Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тывага хоорай парктарын чаагайжыдар субсидияны аңгылаан 03.02.2017 Тывага хоорай парктарын чаагайжыдар субсидияны аңгылаан

 «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» программа чорудуу-биле чурттакчы чоннуң массалыг дыштанылга черлерин чаагайжыдарынче Тыва федералдыг бюджеттен 3 млн. 115,3 муң рубльди алыр.

Чингиз Алиев биле Тамара Наводкина: Найырал ордени – бүгү Тывавыска шаңнал-дыр 03.02.2017 Чингиз Алиев биле Тамара Наводкина: Найырал ордени – бүгү Тывавыска шаңнал-дыр

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывыскан.  
 Тываның Баштыңының адынга байыр чедииришкиннери кээп турар. Чингиз Алиев биле Тамара Наводкина чазак даргазы Шолбан Кара-оолга байырны чедирген.

РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тываның Баштыңынга байырны чедирген 03.02.2017 РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тываның Баштыңынга байырны чедирген

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывыскан.  
 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тываның Баштыңынга байыр чедиишкинниг телеграмманы чоруткан:

2017 чылда биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдеринге Тыва федералдыг субсидия кылдыр 23 млн. 433,3 муң рубльди алыр 02.02.2017 2017 чылда биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдеринге Тыва федералдыг субсидия кылдыр 23 млн. 433,3 муң рубльди алыр

Бо неделяда РФ-тиң Чазаа 82 регионга «Экономиктиг хөгжүлде болгаш инновациялыг экономика» күрүне программазының акша-хөреңгизин үлээн. 

Тываның найысылалында дүрген дуза станциязы биле регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырган 02.02.2017 Тываның найысылалында дүрген дуза станциязы биле регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүрген эмчи дузазының ийи албаны - регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвү биле Кызыл база Кызыл кожууннарның дүрген дуза станцияларын каттыштырар ажылдар доозулганын дыңнаткан.

Тывада пенсионерлерниң чамдык категорияларынга капитал септелге дадывырын эгидер 02.02.2017 Тывада пенсионерлерниң чамдык категорияларынга капитал септелге дадывырын эгидер

 Тывада узун назыдаан ажыл чок база бажың ээлери болур чааскаан чурттап турар пенсионерлерниң капиталдыг септелге дээш дадывыр төлевириниң чарыгдалдарынга компенсацияны эгидеринге федералдыг чазак дузаны көргүзер.

Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар биле депутат Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген 01.02.2017 Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар биле депутат Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедириишкиннери кээп турар.
 Тываның Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар, Дээди Хуралдың депутады Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген.

Альберт Кувезин Тываның Баштыңының шаңналының дугайында: ындыг аныяк назыда Найырал орденин алыры – ам-даа улуг чедиишкиннерге магадылал-дыр 01.02.2017 Альберт Кувезин Тываның Баштыңының шаңналының дугайында: ындыг аныяк назыда Найырал орденин алыры – ам-даа улуг чедиишкиннерге магадылал-дыр

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга байыр чедириишкиннери кээп турар.

Генерал-полковник В. Зарудницкий Тываның Баштыңынга: Россияның Президентизи Силерге хүндүткелди көргүскен 01.02.2017 Генерал-полковник В. Зарудницкий Тываның Баштыңынга: Россияның Президентизи Силерге хүндүткелди көргүскен

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга байыр чедириишкиннери кээп турар. Төп шериг округунуң командылакчызы, генерал-полковник Владимир Зарудницкий аңаа бир дугаарында байырны чедиргеннерниң бирээзи:

Тываның Баштыңынга бедик шаңнал – Найырал орденин тывысканы дээш Улустуң эмчизи Виктор Шлеменко байырны чедирген 01.02.2017 Тываның Баштыңынга бедик шаңнал – Найырал орденин тывысканы дээш Улустуң эмчизи Виктор Шлеменко байырны чедирген

 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду күш-ажылчы чедиишкиннери, идепкейлиг хөй-ниити ажыл-чорудулгазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Найырал ордени-биле шаңнаан.

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду Найырал ордени-биле шаңнаан 31.01.2017 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду Найырал ордени-биле шаңнаан

 РФ-тиң Президентизи Владимир Путин дыка хөй хамаатыларны шаңнаарының дугайында чарлыкка атты салган. Күрүне баштыңы Юрий Григоровичиниң, режиссерлар Владимир Меньшов биле Александр Прошкинниң ачы-хавыяазын бедик шаңналдар-биле демдеглээн. Ооң дугайында чарлыкты эрге-хоойлу медээлериниң интернет-порталында парлаан.

