Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуннарынга база мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 15.02.2018 Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуннарынга база мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Февраль 14-те Тываның Чазааның бажыңынга Шагаа байырлалы таварыштыр күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен. Республика Баштыңы чыылганнарга чугаалаан:

Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки 14.02.2018 Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки

Бо чылын Тывада шээр малдың массалыг оолдаашкыны март-апрель айларда эгелээр.

Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы 14.02.2018 Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы

Февраль 14  
– Кызылдың оң талакы дачалар ниитилелиниң чурттакчыларынга национал оюннар, концерт программазы – Вавилин ээтпээнге 12.00 шакта.

Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган 14.02.2018 Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган

Кызыл хоорайның аэропортунуң эде чаарткан ужудуп-хондурар шөлү бирги агаар суднозун хүлээп алган. «Нордстар» авиакомпанияның Красноярск-Кызыл маршрутта рейзиниң "ATR 42" самоледу шөлге хонупкан.

Тываның Баштыңы: төөгүлүг хүнде өөрүшкүңерни үлежип тур мен 13.02.2018 Тываның Баштыңы: төөгүлүг хүнде өөрүшкүңерни үлежип тур мен

 Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чаа Культура бажыңын ажыдар онзагай болуушкун болган. Федералдыг төлевилелге республика Чазааның идепкейлиг киржип, ажылдаан түңнелинде, суурда 80 олуттуг чаа культура одаа ажыттынган.

Тываның Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чораан 13.02.2018 Тываның Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чораан

 Кызыл кожуунга Тываның Баштыңының ажыл-агыйжы сургакчылаашкыны ведомстволар аразының эр башкыларының республика шуулганындан эгелээн.

Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган 13.02.2018 Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган

 Чоннуң Шагаа биле Масленица байырлалдарын белеткеп эрттирер план-биле алгаш көөрге, бо неделя дыка чымыштыг.

Тываның Баштыңы республиканың келир үези кады ажылдажылгада 12.02.2018 Тываның Баштыңы республиканың келир үези кады ажылдажылгада

 Тывада муниципалдыг тургузуглар чөвүлели тус черниң төлээлекчилер депутаттарының бирги съездизин чыгган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол съездиниң ажылынга киришкеш, Тываның ниити стратегтиг хөгжүлдезинге дүүштүр тус чер бот-башкарылга органнарының ажылын эде тургузары чугула базым болурун айыткан.

Тываның Баштыңы эртемденнерге күрүне шаңналдарын тывыскан 09.02.2018 Тываның Баштыңы эртемденнерге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга Российжи эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол профессионал байырлалы-биле эртемденнерге байырны чедирип, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы: бичии суурларывыстың келир үези силерниң холуңарда 09.02.2018 Тываның Баштыңы: бичии суурларывыстың келир үези силерниң холуңарда

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның эртем хүнүнде Тываның күрүне университединиң студентилери-биле ужурашкан.

Торгу оруунуң тыва адыры 08.02.2018 Торгу оруунуң тыва адыры

Шолбан Кара-оол, Тыва Республиканың Баштыңы: 
 - Красноярск край, Хакасия база Тыва – бо үш кол регионга даянгаш, Енисейниң экономиктиг зоназын тургузар дугайында идеяны бөгүнде элээн сайгарып турар. Кызыл – Курагино демир-оруунуң тудуу ол инициативаның үндезининде.

Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан 08.02.2018 Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан

 Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белектиң удуртулгазы-биле яамының делегациязы февраль 5-те Бурятияга чораан.

Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан 07.02.2018 Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы сүткүр малдың продуктулуг чоруун көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге документилерни хүлээп эгелээнин чарлаан.

Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн 07.02.2018 Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн

Республика Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Шолбан Хопуя Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелден чурттаар чер бээрин негээн улуг өскүстерниң забастовказынга хамаарыштыр «МК в Тыве» редакцияга тайылбырны берген.

Тываның эмчилери МФЦ-ге келген кижилерге консультацияларны бээр 07.02.2018 Тываның эмчилери МФЦ-ге келген кижилерге консультацияларны бээр

 Тываның хөй ажыл-чорудалгалыг төвүнге күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр хүлээп алыышкынга бижидер дээш келген кижилерге эмчилер халдавырлыг аарыглар профилактиказы болгаш амыдыралдың кадык овур-хевириниң, донор ханын дужаарының, ыжык аарыгларының дугайында арга-сүмелерни бээр.

Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен 06.02.2018 Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен

 Кызыл хоорайның хөй-ниити транспортунуң парыгында ишкир, чаа "ПАЗ" маркалыг 20 автобус немешкен. Эрткен чылдың төнчүзүнде Тываның Чазаа лизинг чээлизи-биле машина садып алырынга баштайгы дадывыр кылдыр 4 млн. рубльди тускайлап берген.

2017 чылда Тываның чурттакчы чонунуң чайгаар өзүлдези 4228 кижи болган 06.02.2018 2017 чылда Тываның чурттакчы чонунуң чайгаар өзүлдези 4228 кижи болган

 2017 чылда ХБАБ эргелелиниң органнары төрүттүнген дугайында 7041 база чок болган дугайында 2813 бижикти бүрүткээн.

Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга бажың тудуу биле үлелгезинге хөй-ниити контролюн тургускан 05.02.2018 Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга бажың тудуу биле үлелгезинге хөй-ниити контролюн тургускан

 Февраль 1-де, республиканың тудуг болгаш ЧКА сайыды Евгений Овсянников база Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилелдиң директору Саида Сенгии өскүс уруглар-биле ужурашкан.

Тывада 11 класстың 290 доозукчузу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын шенеп дужааган 05.02.2018 Тывада 11 класстың 290 доозукчузу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын шенеп дужааган

 Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем кожууннар база Ак-Довурак хоорайдан 11 класстың доозукчулары федералдыг шылгалдаларның шенелдезинге киришкен.

Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар 02.02.2018 Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар

 Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы ооң дугайында дыңнаткан. Республиканың 4 улуг котельнаязында (Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы, Чаа-Хөл) база Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнде ажыл доктааткан чурум езугаар чоруп турар.

Тывада «Өг-бүлеге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилели эки күүсеттинип турар 02.02.2018 Тывада «Өг-бүлеге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилели эки күүсеттинип турар

 Губернатор төлевилели 2014 чылда эгелээнин сагындыраал. 4 чыл дургузунда 2203 кижини дээди өөредилге черлеринче дужаадып киирери планнаттынган, херек кырында 2226 кижи кирген.

Тывада мал бажын көвүдедир талазы-биле көргүзүг эки деңнелде хевээр 02.02.2018 Тывада мал бажын көвүдедир талазы-биле көргүзүг эки деңнелде хевээр

 Тываның агроүлетпүр комплекизиниң специалистери 2017 чылдың түңнелдерин үндүрген. Февраль эгезинде эртер республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының коллегия хуралында ындыг отчетту бээр.

Тываның Өөредилге яамызы «Артек» уруглар төвүнүң ийиги сменазынче чоруур школачылар делегациязын чыып эгелээн 01.02.2018 Тываның Өөредилге яамызы «Артек» уруглар төвүнүң ийиги сменазынче чоруур школачылар делегациязын чыып эгелээн

 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы 2018 чылдың февраль 18-19-тан марттың 10-11-ге чедир «Артек» бүгү-делегейниң уруглар төвүнүң «Сөстүң экологиязы» II сменазынга киржир өөреникчилер делегециязын чыып турар.

Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел: Тывада губернатор төлевилелдерин боттандырганындан эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң саны эвээжээн 01.02.2018 Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел: Тывада губернатор төлевилелдерин боттандырганындан эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң саны эвээжээн

 2017 чылда Тывада шупту 95165 өг-бүлениң 51441-и социал ачы-дузаларны алган. Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел чылды түңнээн хуралында ындыг сан-чурагайларны дыңнаткан.

2018 чылда бирги уруг төрүттүнгенде ай санының төлевирин алырын база ие капиталының чаа аргаларын ажыглаарын "Тува 24" телеканалдың студиязынга чугаалашкан 31.01.2018 2018 чылда бирги уруг төрүттүнгенде ай санының төлевирин алырын база ие капиталының чаа аргаларын ажыглаарын "Тува 24" телеканалдың студиязынга чугаалашкан

Президент Владимир Путин өг-бүлелерни деткиир болгаш чаш төл төрүттүнеринде идиг бээр хемчеглерни айыткан. Бирги чаш төрүттүнгенде ай санының төлевиринге ол хамааржыр.

Тывада "Социал хөмүр" губернатор төлевилел уламчылап, оон-даа хөй киржикчилерни хаара туткан 31.01.2018 Тывада "Социал хөмүр" губернатор төлевилел уламчылап, оон-даа хөй киржикчилерни хаара туткан

2016 чылда эгелээн губернатор төлевилели 1420 өг-бүлеге социал деткимчени көргүзүп, халас хөмүрнү дүжүрген. Эрткен чылын 3479 уруг бар 718 өг-бүле социал хөмүрнү алган.

Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак ээлчеглиг ажыл-албаны-биле Тывада келген 30.01.2018 Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак ээлчеглиг ажыл-албаны-биле Тывада келген

 Вторникте, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тывада ажылының аайы-биле келген Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак-биле ужурашкан.

«Гран при Иван Ярыгин» делегей маргылдаазының хүндүлүг аалчылары Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол биле Моолдуң алдар аттыг сумо мөгези Д.Дагвадорж болган 30.01.2018 «Гран при Иван Ярыгин» делегей маргылдаазының хүндүлүг аалчылары Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол биле Моолдуң алдар аттыг сумо мөгези Д.Дагвадорж болган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хостуг хүрешке «Гран при Иван Ярыгин» делегей маргылдаазында киржип турар Россияның чыынды составында тыва спортчуларны деткип четкен.

Тыва-биле Красноярск крайның аразында культура адырында кады ажылдажылганы шапкынчыларын Шолбан Кара-оол биле Александр Усс дугурушкан 30.01.2018 Тыва-биле Красноярск крайның аразында культура адырында кады ажылдажылганы шапкынчыларын Шолбан Кара-оол биле Александр Усс дугурушкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярск крайга чорааш, хостуг хүрешке «Гран при Иван Ярыгин» делегей чергелиг маргылдааны көрүп, крайның губернаторунуң хүлээлгезин күүседип турар Александр Усс-биле Сибирь федералдыг университетке, культура болгаш уран чүүлдүң объектилерге чорааннар.

Тываның найысылалынга «Арыг соңгулдалар дээш» деп конференция эрткен 30.01.2018 Тываның найысылалынга «Арыг соңгулдалар дээш» деп конференция эрткен

 Тываның күрүне университединге регионнуң Хөй-ниити палатазының төлээлериниң, күрүне университединиң юридиктиг факультединиң студентилериниң, республиканың юридиктиг ниитилежилгелер төлээлериниң киржилгези-биле «Арыг соңгулдалар дээш» хайгааакчылар корпузунуң федералдыг төлевилелинге стартты берген «Арыг соңгулдалар дээш» конференция болуп эрткен.

2017 чылда республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзеринге 15,6 млн. рубльди тускайлаан 30.01.2018 2017 чылда республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзеринге 15,6 млн. рубльди тускайлаан

 Республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзер социал төлевилелдерни боттандырарынга 15,6 млн. ажыг рубльди тускайлаан.

Красноярскиниң чурттакчызы кырган-ачазының дайындан эккелгени өг-бүлениң хоочун эдин Тываның Баштыңынга дамчыткан 30.01.2018 Красноярскиниң чурттакчызы кырган-ачазының дайындан эккелгени өг-бүлениң хоочун эдин Тываның Баштыңынга дамчыткан

Красноярск крайның губернаторунуң оралакчызының оралакчызы Александр Походин Тывага тускай белекти сөңнээн. Ол фронтучу кырган-ачазы Александр Григорьевич Чирковтуң өг-бүлезиниң эрги эдилелдериниң аразындан хүлерден шуткуп куткан буддийжи бурганны тып алгаш, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга дамчыткан.

Тываның Күш-ажыл яамызы: шалың төлевири өзүлделиг 29.01.2018 Тываның Күш-ажыл яамызы: шалың төлевири өзүлделиг

 Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал байдалының деңнелин бадыткаан күш-ажыл төлевириниң хемчээлинге мониторингини кылган.

Тываның Өөредилге яамызында Өөредилге, лизенция болгаш күрүне аккредитациязы адырда контроль болгаш хайгаарал эргелелин тургускан 29.01.2018 Тываның Өөредилге яамызында Өөредилге, лизенция болгаш күрүне аккредитациязы адырда контроль болгаш хайгаарал эргелелин тургускан

Тыва Республиканың Баштыңының 2017 чылдың декабрь 7-де «Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының структуразын бадылаар дугайында» № 236 Чарлыы езугаар,

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа бүдүүзүнде СФУ-нуң Шериг-инженер институдунуң курсантылары чаңгыс чер-чурттуглары-биле ужурашкан 29.01.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа бүдүүзүнде СФУ-нуң Шериг-инженер институдунуң курсантылары чаңгыс чер-чурттуглары-биле ужурашкан

Тывадан Красноярск хоорайда Сибирь федералдыг университеттиң Шериг-инженер институдунда өөренип турар курсантылар-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаа байырлалының мурнуу чарыында ужуражып, оларның кандыг өөренип, чурттап турары-биле танышкан.

2018 чылда Тывага федералдыг субсидияларның хемчээли эрткен чылга деңнээрге 586 млн. рубль хөй 26.01.2018 2018 чылда Тывага федералдыг субсидияларның хемчээли эрткен чылга деңнээрге 586 млн. рубль хөй

 Эрткен чылга деңнээрге, Тыва 2018 чылда 26 хуу хөй федералдыг дузаны алыр. Ооң ниити түңү 2,255 млрд. ажыг рубль.

Тываның Баштыңы дун уруг төрүттүнгенде төлевирни үе шаанда долдурарын социал албан черлеринден негээн 26.01.2018 Тываның Баштыңы дун уруг төрүттүнгенде төлевирни үе шаанда долдурарын социал албан черлеринден негээн

 РФ-тиң Президентизиниң чарлыы езугаар, 2018 чылдың январь 1-ден төрүттүнген бирги чаштарга ай санының төлевир акшазынче хамаатылардан билдириишкиннерни үе шаанда алырынга шупту негелделерни хандырарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал албан черлеринге сүмелээн.

2017 чылда Тываның арга-арыын катап тургузар планны 1420 гектар улугга кылган 26.01.2018 2017 чылда Тываның арга-арыын катап тургузар планны 1420 гектар улугга кылган

 Тываның күрүнениң арга-арыг комитеди 2017 чылда 6064 гектар шөлде арга-арыгны катап тургускан. Ооң 5600 газынга чайгаар өзүп-үнер ажылдарны чоруткан. Арга-арыг өрттеринден когараан база кезип каапкан ыяштарлыг 464 гектар черге ыяштар өзүмнерин олурткан.

Tываның хамааты камгалал база онза байдалдар албанының 2018 чылда ажылында туристерниң айыыл чок чоруун хандырары кол черни ээлээр 25.01.2018 Tываның хамааты камгалал база онза байдалдар албанының 2018 чылда ажылында туристерниң айыыл чок чоруун хандырары кол черни ээлээр

Тываның Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының коллегия хуралында, эрткен чылдың түңнелдерин база 2018 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарны чугаалашкан.

Сөөлгү чылдарның статистиктиг көргүзүглери-биле алырга, Тывада чаш уругларның өлүп-хораар чоруу эвээжээн 25.01.2018 Сөөлгү чылдарның статистиктиг көргүзүглери-биле алырга, Тывада чаш уругларның өлүп-хораар чоруу эвээжээн

 «Тывада сөөлгү он чылда чаш уругларның өлүп-хораар чоруу ийи катап эвээжээн. 2007 чылда 118 чашты чидирген болзувусса, 2017 чылда – 62. 1958 чылдан бээр эң-не куду көргүзүг – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак хуралында ол айтырыгны чугаалашканының түңнелдерин бижидип алыкчыларынга дыңнаткан.

Tываның Баштыңы ИХЯ коллегиязының калбак хуралынга киришкен 24.01.2018 Tываның Баштыңы ИХЯ коллегиязының калбак хуралынга киришкен

 Январьның 23-те, Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының коллегиязының калбак хуралынга 2017 чылда ажылдың түңнелдерин үндүрген. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралдың ажылынга киришкен.

Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга биче суурларны болгаш ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдерни шынарлыг кылдыр ажылдап кылырын айыткан 23.01.2018 Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга биче суурларны болгаш ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдерни шынарлыг кылдыр ажылдап кылырын айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчылары-биле хуралдааш, чылдың эң кол – биче суурларны база ивижи өг-бүлелерни деткиир төлевилелдери ам-даа чедир кылырын айыткан.

Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан 23.01.2018 Бурятия биле Пермь крайның школаларында онза болуушкун соонда Тывада социал албан черлеринде таңныыл-хайгаараашкынны шыңгыыраткан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чазак кежигеннери база муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары-биле понедельникте эрттирген аппарат хуралында Росияның школаларында онза болуушкуннарже кичээнгейни углаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-биле кады шиитпирлээр айтырыгларны демнежирин иштики херектер сайыды Александр Щурга сүмелээн 23.01.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-биле кады шиитпирлээр айтырыгларны демнежирин иштики херектер сайыды Александр Щурга сүмелээн

 Понедельникте аппарат хуралында, Тывада чаа томуйлаткан иштики херектер сайыды Александр Щурнуң киржилгези-биле республика девискээринде криминогенниг байдалды чугаалашкан. Чаа сайыт амгы бо хүннерде байдалды илеткеп, чоокку үеде Тываның барыын кожууннарынче үнер деп турарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы агаарның температуразын болгаш кичээлдерден хостаанының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадып турарын негээн 23.01.2018 Тываның Баштыңы агаарның температуразын болгаш кичээлдерден хостаанының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадып турарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, кожуун чагыргалары-биле видеоконференция харылзалыг эрттирген аппарат хуралында, агаарның температуразының дугайында школачыларга үе-шаанда дыңнадырын негээн.

Тываның Баштыңы барыын Моолдуң губернаторлары-биле кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин шимчедирин чугаалашкан 22.01.2018 Тываның Баштыңы барыын Моолдуң губернаторлары-биле кады боттандырар инфраструктура төлевилелдерин шимчедирин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва-биле кызыгаарлашкак Увс аймактың губернатору Д. Батсайхан баштаан моол делегацияны хүлээп алган.

22.01.2018 Тывада Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы Эки-турачы болгаш волонтержу чылынче эстафетазын дамчыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяктарның бот-идепкейиниң эң көскү түңнелдерин «Спортчу элита» байырлыг кежээ ышкаш чылдың-на эрттирерин саналдаан.

Тываның Баштыңы: Azimut Hotel Kyzyl хостуг үени чөптүг ажыглаарының чаа культуразын тургузар ужурлуг 19.01.2018 Тываның Баштыңы: Azimut Hotel Kyzyl хостуг үени чөптүг ажыглаарының чаа культуразын тургузар ужурлуг

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл Azimut Отельдиң чиңгине менеджери Иван Горновой-биле ажыл-агыйжы чугааны кылган. Сөөлгү үениң негелдезинге дүүштүр туткан аалчылар бажыңы баштайгы аалчыларын уткуп алырынга кайы хире беленин чугаалашкан.

ЧКА эде тургузарын деткиир фонду Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезин хынаан 18.01.2018 ЧКА эде тургузарын деткиир фонду Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезин хынаан

Контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Эльмар Апаев баштаан Күрүне корпорациязының төлээлери Николай Высочанский биле Михаил Голов олар, январьның 15-тен 17 хүннеринде, хамаатыларны өскээр көжүрер прорграмма-биле республика найысылалында туткан чаа белен тудугларны, ам-даа тудуп турар тудугларны база ажыглалга кирген бажыңнарның хемчээлин, көжүрген хамаатыларның санын хынаан.

Тываның эмнелге албан черлери электроннуг эмнелге хуудустарын бижээниниң саны-биле РФ-те 36-гы черде 18.01.2018 Тываның эмнелге албан черлери электроннуг эмнелге хуудустарын бижээниниң саны-биле РФ-те 36-гы черде

20 муң организацияның рейтингизинде Республиканың бир дугаар эмнелгези бодунуң ажылдакчыларындан оларны хүлээп ап турары-биле 274 дугаары болган.

Тываның Кадык камгалал яамызы гриппке база ОРВИ-ге удур профилактиктиг хемчеглерни күштелдирерин негээн 18.01.2018 Тываның Кадык камгалал яамызы гриппке база ОРВИ-ге удур профилактиктиг хемчеглерни күштелдирерин негээн

 Эрткен неделяда лабораторлуг шинчилге үезинде республикада грипптиң үш – ийизи В, бирээзи - АH3N2 хевири бүрүткеттингенин республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгези бадыткаан.

Росчеткиниң чаа баштыңы Тываны таварты Азия чурттарынче транзиттиг электри энергиязын үндүр садар шугумну тудар планга чөпшээрешкен 17.01.2018 Росчеткиниң чаа баштыңы Тываны таварты Азия чурттарынче транзиттиг электри энергиязын үндүр садар шугумну тудар планга чөпшээрешкен

 Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» АЭН-ның чиңгине директору Павел Ливинский-биле ужурашкан. Регионнуң электри энергетиказын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын ужуражылга үезинде сайгарган.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының мурнунда сорулга – малдың кыштаглаашкынын онча-менди эрттирер 17.01.2018 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының мурнунда сорулга – малдың кыштаглаашкынын онча-менди эрттирер

Агаар-бойдустуң таарымчалыг байдалы-биле мал кыштаглаашкыны хүр эртип турарын көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек дыңнаткан.

