пенсионерлери Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг VII маргылдаазынга киржир 03.05.2017 Тываның пенсионерлери Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг VII маргылдаазынга киржир

 Май 25-тен 27-ге чедир Санкт-Петербург хоорайга Бүгү-россияның компьютерниң хөй талалыг VII чемпионадының түңнел мөөрейинге Тываның пенсионерлери киржир.

Тываның Баштыңы өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг постуларының ажылын күштелдирерин негээн 02.05.2017 Тываның Баштыңы өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг постуларының ажылын күштелдирерин негээн

 Тываның Чазаанга видеохарылзаалыг эрткен аппарат хуралында муниципалитеттер удуртукчулары-биле арга-арыг өрттериниң оперативтиг байдалын сайгарып чугаалашкан.

Кыдат делегация Тываның инвестиция төлевилелдериниң курлавырын бедии-биле үнелээн 02.05.2017 Кыдат делегация Тываның инвестиция төлевилелдериниң курлавырын бедии-биле үнелээн

 Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга регионнуң инвестиция курлавырын таныштырган хурал эрткен.

Тывада шалыпчы айда 2 муң ажыг ыяш өзүмнерин олуртур 02.05.2017 Тывада шалыпчы айда 2 муң ажыг ыяш өзүмнерин олуртур

 Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң инициативазы-биле апрель 15-те Тывада чарлаан ногаажыдылга айы уламчылап турар. Бо удаада найысылалдың чөөн талазында Тываның күрүне университединиң чаа корпузунуң чоок-кавы девискээринге ногаан өзүмнерни тарып олуртур акция эрткен.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ 2016 ЧЫЛДА ЧАЗАКТЫҢ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА ОТЧЕТТУ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ МУРНУНГА КЫЛГАН 02.05.2017 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ 2016 ЧЫЛДА ЧАЗАКТЫҢ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА ОТЧЕТТУ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ МУРНУНГА КЫЛГАН

 Тываның Дээди Хуралының (парламентизиниң) сессиязының ээлчег чок хуралы апрель 28-те болган. Хурал калбак хевирге эрткен. Аңаа регион Чазааның кежигүннери, кожууннар баштыңнары болгаш чагыргалар даргалары, эрге-чагырганың федералдыг органнарының девискээр эрге­лелдериниң удуртукчулары, хөй-ниити организацияларның баштыңнары олурушкан.

Тыва Республиканың Баштыңы республиканың чурттакчыларынга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле байырны чедирген 01.05.2017 Тыва Республиканың Баштыңы республиканың чурттакчыларынга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле байырны чедирген

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Чоннуң ынак байырлалы Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-ни таварыштыр сеткилимниң ханызындан байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер.

Тываның Баштыңы эмчилерни ам-даа деткиирин аазаан 29.04.2017 Тываның Баштыңы эмчилерни ам-даа деткиирин аазаан

 Апрель 28-те – Россияда Дүрген дуза хүнүнде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүрген эмчи дузазының база медицинаның айыыл-халаптар төвүнүң дежурный эмчилеринге байырны чедирип, амданныг тортту сөңнээн.

Тываның найысылалында Тиилелгениң терээн олурткан 28.04.2017 Тываның найысылалында Тиилелгениң терээн олурткан

«Тиилелгениң терээ» Бүгү-россияның хөй-ниити акциязынга Кызыл база каттышкан. Сталинград тулчуушкунунуң үезинде бүдүн арткан теректерниң өзүмнерин Россияның 17 хоорайынга хары угда олурткан.

Тываның Баштыңы Террорга удур комиссияның хуралын эрттирген 28.04.2017 Тываның Баштыңы Террорга удур комиссияның хуралын эрттирген

 Видеоконференц-харылзаазы-биле эрткен хуралда муниципалитеттер удуртукчулары база киришкен. Комиссия кежигүннери террорисчи хөделиишкинни азы айыылды тургузуп болур болуушкуннарны болдурбас дээш эрге-чагырганың шупту органнарының кады ажылдажылгазының болгаш белениниң шынарын бедидер айтырыгларны чугаалашкан.