Тываның Чазаа санавиацияны катап тургузар айтырыгны сайгарып турар 31.01.2017 Тываның Чазаа санавиацияны катап тургузар айтырыгны сайгарып турар

 2017 чылда федералдыг программа күүселдези-биле, «Чурттакчы чонга дүрген дузаны үе шаанда чедирерин хандырары», «Электроннуг кадык камгалалы» база «Чаштарның өлүп-хораар чоруун эвээжедири» деп үш төлевилелди боттандырарын яамы планнаан.

Тываның Баштыңының негелдезиниң соонда, энергетиктер Элдиг-Хем суурда чырык хандырылгазын катап киирген 30.01.2017 Тываның Баштыңының негелдезиниң соонда, энергетиктер Элдиг-Хем суурда чырык хандырылгазын катап киирген

 «Тываэнергосбыт» компанияның мурнунда өрези дээш чырык арткан Чөөн-Хемчик кожууннуң Элдиг-Хем суурунуң чурттакчылары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга бажыңнарынче чырыкты катап кииреринге дузалажырын дилеп келгеннер. Эрткен неделяның пятницада суурнуң төлээлери республика Баштыңының хүлээп алыышкынынга кирген.

Тываның Баштыңы хуу айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээген 30.01.2017 Тываның Баштыңы хуу айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээген

 Тула областа «Тулачермет-Сталь» заводтуң тудуунга вахта аргазы-биле ажылдап тургаш, шалыңын албаан республиканың 30 чурттакчызынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дузалажып эгелээн.

Тываның Баштыңы школа назыны четпээн уруглар өөредилгезинде чугула чидиг айтырыгларны уруглар садтарының эргелекчилери-биле сайгарган 28.01.2017 Тываның Баштыңы школа назыны четпээн уруглар өөредилгезинде чугула чидиг айтырыгларны уруглар садтарының эргелекчилери-биле сайгарган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның өөредилге болгаш эртемң, Саң-хөө яамыларының, мунициалдыг тургузугларының удуртукчулары, назы четпээн өөредилге албан черлериниң ажылдакчылары-биле кады республикада назы четпээн өөредилге айтырыгларының талазы-биле хуралды эрттирген.

Тывада дача суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыглалче киирген 27.01.2017 Тывада дача суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыглалче киирген

 Тываның найысылалы Кызыл хоорайда – 10 муң хире чурттакчылыг солагай талакы дачалар суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыткан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бир чыл бурунгаар ооң саналы-биле тудуп эгелээш, ам ажыглалче кирип турар садиктиң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен.

2016 чылда Тыва көдээ ажыл-агый ярмаркаларының санын ийи катап көвүдеткен 27.01.2017 2016 чылда Тыва көдээ ажыл-агый ярмаркаларының санын ийи катап көвүдеткен

 Тывада көдээ ажыл-агый продукциязын садып-саарган ярмарканың ниити саны 2015 чылга деңнээрге 2 катап көвүдеп – 752 четкен. Республиканың көдээ ажыл-агый яамызы тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн ярмаркаларның түңнелдерин ТР-ниң Чазаанга таныштырган. Ярмарканың ниити санының өскени-биле чергелештир, ооң географиязы алгаан, оларның үш кезии кожууннарга эрткенин специалистер демдеглээн.

Тыва «чедимче чок» школаларда өөредилге чорудуун экижидеринге субсидия алыр 45 регионнуң санынче кирген 27.01.2017 Тыва «чедимче чок» школаларда өөредилге чорудуун экижидеринге субсидия алыр 45 регионнуң санынче кирген

 Билигниң шынары куду школаларда, база ол ышкаш таарымча чок социал байдалдарда ажылдап турар школаларда өөредилгениң шынарын бедидер дугайында Тываның төлевилели РФ-тиң Өөредилге яамызының конкурузун ойнап алган.

Тывага «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» шалыпчы айны эрттирер 26.01.2017 Тывага «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» шалыпчы айны эрттирер

 ТР-ниң ИХЯ-зының медээзи-биле алырга, 2016 чылда республикада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкини 18,9 хуу, ооң мурнунда чылдың көргүзүүнден 2 катап эвээжээн.

2016 чылда Тываның муң хире чурттакчылары бедик технологиялыг эмчи дузазын халаска алган 26.01.2017 2016 чылда Тываның муң хире чурттакчылары бедик технологиялыг эмчи дузазын халаска алган

 2017 чылда эмчи дузазын халас чедирер күрүне магадылалының территориалдыг программазын 6,5 млрд. рубль ажыг түңге бадылаан: республика бюджединиң акша-хөреңгизинден - 1261546,6 муң рубль база албан медицина камгаладылгазының акша-хөреңгизинден - 5301480,8 муң рубль.