Тывада май чарлыктарынче кирбейн барган бюджет ажылдакчыларының шалыңнарын 2018 чылда эде санаар 17.01.2018 Тывада май чарлыктарынче кирбейн барган бюджет ажылдакчыларының шалыңнарын 2018 чылда эде санаар

 Россия Федерациязының Президентизиниң даалгаларын күүседип, хамаатыларның орулгаларын көвүдедири-биле, Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыктарынга кирбейн барган экономика адырында бюджет ажылдакчыларының (ветеринарлар, чолаачылар, программистер, ЧКА ажылдакчылары болгаш өске-даа) шалың төлевирин 2018 чылдың январь 1-ден индексастаар.

Тывада чарлаан Биче суурларны хөгжүдер чылга хамааржыр чоннуң эгелекчи санал-оналын сайгарары чоруп турар 16.01.2018 Тывада чарлаан Биче суурларны хөгжүдер чылга хамааржыр чоннуң эгелекчи санал-оналын сайгарары чоруп турар

 Тываның Чазааның кежигүннери, Дээди Хуралдың депутаттары, яамылар болгаш ведомстволар төлээлери кирген ажылчын бөлүктер хөгжүлде программазын тургузарынга база чоннуң эң эки эгелекчи санал-оналдар конкурузунга киржир чагыгны кииреринге практиктиг дузаны көргүзер дээш, республиканың бичии суурларын кезип турар.

Тываның Баштыңы Гайдаровчу шуулганда киржип турар 16.01.2018 Тываның Баштыңы Гайдаровчу шуулганда киржип турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ажыл-агый аайы-биле чорааш, «Гайдаровчу шуулган» делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияда киржип турар.

Тываның Баштыңынга 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың чаа командирин таныштырган 16.01.2018 Тываның Баштыңынга 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың чаа командирин таныштырган

 Кызылда 55-ки мотоадыгжы бригаданың командиринде полковник Рамиль Ибатуллинни томуйлаан. Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязын командылаан генерал-майор Алексей Завизьон чаа командирни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тываның Баштыңы РФ-тиң иштики херектер сайыдының бирги оралакчызы-биле көдээ полицияны быжыглаар ажыл-чорудулганың чурумун дугурушкан 15.01.2018 Тываның Баштыңы РФ-тиң иштики херектер сайыдының бирги оралакчызы-биле көдээ полицияны быжыглаар ажыл-чорудулганың чурумун дугурушкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң регион полициязының структуразынче көдээде килдистерни эгидер, республикаже кирер черлерге постуларын тургузар, мал оору-биле демисежир тускай килдистерни катап тургузар дугайында дилээн Россияның Иштики херектер яамызынга көөр.

Тываның Баштыңы чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген 11.01.2018 Тываның Баштыңы чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген

Тываның эрге-чагыргазы тудуг адырында чурумну күштелдирер шиитпирлиг хемчеглерже шилчээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамының удуртулгазы-биле эрттирген хуралда дыңнаткан.

Тыва политиктиг турум байдалы-биле шүглүкчүлер санында 11.01.2018 Тыва политиктиг турум байдалы-биле шүглүкчүлер санында

«Петербургская политика» фондунуң белеткээни рейтингиде Россияның эң-не тайбың регионнарының санында Тыва хевээр арткан.

Тываның Чазаанга Россия Президентизиниң соңгулдаларынга белеткелди чугаалашкан 11.01.2018 Тываның Чазаанга Россия Президентизиниң соңгулдаларынга белеткелди чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдаларынга белеткел талазы-биле калбак хуралды эрттирген.ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчылары, аямылар болгаш ведомстволар удуртукчулары, регионнуң Соңгулда комиссиязының даргазы болгаш өскелер-даа аңаа киришкен.

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди 11.01.2018 Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди

 Ажыл-агыйның шупту хевирлеринде малдың кыштаглаашкынын хынаар тус черниң штабтары Тываның Баштыңының даалгазы-биле, узун байырлал хүннеринде, малчыннарга практиктиг дуза көргүзүп, ол-ла черинге чогуур хемчеглерни алыры-биле шыңгыы чурумга дежурныйлаашкынны чоруткан.

Тываның Баштыңы кадрлар шимчээшкинин кылырын муниципалдыг чагыргаларга айыткан 10.01.2018 Тываның Баштыңы кадрлар шимчээшкинин кылырын муниципалдыг чагыргаларга айыткан

 2018 чылда Тываның тус чер бот-башкарылга органнары кадрлар шимчээшкинин манап турар. Чыл эгезиниң бирги аппарат хуралында, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг звенога кадрлар чаартылгазын кылыр планнарын дыңнаткан.

Тываның Баштыңы байырлал хүннеринде ийи өлүрүүшкүн болган Улуг-Хем кожууннуң эрге-чагыргазынга кадрлар айтырыын шиитпирлээрин айыткан 10.01.2018 Тываның Баштыңы байырлал хүннеринде ийи өлүрүүшкүн болган Улуг-Хем кожууннуң эрге-чагыргазынга кадрлар айтырыын шиитпирлээрин айыткан

 Вторникте, аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байырлал хүннеринде республика девискээринде эрге-чагырганың корум-чурум камгалаар талазы-биле ажылдаанының түңнелдеринче онза кичээнгейни угландырган.

Тываның Кадык камгалал яамызы дыштаныр хонуктарның ажылын сайгарган 10.01.2018 Тываның Кадык камгалал яамызы дыштаныр хонуктарның ажылын сайгарган

 Январьның 10 дыштаныр хонуунда республиканың чонунга эмчи дузазын көргүскениниң база эмнелге албан черлеринде чылыг чурумун сагып турарынга хамаарышкан медээлер Тываның Кадык камгалал яамызынче доктаамал кирип турган.

695 уруг Чаа чылдың байырлал хүннеринде хүндүскү лагерьлерге дыштанган 09.01.2018 695 уруг Чаа чылдың байырлал хүннеринде хүндүскү лагерьлерге дыштанган

Чаа чылдың байырлал хүннеринде, өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче көргүзер албан черлериниң баазазында хүндүскү лагерьлерге 745 уруг дыштаныр тургаш, 695 кижи дыштанган.

Тываның Чазааның кежигүннери Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында аныяк малчыннарга четкеннер 09.01.2018 Тываның Чазааның кежигүннери Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында аныяк малчыннарга четкеннер

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол январь 1-де Таңды кожуунга чедип, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери болур аныяк малчыннарның канчаар кыштап олурарын көрүп, чазак кежигүннеринге үлегерлиг чижээн база саналдаан.

Тывада ЧЭК объектилери байырлал хүннеринде үзүктел чок ажылдаан 09.01.2018 Тывада ЧЭК объектилери байырлал хүннеринде үзүктел чок ажылдаан

Тыва Республиканың чылыг-энергетика яамызы биле чылыг-энергетика комплекизиниң удуртукчулары узун байырлал хүннеринде республиканың хереглекчилеринге чылыг хандырылгазын үзүктел чок бээр дээш, энергия бээр объектилериниң ажылын шыңгыы контрольга алган.

Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини: Дамырактар, хемнер каттышкаш, күчүлүг улуг Эне-Сай бооп агып чыдары дег, бичии чедиишкиннер каттышкаш, улуг чедиишкиннерге эккээр! 30.12.2017 Тываның Баштыңының Чаа чыл-биле байыр чедириишкини: Дамырактар, хемнер каттышкаш, күчүлүг улуг Эне-Сай бооп агып чыдары дег, бичии чедиишкиннер каттышкаш, улуг чедиишкиннерге эккээр!

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
Ам бичии болгаш 2017 чыл-биле байырлажыр бис. Чамдыктарывыс өөрүп, чиик тынып, а өскелери - өөрүп четтириишкинниң чырык бодалдары-биле, амыдыралга шупту-ла чүве эки болурунга идегел-биле эрги чылды үдээр бис.

Тываның Каа-Хем кожуунунуң Сарыг-Сеп суурда Культура сайзыралының төвү ажыттынган 29.12.2017 Тываның Каа-Хем кожуунунуң Сарыг-Сеп суурда Культура сайзыралының төвү ажыттынган

 Каа-Хем кожууннуң административтиг төвү Сарыг-Сеп суурда Культура сайзыралының төвүн байырлыг байдалга ажыткан.

Тываның культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының съездизи болуп эрткен 29.12.2017 Тываның культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының съездизи болуп эрткен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Каа-Хем кожууннуң административтиг төвү - Сарыг-Сеп суурга бөгүн болуп эрткен культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының съездинге киришкен.

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң түңнел хуралында киржип турар 27.12.2017 Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң түңнел хуралында киржип турар

 Бөгүн Кремльдиң Улуг ордузунда РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң чылдың түңнел хуралы болуп турар.

Тываның Баштыңы аңныыр курлавырларын камгалаар болгаш ону калбартыр хемчеглерни алыр айтырыгны тургускан 27.12.2017 Тываның Баштыңы аңныыр курлавырларын камгалаар болгаш ону калбартыр хемчеглерни алыр айтырыгны тургускан

Аңнар курлавырларын, оларның чурттап турар хүрээлелин камгалаар болгаш калбартыр талазы-биле хемчеглерни хандырып, аңнаашкынныг туризмни хөгжүдеринче инфраструктураны тургузарынга аңныыр ажыл-агыйларын киириштирер сорулгалыг аңнаашкын шөлдерин ажыглап турар кижилер-биле дугуржулга чарарының майыын Тываның Чазаа бадылаан.

Шолбан Кара-оол: Красноярск биле Тываның чаарттынган аэропорттары – «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези 27.12.2017 Шолбан Кара-оол: Красноярск биле Тываның чаарттынган аэропорттары – «Енисейниң меридианы» төлевилелдиң төлептиг эгези

 2019 чылдың кышкы универсиадазынга уткуштур Красноярскиде чаа терминалдың байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы киришкен.

Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралы Чазакка болуп эрткен 27.12.2017 Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралы Чазакка болуп эрткен

 Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы А.В. Брокерттиң даргалаашкыны-биле эрткен Чижилгени хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелдиң ийиги хуралында Тыва Республикада чижилгени хөгжүдеринче угланган чаңгыс аай турушту ажылдап кылыр сорулга-биле Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлериниң садыглаашкын ажыл-чорудулгазы-биле холбаалыг айтырыгларын сайгарып көрген.

Тываның чаартынган аэропорту кайы-даа угланыышкыннарже ужудуушкуннар санын көвүдедип, улуг самолеттарны хостуг хүлээп алыр аргалыг 26.12.2017 Тываның чаартынган аэропорту кайы-даа угланыышкыннарже ужудуушкуннар санын көвүдедип, улуг самолеттарны хостуг хүлээп алыр аргалыг

 Бөгүн Красноярск хоорайда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Росавиацияның удуртукчузу Александр Нерадько «Кызыл» аэропорт комплекизин эде тургузар айтырыглар талазы-биле хуралды эрттирген.

Тываның Баштыңынга политиктиг эки турум байдалды федералдыг деткимче болгаш улуг төлевилелдер хандырып турар 26.12.2017 Тываның Баштыңынга политиктиг эки турум байдалды федералдыг деткимче болгаш улуг төлевилелдер хандырып турар

 Президент соңгулдаларының бүдүүзүнде, «Минченко консалтинг» холдингиниң белеткээни губернаторларның политиктиг турум чоруунуң рейтингизинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол быжыг турушту ээлеп турар.

Хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле Тывада 70 өг-бүле бажыңнарны алган 26.12.2017 Хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле Тывада 70 өг-бүле бажыңнарны алган

 Кызылда Убса-Нур кудумчузунда 16, 18 дугаарлыг хөй квартиралыг ийи бажыңче чурттакчылар көжүп кирген. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле 70 өг-бүле чаа квартираларның дүлгүүрлерин байырлыг байдалда алыр аас-кежиктиг болган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2017 чылдың кол түңнелдерин үндүрген 25.12.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2017 чылдың кол түңнелдерин үндүрген

 «Тыва» КТРК-га бодунуң интервьюзунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төнүп турар 2017 чылга үнелелди берген.

Тыва эмчи дузазының шынарын бедиткен эки регионнар санынче кирген 22.12.2017 Тыва эмчи дузазының шынарын бедиткен эки регионнар санынче кирген

 Сибирьниң ийи республиказы – Тыва биле Алтай Республикалар эмчилерниң санын көвүдедип, эмнер-биле хандырылганы экижидип, өлүп-хораар чоруктуң санын эвээжеткен.

Тываның Чазаа үндүрүг болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгалар күүселдезин сайгарып чугаалашкан 22.12.2017 Тываның Чазаа үндүрүг болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгалар күүселдезин сайгарып чугаалашкан

 Республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүглер болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгаларыниң хемчээли 5 млрд 857 млн рубль болуп, чыл планын 93 хуу күүсеткен.

Тываның Баштыңы Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязының Сибирьде эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдаарын дугурушкан 21.12.2017 Тываның Баштыңы Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязының Сибирьде эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдаарын дугурушкан

 Тыва Республиканың Чазаа база РФ-тиң Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албаны академияның филиалы – Сибирьниң эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдажылга чаа үе-чадаже шилчээн.

Тываның Баштыңы: Школавыс эрткен оруу – улуг төөгү 21.12.2017 Тываның Баштыңы: Школавыс эрткен оруу – улуг төөгү

 Декабрь 20-де Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем ортумак школазының 75 чылдаан оюнга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. Школаны аңгы-аңгы чылдарда дооскан доозукчулар, республиканың аңгы-аңгы адырларында ажылдап чоруур чаңгыс чер-чурттуглары, тус чер чагыргазының удуртулгазы, Дээди Хуралдың депутаттары база ук школаны 1983 чылда алдын медаль-биле дооскан хүндүлүг аалчы – Шолбан Валерьевич Кара-оол байырлалга келген.

Чаартыкчы үзел-бодалдыг кижилерни депшидери – Тываны чедиишкинниг дүрген хөгжүдеринге шиитпирлиг базымнарның бирээзи 20.12.2017 Чаартыкчы үзел-бодалдыг кижилерни депшидери – Тываны чедиишкинниг дүрген хөгжүдеринге шиитпирлиг базымнарның бирээзи

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле Тываның күрүне университединде тургустунган Философчу клубтуң ээлчеглиг хуралынга экономиканың бүгү адырларында ажыл-херектерни организастап, чорударда онзагай көрүштүг специалистерни дилеп, оларны деткиир ажыл эң-не чугула дээрзи демдеглеттинген.

Тывада «Спортчу элита – 2017» байырлалы эрткен 19.12.2017 Тывада «Спортчу элита – 2017» байырлалы эрткен

 Чылдың түңнелдери-биле шылгараан спортчуларны, тренерлерни, күш-культура болгаш спорттуң хоочуннарын алгап-мактаан «Спортчу элита-2017» байырлал Тываның Национал театрынга болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чедери берге суурунга чораан 18.12.2017 Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң чедери берге суурунга чораан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо дыштаныр хонуктарда в Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем суурда чаа культура одааның ажыдыышкынынга киришкен.

Тываның Баштыңы ТР-ниң Хөй-ниити палатазының чаа составының организастыг хуралынга киришкен 18.12.2017 Тываның Баштыңы ТР-ниң Хөй-ниити палатазының чаа составының организастыг хуралынга киришкен

 Хөй-ниити палатазы удуртукчузун соңгувушаан, бодунуң ажыл-чорудулгазының аңгы-аңгы угланыышкыннарының аайы-биле ажылчын бөлүктерниң составын пленарлыг хуралда шиитпирлээн.

Шолбан Кара-оол Тываның билдингир чогаалчылары-биле ужурашкан 15.12.2017 Шолбан Кара-оол Тываның билдингир чогаалчылары-биле ужурашкан

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия чоннарының амгы литературазы. Поэзия» деп ийи дылда бижиттинген антологияның автор экземплярларын Тываның Улустуң чогаалчылары, Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери Николай Куулар биле Эдуард Мижитке тывыскан.

Тываның Баштыңы Айыткалында бурунгаар сайзырап-хөгжүүрүнүң оруктарын айыткан 15.12.2017 Тываның Баштыңы Айыткалында бурунгаар сайзырап-хөгжүүрүнүң оруктарын айыткан

 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң декабрь 12-де Дээди Хуралга берген Айыткалынга хамаарыштыр чамдык удуртукчулар боттарының үзел-бодалын илереткен.

Политконсультант Константин Бакшеев: «Тываның Баштыңының төлевилелдери бөдүүн кижилерниң дилеглеринге көскүзү-биле харыылап турар» 15.12.2017 Политконсультант Константин Бакшеев: «Тываның Баштыңының төлевилелдери бөдүүн кижилерниң дилеглеринге көскүзү-биле харыылап турар»

 Вторникте, декабрь 12-де, Ты¬ваның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ажыл-херектерниң байдалын база бо чоокку чылдарда иштики политиканың дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган.

Улуг транспорт төлевилелдеринде Тыва бодунуң туружун быжыглаанын аналитиктер демдеглээн 14.12.2017 Улуг транспорт төлевилелдеринде Тыва бодунуң туружун быжыглаанын аналитиктер демдеглээн

 Декабрь 12-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ажыл-херектерниң байдалын база бо чооку чылдарда иштики политика дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган.

Эксперт: Шолбан Кара-оол Айыткалында Тывада байдал чогумчалыын көргүскен 14.12.2017 Эксперт: Шолбан Кара-оол Айыткалында Тывада байдал чогумчалыын көргүскен

 Декабрь 12-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ажыл-херектерниң байдалын база бо чооку чылдарда иштики политика дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган.

Депутат: Тываның Баштыңы пассажирлер аргыштырылгазының айтырыынга чиге болгаш тодаргай доктааган 13.12.2017 Депутат: Тываның Баштыңы пассажирлер аргыштырылгазының айтырыынга чиге болгаш тодаргай доктааган
Декабрь 12-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылда республикада ажыл-херектерниң байдалы база иштики политика дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган. Хемчегниң киржикчилери боттарының үзел-бодалдары-биле үлешкен.

Республиканың билдингир ажылдакчылары Тываның Баштыңының Айыткалынга хамаарыштыр 13.12.2017 Республиканың билдингир ажылдакчылары Тываның Баштыңының Айыткалынга хамаарыштыр

 Декабрь 12-де, Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылда республикада ажыл-херектерниң байдалының база иштики политика дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган.

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2018 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политика дугайында «2018 чыл – девискээрниң сайзыралының стратегиязының старты. Тыва-2030» деп АЙЫТКАЛЫ 13.12.2017 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2018 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политика дугайында «2018 чыл – девискээрниң сайзыралының стратегиязының старты. Тыва-2030» деп АЙЫТКАЛЫ

 Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Дээди Хуралдың хүндүлүг депутаттары! Коллегалар! Чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Чаңчыл езугаар, төнүп турар чылдың сөөлгү айында 2017 чылдың түңнелдерин үндүрер болгаш 2018 чылда чугула ажыл-херектер биле угланыышкыннарны тодаргайлап алыр дээш, мындыг төлептиг составтыг чыглып келген-дир бис.

Россияның Конституция хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга Тываның Баштыңының байыр чедириишкини 12.12.2017 Россияның Конституция хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга Тываның Баштыңының байыр чедириишкини

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Чуртувустуң база бир чугула күрүне байырлалдарының бирээзи – Россия Федерациязының Конституциязының хүнү-биле байыр чедирип тур мен.

Тывада социал адырның 35 албан чери чаа автотранспорттарны алган 11.12.2017 Тывада социал адырның 35 албан чери чаа автотранспорттарны алган

 Чылдың төнчүзүнде, социал адырның 35 албан черлери тускайжыттынган автотранспорту алганнар.

Декабрь 12-де Тываның Баштыңының Айыткалын интернет четкизинге, ооң иштинде Telegram - https://t.me/karaool/ онлайн-дамчыдылгага дамчыдар 11.12.2017 Декабрь 12-де Тываның Баштыңының Айыткалын интернет четкизинге, ооң иштинде Telegram - https://t.me/karaool/ онлайн-дамчыдылгага дамчыдар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга бо чылдың айыткалын дорт дамчыдылгада көрүп болур.

Тываның Баштыңы ТШО чаа командылакчызы-биле кады ажылдаар чурумну дугурушкан 11.12.2017 Тываның Баштыңы ТШО чаа командылакчызы-биле кады ажылдаар чурумну дугурушкан

 Республикада шериг объек¬тилерин хынап чораан Төп шериг округунуң чаа командылакчызы генерал-лейтенант Александр Лапин-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

Тываның «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилели – Бүгү-Россияның хөгжүлдениң тулган ажыл-херектери конкурстуң тиилекчилериниң кордакчылар санынче кирген 08.12.2017 Тываның «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилели – Бүгү-Россияның хөгжүлдениң тулган ажыл-херектери конкурстуң тиилекчилериниң кордакчылар санынче кирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле боттандырып эгелээн «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел социал-экономиктиг хөгжүлде ажыл-херектериниң тулган дээн төлевилели деп шаңналдың кол кордакчызы болган.

Шолбан Кара-оол: бистиң камгалал сайыдывыстың командазы -армейжи чемпионнарының бүдүн десантызы Тывада 07.12.2017 Шолбан Кара-оол: бистиң камгалал сайыдывыстың командазы -армейжи чемпионнарының бүдүн десантызы Тывада

 41-ки ниити шериг армиязында спорттуң алдарлыг мастерлери биле армейжи чемпионнарның бүдүн десантызы Кызылдың Президентиниң кадет учиилищезиниң кадеттеринге эштиринге, грек-рим база хостуг хүрештерге, бокс база кикбоксингиге мастер класстарны эрттирген.

Шолбан Кара-оол В.В. Путинниң Президент соңгулдарынче идип үндүргениниң дугайында: чүгле ооң-биле тыва чон камгалалдыг 07.12.2017 Шолбан Кара-оол В.В. Путинниң Президент соңгулдарынче идип үндүргениниң дугайында: чүгле ооң-биле тыва чон камгалалдыг

Декабрь 6-да, средада, Владимир Путин ГАЗ заводтуң 85 чыл болган байырлалынга киришкен. Күрүне баштыңы 2018 чылдың мартта болур президент соңгулдаларынга бодунуң кандидатуразын киирер дугайында шиитпирни хүлээп алганын бүдүрүлгениң ажылчыннарынга болгаш хоочуннарынга дыңнаткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ээлчеглиг хүлээп алыышкынны эрттирген 07.12.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ээлчеглиг хүлээп алыышкынны эрттирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хууда хамаатылар хүлээп алыышкынынга Чаа-Хөл кожуунда эгелеп чоруур сайгарлыкчы Чойган Баазакай киргеш, эт-сеп бүдүрүп турар бүдүрүлгезин калбартырынга деткимчеден көргүзерин дилээн.

Тываның Баштыңы хоочун өгбе Көгел Мижитеевич Саая-биле ужурашкан 06.12.2017 Тываның Баштыңы хоочун өгбе Көгел Мижитеевич Саая-биле ужурашкан

 Көгел Мижитеевич Саая 1931 чылдың июль 10-да Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык сумузунга төрүттүнген. Бичиизинден улусчу ус-шеверлерниң ажылын сонуургап, ыяш чөвүрээзинден база чымчак ыяштардан мал-маган, черлик амытаннар дүрзүлерин өттүндүр чонуп эгелээн.

05.12.2017 Тываның Казначействозу: амгы үеге чедир хөгжүлдези

 Россияның Федералдыг казначействозунуң тургустунганының 25 чыл оюн демдеглээр бүдүүзүнде Федералдыг казначействонуң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртукчузу Солаңгы Саая интервьюну берген.

Тываның Баштыңы Сүт-Хөлдүң малчыннарынга кудук казарынга деткимчени көргүзүп база чаа көдээ клубту ажыткан 05.12.2017 Тываның Баштыңы Сүт-Хөлдүң малчыннарынга кудук казарынга деткимчени көргүзүп база чаа көдээ клубту ажыткан

 «100 культура бажыңнары» программа-биле Тывада база бир көдээ клубту туткан.

Эксперттер: Тываның Баштыңы орус дылдың камгалакчызы болгаш тыва культураның нептередикчизи болуп хөй саннарны алган. Ол хөйнү чугаалап турар 04.12.2017 Эксперттер: Тываның Баштыңы орус дылдың камгалакчызы болгаш тыва культураның нептередикчизи болуп хөй саннарны алган. Ол хөйнү чугаалап турар

 «Россияның губернаторларының Кремль рейтингизиниң» ийиги үндүрүлгезиниң тургузукчулары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң туружун бедии-биле үнелээн турган.

Тываның Баштыңы республиканы хөгжүдеринче угланган эртем ажылдарын деткиир 01.12.2017 Тываның Баштыңы республиканы хөгжүдеринче угланган эртем ажылдарын деткиир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының организастааны аныяк эртемденнер школазының II ажылынга киришкен. Шуулган чүгле Тывадан эвес, а кожа регионнар – Алтай, Хакасия база Красноярск крайдан шупту 150 ажыг эртем ажылдакчыларын болгаш специалистерни хаара туткан.

Тыва Республиканың 2018 чылда база планныг 2019, 2020 чылдарда республика бюджедин Дээди Хурал бадылаан 01.12.2017 Тыва Республиканың 2018 чылда база планныг 2019, 2020 чылдарда республика бюджедин Дээди Хурал бадылаан

 Ноябрьның 30-де Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) ийиги чыыжының чедиги сессиязының бешки ээлчеглиг хуралында ону бадылаан. Хүн айтырыынга 24 айтырыгны чугаалашкан, ооң эң колу – «2018 чылда база планныг 2019 биле 2020 чылдарда Тыва Республиканың республика бюджединиң дунайында» Тыва Республиканың Хоойлузу болган.

Тываның Баштыңы аныяк специалистерге республика эргелеп-башкарылгазынче орукту ажыткан 01.12.2017 Тываның Баштыңы аныяк специалистерге республика эргелеп-башкарылгазынче орукту ажыткан

 Дээди өөредилге черлериниң 30 ажыг доозукчузу 2017 чылда Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалааш, оларның 10-у доктаамал ажылдарже кирген.

Тываның Баштыңы хөй-ниитичилер болгаш хоочуннар-биле Ангара бульварында чаа оруктуң шынарын хынаан 30.11.2017 Тываның Баштыңы хөй-ниитичилер болгаш хоочуннар-биле Ангара бульварында чаа оруктуң шынарын хынаан

 Тываның Баштыңының чанында Хамааты эгелээшкиннер чөвүлелиниң активчилери оруктар төлевилелиниң күүселдезинде техниктиг байдалды хынап көргеннер.

Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда 1941 чылдагы эрги школаның орнунда чаа школаны тудуп турар 29.11.2017 Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда 1941 чылдагы эрги школаның орнунда чаа школаны тудуп турар

Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда спорт залдыг, 176 олуттуг школа-биле, аңаа чыпшыр туткан 50 олуттуг интернат тудуу кидин-түлүк чоруп турар.

Тывадан 16 оолдар, уруглар Кремль елказынче аъттаныптар 29.11.2017 Тывадан 16 оолдар, уруглар Кремль елказынче аъттаныптар

 Декабрь 29-та Кремль ордузунга болур бүгү-российжи Чаа чыл елказынга киржир оолдар, уругларны шилиири Тывада доозулган.

Тываның Баштыңы мөлчүкчү чажыт оюннар-биле демиселди күштелдирерин негээн 29.11.2017 Тываның Баштыңы мөлчүкчү чажыт оюннар-биле демиселди күштелдирерин негээн

Эрткен неделяда Тываның найысылалында мөлчүкчү чажыт оюннарлыг залды хоойлуга чөрүштүр ажылдадып турганын илереткен.

Тываның Баштыңы губернаторларның Кремль рейтингизинде эки турушта 28.11.2017 Тываның Баштыңы губернаторларның Кремль рейтингизинде эки турушта

 «Россияның губернаторларының Кремль рейтингизиниң» ийиги үндүрүлгезиниң тургузукчулары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг төпке хамаарыштыр хамаарылгазы элээн быжыг дээрзин айыткан.

Тываның Баштыңы кыштаглаашкынны чидириг чок ажар болгаш малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыр сорулганы салган 28.11.2017 Тываның Баштыңы кыштаглаашкынны чидириг чок ажар болгаш малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыр сорулганы салган

 «Малдың шупту чүзүнүнүң баш санын көвүдедип алгаш, кыштаглаашкынче кирдивис. Эрткен чылга деңнээрге, сиген-ширбиил бир бүдүн чартык катап хөй белеткеттинген. Ол дээрге кыштаглаашкынны хүр болгаш малдың чаш төлүн чидириг чок, онча-менди камгалап алырынга магадылал-дыр» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Тываның Баштыңы чедиишкинниг херээженнерни регион төлевилелдеринче хаара тудар 27.11.2017 Тываның Баштыңы чедиишкинниг херээженнерни регион төлевилелдеринче хаара тудар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруг азырап олургаш, чүгле ие эвес, а чедиишкинче шимчедип орукту тып алган иелер дугайында социал четкиде бодунуң арынында бижээн.

ываның Баштыңы: Тывалар өскүс уругларны кажанда-даа кагбас чораан 27.11.2017 ываның Баштыңы: Тывалар өскүс уругларны кажанда-даа кагбас чораан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Иелер хүнүнүң бүдүүзүнде ажы-төл азырап алган өг-бүлелер-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы 2018 чылда регион төлевилелдерин деткиир айтырыгларны Күрүне Думазының удуртукчулары-биле чугаалашкан 24.11.2017 Тываның Баштыңы 2018 чылда регион төлевилелдерин деткиир айтырыгларны Күрүне Думазының удуртукчулары-биле чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Федералдыг Хуралының Күрүне Думазынга элээн каш ажылчын ужуражылгаларга киржип, 2018 чылда республикага немелде саң-хөө-биле дузалаарының хемчеглерин дугурушкан.

Тывада полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг төлээзи, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакка аътты берген 23.11.2017 Тывада полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг төлээзи, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакка аътты берген

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле эрттирген «Тулган участок шагдаазы» мөөрейниң түңнелдерин үндүрген. Мөөрейниң тиилекчизи,Тываның тулган дээн участок шагдаазы болган, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакты республиканың VII адалар шуулганынга адап демдеглээн. Полицияның капитаны кол шаңнал – чорукка ажыглаар аътты алган.

Тываның Баштыңы тыва бизнести сонуургадыры-биле Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук корпорациязының удуртулгазы-биле ужурашкан 23.11.2017 Тываның Баштыңы тыва бизнести сонуургадыры-биле Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук корпорациязының удуртулгазы-биле ужурашкан

 Москвага хайымныг ажыл графиктиг сургакчылаашкынының үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер талазы-биле федералдыг корпорацияның (БОС корпорация) чиңгине директору Александр Браверман-биле ноябрь 22-де ужурашкан.

Тываның үш улуг объектизи туризмни хөгжүдер федералдыг программаже кирер кордакчылар санында 23.11.2017 Тываның үш улуг объектизи туризмни хөгжүдер федералдыг программаже кирер кордакчылар санында

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол туризм талазы-биле республиканың планын бүгү-российжи дүүштүрүлге чөвүлелиниң хуралында таныштырган. «Сөөлгү чылдарда Тывада туризмни хөгжүдүп шыдаанывысты база хуу капиталды ынаар хаара тутканывысты бадыткаан бис. Ам адырны элээн деткиир дээн ажыл-херектерже дап бээр херек!» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайда сургакчылаашкында 22.11.2017 Тываның Баштыңы ажыл-албан аайы-биле Москва хоорайда сургакчылаашкында

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ноябрь 21-де, «Россия Федерациязында иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмни хөгжүдери» федералдыг тускай сорулгалыг программа талазы-биле каттышкан чөвүлелдиң ХVIII хуралында киржип турар.

«Кадыкшылдың оруу» губернатор төлевилелиниң 10 айларда ажылы 22.11.2017 «Кадыкшылдың оруу» губернатор төлевилелиниң 10 айларда ажылы

 «Кадыкшылдың оруу» төлевилелдиң эмчилер бригадазы бо чылдың он айында республиканың 14 кожууннарынче 21 үнүүшкүннерни кылган.

Тываның ЧЭК бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазының кол көргүзүглери эрткен чылдың деңнелинден ашкан 22.11.2017 Тываның ЧЭК бүдүрүлгелериниң ажыл-чорудулгазының кол көргүзүглери эрткен чылдың деңнелинден ашкан

 Тыва Республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң бүдүрүлгелериниң 2017 чылдың 10 айында ажыл-чорудалгазының түңнелдерин үндүрген: кол көргүзүглер эрткен чылдың көргүзүглеринден экижээн.

Чазак комиссиязының төлээлери Тывада корум-үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын өөренип көөр 22.11.2017 Чазак комиссиязының төлээлери Тывада корум-үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын өөренип көөр

 Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика талазы-биле Чазак комиссиязының чанында ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң төлээлери Тывада келген.

Чаа-Суурнуң чурттакчылары Тываның Баштыңындан «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге хар-назы кызыгаарын ап кааптарын дилээн 21.11.2017 Чаа-Суурнуң чурттакчылары Тываның Баштыңындан «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге хар-назы кызыгаарын ап кааптарын дилээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Өвүр кожууннуң кызыгаар черде Чаа-Суур суурда чаа Культура бажыңының байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. «Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелээни «100 модельдиг культура бажыңнары» федералдыг тускай сорулгалыг программа чорудуу-биле Тывада тудуп турар 10 Культура бажыңнарының бирээзи бо суурда.

Тывада адалар шимчээшкининиң ажыл-чорудулгазының түңнелдерин «Мээң ачамның алдар-ады» республика шуулганынга түңнээн 21.11.2017 Тывада адалар шимчээшкининиң ажыл-чорудулгазының түңнелдерин «Мээң ачамның алдар-ады» республика шуулганынга түңнээн

 Адаларның VII республика шуулганы шылгараңгай спортчуларны, оларның адаларын болгаш тренерлерин алдаржыдары-биле эгелээн.

Тываның найысылалында стратегтиг объект – Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдары эгелээн 20.11.2017 Тываның найысылалында стратегтиг объект – Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдары эгелээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда коммунал тудугну эде кылырынга стартты берген соонда, орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бады тудуг-эптээшкин ажылдарын эгелээринге шупту беленин дыңнаткан. "Восток" тудуг организациязының чиңгине директору Сергей Уюсов ук езулалга киришкен.

Тываның Баштыңы алдын чемпионнар-биле ужурашкан 20.11.2017 Тываның Баштыңы алдын чемпионнар-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ноябрьда улуг маргылдааларга тиилээн тыва спортчулар-биле ужурашкан. Сергек Ооржак, Антон Салчак база Кежик Монгуш Венгрияның төвү Будапешт хоорайга эрткен кикбоксингиге делегей чемпионадынга алдын медальдарны чаалап алган. А Саян Хертек Сочиге эрткен делегей чемпионадынга чемпионнаан болза, дзюдо мөгези Саян Ондар Черногорияга Европаның бирги чери дээш маргылдаага тиилээн.

Тываның Баштыңы дарга эрге-дужаалдыг кижилерниң күш-ажыл чурумун IT-технологияларның дузазы-биле быжыглаарын саналдаан 18.11.2017 Тываның Баштыңы дарга эрге-дужаалдыг кижилерниң күш-ажыл чурумун IT-технологияларның дузазы-биле быжыглаарын саналдаан
Күрүне албанында башкарыкчыларның ажылчын хүнү кайы хире дээштиг чоруп турарын контрольдаар, ол ышкаш ажылчын кабинеттеринден үнмейн-даа, чазактың хуралдарының киржикчизи болуп, кожууннар аразының кады ажылдажылгазының айтырыгларын сайгарып, чугаалажып болур тускай видеохарылзаа системазы-биле республика болгаш кожууннар деңнелдиг удуртукчуларның кабинеттерин дериир.

Республикада тыва уксаалыг аъттар санаашкыны чоруп турар 17.11.2017 Республикада тыва уксаалыг аъттар санаашкыны чоруп турар

 Тываның көдээ ажыл-агый яамызы биле республиканың кожуун чагыргалары тыва уксаалыг аъттарның чизезин кады чорудуп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, ведомство тыва чылгы ажыл-агыйын камгалап арттырар болгаш сайзырадыр адырда күрүне политиказын боттандырар сорулгалыг «Тыва аът» мурнады боттандырар төлевилелди ажылдадып эгелээн.

Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чораан 17.11.2017 Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чораан

 Уруглар саны эвээш чурттакчылыг черлерде биче комплектилиг школалар бар. Ындыг көдээ школаларда чаңгыс класста-ла бирден он өөреникчи өөренип турар.

Тыва орус дыл шылгалдазын аас-биле дужаарын шенээр 16.11.2017 Тыва орус дыл шылгалдазын аас-биле дужаарын шенээр
 РФ-тиң Өөредилге яамызының орус дыл шылгалдазын аас-биле дужаар дээн шенелдезинге Тыва база киржир.

Тываның төлээлери Россияның Тудуг яамызының өөредиглиг семинарынга киришкен 16.11.2017 Тываның төлээлери Россияның Тудуг яамызының өөредиглиг семинарынга киришкен

 Республиканың тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыдының оралакчызы Тамара Авыда, архитектура, территориалдыг планнаашкын болгаш хоорай тудуунга контроль килдизиниң консультантызы Айлана Очур база Тываның Чазак Аппарадының информастыг политика департаментизиниң начальниги Али Кужугет Россияның Тудуг яамызының семинарынга киришкен.

Тываның Баштыңының грантызын алгаш, Татьяна Брюханова башкы Хайыракан суурда чедип келген 16.11.2017 Тываның Баштыңының грантызын алгаш, Татьяна Брюханова башкы Хайыракан суурда чедип келген

 Татьяна Брюханова бо чайын республикага бир дугаар кээп, Дус-Хөлге дыштанып чорааш, Тываның агаар-бойдузунга ынакшып каан. Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының сайтызындан ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң грантызының дугайында билип алгаш, аңаа киржир деп шиитпирлээн.

Тываның Кадык камгалал яамызының удуртулгазы Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге четкен 15.11.2017 Тываның Кадык камгалал яамызының удуртулгазы Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге четкен

 Республиканың кадык камгалал сайыды Орлан Донгак биле оралакчызы Дмитрий Карымов Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвүнге чедип, төптүң чаа удуртулгазынга боттуг дузаны катканнар.

Федералдыг каайлы албанынданТыва ыяшты үндүр садар декларацияга чөпшээрелди алган 15.11.2017 Федералдыг каайлы албанынданТыва ыяшты үндүр садар декларацияга чөпшээрелди алган

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тыва каайлы черинге дашкаар үндүр садар ыяшка декларацияны хүлээп алыр эргени бээр дугайында дилээн Федералдыг каайлы албаны хандырган соонда, Тываның ыяш болбаазырадыр бүдүрүлгелеринге тудуг материалдарын үндүр садары чогумчалыг апарган.

Тываның школалары Россияның регионнары-биле «найыралдың көвүрүүн» калбарткан 15.11.2017 Тываның школалары Россияның регионнары-биле «найыралдың көвүрүүн» калбарткан

 Орус дылды сайзырадыр губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының эгелээни «Найыралдың көвүрүү» регионнар аразының интернет-төлевилели ам амыдыралда шуут боттанып эгелээн. Ооң мурнунда төлевилелдиң киржикчилери чүгле скайп таварыштыр харылзажып турган болза, ам бот-боттары ужуражып чугаалажыр аргалыг.

ИШКИН ОГЛУ: Тываның Баштыңының чедиишкинниг төлевилелдеринге «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» база «Социал хөмүр» хамааржыр 15.11.2017 ИШКИН ОГЛУ: Тываның Баштыңының чедиишкинниг төлевилелдеринге «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» база «Социал хөмүр» хамааржыр

 Тывада ат-сураглыг ыраажы Айдың Монгуш – Ишкин оглу:  
 - Тыва Республиканың Баштыңының ажылы чонга көскү, бо чылдарда регион херии базымнарын кылган. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» база «Социал хөмүр» губернатор төлевилелдерин элээн чедиишкиннерлиг деп санаар мен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бии-Хем кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.11.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бии-Хем кожууннуң чурттакчылары-биле ужурашкан

 Эрткен дыштаныр хонуктарда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бии-Хем кожуунга четкен. Кожууннуң кышка белеткели, тус черниң активи-биле чугаа, сыын ажыл-агыйынче угланган чаа орук участогун ажыглалга киирери – ажыл-агыйжы чоруктуң планы. Ол чорааш, Туранның Культура бажыңынга чон-биле ужурашкан.

Аркадий Ротенберг, ДДФ президентизи: Тыва спортчу башкарыкчы күштүг командалыг регион апарган 14.11.2017 Аркадий Ротенберг, ДДФ президентизи: Тыва спортчу башкарыкчы күштүг командалыг регион апарган

 23 харга чедир юниорлар аразынга дзюдога Европаның бирги чери дээш маргылдаага Тываның төлээзи Саян Ондарның бедик чедиишкини – алдын медальды чаалап алганы дээш Дзюдога делегей фондузунуң президентизи Аркадий Ротенберг, Россияның Дзюдо федерациязының президентизи Василий Анисимов олар Тыва Республиканың Баштыңының адынче байыр чедиришкинниг бижикти чоруткан.

Тываның Баштыңы республика чазааның чаа сайыттарын томуйлаан 13.11.2017 Тываның Баштыңы республика чазааның чаа сайыттарын томуйлаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Чазааның яамылар звенозунда чаа кадрларны томуйлаанын чарлаан.

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйында турисчи баазаже орукту ажыглалче киирген 13.11.2017 Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйында турисчи баазаже орукту ажыглалче киирген

Тываның Бии-Хем кожуунунда 18,5 км узун хемчээлдиг чаа орукту ажыглалда киирген. Кызылдың транспорт техникумунуң студентилери, "Восток" тудуг организациязының, Тываның автоорук эргелелиниң, ТР-ниң Орук-транспорт комплекс яамызының база «Туран» сыын ажыл-агыйының ажылдакчылары байырлыг ажыдыышкынга киришкен.

Улустуң башкызы Петр Морозов: Тывада губернатор төлевилелдери бар, хөгжүлде-сайзырал бурунгаар базымнарлыг 05.10.2017 Улустуң башкызы Петр Морозов: Тывада губернатор төлевилелдери бар, хөгжүлде-сайзырал бурунгаар базымнарлыг

 Петр Морозов, Тываның Улустуң башкызы:
 - Өөредилге дугайында бир дугаарында чугаалаксап тур мен. Бистиң башкыларывыска, кижизидикчи башкыларга, немелде өөредилгениң педагогтарынга, Тываның күрүне университединиң башкыларынга, тускай профессионал өөредилге башкыларынга бөгүн улуг байырлал.

Чөптүг российжи Василий Оюн: Тываның Баштыңының Моол биле Кыдаттың төлээлери-биле ужуражылгазын чүүлдүгзүндүм 05.10.2017 Чөптүг российжи Василий Оюн: Тываның Баштыңының Моол биле Кыдаттың төлээлери-биле ужуражылгазын чүүлдүгзүндүм

 Василий Оюн, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады, "Чөптүг Россия" партия:  
 - Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганында Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Моолдуң Президентизи-биле ужуражылгазы биске дыка ажыктыг.

Депутат Алдын-Кыс Конгар: Тываның Баштыңы – шудургу ажылдыг шыырак политик 05.10.2017 Депутат Алдын-Кыс Конгар: Тываның Баштыңы – шудургу ажылдыг шыырак политик

Aлдын-кыс Конгар, ТР-ниң Дээди Хуралының энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле комитет даргазы:  
 - Россия Федерациязының Президентизиниң киришкени Чөөн чүк шуулганынга Шолбан Валерьевичиниң ажыл-албаны, стратегтиг планнары бедик деңнелдиг ужуражылгаларда үнелелди ап, хүлээп алдынган.

Депутат Иван Чучев: Тывада эргижирээн оран-савадан өскээр көжүрерде бергедээшкиннер бар-даа болза, бажыңнарны дужаап турары – улуг кадар 05.10.2017 Депутат Иван Чучев: Тывада эргижирээн оран-савадан өскээр көжүрерде бергедээшкиннер бар-даа болза, бажыңнарны дужаап турары – улуг кадар

 Иван Чучев, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады, "Чаңгыс демниг Россия" партия:
 - Эргижирээн бажыңнардан өскээр көжүрери. Шолбан Валерьевич хөйнү кылган дээр мен. 20-30 хуузун көжүрүп алган бис. Чыл төнчүзүнге чедир ол 60 хуу чеде бээр.

Тывада Садыглажылга киржикчилериниң школазын ажыткан 04.10.2017 Тывада Садыглажылга киржикчилериниң школазын ажыткан
ТР-ниң Чазааның төлевилел удуртулгазын боттандырары-биле садыглажылга киржикчилеринге школаны организастаан.

Тываның ыраккы чурттакчылыг черлери «Тыва» КТРК-ның дамчыдылгаларын көрүп эгелээн 04.10.2017 Тываның ыраккы чурттакчылыг черлери «Тыва» КТРК-ның дамчыдылгаларын көрүп эгелээн

 2017 чылдың октябрь 3-те телерадиодамчыдылганың бирги мультиплекс сан-чурагайлыг составынче регион дамчыдылгазының үезин киирериниң байырлыг хемчээ Тывага болуп эрткен.

Тываның Чазааның үш төлевилел офизи «Төлевилел Олимпизи» федералдыг конкурстуң финалынче кирген 04.10.2017 Тываның Чазааның үш төлевилел офизи «Төлевилел Олимпизи» федералдыг конкурстуң финалынче кирген

Россияның Чазааның чанында Аналитика төвү төлевилел ажыл-чорудулгазын мергежилдиг башкарарынга «Төлевилел Олимпизи» конкурсту дөрт дугаар чыл эрттирип турар.

Тываның бурунгаарлаашкынныг хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн 03.10.2017 Тываның бурунгаарлаашкынныг хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн

 Үлетпүр бүдүрүлгезиниң өзүлдези бедик деңнелин хевээр арттырган. Эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, январь-август айларда үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи 113,4 хуу болганын статистика көргүскен.

Тывада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал хөмүр чедирилгези уламчылавышаан 03.10.2017 Тывада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал хөмүр чедирилгези уламчылавышаан

 Бо хонуктарда Чөөн-Хемчик кожуунда хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал хөмүрнү дүжүрүп берип турар. 2017 чылда кожуундан 77 өг-бүле губернатор төлевилелинде киржип турар. Социал төлевилел негелдези-биле өг-бүлелер бештен хөй ажы-төлдүг болур ужурлуг.

Тываның Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурда чоннуң үрде манааны культура бажыңын тудуп турар 03.10.2017 Тываның Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурда чоннуң үрде манааны культура бажыңын тудуп турар
Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурнуң чурттакчылары удавас онзагай болуушкунну демдеглээр – 80 олуттуг чаа культура бажыңын ажыдар.

Дагестан: Тывадан кысты бодунуң амы-тыны-биле камгалаан Рашид Салахбековтуң ада-иезинге Тыва Республика Орденин тыпсып берген 02.10.2017 Дагестан: Тывадан кысты бодунуң амы-тыны-биле камгалаан Рашид Салахбековтуң ада-иезинге Тыва Республика Орденин тыпсып берген

 Дагестанның Баштыңы Рамазан Абдулатипов биле Тыва Республикадан делегация Хасавюрт районнуң Карланюрт суурда Рашид Салахбековтуң ада-иезинге аалдап четкен.

Тываның Баштыңы: ырак черлерде малчын турлаглар – бистиң даяныр черлеривис-тир 29.09.2017 Тываның Баштыңы: ырак черлерде малчын турлаглар – бистиң даяныр черлеривис-тир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели-биле чедери берге черде туттунган малчын турлаг дугайында бижээн:

Күрүне Думазының «чазак шагында» Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң школаларже эр башкыларны хаара туткан үлегерин чугаалашкан 29.09.2017 Күрүне Думазының «чазак шагында» Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң школаларже эр башкыларны хаара туткан үлегерин чугаалашкан

 Өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева эр башкыларны российжи школаларже хаара тударын кыйгырган. Күрүне Думазының «чазак шагында» ол айтырыгны сайгарган.

Тывада тус чер бот-башкарылга органнарының чугула айтырыгларының талазы-биле өөредилге семинары эрткен 29.09.2017 Тывада тус чер бот-башкарылга органнарының чугула айтырыгларының талазы-биле өөредилге семинары эрткен

 Тываның муниципалдыг тургузуглар чөвүлели Тываның Чазаа-биле кады «Муниципалдыг удуртукчунуң школазы» мурнады боттандырар төлевилелди күүседип, республиканың муниципалдыг тургузугларының баштыңнарынга өөредилге семинарын организастап эрттирген.

Тываның Чазааның бойдус камгалаар адырының амгы ажылын парлалга-конференциязында чугаалашкан 28.09.2017 Тываның Чазааның бойдус камгалаар адырының амгы ажылын парлалга-конференциязында чугаалашкан

 Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Байбек Монгуштуң, бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының оралакчызы Елена Кудымова база Күрүнениң арга-арыг комитедеиниң удуртукчузу Альберт Бараанның киржилгези-биле эрткен парлалга-конференциязында экологияны болгаш долгандыр бойдус хүрээлелин камгалаарының айтырыгларын чугаалашкан.

Тывада чурттакчы чоннуң чээлилерге төлеттинмээн өрезин эвээжедири-биле шалыпчы айны чарлаан 28.09.2017 Тывада чурттакчы чоннуң чээлилерге төлеттинмээн өрезин эвээжедири-биле шалыпчы айны чарлаан

 Республикада чурттакчы чоннуң чээлилерге узаткан өрезин эвээжедириниң шалыпчы айы октябрьның 2-ден эгелээр. Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле ук айны эрттирериниң хуусаазын база хемчеглер планын доктааткан.

Шолбан Кара-оол: Тывада туризмни көдүреринге дузалаар бис, а туризм хөгжүлдеге идигни бээр 28.09.2017 Шолбан Кара-оол: Тывада туризмни көдүреринге дузалаар бис, а туризм хөгжүлдеге идигни бээр

 Сентябрь 27-де Туризмниң бүгү-делегей хүнүн демдеглээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионунда ук адырның сайзыралынга кыска түңнелди үндүрүп, ону бодунуң блогунда бижээн:

Политолог Дмитрий Орлов: даштыкы-биле харылзаа шөлүнге губернаторлар бүрүн эргелерни алыры ховар 27.09.2017 Политолог Дмитрий Орлов: даштыкы-биле харылзаа шөлүнге губернаторлар бүрүн эргелерни алыры ховар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга 2017 чылдың сентябрь ай делегей экономиказының харылзаазында элээн дүжүткүр болган.

«Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле Тываның найысылалында бажыңнар чанының сес девискээрин чаагайжыдар 27.09.2017 «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле Тываның найысылалында бажыңнар чанының сес девискээрин чаагайжыдар

 «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилелдиң күүселдези-биле Кызыл хоорайда бажың чанының сес девискээрин, алды хөй-ниити шөлдерин база хоорайның бир парыгын чаагайжыдар. Ажылдың хемчээли улуг-даа болза, ажылдар кончуг шалыпкын чоруп турар.

Тывада информацияның айыыл чок чоруунуң айтырыгларын эртем-практиктиг конференцияда сайгарган 27.09.2017 Тывада информацияның айыыл чок чоруунуң айтырыгларын эртем-практиктиг конференцияда сайгарган

 Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга, "Күрүне болгаш муниципалдыг информация системаларынга айыыл чок чорукту хандырары. Ниитилелге кыжаныгның чаа хевирлери" деп эртем-практиктиг конференция болуп эрткен.

Сентябрь 26-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга киржир 26.09.2017 Сентябрь 26-да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң регион хөгжүлдезиниң талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга киржир

 Россияның Президентизи Владимир Путин, Ульяновскыга болган Күрүне чөвүлелиниң хуралында, регионнарның бюджет чээлилерин эде көөр программаны 2018 чылдан эгелээрин чарлаанын сагындыраал.

Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн 26.09.2017 Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада эрте сооп келгени-биле холбаштыр, төп одалга хандырылгалыг чурттакчылыг суурларже чылыгны кожарын айыткан.

Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган 26.09.2017 Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттуң найысылалының дээди өөредилге черлеринде өөренип кирген бирги курсчулары-биле Москваның Националдар бажыңынга сентябрь 21-де ужурашкан.

Тывада «Енисей хүнү» экологтуг байырлал эгелээн 25.09.2017 Тывада «Енисей хүнү» экологтуг байырлал эгелээн

2012 чылда республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң доктаатканы экологтуг байырлал – Енисей хүнүнге тураскааткан акция Тывада сентябрь 22-де эгелээн.

Тываның Баштыңы губернатор-блогерлер рейтингизинде баштайгы 10-нуң санында 25.09.2017 Тываның Баштыңы губернатор-блогерлер рейтингизинде баштайгы 10-нуң санында

 Август айның түңнелдери-биле, российжи регионнарда боттарының блогтарын чорудуп турар баштыңнарның эң бажында 10 кижи санынче Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кирген.

Неделяның беш хонуунда: Кызыл-Новосибирск угланыышкынныг чаа авиарасписаниени тургускан 25.09.2017 Неделяның беш хонуунда: Кызыл-Новосибирск угланыышкынныг чаа авиарасписаниени тургускан

 Чаа авиарасписание ажылдап эгелээн. Эң-не хереглелдиг угланыышкыннарның бирээзи - Новосибирскиже рейстерниң санын каш катап көвүдеткенинге Тываның чону дыка өөрээн.

Калининград область биле Тыва Республиканы «Найыралдың көвүрүглери» харылзаштырган 25.09.2017 Калининград область биле Тыва Республиканы «Найыралдың көвүрүглери» харылзаштырган

«Найыралдың көвүрүглери» Калининград область биле Тыва Республиканы харылзаштырган.

Дмитрий Орлов: "Тыва Республикага аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның негелдезин өскертири чугула» 22.09.2017 Дмитрий Орлов: "Тыва Республикага аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның негелдезин өскертири чугула»
Россияда 2013 чылда эгелээн аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа 2017 чылда доостур.

Турисчи Тыва: президент биле бөдүүн чоннуң шилилгези 22.09.2017 Турисчи Тыва: президент биле бөдүүн чоннуң шилилгези

 Роман Добровольский, сайгарлыкчы:
  - Тываже даштыкы күрүнелерниң бирги удуртукчулары, улуг бизнесменнер, хөй эвес шалыңныг бөдүүн кижилер кайгамчык черлерни көөр дээш кээп турар.

Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн 21.09.2017 Күш-ажыл яамызы – Тывада амыдыраарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эвээжээн

 Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизиниң ажылдакчылары республикада чединмес чурттакчы чоннуң саны бо чылдың бирги чартыында эвээжээнин демдеглээн. Ону албан езузунуң статистика медээлери бадыткаан.

Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер 21.09.2017 Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер

 2004 чылдан бээр доктаамал эртип турар Бүгү-Россияда чадаг чарыш хүнүнге тураскааткан «Нацияның чарыжы» акцияга Тыва база киржир.

Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан 21.09.2017 Тываның Күш-ажыл яамызынга парлалга-конференциязында социал угланыышкынныг губернатор төлевилелдериниң күүселдезин чугаалашкан

 ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга парлалга-конференциязында республиканың массалыг информация чепсектериниң журналистеринге Тывада социал губернатор төлевилелдериниң күүселдезин база социал хандырылганың чаңгыс аай күрүнениң информастыг системазын киирип турарын таныштырган.

Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер 20.09.2017 Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер

 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны «Социал хөмүр» төлевилелди Тываның Чазаа боттандырып, регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге кыжын одаар чүүлдү курлавырлап берип турар.

Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн 20.09.2017 Тываның Баштыңының кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле российжи-кыдат-моол ажылчын бөлүктү тургузар дугайында саналын КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа күркомитеди деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдатка ажыл-албан аайы-биле чорааш, Пекинге КУР-нуң хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединиң барыын регионну хөгжүдүп-сайзырадыр департаментиниң директорунуң оралакчызы Сяо Вэймин-биле ужурашкан.

Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар 19.09.2017 Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар

 Тываның Каа-Хем суурда улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун 2017 чылда катап эгелээр. Республиканың эрге-чагыргазы федералдыг бюджеттен кол социал объектиниң тудуун доозар ажылдарга херек кады акшаландырыышкынның хемчээлин камгалап алган.

Тывада мал чеми белеткээр кампания сентябрь төнчүзүнде доостур 19.09.2017 Тывада мал чеми белеткээр кампания сентябрь төнчүзүнде доостур

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының берген медээзи-биле алырга, Тывада мал чеми белеткээр план 92 хуу күүсеттинген, азы 207,5 муң тонна сигенни белеткээн.

Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн 18.09.2017 Тываның Баштыңы Росчеткилерниң регион политиказында шупту керээлерни күүседири чугула деп демдеглээн

 Тываның найысылалында «Вавилинская» чаа подстанцияны ажылдадырынга белеткеп турар. «Тываэнерго» ААН-ның чиңгине директорунуң бирги оралакчызы – башкарыкчы директор Карим Сагаан-оол Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң дугайында илеткээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген 18.09.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдат Улус Республикада ажыл-албан аайы-биле сентябрь 18-те чеде берген. Пекинге КУР-нуң Даштыкы херектер аямызы база Хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединге ужуражылгаларга киржир. Оон аңгыда Тываның Баштыңы Россияның элчин черинге ужуражылганы база ажыл-ишчи партнерлар-биле чугааны кылыр.

Тываның Баштыңы: Чаартынган Тываны кады тургусчур бис 16.09.2017 Тываның Баштыңы: Чаартынган Тываны кады тургусчур бис

 Сентябрь 15-те Барыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Республика Чазааның төлевилел офизиниң «10 культура одаглары» деп программазы-биле туттунган бирги культура бажыңы кылдыр ол санадыр.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол барыын Тываның чурттакчыларынга Алтай болгаш Новосибирск облазынче эң кыска транспорт оруун дилеп, тып турар 14.09.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол барыын Тываның чурттакчыларынга Алтай болгаш Новосибирск облазынче эң кыска транспорт оруун дилеп, тып турар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база республиканың массалыг информация чепсектериниң удуртукчулары киришкен Кол редакторлар клувунуң хуралында ооң дугайында билдинген.

Шолбан Кара-оол: Тыва таварыштыр демир-орукту тудары күрүнелер аразында деңнелдиг айтырыг апарган 13.09.2017 Шолбан Кара-оол: Тыва таварыштыр демир-орукту тудары күрүнелер аразында деңнелдиг айтырыг апарган

 Кол редакторлар клувунуң чаңчылчаан хуралында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлери-биле ужурашкан. Республика баштыңының киржип чорааны Чөөн чүктүң экономиктиг шулганының түңнелдери - чугааның кол темазы болган.

Россияның Социал палатазы-биле Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы керээге атты салган 13.09.2017 Россияның Социал палатазы-биле Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы керээге атты салган

 Кызылга «Россияның Социал палатазы» социал угланыышкынныг организацияларның кады ажылдажылга болгаш хөгжүлде эвилели-биле Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ийи таланың аразында дугуржулгага атты салган.

Тыва 22 школа автобузун база 10 дүрген дуза машиназын алыр 12.09.2017 Тыва 22 школа автобузун база 10 дүрген дуза машиназын алыр

 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев регионнарга школа автобустарын база дүрген дуза машиналарын бээр дугайында Россия Федерациязының Чазааның айтыышкынынга атты салган.

Тываның Баштыңының Кубогун моол мөге чаалап алган 11.09.2017 Тываның Баштыңының Кубогун моол мөге чаалап алган

 Эрткен дыштаныр хүннерде эң-не солун спортчу хемчеглерниң бирээзи «Тыва Республиканың Бaштыңының кубогу» дээш тыва хүрешке делегей маргылдаазы болганы чугаажок.

Тывада тус чер төлээлекчилер депутадының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россиядан» кандидат тиилээн 11.09.2017 Тывада тус чер төлээлекчилер депутадының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россиядан» кандидат тиилээн

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна Тыва Республиканың Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык көдээ сумузунуң Төлээлекчилер хуралының дөрткү чыыжының депутадынче соңгулдаларның түңнелин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.

«Россияның демир-оруктары» төлевилелге киржиринге беленин бадыткаан 08.09.2017 «Россияның демир-оруктары» төлевилелге киржиринге беленин бадыткаан

 ВЛАДИВОСТОК, сентябрь 7. /ТАСС/. Курагино (Красноярск край) - Кызыл (Тыва) демир-оруун келир чылын катап тудуп эгелээр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол дугайында, Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганының үезинде, ТАСС-ка интервью берип тургаш дыңнаткан.

Регионнуң Баштыңы: Моолче электри энергиязын киирери Тывага чырык өртээн чиигедир 08.09.2017 Регионнуң Баштыңы: Моолче электри энергиязын киирери Тывага чырык өртээн чиигедир

 ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Владивистокка Чөөн чүктүң экономиктиг шуулган ажылының үезинде болуп эрткен «Россия-Моол» деп «төгерик столда» регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва тавартыр Моолче чырык шугумун шөйери – республиканың хереглекчилеринге чырык өртээн чиигедир арганы бээрин чугаалаан.

Тыва 2018 чылда Моолче авиарейстерни ажыдар 08.09.2017 Тыва 2018 чылда Моолче авиарейстерни ажыдар

 ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Тываның найысылалында аэропорт делегей чергелиг эрге-байдалды алган соонда, 2018 чылда Кызыл (Тыва) - Улан-Батор (Моол) рейсти ажыдар планныг. Ооң дугайында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Чөөн чүк экономиктиг шуулган үезинде ТАСС-ка интервью берип тургаш, чугаалаан.

ТАСС: Тыва туризмниң улуг сезонун ажыдарынга белеткенип турар 07.09.2017 ТАСС: Тыва туризмниң улуг сезонун ажыдарынга белеткенип турар

 2027 чылга чедир республикага аян-чорук кылып чедер туристерниң саны 30 ажыг катап көвүдээрин эксперттер санаан.

Тыва Республика Стратегтиг эгелээшкиннер агентилели-биле чөпшээрежилгени чарган 07.09.2017 Тыва Республика Стратегтиг эгелээшкиннер агентилели-биле чөпшээрежилгени чарган

 Сентябрь 6-да, Чөөн чүктүң экономиктиг шуулган үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Стратегтиг эгелээшкиннер агентилелиниң чиңгине директору Светлана Чупшева-биле кады ажылдажылга дугайында чөпшээрежилгеге атты салган.

«Хевел» компания бөлүү Тывага 1600 киловатт күчүлүг хүн электростанциязын тудар 06.09.2017 «Хевел» компания бөлүү Тывага 1600 киловатт күчүлүг хүн электростанциязын тудар

 Ооң дугайында дугуржулганы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле «Хевел» компания бөлүүнүң чиңгине директору Игорь Шахрай чарган.
 Владивостокта эртип турар Чөөн чүк экономиктиг шуулган үезинде ийи тала хүн энергиязының автономнуг гибридтиг чырык станциязын тудуп, Тыва Республиканың чедери берге чурттакчылыг пунктуларында чырык хандырар адырда кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.

Тываның Баштыңы Моолдуң Президентизи-биле кады хөгжүлдениң оруктарын сайгарып чугаалашкан 06.09.2017 Тываның Баштыңы Моолдуң Президентизи-биле кады хөгжүлдениң оруктарын сайгарып чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле Моолдуң Президентизи дээрги Халтмаагийн Баттулга Владивостокта Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганының шөлчүгежинге албан езузу-биле ужуражып, Россияның региону Тыва Республиканың саналдааны инфраструктура төлевилелдерин шиитпирлээриниң аргаларын, кызыгаар хөгжүлдезиниң айтырыгларын чугаалашкан.

 Армейжи төп спортчу клубтуң чаа начальниги Артем Громов Тывага кээп чораан 05.09.2017 Армейжи төп спортчу клубтуң чаа начальниги Артем Громов Тывага кээп чораан

 Артем Громов ажыл-албан аайы-биле республикага келгеш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкаш, ТАР-ның эки турачыларының ат-алдарынга төөгүлүг сактыышкын хүнүнге тураскааткан митингиге киржип, ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызының база "АТСК-Тыва" школаның удуртулгазы-биле ужурашкан.

Тываның бүдүрүлгелери болгаш тараачын-арат ажыл-агыйлары чаа көдээ ажыл-агый техникаларын алган 05.09.2017 Тываның бүдүрүлгелери болгаш тараачын-арат ажыл-агыйлары чаа көдээ ажыл-агый техникаларын алган

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ ишчилерге чаа тракторларның дүлгүүрлерин тудускан.

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло: Меңээ Тывага эки-дир 05.09.2017 РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло: Меңээ Тывага эки-дир

 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло, сентябрь 1-де, Кызылда тудуп турар объектилерге база Тываның күрүне университединге чораан.

Тываның Баштыңы, Ак-Довуракка март айда, чон чыыжынга берген сөзүн ээлээн 04.09.2017 Тываның Баштыңы, Ак-Довуракка март айда, чон чыыжынга берген сөзүн ээлээн

 Бо чылдың март 4-те Ак-Довуракка ийи чаш ажы-төлдүг, аныяк өг-бүлени араатанзыы-биле өлүрген таварылга чоннуң сагыш-сеткилинден ам-даа уттундурбаан. Кады арагалаашкынның түңнелинде бо дерзии херек үүлгедиишкин болганын сагындыраал. Ынчан Тываның Баштыңы Ак-Довурак хоорайның активи-биле ужуражып, Барыын-Хемчик кожууннуң чонун ажык чугааже чалаан.

Кызылдың Президентиниң кадет училищези – оолдар, уруглар кады өөренип турар Камгалал яамызында чүгле чаңгыс өөредилге чери 04.09.2017 Кызылдың Президентиниң кадет училищези – оолдар, уруглар кады өөренип турар Камгалал яамызында чүгле чаңгыс өөредилге чери

 Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи, курлавырда вице-адмирал Сергей Меняйло, Россия Федерациязының өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге чедип, өөредилге чылының эгелээни база Билиглер хүнү-биле кижизидикчилерге, коллективке байырны чедирген.

Шолбан Кара-оол: Тывада Билиглер хүнү федералдыг эрге-чагырга талазындан деткимчелиг онза кичээнгейде эрткен 01.09.2017 Шолбан Кара-оол: Тывада Билиглер хүнү федералдыг эрге-чагырга талазындан деткимчелиг онза кичээнгейде эрткен

 Бөгүн, сентябрь 1-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың хүндүлүг аалчылары – Россияның өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева биле РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлону аэропортка уткуп алган.

Россияның өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева биле Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло бөгүн Тывага ажыл-албан аайы-биле келир 01.09.2017 Россияның өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева биле Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло бөгүн Тывага ажыл-албан аайы-биле келир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чалааны-биле, бөгүн Тывага, Россияның өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева биле РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло ажыл-албан аайы-биле келир.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. В. Кара-оолдуң Билиглер хүнү-биле байыр чедириишкини 01.09.2017 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. В. Кара-оолдуң Билиглер хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери! Хүндүлүг ада-иелер! Чаа өөредилге чылының эгелээни - Билиглер хүнү-биле байыр чедирип тур мен!

2017 чылдың январь-июньда Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал деңнелин бадыткаан чамдык көргүзүглер дугайында 31.08.2017 2017 чылдың январь-июньда Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал деңнелин бадыткаан чамдык көргүзүглер дугайында

2017 чылдың январь-июнь айларда Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң кижи санынга ортумак акша орулгазы 12671,7 рубль болуп, 2016 чылга деңнээрге 3 хуу өскен. А боттуг акша орулгазы - 0,4 хууга.

Тываның найысылалында база бир бажың аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле дужааттынган 30.08.2017 Тываның найысылалында база бир бажың аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле дужааттынган

 Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле 32 квартиралыг бажың туттунган. Паротурбинная кудумчузунда 17 база 19А болгаш Дзержинский кудумчузунда 3 дугаар бажыңның чурттакчылары оон чаа квартираларны алыр.

Террор-биле демиселде демнежилге хүнүнде Тывага класс шактары болгаш лекциялар эртер 30.08.2017 Террор-биле демиселде демнежилге хүнүнде Тывага класс шактары болгаш лекциялар эртер

 Сентябрь 3-те Россияга Террор-биле демиселде демнежилге хүнүн демдеглеп эрттирер. 2005 чылда федералдыг хоойлу-биле сактыышкынныг чаа хүннү доктааткан. Тываның Чазаа ниитилел-политиктиг, культурлуг, өөредиглиг хемчеглер планын бадылаан.

Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган 30.08.2017 Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган

 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынында Чаа-Хөл кожуундан Алдынай Шаравии бир дугаарында кирген. Ооң бир харлыг уруу Долума элээн аарып турар, ынчангаш томография аппарадынга шинчилге эрттирери негеттинип турар.

Регионнуң ие (өг-бүле) капиталының акша-хөреңгизин Тывада 507 өг-бүле ажыглаан 29.08.2017 Регионнуң ие (өг-бүле) капиталының акша-хөреңгизин Тывада 507 өг-бүле ажыглаан

 2012 чылдан бээр Тывада регионнуң ие капиталының сертификадын алган хамаатыларның саны ай санында немежип турар. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, ындыг өг-бүлелерниң саны 888 четкен деп, Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел дыңнаткан.

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзинге республиканың школалары чаа өөредилге чылынга беленин илеткээн 29.08.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзинге республиканың школалары чаа өөредилге чылынга беленин илеткээн

 Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң эрттиргени хуралда Сибирь федералдыг округтуң регионнарында өөредилге албан черлериниң кайы хире беленин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы "Мир" шахтага айыыл-халап-биле кажыыдалын илереткен 29.08.2017 Тываның Баштыңы "Мир" шахтага айыыл-халап-биле кажыыдалын илереткен

 Август 4-те Якутияда «Мир» шахтага айыыл-халап болуп, сес дагжы мөчээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Якутияның Баштыңы Егор Борисовка болгаш республиканың чурттакчы чонунга кажыыдалын илереткен.

Тывада Шахтер хүнү: күрүне шаңналдарын тывысканы, "Голос" шоунуң тиилекчилериниң концерти 28.08.2017 Тывада Шахтер хүнү: күрүне шаңналдарын тывысканы, "Голос" шоунуң тиилекчилериниң концерти

 Август 27-де Кызылда Арат шөлүнге Шахтернуң хүнүн байырлаан чаңчыл болган массалыг хемчег эрткен. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хөмүр-даш үлетпүрүнүң ажылдакчыларынга байырны чедирип, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.

Кызылда "Тыва Экспо-2017. Күc" регионнар аразының делгелгези ажыттынган 25.08.2017 Кызылда "Тыва Экспо-2017. Күc" регионнар аразының делгелгези ажыттынган

 Август 25-27 хүннеринде, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге, "Тыва Экспо-2017" күскү делгелге-ярмаркага 60 ажыг киржикчи боттарының барааннарын делгеп садар.

Таңдыда читкен оолдар боттары чанып келген 25.08.2017 Таңдыда читкен оолдар боттары чанып келген

 Таңдының аргазынга аза берген 10-14 харлыг оолдар боттары Дүрген суурже чанып келгеннер. Август 25-те 02.30 минута турда, оларның читкениниң дугайында дыңнадыг Кризистиг байдалдарда удуртулга төвүнге келген.

Тываның Баштыңы өөредилге болгаш эртем сайыды-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген 25.08.2017 Тываның Баштыңы өөредилге болгаш эртем сайыды-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген

 Республиканың школалары чаа өөредилге чылынга 100 хуу белен. Хүлээп алыышкын ажылдары доозулган, 424 белениниң актызы болгаш айыыл чок чоруктуң паспортунда аттар салдынган. Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа ооң дугайында республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга дыңнаткан.

Ш.Кара-оол: чогаадыкчы тура-соруун суларатпайн ажылдаар 25.08.2017 Ш.Кара-оол: чогаадыкчы тура-соруун суларатпайн ажылдаар

 Тываның Чазак бажыңынга республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң артистери-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: бодуңарның күш-ажылыңар-биле бөгүн республиканың келир үедеги овурун хевирлеп турар силер 24.08.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: бодуңарның күш-ажылыңар-биле бөгүн республиканың келир үедеги овурун хевирлеп турар силер

 Улусчу чогаадылга бажыңынга республиканың башкылар чөвүлел хуралынга өөредилге чылының түңнелдерин болгаш сорулгаларны чугаалашкан. Өөредилгениң чедингири болгаш чижилге – август хуралының кол айтырыы ол.

Тыва: бизнези болгаш турисчи курлавыры 24.08.2017 Тыва: бизнези болгаш турисчи курлавыры

 Анна Шолина, Росаныяктарның аныяктар төлевилелдерин үнелээр федералдыг эксперт, Россияда биче сайгарлыкчы чорук экосистемазын хөгжүдер талазы-биле эксперт: 
 - Биче бизнести хөгжүдериниң талазы-биле көөр болза, Тыва солун регион.

Август 25-27 хүннеринде, Кызыл хоорайда И.Ярыгин аттыг спорт комплекске, «Тыва-Экспо-2017. Күс» регионнар аразының XVIII универсалдыг делгелге-ярмарказы болуп эртер 23.08.2017 Август 25-27 хүннеринде, Кызыл хоорайда И.Ярыгин аттыг спорт комплекске, «Тыва-Экспо-2017. Күс» регионнар аразының XVIII универсалдыг делгелге-ярмарказы болуп эртер

 Москва, Санкт-Петербург хоорайлардан, Алтай база Красноярск крайлардан, Кемерово, Новосибирск база Томск областардан, Хакас база Тыва республикалардан 70 ажыг компаниялар болгаш сайгарлыкчылар боттарының барааннарын делгеп, ачы-дузазын бараалгадыр.

Тываның найысылалында "Южная" белдир подстанцияны чаартып эгелээн 23.08.2017 Тываның найысылалында "Южная" белдир подстанцияны чаартып эгелээн

 Кызыл хоорайның улуг подстанцияларының бирээзинде чаартылга ажылдары эгелээнин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан.

Тывада башкыларның август хуралы эгелээн 23.08.2017 Тывада башкыларның август хуралы эгелээн

 Тыва Республиканың Өөредилге яамызы республика башкыларының август хуралының программазында өскерилгелер киргенин дыңнаткан.

Виталий Горичев: Тываны кырлап чондурар алмаз дээр мен 23.08.2017 Виталий Горичев: Тываны кырлап чондурар алмаз дээр мен

Горичев Виталий, политиктиг консультант:
  - Элээн каш объективтиг база субъективтиг чылдагааннар ужун Тыва дугайында шынга дүүшпес бодалдар бар.

"Школаже чыгдынарынга дузалаш" ачы-буян акциязы бүгү Тывадан 1700 ажыг уругга дузаны көргүзер 22.08.2017 "Школаже чыгдынарынга дузалаш" ачы-буян акциязы бүгү Тывадан 1700 ажыг уругга дузаны көргүзер

 Хөй ажы-төлдүг, социал камгалалы кошкак өг-бүлелерден ажы-төлдү школаже үезинде белеткээр дээш ачы-буян акциязын чыл санында эрттирери чаңчыл апарган.

Тываның Баштыңы: Россияның тугу – бистиң чүректеривиске эң-не эргим күрүне демдектериниң бирээзи! 22.08.2017 Тываның Баштыңы: Россияның тугу – бистиң чүректеривиске эң-не эргим күрүне демдектериниң бирээзи!

 Август 22 - Россияның тугунуң хүнү. Кызылга күрүне байырлалы Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрериниң езулалы-биле эгелээн.

Бойдус халавындан когараан Россияның тос регионунуң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери компенсацияны алыр 22.08.2017 Бойдус халавындан когараан Россияның тос регионунуң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери компенсацияны алыр

 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев ол дугайында чогуур айтыышкынга атты салган.

Тыва биле Моолдуң кызыгаар чоогунга август 23-25 хүннеринде ярмарка болуп эртер 21.08.2017 Тыва биле Моолдуң кызыгаар чоогунга август 23-25 хүннеринде ярмарка болуп эртер

 2017 чылдың август 23-25 хүннеринде, «Цагаан-Толгой» хыналда-эрттирилге пунктузунуң чоогунда Моолдуң Завхан аймактың Арц-суурь деп черге ярмарка болур.

Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш" деп ачы-буян акциязы чоруп турар 21.08.2017 Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш" деп ачы-буян акциязы чоруп турар

 Бөгүн Тыва Республиканың шупту кожууннарында база Кызыл хоорайда "Школаже белеткениринге дузалаш" деп ачы-буян акцияны эрттип турар.

РФ-тиң Тугунуң хүнүнге тураскааткан литературлуг номчулгаларны Интернет четкизиниң ажыглакчылары онлайн дамчыдылга-биле көрүп болур 21.08.2017 РФ-тиң Тугунуң хүнүнге тураскааткан литературлуг номчулгаларны Интернет четкизиниң ажыглакчылары онлайн дамчыдылга-биле көрүп болур

 Россия тугунуң хүнүнге тураскаткан литературлуг номчулгаларже найысылалдың чурттакчыларын болгаш аалчыларын август 21-де 18 шакта чалап тур.

Тываның Чазаанга республиканың террорга удур комиссиязының калбак хуралы болган 18.08.2017 Тываның Чазаанга республиканың террорга удур комиссиязының калбак хуралы болган

 Тываның Чазаанга республиканың террорга удур комиссиязының калбак хуралын муниципалитеттер-биле видео-конференция харылзаазынга эрттирген.

Тываның Баштыңы регионга албан хүлээлге эрттирер дээш келген доозукчу офицерлер-биле ужурашкан 18.08.2017 Тываның Баштыңы регионга албан хүлээлге эрттирер дээш келген доозукчу офицерлер-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол август 17-де регионга албан хүлээлге эрттирер дээш келген 52 офицер-доозукчулар-биле ужурашкан. Олар Россияның 18 аңгы дээди өөредилге черлерин дооскаш, АЧФА-ның Тывада кызыгаар эргелелинге, республиканың ИХЯ-зынга, ОБЯ-ның ТР-де кол эргелелиниң структураларынга, РФ-тиң Камгалал яамызының 55-ки мотоадыгжы бригадазынга албанын эрттирерлер.

Россияның Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузунуң оралакчызы Андрей Меженько Тыва дугайында 17.08.2017 Россияның Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузунуң оралакчызы Андрей Меженько Тыва дугайында

 Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузунуң оралакчызы август 13-тен 15-ке чедир Тыва Республикага кээп чораан. Ол Республика хүнүнге болгаш малчыннарның Наадым байырлалынга тураскааткан хемчеглерге киржип, ажылчын ужуражылгаларны эрттирген.

Тыва: Россияның почтазы «Азия төвүнде хөөмей» фестивальга тураскаадып эң ховар почта таңмазын белеткээн 17.08.2017 Тыва: Россияның почтазы «Азия төвүнде хөөмей» фестивальга тураскаадып эң ховар почта таңмазын белеткээн

 «Азия төвүнде хөөмей» деп эң ховар таңманы базарының байырлыг езулалы «Азия төвү» скульптура комплекизиниң девискээринге болуп эрткен.

Шолбан Кара-оол: Тыва – хөгжүлделерниң белдири болгаш чоннар аразында найыралдың көвүрүү 16.08.2017 Шолбан Кара-оол: Тыва – хөгжүлделерниң белдири болгаш чоннар аразында найыралдың көвүрүү

 Август 14-те Тывада «Азия төвүнде хөөмей» II делегей фестивалы эгелээн. Делегейниң аңгы-аңгы чурттарындан киржикчилерниң болгаш бурунгу уран чүүлдүң мөгейикчилериниң хайымы-биле байырлыг ажыдыышкын Азия төвү скульптура комплекизиниң шөлүнге эрткен.

 «Чаңгыс демниг России» биле РФКП-тиң удуртукчулары Республика хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген 16.08.2017 «Чаңгыс демниг России» биле РФКП-тиң удуртукчулары Республика хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген

 «Чаңгыс демниг Россия» партияның төп соңгулда комиссиязының удуртукчузу Владимир Бурматов Республика хүнү болгаш малчыннарның Наадым национал байырлалы-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген.

Көрүкчүлерниң сонуургалын хаара туткан байырлалдар 15.08.2017 Көрүкчүлерниң сонуургалын хаара туткан байырлалдар

 Малчыннарның Наадым болгаш Республика хүнүнге тураскааткан хемчеглер аразында тыва хой эъдинден чемнер кылырының делегей чергелиг бирги фестивалы онзагай черни ээлеп, көрүкчүлерниң сонуургалын хаара туткан.

Наадым – өгбелерден дамчып келген чаңчылдарлыг чараш байырлал 14.08.2017 Наадым – өгбелерден дамчып келген чаңчылдарлыг чараш байырлал

 Кызыл кожууннуң Тос-Булак бо удаада кажангызындан-даа хөй аалчыларын уткуп алган: республиканың малчыннарының Наадым биле Республика хүнүнүң байырлалын сонуургап келген кижи бажы кизирт, аът бажы козурт.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Республика хүнү болгаш Наадым байырлалы-биле байыр чедириишкини 14.08.2017 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Республика хүнү болгаш Наадым байырлалы-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
 Республиканың хүндүлүг аалчылары! 
Республика хүнү болгаш Наадым – хөй нациялыг республиканы сырый каттыштырып турар ханы уткалыг байырлалдар дээрзин база катап демдеглээр-дир бис.

«Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады» КБӨА 5-ки классче оолдарны хүлээп алырын уламчылавышаан 11.08.2017 «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады» КБӨА 5-ки классче оолдарны хүлээп алырын уламчылавышаан

 «Кызылдың президентиниң кадет училищези» ФККӨА-же дужааган шылгалдаларының түңнелдери-биле 30 база оон хөй ниити баллдарлыг өөреникчилерни 2017 чылдың август 15-тен чалап тур.

Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш!" деп республика чергелиг ачы-дуза акциязы эгелээн 11.08.2017 Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш!" деп республика чергелиг ачы-дуза акциязы эгелээн

 Чыл санында эртип турар, чаагай чаңчыл апарган «Школаже белеткениринге дузалаш!» деп акция амыдыралдың берге байдалынга таварышкан ада-иелерниң дыка хөй уругларынга школаже үезинде белеткенир арганы берип турар.

Наадым биле Тыва Республика хүнүнүң хемчеглерин онлайн-дамчыдылга-биле көргүзер 11.08.2017 Наадым биле Тыва Республика хүнүнүң хемчеглерин онлайн-дамчыдылга-биле көргүзер

 Малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерни онлайн-дамчыдылгалардан көрүп болур.

2017 чылдың август 13-15 хүннеринде малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң ПЛАНЫ 11.08.2017 2017 чылдың август 13-15 хүннеринде малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң ПЛАНЫ

Август 13-те
  - Малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан муниципалдыг тургузуглар аразынга команда аайы-биле шыдыраа маргылдаазы – Тос-Булакка, 10.00 шакта;

Кызылда улуг көвүрүгнү эде-чаартыр төлевилел күрүне экспертизазын эртип турар 10.08.2017 Кызылда улуг көвүрүгнү эде-чаартыр төлевилел күрүне экспертизазын эртип турар

 Транспорт инфраструктуразының адырында ажыл-чорудулгалыг "Трансмост" компания Кызылдың улуг көвүрүүн эде чаартыр талазы-биле төлевилел-смета документациязын ажылдап кылган.

Тываның Баштыңы кижиниң эргелерин камгалаар омбудсменниң удуртулгазы-биле ажылчын бөлүктү Еланьның шериг гарнизонунче чоруткан 10.08.2017 Тываның Баштыңы кижиниң эргелерин камгалаар омбудсменниң удуртулгазы-биле ажылчын бөлүктү Еланьның шериг гарнизонунче чоруткан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тывадан шериг албанныгларның киржилгези-биле Еланьның шериг гарнизонунга болган болуушкунну истеп турар Төп шериг округунуң командылакчызының оралакчызы, генерал-лейтенант Хасан Калоев-биле август 9-та телефон дамчыштыр чугаалашкан.

Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы «Өг-бүле бүрүзүнге 1-ден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели-биле РФ-тиң дээди өөредилге черлеринче дужаап киргеннерниң дугайында илеткээн 09.08.2017 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы «Өг-бүле бүрүзүнге 1-ден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели-биле РФ-тиң дээди өөредилге черлеринче дужаап киргеннерниң дугайында илеткээн

Төлевилелди боттандырып эгелээнден бээр үш чылда, 3589 школа доозукчуларының 1804-ү (50 хуу) чурттуң 262 дээди өөредилге черлеринде 252 угланыышкынче дужаап кирген.

Россияның ДОСААФ-ының 90 чылынга алдар болдурган авточарыш Тывада чоруп турар 09.08.2017 Россияның ДОСААФ-ының 90 чылынга алдар болдурган авточарыш Тывада чоруп турар

 "Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри" губернатор төлевилели-биле авточарышты Россия Федерациязының Күрүне тугунга база Россияның ДОСААФ-ының 90 чылдаанынга тураскаадып организастаан.

Тываның найысылалынга «Күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы» акция эртер 09.08.2017 Тываның найысылалынга «Күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы» акция эртер

 Кызылда «Хоорайыңда күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы!» акция эгелээн.

Сибирь федералдыг округда шериг үрер хөгжүм оркестрлериниң регионнар аразының I фестивалы Тывага эртер 08.08.2017 Сибирь федералдыг округда шериг үрер хөгжүм оркестрлериниң регионнар аразының I фестивалы Тывага эртер

 Тыва Республиканың Культура яамызы-биле 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригада кады фестивалды эрттирер.

Тываның Күш-ажыл яамызы: Малчыннарның Наадым-2017 байырлалында ажыл чок хамаатылар боттарының кылган продукциязын делгеп садар 08.08.2017 Тываның Күш-ажыл яамызы: Малчыннарның Наадым-2017 байырлалында ажыл чок хамаатылар боттарының кылган продукциязын делгеп садар

 Күрүне деткимчези алган ажыл чок хамаатылар малчыннарның Наадым байырлалында боттарының кылып, бүдүрген барааннарын республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга бараалгадып садар.

Тываның бюджет ажылдакчыларын «Мир» национал төлевир системазының картазынче шилчидер 07.08.2017 Тываның бюджет ажылдакчыларын «Мир» национал төлевир системазының картазынче шилчидер

 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының база бюджет адырының ажылдакчыларын национал төлевирниң «Мир» картазынче шилчидер айтырыг талазы-биле хурал Тыва Республиканың Чазаанга эрткен.

Август 7-9 хүннеринде Тывага агаар-бойдус чүдереп, күштүг хат, чаъс, долу дүжерин дыңнадып тур 07.08.2017 Август 7-9 хүннеринде Тывага агаар-бойдус чүдереп, күштүг хат, чаъс, долу дүжерин дыңнадып тур

Гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлел мониторингизиниң талазы-биле төптүң медеглээни болза, республика девискээринге август 8-те база 9-та суггур чаъстар чаап, диңмиреп, долу дүжүп, чер-черлерге хаттың күжү секундада 20-25 метр чедер.

Россияның Президентизи Владимир Путин база катап Тывага дыштанган 07.08.2017 Россияның Президентизи Владимир Путин база катап Тывага дыштанган

 РФ-тиң Президентизиниң парлалга-секретары Дмитрий Песков пятницада журналистер-биле ужурашкаш, Владимир Путин кыска шөлээзин канчаар эрттиргенин дыңнаткан.

Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары Улан-Баторже Тываның Баштыңын чалаан 18.07.2017 Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары Улан-Баторже Тываның Баштыңын чалаан

 Моолдуң Даштыкы херектер яамызының күрүне секретары, дээрги Д. Даваасурэн баштаан моол делегация Тывада келген.

Тываның Баштыңы Россияда Индияның төлээ чериниң төлээзи-биле ужурашкан 18.07.2017 Тываның Баштыңы Россияда Индияның төлээ чериниң төлээзи-биле ужурашкан

 Индий кино фестивалы, культурлуг солчулгалар, Индияның шажын университеттеринде өөренип турар тыва хуурактарга виза кылдыртырынга дуза, Тыва студентилерге болгаш ажылдап турар студентилерге IT-адырга стажировка эрттирери – Тыва биле Индия кады ажылдажылганың бирги базымнарын оон эгелээрин шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы: Өгбелерден дамчып келген чаагай чаңчылдарлыг байырлалдар 17.07.2017 Тываның Баштыңы: Өгбелерден дамчып келген чаагай чаңчылдарлыг байырлалдар

 2017 чылдың июльдуң 14-16 хүннеринде Чөөн-Хемчик кожууну үш дакпыр байырлалды: малчыннарның кожуун Наадымын, дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалын болгаш тыва күрүнениң тургузукчузу М. Буян-Бадыргының 125 харлаанын демдеглеп эрттирген.

Тывага электроннуг чазак неделязы болуп эрткен 17.07.2017 Тывага электроннуг чазак неделязы болуп эрткен

 Июль 12-14 хүннеринде Тывага июль айның эң-не улуг хемчээлдиг акцияларының бирээзи – электроннуг чазакка тураскааткан ажык эжиктер хүнү болуп эрткен. Ол 1400 хире кижини хаара туткан.

Тываның Культура яамызы «10 культура бажыңы» төлевилел күүселдезин дыңнаткан 14.07.2017 Тываның Культура яамызы «10 культура бажыңы» төлевилел күүселдезин дыңнаткан

 Бөгүн, июль 14-те, Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурuа культура бажыңы тудар күрүне керээзин чарган.

Тывада республиканың арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан 14.07.2017 Тывада республиканың арга-арыгларында регион чергелиг онза байдал чурумун соксаткан

 Тыва Республиканың Чазаа республика девискээринде арга-арыгларда регион чергелиг онза байдал чурумун соксадыр дугайында айтыышкынны хүлээп алган.

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда чаа школаның тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу кылдынган 13.07.2017 Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда чаа школаның тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу кылдынган

 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының мурнады боттандырар бир угланыышкыны - федералдыг күрүне стандарты езугаар чаңгыс сменада өөредилге чорудуун эрттирер ниити өөредилге организацияларының санын көвүдедири-биле, ниити өөредилге инфраструктуразының объектилерин тутпушаан, школачыларга амгы үениң өөренир хүрээлелин тургузары хамааржыр.

Тыва Республиканың Баштыңының стипендиязын тыпсырының конкурузунга киржир документилерни Өөредилге яамызы хүлээп эгелээн 13.07.2017 Тыва Республиканың Баштыңының стипендиязын тыпсырының конкурузунга киржир документилерни Өөредилге яамызы хүлээп эгелээн

 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы, июльдуң 1-ден эгелеп, Тыва Республиканың Баштыңының стипендиязын тыпсыр кконкурска киржир күзелдиг студентилерден документилерни хүлээп эгелээн.

Тываның Экономика яамызы чаа бүдүрүлгеже даараныкчылар, быжыкчылар болгаш чурукчуларны чыып турар 13.07.2017 Тываның Экономика яамызы чаа бүдүрүлгеже даараныкчылар, быжыкчылар болгаш чурукчуларны чыып турар

 Тыва Республиканың Экономика яамызы чаа технологияның дериг-херекселдерин болгаш ажылдаарынга таарымчалыг байдалдарны тургускан амгы үениң дааранылга бүдүрүлгезинче мергежилдиг, профессионал, харыысалгалыг, өөрениичел даараныкчылар, быжыкчылар болгаш костюм талазы-биле чурукчуларны чыыр дугайында конкурсту чарлаан.

Красноярск-Кызыл-Красноярск авиарейс июль 17-тен катап ужуп эгелээр 12.07.2017 Красноярск-Кызыл-Красноярск авиарейс июль 17-тен катап ужуп эгелээр

 «Нордстар» авиакомпанияның (Таймыр) ооң мурнунда соксатканы Красноярск - Кызыл - Красноярск ТИ61/62 авиарейс 2017 чылдың юль 17-ден катап ужуп эгелээрин, Тыва Республиканың Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.

Тываның каттышкан бюджединиң бирги чартык чылда күүселдезиниң баш бурунгаар түңнелдери 12.07.2017 Тываның каттышкан бюджединиң бирги чартык чылда күүселдезиниң баш бурунгаар түңнелдери

 Бирги чартык чылда республиканың каттышкан бюджединче үндүрүг болгаш үндүрүгден өске орулгалардан план езугаар 2 935 млн. рубль кирер тургаш, 3029 млн. рубль түңнүг акша кирип, бирги чартык чылдың планы 103 хуу, чыл планын 50 хуу күүсеткенин, Тываның Саң-хөө яамызы дыңнаткан.

Тывадан 140 математика башкызы Алтай крайның институдунуң организастааны билиг-мергежил бедидер курстарга өөренген 12.07.2017 Тывадан 140 математика башкызы Алтай крайның институдунуң организастааны билиг-мергежил бедидер курстарга өөренген

 Тываның өөредилгени сайзырадыр болгаш башкыларның билиг-мергежилин бедидер институттуң баазазынга Алтай крайның өөредилге ажылдакчыларының мергежилин бедидер институттуң организастааны курстарынга Тыва Республиканың математика башкылары өөренген.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тарылга шөлдеринде долудан каражаны санап эгелээн 11.07.2017 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тарылга шөлдеринде долудан каражаны санап эгелээн

 Кожууннарның көдээ ажыл-агый эрглелдериниң дыңнадыы-биле алырга, 2017 чылдың июль 6-да республиканың бүгү девискээринге соңгу-барыын чүктен хаттың күжү секунда 20, чамдык черлерге 25 метр четкен.

Тываның Баштыңы социал объектилер тудуунуң талазы-биле оперативтиг хуралды эрттирген 11.07.2017 Тываның Баштыңы социал объектилер тудуунуң талазы-биле оперативтиг хуралды эрттирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралының соонда, республика девискээринде социал объектилер тудуунуң талазы-биле оперативтиг хуралды чыгган.

Июль 14-те Тываның найысылалынга Сибирь-Азийжи стоматология шуулганы болуп эртер 10.07.2017 Июль 14-те Тываның найысылалынга Сибирь-Азийжи стоматология шуулганы болуп эртер

 Июль 14-те, 10 шакта, Улусчу чогаадылга бажыңынга «Сибирь-Азийжи стоматология шуулганы» II бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция эртерин ТР-ниң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Москвада тыва чаңгыс чер-чурттуглар ниитилежилгези Тываның Баштыңынга студентилер дугайында сагыш човаашкыны дээш өөрүп четтиргенин илереткен 07.07.2017 Москвада тыва чаңгыс чер-чурттуглар ниитилежилгези Тываның Баштыңынга студентилер дугайында сагыш човаашкыны дээш өөрүп четтиргенин илереткен

 Москваның дээди өөредилге черлеринде өөренип турар Тывадан студентилер, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга, төрээн черинче чанар билеттерни cадып бергени дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Тываның Чазаа инвалидтер интернадының чемненир чериниң капиталдыг септелгезинче 1,7 млн. рубльди тускайлаар 07.07.2017 Тываның Чазаа инвалидтер интернадының чемненир чериниң капиталдыг септелгезинче 1,7 млн. рубльди тускайлаар

 Тываның эрге-чагыргазы Бүренниң психоневрологтуг интернадының чемненир чериниң септелгезинче 1, 7 млн. рубльди аңгылаан.

Тывадан сенатор Оксана Белоконь - республиканың чурттакчыларынга иштики авиааргыжылга өртээн өстүрбес 07.07.2017 Тывадан сенатор Оксана Белоконь - республиканың чурттакчыларынга иштики авиааргыжылга өртээн өстүрбес

 Россияның Федерация Чөвүлелинде Тываның парламентизинден сенатор Оксана Белоконь демир-орук чок бистиң республиканың чурттакчыларынга агаар транспорту-биле аргыжарының билеттериниң өртээн чиигедири чугула деп санап турар.

Тываның эрге-чагыргазы мал чеми белеткээр кампанияның регион штавының ажылын эгелээн 06.07.2017 Тываның эрге-чагыргазы мал чеми белеткээр кампанияның регион штавының ажылын эгелээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчызы Байбек Монгуш биле көдээ ажыл-агый сайыды Эрес Данзы-Белекке штабты удуртурун дааскан.

2017 чылда Тываның кадык камгалал шугумунга 300 ажыг аныяк эмчилер немежир 06.07.2017 2017 чылда Тываның кадык камгалал шугумунга 300 ажыг аныяк эмчилер немежир

 Тываның кадык камгалал яамызы дээди өөредилге черлериниң доозукчулары, интерннер болгаш ординаторлар болур аныяк эмчилерни хүлээп алырынга белен.

Тывада уругларның айыыл чок чоруунуң айын чарлаан 05.07.2017 Тывада уругларның айыыл чок чоруунуң айын чарлаан

 Республиканың Чазаа июль 1-ден Тывада уругларның айыыл чок чоруунуң айын чарлаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ону организастап эрттирериниң ажылдарын социал адырны харыылап турар бодунуң оралакчызы Шолбан Хопуяга дааскан.

КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можудан делегация Тывада келген 04.07.2017 КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можудан делегация Тывада келген

 Тыва биле КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можунуң (АРВМ) эрге-чагыргалары 2007 чылда ат салганы регионнар аразының садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы күүседирин база ону калбартырының аргаларын сайгарып чугаалашкан.

Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле Тываның найысылалында хөй квартиралыг чаа бажыңнарны тудары уламчылавышаан 04.07.2017 Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле Тываның найысылалында хөй квартиралыг чаа бажыңнарны тудары уламчылавышаан

 Кызылдың Восток микрорайонунда «Первомайская» доктаам чоогунга турган ийи каът ыяш бажыңнарның орнунда хөй квартиралыг дөрт чаа бажың туруптар. Ол чаа бажыңнарның адрестери - Дружба кудумчузу, 26, 28, 30 биле 32 дугаарлыг.

Тываның Баштыңы оруктарда байдалдарны хынаарын дааскан 04.07.2017 Тываның Баштыңы оруктарда байдалдарны хынаарын дааскан

 Тывада эрткен дыштаныр хүннерде чагган суггур чаъстар республиканың өске черлери-биле ыраккы Мөңгүн-Тайганы харылзаштырган кара чаңгыс чазаглыг оруктуң элээн участогун үрээн.

Россияның 43 дээди өөредилге черлери Тываның абитурентилеринге тускай сорулгалыг 500 ажыг олуттарны аңгылаан 03.07.2017 Россияның 43 дээди өөредилге черлери Тываның абитурентилеринге тускай сорулгалыг 500 ажыг олуттарны аңгылаан

 Аныяк специалистерни тускай сорулгалыг белеткээр программаның «бюджет» олуттарын Тывадан дужаап кирип турарларга тускайлап бээринге беленин Россияның 40 ажыг дээди өөредилге черлери бадыткаан.

ФСК ЕЭС Тыва Республиканың өзек ЭДШ чаа участогун тудуп, чаартыр 14.06.2017 ФСК ЕЭС Тыва Республиканың өзек ЭДШ чаа участогун тудуп, чаартыр

 Чаңгыс аай электри четкилери федералдыг четки компаниязы Тыва Республиканың Барыын-Хемчик кожуунда 220 кВ-тыг «Абаза – Ак-Довурак» электри дамчыдылгазының участогун эде чаартып эгелээн.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилел күүселдези-биле хойнуң баш саны 14 муң ажыгга көвүдээн 14.06.2017 Тывада «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилел күүселдези-биле хойнуң баш саны 14 муң ажыгга көвүдээн

 Тывада «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилел-биле суурларда 600 ажыг ажыл чок кижилерни ажылче хаара туткан. Июнь 9-та, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылгада, төлевилелдиң бирги чадазында киржикчилерниң түңнелдерин үндүрген.

Тыва Россияның Коммуникация болгаш харылзаа яамызының «Айыыл чок оруктар» деп медээлер төлевилелинче кирген 14.06.2017 Тыва Россияның Коммуникация болгаш харылзаа яамызының «Айыыл чок оруктар» деп медээлер төлевилелинче кирген

 Aвтомобиль оруктарында орук-транспорт озал-ондааның база септелге ажылдарын көргүскен бүгү чурт масштавында «Айыыл чок оруктар» медээлер курлавырын хевирлээринге киржири-биле Тыва белеткенип эгелээн.

Тывада фрилансерлерниң 8 бөлүүн үндүрүглерден хостаар 14.06.2017 Тывада фрилансерлерниң 8 бөлүүн үндүрүглерден хостаар

 Тываның Чазаа аңгы-аңгы кижилерниң чагыгларын хары угда кылыптар хостуг ажылчыннар азы хуу специалистерниң 8 аңгы бөлүүн боттарын ажыл-биле хандырган сайгарлыкчыларның федералдыг даңзызынче киирген.

Тывага Россия хүнүнүң байырлалы күрүне тугун көдүрүп, көдээ ишчилерни шаңнап-мактаарындан эгелээн 13.06.2017 Тывага Россия хүнүнүң байырлалы күрүне тугун көдүрүп, көдээ ишчилерни шаңнап-мактаарындан эгелээн

 Кызылда Арат шөлүнге тус чернии-биле 10 шакта, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрери-биле байырлал эгелээн.

Чурттуң удуртукчулары Россия хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген 13.06.2017 Чурттуң удуртукчулары Россия хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга база республика чурттакчыларынга Россия хүнү-биле күрүнениң удуртукчуларындан байыр чедирген хөй санныг телеграммалар болгаш бижиктер келген.

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2017 Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 

 Кол күрүне байырлалы — Россия хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели угланыышкынын калбарткан 09.06.2017 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели угланыышкынын калбарткан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилели ам угланыышкынын калбарткан.

Тывада тудуп турар терапия корпузунуң дериг-херекселдерин салып эгелээр 09.06.2017 Тывада тудуп турар терапия корпузунуң дериг-херекселдерин салып эгелээр

 Күрүне керээзи езугаар 2017 чылдың июль 3-те ажыглалга дужаар ужурлуг республика эмнелгезиниң терапия корпузунуң тудуу кайы хире чоруп турарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хынаан.

СВА-2017 лидерлерниң аныяктар шуулганынга Тыва киржир 09.06.2017 СВА-2017 лидерлерниң аныяктар шуулганынга Тыва киржир

 2017 чылдың август 6-12 хүннеринде, Пусанның даштыкы дылдар университединге болур, Соңгу-Чөөн Азия чурттарның лидерлериниң аныяктар шуулганы-2017-ниң киржикчилерин Көрей Республика уткуур.

Россия Федерациязының Камгалал яамызы «Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри» губернатор төлевилелин деткээн 09.06.2017 Россия Федерациязының Камгалал яамызы «Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри» губернатор төлевилелин деткээн

 Россия Федерациязының Камгалал яамызындан, камгалал эргелеп-башкарылга төвүнүң удуртукчузу Михаил Мизинцевтен «Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри» төлевилелди боттандырып турары дээш өөрүп четтириишкинниг чагааны Тываже чоруткан:

Тываның Баштыңы школа-интернаттың кадет доозукчуларынга дээди өөредилге черинче дужаап кирер планны тургузар даалганы берген 08.06.2017 Тываның Баштыңы школа-интернаттың кадет доозукчуларынга дээди өөредилге черинче дужаап кирер планны тургузар даалганы берген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер кампания бүдүүзүнде Тываның кадет корпузунга чедип, 2017 чылдың доозукчулары-биле чаңчыл езугаар ужурашкан.

Тывага Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүн ярмаркалар болгаш дааранырынга мастер-класстар-биле демдеглээр 08.06.2017 Тывага Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүн ярмаркалар болгаш дааранырынга мастер-класстар-биле демдеглээр

 Тываның Экономика яамызының эгелээшкини-биле июнь 9-та, Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнге тураскаткан ярмаркалар, дааранырының мастер-класстары болгаш өске-даа хемчеглер республикага эрттер.

Тываның Баштыңы долгандыр хүрээлел талазы-биле экологтуг мониторинг четкизин калбартыры чугула деп демдеглээн 07.06.2017 Тываның Баштыңы долгандыр хүрээлел талазы-биле экологтуг мониторинг четкизин калбартыры чугула деп демдеглээн

 Эртемденнер Тывада, хоорай чоогунда безин, хемниң суу «эвээш хирленген» деп тодараткан.

Тыва социал-политиктиг эң бедик турум 20 регион санынче кирген 07.06.2017 Тыва социал-политиктиг эң бедик турум 20 регион санынче кирген

 Россияның политологтары Тываны чурттуң эң-не тайбың регионнарының бирээзи деп санаан.

ТР-ниң Бизнес-инкубатору «Сайгарлыкчының азбуказы» тренингиже чалап тур 06.06.2017 ТР-ниң Бизнес-инкубатору «Сайгарлыкчының азбуказы» тренингиже чалап тур

 2017 чылдың июнь 19-тан 23-ке чедир, «ТР-ниң Бизнес-инкубатору» КБА куруг черден бизнестиң эге аргаларынга өөредир талазы-биле «Сайгарлыкчының азбуказы» тренингиге киржир кылдыр эгелеп чоруур сайгарлыкчыларны чалап тур.

Тываның башкылары орус дыл башкылаар методика талазы-биле мергежилин бедиткен 06.06.2017 Тываның башкылары орус дыл башкылаар методика талазы-биле мергежилин бедиткен

 2016-2020 чылдарда «Орус дыл» федералдыг тускай сорулгалыг программа күүселдези езугаар, Тывада орус дыл өөредириниң айтырыгларының талазы-биле башкыларның болгаш специалистерниң кадр курлавырын бедидер арга, хевирлерни хөгжүдер хемчеглерни боттандырып турар.

Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизинде Тыва туружун экижиткен 06.06.2017 Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизинде Тыва туружун экижиткен

 Делегейниң Петербургка болган экономиктиг шуулганынга Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизиниң түңнелдерин чарлаан.

Тыва аратка берген грант акшазы сүт ажыл-агыйын шуудадырынга дузалаан 05.06.2017 Тыва аратка берген грант акшазы сүт ажыл-агыйын шуудадырынга дузалаан

 Бии-Хем кожууннуң «Саян» совхозунуң тоймаглаттынган оран-савазын катап тургускаш, каш чыл бурунгаар ажылын эгелээн «Артыш» тараачын-арат ажыл-агыйы 2016 чылда чалаң сүттен продукция бүдүрүлгезин 2,5 катап көвүдеткен.

Тывада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи ниити-российжини ашкан 05.06.2017 Тывада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи ниити-российжини ашкан

 Тывада үлетпүр бүдүрүлгези январь-апрельде шапкынчып, ортумак российжи көргүзүгнү ашкан.

2016 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында чыл отчедунга ажык дыңнаашкыннар июнь 8-те болур 05.06.2017 2016 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында чыл отчедунга ажык дыңнаашкыннар июнь 8-те болур

«Тыва Республикада бюджет чорудуунуң дугайында» Тыва Республиканың хоойлузунуң 20 чүүлү-биле база Тыва Республиканың Дээди хуралының (парламент) даргазының 2017 чылдың май 22-де «2016 чылда Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында чыл отчедунга ажык дыңнаашкыннарны эрттирериниң дугайында»

РФ биле Моол электри энергиязын дамчыдар дугайында дугуржулганы белеткеп турар 05.06.2017 РФ биле Моол электри энергиязын дамчыдар дугайында дугуржулганы белеткеп турар
Россия биле Моол ЭДШ азы ГЭС дузазы-биле Моолче электри энергиязын хандырар дугайында айтырыгны көдүрген чазактар аразының дугуржулгазын чарарынга белеткеп турар.

Тывада уругларның чайгы кадыкшылга кампаниязы эгелээн 02.06.2017 Тывада уругларның чайгы кадыкшылга кампаниязы эгелээн

 Бөгүн Тывада уругларга дыштанылганың 151 лагери ажылын эгелээн.

Кызылга Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүн байырлаарының кол черлериниң бирээзи Тываның Национал музейинге болган 02.06.2017 Кызылга Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүн байырлаарының кол черлериниң бирээзи Тываның Национал музейинге болган

 «Музей чаштарга» акция албан чериниң бодунга, а «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалы музейниң девискээринге чаптылган.

Тывада оолдар аразында национал тыва хүреш эң нептереңгей 02.06.2017 Тывада оолдар аразында национал тыва хүреш эң нептереңгей

 Тывада Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүнге тураскааткан тыва хүреш маргылдааларында 7184 оолдар күжүн шенээн. Тыва Республиканың «Хүреш» национал тыва хүреш федерациязы шак ындыг медээни берген.

Тываның талантылыг уруглар, оолдарынга премиялар болгаш грантыларны тывыскан 02.06.2017 Тываның талантылыг уруглар, оолдарынга премиялар болгаш грантыларны тывыскан

Бүгү-делегейниң Уруглар камгалалының хүнүнде, «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалының үезинде, Россия Федерациязының Президентизиниң премиялары болгаш Тыва Республиканың Баштыңының грантылары база премияларын тывыскан.

Тываның Баштыңы 55-ки мотоадыгжы бригаданың шериглеринге чайгы өөредилге эгелээни-биле байырны чедирген 01.06.2017 Тываның Баштыңы 55-ки мотоадыгжы бригаданың шериглеринге чайгы өөредилге эгелээни-биле байырны чедирген

 Тывада 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригада доктаамал черинде келген соонда, өөредилгениң чайгы бирги курстары эгелээн. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн шериг кезээнге чорааш, бригаданың дайынчыларынга бо болуушкун-биле байырны чедирген.

Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар 01.06.2017 Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар

 2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол май 30-де хамаатыларны боду хүлээп ап тургаш, ону дыңнаткан.

Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар   2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Ка 01.06.2017 Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар 2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Ка

 Май 29-та Тываның доозукчулары география, информатика база ИКТ-га чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужааган.

Тывадан пенсионер Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг маргылдаага тиилээн 31.05.2017 Тывадан пенсионер Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг маргылдаага тиилээн

 Майның 25- 27 хүннеринде Санкт-Петербургка эрткен Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг VII маргылдаазының тиилекчилери илереттинген.

Тываның иштики херекер сайыды Александр Лобанов республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал орденин тывысканы-биле байыр чедирген 31.05.2017 Тываның иштики херекер сайыды Александр Лобанов республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал орденин тывысканы-биле байыр чедирген

 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

Тывада санитарлыг авиация вертоледу ужуп эгелээн 30.05.2017 Тывада санитарлыг авиация вертоледу ужуп эгелээн

 Май 26-да, медицина дериг-херекселдери-биле чепсегленген санавицияның тускай вертоледу бирги ужудуушкунну кылган. Ооң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

«Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедирген 30.05.2017 «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедирген

 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

Тываның ногаажыдылга талазы-биле муниципалдыг тургузуглар ортузунда рейтингизи 30.05.2017 Тываның ногаажыдылга талазы-биле муниципалдыг тургузуглар ортузунда рейтингизи

 Республиканың шупту муниципалдыг тургузуглары Экология чылында долгандыр хүрээлелге кижиниң чедирген хоразын кызырар дээн хүлээлгени боттарынга ап, экологтуг байдалды экижидер талазы-биле планны тургузуп, ону бадылаан.

Тываның Бойдус яамызы «Россияның уруглары бойдус камгалалы дээш» уругларның экологтуг фестивалынче июнь 1-де чалап тур 30.05.2017 Тываның Бойдус яамызы «Россияның уруглары бойдус камгалалы дээш» уругларның экологтуг фестивалынче июнь 1-де чалап тур

 2017 чылдың июнь 1-де, Уруглар камгалалының бүгү-делегей хүнүнде, Тыва Республиканың Чазааның деткимчези-биле Кызылга «Россияның уруглары бойдус камгалалы дээш» уругларының үшкү бүгү-российжи экологтуг фестивалы болуп эртер.

ГТО — күш-культуржу кижизидилгениң үндезини 30.05.2017 ГТО — күш-культуржу кижизидилгениң үндезини

 Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы чайгы спортчу сезон ажыдыышкынын «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» деп Бүгү-российжи күш-культура-спортчу комплекстиң чайгы фестивалы-биле демдеглээн.

«ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелгениң организаторлары болгаш садып алыкчылар Тывага бүдүрген продукцияның шынары болгаш дизайны экижээнин демдеглээн 29.05.2017 «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелгениң организаторлары болгаш садып алыкчылар Тывага бүдүрген продукцияның шынары болгаш дизайны экижээнин демдеглээн

 Тываның найысылалында И.Ярыгин аттыг спорт комплекизинге Тываның Чазаа биле Новосибирск область чагыргазының чылдың-на эрттирип турары «Тыва-Экспо» регионнар аразының делгелге-ярмарказының 2017 чылдың часкы XVII сессиязы доозулган.

«Тыва-Экспо-2017. ЧАС» регионнар аразының делгелге-ярмарказы тыва барааннарны нептередиринге улуг идиглиг 29.05.2017 «Тыва-Экспо-2017. ЧАС» регионнар аразының делгелге-ярмарказы тыва барааннарны нептередиринге улуг идиглиг

Май 26-да Кызылга «Тыва Экспо» регионнар аразының универсалдыг делгелге-ярмарказы ажыттынгаш, май 28-те доозулган.

Тывада часкы тарылга ажылдары кидин-түлүк 27.05.2017 Тывада часкы тарылга ажылдары кидин-түлүк

 Тывада часкы хову ажылдары кидин-түлүк. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы тарылга ажылдарын үе шаанда доозар сорулганы чер ажылдыг ажыл-агыйлар мурнунга салган турган.

Тыва биле Г.В.Плеханов аттыг Россияның Экономиктиг университеди кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган 26.05.2017 Тыва биле Г.В.Плеханов аттыг Россияның Экономиктиг университеди кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган

 Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Г.В.Плеханов аттыг Россияның экономиктиг университеди-биле кады ажылдажылга керээзин чарган.

Республиканың чурттакчызынга Украинадан Россияже чанарынга Тыва дузалажыр 26.05.2017 Республиканың чурттакчызынга Украинадан Россияже чанарынга Тыва дузалажыр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчызы Валентина Ондарга, Украинадан Россияже чанып келиринге, ТР-ниң Чазааның курлавыр фондузундан материалдыг дузаламчыны көргүзерин дааскан.

Тывада «Үстүү-Хүрээ-2017» хөгжүм болгаш чүдүлгениң XVIII бүгү-делегей фестивалының хүннери тодараттынган 26.05.2017 Тывада «Үстүү-Хүрээ-2017» хөгжүм болгаш чүдүлгениң XVIII бүгү-делегей фестивалының хүннери тодараттынган

 2014 чылда ара соксаар часкан «Үстүү-Хүрээ» хөгжүм болгаш чүдүлгениң фестивалы бо чылын уламчылаарын бадыткаан. Республиканың Чазаа 2017 чылда фестивальдың эртер хүннерин тодарадып, организастыг комитеттиң составын бадылаан.

Тывада «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-ярмарка ажыттынган 26.05.2017 Тывада «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-ярмарка ажыттынган

 Тывадан болгаш Россияның регионнарындан 60 ажыг бүдүрүлгелер «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» ярмаркада боттарының барааннарын делгээн. Республиканың найысылалы Кызылдап делгелге-садыглаашкын бөгүн ажыттынган.

Майның 26-дан 28 хүннеринде, Кызылга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулга айтырыгларының талазы-биле консультацияларны бээр 25.05.2017 Майның 26-дан 28 хүннеринде, Кызылга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулга айтырыгларының талазы-биле консультацияларны бээр

 Сайгарлыкчы ажыл-чорудулга талазы-биле айтырыыңар бар болза, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинде специалистерден консультацияны май 26-28 хүннеринде 10.00-15.00 шактарда ап болур силер.

Республика чазааның кежигүннери «Сөөлгү коңга» байырлалдарынга киришкен 25.05.2017 Республика чазааның кежигүннери «Сөөлгү коңга» байырлалдарынга киришкен

 Май 24-те республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңга байырлалдары эрткен. Аңаа 9-ку класстың дөрт муң ажыг, 11 база 12 класстың ийи муң ажыг доозукчулары киришкен.

Тывада күштүг хат болурун сагындырган 25.05.2017 Тывада күштүг хат болурун сагындырган

 Майның 25 база 26 хүннеринде, Тыва Республикага суггур чаъс-чайык, долу дүжүп, кызаңнап, хаттың күжү секундада 15-20 метр, чамдык черлерге 25-27 метр чедип, чер-черлерге доозуннуг шуурган болур чадавас.

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени – бедик күрүне шаңналын тывыскан 25.05.2017 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени – бедик күрүне шаңналын тывыскан

 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

РФ-тиң Хөй-ниити палатазы Тываның арагага удур хоойлулары дыка чымчак деп үнелээн 25.05.2017 РФ-тиң Хөй-ниити палатазы Тываның арагага удур хоойлулары дыка чымчак деп үнелээн

 Тываның эрге-чагыргазының кииргени арага аймаан садарынга кызыгаарлаашкыннары Россияда эң чымчак хоойлуларның бирээзи болган.

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттугларын өрт айыылының үезин cеремчилелдиг эрттиреринче кыйгырган 24.05.2017 Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттугларын өрт айыылының үезин cеремчилелдиг эрттиреринче кыйгырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оттан оран-таңдывысты камгалаарынче чаңгыс чер-чурттугларын кыйгырган бижимелди социал четкилерде парлаан.

Тываның Баштыңы Моолдуң девискээринге орук озал-ондаанга таварышкан херээжен кижиниң кадыкшыл байдалын хыналдага алырын дааскан 24.05.2017 Тываның Баштыңы Моолдуң девискээринге орук озал-ондаанга таварышкан херээжен кижиниң кадыкшыл байдалын хыналдага алырын дааскан

Май 23-те, Улангом – Боршоо күрүне кызыгаары оруунга Тыва Республикадан 5 кижилиг автомашина орук озал-ондаанга таварышкан.

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының бүдүүзүнде ABBYY программа дузазы-биле доозукчуларга хыналда ажылдарны кылдырткан 24.05.2017 Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының бүдүүзүнде ABBYY программа дузазы-биле доозукчуларга хыналда ажылдарны кылдырткан

 Тывада өөредилге чылының дургузунда 11 класстың өөреникчилериниң орус дыл болгаш математикага билиин «Чедиишкинниг доозукчу» регион төлевилелиниң күүселдези-биле үш катап хынаан.

Май 26-да Тываның найысылалынга хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдаа эгелээр 23.05.2017 Май 26-да Тываның найысылалынга хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдаа эгелээр

 Тывада хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдааны эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган.

Тывада Сайгарлыкчы чоруктуң неделязы эгелээн 23.05.2017 Тывада Сайгарлыкчы чоруктуң неделязы эгелээн

 Тыва Республиканың Чазааның шиитпирин езугаар май 22 – май 28 хүннеринде республикага сайгарлыкчы чоруктуң неделязын эрттирер.

Тываның школаларында шахтер класстар көвүдээн 23.05.2017 Тываның школаларында шахтер класстар көвүдээн

 Тыва Республиканың Чазааның чанында Экономиктиг чөвүлел хуралының түңнели-биле, улуг компанияларга ажылдаар профессионал кадрларны школадан эгелеп белеткээр инженер-технологтуг («шахтер») класстарны ажыткан.

Тываның найысылалы Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле ээлчеглиг бажыңны дужааган 23.05.2017 Тываның найысылалы Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле ээлчеглиг бажыңны дужааган
<div style="text-align: justify;"><b> Бузар ужурлуг Паротурбинная 19 биле 19/1, Комсомольская 107, Заводская 24а база Ленин 8 адрестерде чурттап турар 32 өг-бүлеге Убсу-Нурская 12-де чаа квартираларның дүлгүүрлерин үлээн.</b></div>

«Бүзүрелдиг шиитпирлер садыының» беш төлевилелин Тывага ажыглаар 22.05.2017 «Бүзүрелдиг шиитпирлер садыының» беш төлевилелин Тывага ажыглаар

 Стратегтиг инициативалар агентилелиниң саналдааны «Бүзүрелдиг шиитпирлер садыы» программа-биле регионнарның тулган дээн арга-дуржулга даңзызындан беш төлевилелди Тываның эрге-чагыргазы күүседир дээш шилип алган.

Тывада хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылырынга оочурну тодарадыр арганы тургускан 22.05.2017 Тывада хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылырынга оочурну тодарадыр арганы тургускан

 Хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезиниң оочурун тодарадыр чаңгыс аай арга Тывада көстүп келген.

Тывада эжиндириишкин сезонунга белеткел эгелээн 22.05.2017 Тывада эжиндириишкин сезонунга белеткел эгелээн

 Чурттакчыларның массалыг эштиринге көрдүнген черлерде суг хөөлбектериниң дүвүнге шинчилел чорударын, арыглап-аштаашкынны кылырын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол камгалакчыларга дааскан.

Тываның Кадык камгалал яамызы: республиканың 1 дугаар эмнелгезинде ниити аарыглар курстары доозулган 19.05.2017 Тываның Кадык камгалал яамызы: республиканың 1 дугаар эмнелгезинде ниити аарыглар курстары доозулган

 Красноярск хоорайдан башкарыкчы специалистер Тыва Республиканың терапевт эмчилеринге ниити өөредилге курстарын эрттирген.

Тываның Баштыңы тыва журналистиканың хоочуну Владимир Федорович Чадамбаның мөчээни-биле кажыыдалын илереткен 19.05.2017 Тываның Баштыңы тыва журналистиканың хоочуну Владимир Федорович Чадамбаның мөчээни-биле кажыыдалын илереткен

 Тыва журналистиканың хоочуну Владимир Федорович Чадамба мөчээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чок болган кижиниң төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен.

Май 21-де Тыва Республиканың инженер-технологтуг («шахтер») класстарның II cледу болуп эртер 18.05.2017 Май 21-де Тыва Республиканың инженер-технологтуг («шахтер») класстарның II cледу болуп эртер

 Бо чылдың май 21-де Кызылдың 15 дугаар лицейинге Тыва Республиканың инженер-технологтуг («шахтер») класстарның II cледу болуп эртер.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: чаа уруглар садтарын ам-даа тудар 18.05.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: чаа уруглар садтарын ам-даа тудар

 Школа назыны четпээн өөредилгениң чедингирин бедидер регион программазын 2025 чылга чедир республиканың соцал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган федералдыг хемчеглер планынче аңгы пункт кылдыр киирерин Тываның Чазаа чедип алган.

Тываның сайгарлыкчылары бизнести эгелээриниң байдалдары экижээнин демдеглээн 17.05.2017 Тываның сайгарлыкчылары бизнести эгелээриниң байдалдары экижээнин демдеглээн

 Бо чылдың баштайгы үш айында Тывада биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилери 238-ке көвүдээн.

Тывада кижилерден өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айы эгелээн 17.05.2017 Тывада кижилерден өнчү-хөреңги үндүрүглерин чыырының шалыпчы айы эгелээн

 Тывада чурттакчы чондан үндүрүглер өрезин чыыр талазы-биле шалыпчы ай май 15-те эгелээн. Республиканың Чазаа ооң дугайында айтыышкынны бадылаан. 

Тыва МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан регионнар санында кирген 17.05.2017 Тыва МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан регионнар санында кирген

 Бо чылдың май 4-те Россияның Президентизи Владимир Путин Күрүне чөвүлели биле Россияның Президентизиниң чанында Чурттуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай сорулгалыг көргүзүглерин чедип алырынга мониторинг талазы-биле комиссияның каттышкан хуралын эрттирген. Ол хуралга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.

«Ачам, авам, мен – бизнес өг-бүле бис» конкурс 17.05.2017 «Ачам, авам, мен – бизнес өг-бүле бис» конкурс

 ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазы ТР-ниң Экономика яамызы биле «ТР-ниң муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның деткиишкини-биле, май 26-да, Россияда Сайгарлыкчы чоруктуң хүнүнге тураскаадып конкурсту эрттирер.

Тывада өртке удур онза байдал чурумун июнь 4-ке чедир узаткан 16.05.2017 Тывада өртке удур онза байдал чурумун июнь 4-ке чедир узаткан

 Республика девискээринде өртке удур онза байдалдың чурумун июнь 4-ке чедир узадыр шиитпирни Тываның Чазаа хүлээп алган.

Тывада бюджет адырының ажылдакчыларын «Мир» картаже июль 1-ден шилчидип эгелээр 16.05.2017 Тывада бюджет адырының ажылдакчыларын «Мир» картаже июль 1-ден шилчидип эгелээр

 Тываның кредит организациялары 2017 чылдың июль 1-ден эгелеп карта-биле төлевир чорудуп турар боттарының шупту дериг-херекселдерин «Мир» төлевир картазын хүлээр кылдыр хандырар ужурлуг.

Тываның Баштыңы "Огненный таран" чоннар аразының моточарыжынга стартты берген 16.05.2017 Тываның Баштыңы "Огненный таран" чоннар аразының моточарыжынга стартты берген

 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чылынга база республиканың чурттакчызы, Совет Эвилелиниң Маадыры Михаил Артемьевич Бухтуевтиң маадырлыг чоруунга тураскааткан чоннар аразының "Огненный таран" моточарыжы Тывадан үнүпкен.

Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан 16.05.2017 Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан

 "Азия төвү" скульптурлуг комплекске 19 аныяк өг-бүлеге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан.

Тывада сөөлгү коңга хүнүнде арага садарын хораан 16.05.2017 Тывада сөөлгү коңга хүнүнде арага садарын хораан

 Тываның школаларынга өөредилге чылы май 24-те 11 шакта болур сөөлгү коңганың байырлалы-биле адакталыр.

Тываның найысылалынга «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның (АСМО) ээлчеглиг хуралы болган 15.05.2017 Тываның найысылалынга «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның (АСМО) ээлчеглиг хуралы болган

 Тываның найысылалынга «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассоциацияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы бүгү-делегейниң эмчи сестраларының хүнүнде ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге байыр чедирип четкен 15.05.2017 Тываның Баштыңы бүгү-делегейниң эмчи сестраларының хүнүнде ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге байыр чедирип четкен

 Май 12-де, эмчи сестраларының профессионал байырлалын таварыштыр Перинаталдыг төптүң медперсоналынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байыр чедирген.

Тывада мал-маган тарып боозадыр пунктуларны тургузуп эгелээн 12.05.2017 Тывада мал-маган тарып боозадыр пунктуларны тургузуп эгелээн

 Тывада эъткир болгаш сүткүр уксаалыг малдың шынарын экижидери-биле, мал-маганны тарып боозадыр технологияже шилчээн.

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелге эрге-чагыргага чоок кижилерниң киржирин хораанын Тываның Баштыңы база катап сагындырган 12.05.2017 «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелге эрге-чагыргага чоок кижилерниң киржирин хораанын Тываның Баштыңы база катап сагындырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол четвергте Чазак кежигүннери-биле ажылчын хуралды эрттирген. Бир дугаарында, кожууннарда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң күүселдезин хынап чораан коллегаларын дыңнаан.

ЦСКА-ның сылдыстары Тывага чорааш, бичии спортчулар-биле ужурашкан 12.05.2017 ЦСКА-ның сылдыстары Тывага чорааш, бичии спортчулар-биле ужурашкан

 Армияның төп спортчу клувундан десант бөлүү аныяк армейжилерниң даңгыраан хүлээп алыр езулалга болгаш Май 9 байырлалынга киржири-биле Тывага келген.

Валентин Георгиевич Тока мөчээн 11.05.2017 Валентин Георгиевич Тока мөчээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Валентин Георгиевич Токаның төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илергейлээн.

Тывада 2017 чылда эжиндириишкинниң хуусаазын тургускан 11.05.2017 Тывада 2017 чылда эжиндириишкинниң хуусаазын тургускан

 Республиканың Чазаа «2017 чылда биче хемчээлдиг хемелерни эжиндирип эгелээриниң болгаш доозарының хуусаазының дугайында» айтыышкынны бадылаан.

Тываның Баштыңы: Майның 9-ун ЦСКА-ның шыырак спортчулары-биле уткууру чаагай чаңчыл апарган 11.05.2017 Тываның Баштыңы: Майның 9-ун ЦСКА-ның шыырак спортчулары-биле уткууру чаагай чаңчыл апарган

 Армияның төп спортчу клувундан десант бөлүү аныяк армейжилерниң даңгыраан хүлээп алыр езулалга болгаш Май 9 байырлалынга киржири-биле Тывага келген. Бөлүктү ЦСКА-ның начальниги, полковник Михаил Барышев баштаан. Аныяк армейжилер-биле ужурашкан соонда, регионнуң МИЧ-теринге интервьюну берген.

Тываның Баштыңының Тииилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2017 Тываның Баштыңының Тииилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Хүндүлүг хоочуннар! 
 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чылы-биле байыр чедирип тур мен! Ол бистиң чуртувустуң кол байырлалы, Россияның хөй националдыг чонунуң маадырлыг чоруунуң, ат-алдарының үлегери.

Республика Баштыңы Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнү — күрүне байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген 06.05.2017 Республика Баштыңы Тыва Республиканың Үндезин Хоойлузунуң хүнү — күрүне байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга байырны чедирген

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Тыва Республиканың күрүне байырлалы — Үндезин Хоойлузунуң хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен 05.05.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен

 Россияның Президентизи Владимир Путин Күрүне чөвүлели биле Россияның социал-экономиктиг тускай сорулгалыг көргүзүглериниң чедиишкиннеринге Президентиниң чанында мониторинг комиссиязының каттышкан хуралын эрттирген.

Тываның Баштыңы араттарга күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи четкенин база ону шын ажыглаанын хынаарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан 05.05.2017 Тываның Баштыңы араттарга күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи четкенин база ону шын ажыглаанын хынаарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга дааскан

 Тываның эрге-чагыргазы көдээ бизнести деткииринче угланган регион бюджединден акша-хөреңгини тус чер бот-башкарылга органнарының тускай сорулгалыг чарып турарынга контрольду шыңгыыраткан.

Тывада онза байдалдар чурумун киирген 05.05.2017 Тывада онза байдалдар чурумун киирген

 Сибирь федералдыг округтуң девискээринде тургустунган байдалдар уржуундан регионнар аразының онза байдалын чарлаан болгаш, Тывада база ОБ чурумун киирген. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ол дугайында айтыышкынга атты салган.

Тыва Республиканың Баштыңының КВН кубогу Кемеровоже чорупкан 04.05.2017 Тыва Республиканың Баштыңының КВН кубогу Кемеровоже чорупкан

 Тываның Баштыңының КВН кубогу дээш Сибирьден КВН-чилер чылдың-на маңаа мөөрейлежири чаңчыл болу берген. 

Тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн чаа хевир Тываның биче бизнезинге күрүне чагыының акша-хөреңгизин шиңгээдир арганы берген 04.05.2017 Тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн чаа хевир Тываның биче бизнезинге күрүне чагыының акша-хөреңгизин шиңгээдир арганы берген

 Тывада тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн чаа арга-хевир күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларже оларның кирерин чиигеткен.

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чыл оюнга тураскааткан кол-кол хемчеглер ПЛАНЫ 04.05.2017 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 72 чыл оюнга тураскааткан кол-кол хемчеглер ПЛАНЫ

 Май 8-те 
 Шериг баар назылыг аныяктар ортузунга «Тулчуушкун» деп шериг-спортчу оюн — Уругларның немелде өөредилгезиниң республика төвүнге 10.00 шакта.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: чаңгыс аай күрүне шылгалдалары – республика эрге-чагыргазының шупту органнарынга шылгалда-дыр 03.05.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: чаңгыс аай күрүне шылгалдалары – республика эрге-чагыргазының шупту органнарынга шылгалда-дыр

 2017 чылдың май 26-дан июнь 1-ге чедир эртер күрүнениң түңнел аттестациязынга (ГИА) белеткел дугайында Чазактың аппарат хуралында чугаалашкан.

2017 чылда Тываның найысылалында кол көвүрүгнү эде тудар 03.05.2017 2017 чылда Тываның найысылалында кол көвүрүгнү эде тудар

 Тываның эрге-чагыргазы Кызылда кол көвүрүгнү эде чаартыр ажылдарны 2017 чылда эгелээрин чедип алган.

Өскээр көжүрер программа-биле Кызылда 32 квартиралыг база бир бажыңны туткан 03.05.2017 Өскээр көжүрер программа-биле Кызылда 32 квартиралыг база бир бажыңны туткан

 "Спутник" микрорайонунда Убса-Нурская кудумчузу 14 дугаар бажың деп адрестиг 32 квартиралыг чаа объектини ажыглалче киирген. "Титан" компания аварийлиг чуртталга бажыңындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле бажыңны туткан.

Тываның пенсионерлери Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг VII маргылдаазынга киржир 03.05.2017 Тываның пенсионерлери Бүгү-россияның компьютерге хөй талалыг VII маргылдаазынга киржир

 Май 25-тен 27-ге чедир Санкт-Петербург хоорайга Бүгү-россияның компьютерниң хөй талалыг VII чемпионадының түңнел мөөрейинге Тываның пенсионерлери киржир.

Тываның Баштыңы өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг постуларының ажылын күштелдирерин негээн 02.05.2017 Тываның Баштыңы өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг постуларының ажылын күштелдирерин негээн

 Тываның Чазаанга видеохарылзаалыг эрткен аппарат хуралында муниципалитеттер удуртукчулары-биле арга-арыг өрттериниң оперативтиг байдалын сайгарып чугаалашкан.

Кыдат делегация Тываның инвестиция төлевилелдериниң курлавырын бедии-биле үнелээн 02.05.2017 Кыдат делегация Тываның инвестиция төлевилелдериниң курлавырын бедии-биле үнелээн

 Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга регионнуң инвестиция курлавырын таныштырган хурал эрткен.

Тывада шалыпчы айда 2 муң ажыг ыяш өзүмнерин олуртур 02.05.2017 Тывада шалыпчы айда 2 муң ажыг ыяш өзүмнерин олуртур

 Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң инициативазы-биле апрель 15-те Тывада чарлаан ногаажыдылга айы уламчылап турар. Бо удаада найысылалдың чөөн талазында Тываның күрүне университединиң чаа корпузунуң чоок-кавы девискээринге ногаан өзүмнерни тарып олуртур акция эрткен.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ 2016 ЧЫЛДА ЧАЗАКТЫҢ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА ОТЧЕТТУ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ МУРНУНГА КЫЛГАН 02.05.2017 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ 2016 ЧЫЛДА ЧАЗАКТЫҢ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА ОТЧЕТТУ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ МУРНУНГА КЫЛГАН

 Тываның Дээди Хуралының (парламентизиниң) сессиязының ээлчег чок хуралы апрель 28-те болган. Хурал калбак хевирге эрткен. Аңаа регион Чазааның кежигүннери, кожууннар баштыңнары болгаш чагыргалар даргалары, эрге-чагырганың федералдыг органнарының девискээр эрге­лелдериниң удуртукчулары, хөй-ниити организацияларның баштыңнары олурушкан.

Тыва Республиканың Баштыңы республиканың чурттакчыларынга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле байырны чедирген 01.05.2017 Тыва Республиканың Баштыңы республиканың чурттакчыларынга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле байырны чедирген

 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Чоннуң ынак байырлалы Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-ни таварыштыр сеткилимниң ханызындан байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер.

Тываның Баштыңы эмчилерни ам-даа деткиирин аазаан 29.04.2017 Тываның Баштыңы эмчилерни ам-даа деткиирин аазаан

 Апрель 28-те – Россияда Дүрген дуза хүнүнде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүрген эмчи дузазының база медицинаның айыыл-халаптар төвүнүң дежурный эмчилеринге байырны чедирип, амданныг тортту сөңнээн.

Тываның найысылалында Тиилелгениң терээн олурткан 28.04.2017 Тываның найысылалында Тиилелгениң терээн олурткан

«Тиилелгениң терээ» Бүгү-россияның хөй-ниити акциязынга Кызыл база каттышкан. Сталинград тулчуушкунунуң үезинде бүдүн арткан теректерниң өзүмнерин Россияның 17 хоорайынга хары угда олурткан.

Тываның Баштыңы Террорга удур комиссияның хуралын эрттирген 28.04.2017 Тываның Баштыңы Террорга удур комиссияның хуралын эрттирген

 Видеоконференц-харылзаазы-биле эрткен хуралда муниципалитеттер удуртукчулары база киришкен. Комиссия кежигүннери террорисчи хөделиишкинни азы айыылды тургузуп болур болуушкуннарны болдурбас дээш эрге-чагырганың шупту органнарының кады ажылдажылгазының болгаш белениниң шынарын бедидер айтырыгларны чугаалашкан.

Тыва Улуг Тиилелгениң 72 чыл оюн демдеглээринге белеткенип турар 27.04.2017 Тыва Улуг Тиилелгениң 72 чыл оюн демдеглээринге белеткенип турар

 Улуг Тиилелгениң 72 чылынга тураскааткан хемчеглер Тывада шагда-ла эгелээн. Кызыл Шеригниң составынга тулчуп турган тыва эки турачыларга тураскааткан «Адаларның ажыл-херектеринге шынчы» деп көжүп чоруур делгелге февраль 17-ден эгелеп Тываның чедери берге кожууну Тере-Хөлден эгелээн.

Георгий Полтавченко: чаңгыс дем-биле террорну чок кылыр 27.04.2017 Георгий Полтавченко: чаңгыс дем-биле террорну чок кылыр

 Петербургтуң метрозунга болган айыыл-халаптың соонда деткимчези дээш Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Санкт-Петербург хоорайның губернатору Георгий Полтавченкодан четтиргенин илереткен сөстерлиг чагаа келген.

Тываның Баштыңы: ажылдың шын уун тодарадып алыр 27.04.2017 Тываның Баштыңы: ажылдың шын уун тодарадып алыр

 И.Ярыгин аттыг спорт комплекизинге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ады-сураа билдингир спортчуларның «Сайзыра, Тывам!» фондунуң кежигүннери-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы 2016 чылда Чазактың ажылының түңнелдерин Кызылдың чурттакчыларынга таныштырган 26.04.2017 Тываның Баштыңы 2016 чылда Чазактың ажылының түңнелдерин Кызылдың чурттакчыларынга таныштырган

 2016 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының отчедун чонга таныштырары адакталган. Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол баштаан ажылчын бөлүк Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга чон-биле дүүн ужурашкан.

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан ХЕМЧЕГЛЕРНИҢ ПЛАНЫ 26.04.2017 Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан ХЕМЧЕГЛЕРНИҢ ПЛАНЫ

 Апрель 29-та 
  Апрель 29-30 – Бүгү республикага экологтуг субботниктер

Тываның эрге-чагыргазы эвээш орулгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге үлээр картофель үрезинин садып алган 26.04.2017 Тываның эрге-чагыргазы эвээш орулгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге үлээр картофель үрезинин садып алган

Тывада «Социал картофель» төлевилелдиң киржикчилеринге үлээр картофель үрезининиң садыглаашкын түңнелин үндүрген.

Тываның Чазаа аныяк специалистерден стажировка эрттирер документилерни хүлээп эгелээн 25.04.2017 Тываның Чазаа аныяк специалистерден стажировка эрттирер документилерни хүлээп эгелээн

 35 хар чедир назылыг аныяктар конкурска киришкеш, ТР-ниң Баштыңының Администрациязынга болгаш ТР-ниң Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалап болур.

Президентиниң кадет училищезинче оолдарның дужаап кирерин белеткээри-биле Тываның школаларынга кадет класстарын ажыдар 25.04.2017 Президентиниң кадет училищезинче оолдарның дужаап кирерин белеткээри-биле Тываның школаларынга кадет класстарын ажыдар

 Тывада Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге (КПКУ) өөренир кандидаттар шилилгезин чада аайы-биле чурумчудар. КПКУ-же өөренип кирер күзелдиг өөреникчилерни республиканың 17 кожуунундан шилип, оларның дужаап кирерин белеткээр баштайгы звено – кадет класстарны ажыдар.

КЭФ-2017: 2025 чылга чедир российжи экономика база Сибирьниң ролю 25.04.2017 КЭФ-2017: 2025 чылга чедир российжи экономика база Сибирьниң ролю

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2025 чылга чедир российжи экономиканы сайгарып чугаалашкан Красноярскиниң экономиктиг шуулганының пленарлыг хуралынга киришкен. Ону Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович башкарып эрттирген.

Тоора-Хем суурда дизельдиг электри станциязын септээш, чырыкты катап берген 24.04.2017 Тоора-Хем суурда дизельдиг электри станциязын септээш, чырыкты катап берген

 Тыва Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хем суурда электри энергиязын долузу-биле берип эгелээнин дыңнаткан.

Республиканың Чазаа 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин чонга илеткээр 24.04.2017 Республиканың Чазаа 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин чонга илеткээр

 Күүсекчи эрге-чагырга органнарының 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң дугайында республиканың Чазааның отчеттуг кампаниязы апрель 21-ден эгелээн.

Шолбан Кара-оол Тывага хөй талалыг эмнелгени күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар дугайында протоколда атты салган 21.04.2017 Шолбан Кара-оол Тывага хөй талалыг эмнелгени күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар дугайында протоколда атты салган

 Республика удуртукчузу Шолбан Кара-оолга баштаткан Тываның делегациязы Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар.

Тываның Баштыңының Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байыр чедириишкини 21.04.2017 Тываның Баштыңының Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байыр чедириишкини

 Бөгүн Россияда элээн аныяк байырлал - Тус чер бот-башкарылгазының хүнүн демдеглеп турар. Россияның Президентизи Владимир Путин 2012 чылдың июнь 10-да ооң дугайында чарлыкка атты салган.

Тываның Баштыңы XIV Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар 20.04.2017 Тываның Баштыңы XIV Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар

 Тываның делегациязында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ооң оралакчызы Шолбан Хопуя, ТР-ниң экономика сайыды Елена Каратаева база Инвестицияларны хаара тудар болгаш камгалаар талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Даваа-Церин Иргит олар, бөгүн апрель 20-де, Красноярскиде ажыттынган экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар.

Шолбан Кара-оол республиканың чаа прокурорунга Тываның эрге-чагырга органнары-биле кады дээштиг ажылдаарын күзээн 20.04.2017 Шолбан Кара-оол республиканың чаа прокурорунга Тываның эрге-чагырга органнары-биле кады дээштиг ажылдаарын күзээн

 Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары сессия хуралында республика прокурорунга Александр Боровковту томуйлаарынга чөпшээрел бээр дугайында айтырыгны көрген.

Тываның Баштыңы: үрезин ажыл-агыйын хөгжүдеринге кластер аргазын ажыглаар 20.04.2017 Тываның Баштыңы: үрезин ажыл-агыйын хөгжүдеринге кластер аргазын ажыглаар

 2017 чылда Тывага часкы хову ажылдарының организастыг хемчеглерин Таңды кожуунга үнүүшкүннүг хуралда чугаалашкан. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база киришкен.

Тываның Баштыңы республика прокурорунуң албан-дужаалынга ажылдаар кандидат-биле ужурашкан 19.04.2017 Тываның Баштыңы республика прокурорунуң албан-дужаалынга ажылдаар кандидат-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чиңгине прокурору Юрий Чайканың регионнуң удуртукчузунче чорутканы кандидат Александр Боровков-биле дүүн ужурашкан.

Тываның Баштыңынга эвээш санныг үндезин чоннарының шуулганын эрттиреринге деткимчези дээш Ямалдың губернатору өөрүп четтиргенин илереткен 19.04.2017 Тываның Баштыңынга эвээш санныг үндезин чоннарының шуулганын эрттиреринге деткимчези дээш Ямалдың губернатору өөрүп четтиргенин илереткен

 «Россияның Соңгу чүктүң, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң эвээш санныг үндезин чоннары» деп чоннар аразының шуулганы Ямалга болуп эрткен.

Тываның 5 кожууну суг үериниң ийиги чадазынга удур белен 18.04.2017 Тываның 5 кожууну суг үериниң ийиги чадазынга удур белен

 Республика Баштыңының удуртканы Тываның Чазааның аппарадының хуралында часкы үерлээшкинни айыыл чок эртериниң талазы-биле хемчеглерниң чорудуун чугаалашкан.

Россияның хостуг хүреш маргылдаазынга Тывадан Алдынай Даржаа 43 кил деңзиге чемпионнаан 18.04.2017 Россияның хостуг хүреш маргылдаазынга Тывадан Алдынай Даржаа 43 кил деңзиге чемпионнаан

 Чурттуң 31 регионундан 140 спортчу Мурнуу-Сахалинге бир-ле дугаар эрткен маргылдаага киришкен.

Тываның Баштыңы Аныяктар ордузунуң тудуун дооозарынга инвестиция киирер кылдыр бизнести чалаан 18.04.2017 Тываның Баштыңы Аныяктар ордузунуң тудуун дооозарынга инвестиция киирер кылдыр бизнести чалаан

 Тываның Чазаа бюджеттиң кызырылганын барымдаалааш, Кызыл хоорайда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарынче бизнести киириштирерин шиитпирлээн.

Тывада Культура болгаш дыштанылганың национал парыгын чаагайжыдар төлевилди хөй-ниити сайгарылгазынче киирген 18.04.2017 Тывада Культура болгаш дыштанылганың национал парыгын чаагайжыдар төлевилди хөй-ниити сайгарылгазынче киирген

 Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри" регион программазының боттаныышкыны-биле республика найысылалы Кызылда национал паркты 2017 чылда чаартыр ажылдар эгелээн.

Тыва регионнар-биле кады спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарары-биле демисежир 17.04.2017 Тыва регионнар-биле кады спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарары-биле демисежир

 Спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга хыналданы шыңгыырадыр талазы-биле «орук картазын» ажылдап кылырын, ол ышкаш чурттакчы чон ортузунга арагалаар чорук-биле демиселге хөй-ниитиниң төлээлери-биле демниг ажылдажылганың айтырыгларын ТР-ниң Чазаанга сайгарып чугаалашкан.

«Туваасбест» комбинады бүдүрүлгени катап эгелээн 17.04.2017 «Туваасбест» комбинады бүдүрүлгени катап эгелээн

 Тывада эң улуг бүдүрүлгелерниң бирээзи турган - «Туваасбест» комбинады ийи чыл ишти анаа турганының соонда, бүдүрүлгени катап эгелээн. Март 24-тен даг-болбаазырадылга комбинады (ГОК) даштыкы хереглекчилерниң, колдуунда Киргизияның чагыы езугаар 600 тонна хемчээлдиг баштайгы продукциязы чүдүрүп, чоруткан.

Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан 14.04.2017 Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан

 Апрель 13-де Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан.

Тываның Шериг комиссариады 100 чылдаан юбилейиниң бүдүүзүнде аныяктар ортузунга шериг-патриотчу ажылды күштелдирер 13.04.2017 Тываның Шериг комиссариады 100 чылдаан юбилейиниң бүдүүзүнде аныяктар ортузунга шериг-патриотчу ажылды күштелдирер

 Россияда шериг комиссариадының тургустунганындан бээр 99 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хуралда Тываның Баштыңы ол дугайында чугаалаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада 13.04.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада

 2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглер планынче өскерилгелер киирер дугайында Россия Чазааның айтыышкынының төлевилелиниң талазы-биле хуралга бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир.

Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар 13.04.2017 Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваже ужуп чоруур мурнунда, совет болгаш российжи алдарлыг боксер Юрий Арбачаков-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы: «адрестер»-биле демиселче ниитилелди мөөңнээрин деткиир херек 12.04.2017 Тываның Баштыңы: «адрестер»-биле демиселче ниитилелди мөөңнээрин деткиир херек

 Ийи неделя дургузунда, Тываның полиция ажылдакчылары арага продукциязы болгаш спирт холумактыг 2,5 муң литр суук чүүлдерни хавырган.

Тываның Баштыңы: Аныяктар сесерлиин эде чаартыр 12.04.2017 Тываның Баштыңы: Аныяктар сесерлиин эде чаартыр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылал Кызылдың Хоорай тудуунуң талазы-биле чөвүлел хуралынга олурушкан.

Апрель 15-тен Тывада хоорай, суурлар ногаажыдылгазының шалыпчы айы чарлаттынган 12.04.2017 Апрель 15-тен Тывада хоорай, суурлар ногаажыдылгазының шалыпчы айы чарлаттынган

 Экология чылында Тывада, апрельдиң 15-тен, чурттакчылыг черлерни ногаажыдар шалыпчы ай эгелээр.

Тываның Баштыңы Кремль рейтингиде бодунуң туружун экижиткен 11.04.2017 Тываның Баштыңы Кремль рейтингиде бодунуң туружун экижиткен

 Федералдыг төптен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга хамаарыштыр, ооң туружун кошкадыры болдунмас. Бөгүн Регион политиказын хөгжүдер төптүң белеткээни «Кремль рейтингизиниң» 2017 чылда бирги түңнелдери билдинген.

Тывада "Чылдың башкызы-2017" мөөрейге Тайгана Сандак тиилээн 11.04.2017 Тывада "Чылдың башкызы-2017" мөөрейге Тайгана Сандак тиилээн

 Тывада мергежилиниң шылгараңгайларын илереткен «Чылдың башкызы», «Чылдың кижизидикчизи», «Төрээн болгаш орус дылдарның бүгү-российжи мастер-клазы» база «Өөредилге чериниң тулган эр башкызы» чаңчылчаан мөөрей доозулганын, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан. Мөөрейге республикадан 117 башкы киришкен, оларның 26-зы – аныяк специалистер.

Кызыгаар эргелели биле Росгвардияның килдизи российжи-моол кызыгаарның тыва участогунга кады рейдилээн 11.04.2017 Кызыгаар эргелели биле Росгвардияның килдизи российжи-моол кызыгаарның тыва участогунга кады рейдилээн

 Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тывада кызыгаар эргелели биле Росгвардияның республикада килдизи российжи-моол кызыгаарның тыва участогунуң девискээринге «Чурум-2017» деп каттышкан хемчегни эрттирген.

Тываның Чазаа дөрт школа тудуунуң төлевилелин бадылаан 11.04.2017 Тываның Чазаа дөрт школа тудуунуң төлевилелин бадылаан

 Тываның эрге-чагыргазы найысылалдың солагай талакы дачалар кезээнге база «6а» микрорайонунга, база ол ышкаш Тес-Хемниң Ак-Эрик биле Мөңгүн-Тайганың Кызыл-Хая суурунга чаа школаларны тударынга белеткенип эгелээн.

Тываның улустуң чогаалчызы Монгуш Кенин-Лопсан «Хамның салым-чолу» деп чаа номун номчукчуларга таныштырган 10.04.2017 Тываның улустуң чогаалчызы Монгуш Кенин-Лопсан «Хамның салым-чолу» деп чаа номун номчукчуларга таныштырган

 Тываның улустуң чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору, тыва хамнарның президентизи Монгуш Кенин-Лопсанның «Хамның салым-чолу» деп чаа номунуң таныштырылгазы республиканың Национал музейинге эрткен.

Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институтка геология сайзыралының айтырыгларын чугаалашкан 10.04.2017 Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институтка геология сайзыралының айтырыгларын чугаалашкан

 Тыва Республикага геологияны болгаш минерал-чиг-эт баазазын сайзырадырының перспективаларын чугаалашкан.

Моол чаартынган «Хандагайты-Боршоо» хыналда-эрттирилге пунктузун улгаттырар планныг 10.04.2017 Моол чаартынган «Хандагайты-Боршоо» хыналда-эрттирилге пунктузун улгаттырар планныг

 «Хандагайты» эрттирилге пунктузун 2017 чылда чаартып эгелээриниң дугайында Россияның Транспорт яамызының шиитпири Моолдуң талазындан деткимчени алган.

Тываның үлетпүр бүдүрүлгези 2016 чылда ортумак российжи көргүзүгнү ашкан 08.04.2017 Тываның үлетпүр бүдүрүлгези 2016 чылда ортумак российжи көргүзүгнү ашкан

 2016 чылда Тываның үлетпүр бүдүрүлгези 5,3 хуу, азы российжи ортумак көргүзүгнү 1,1 хуу ашкан.

Тываның чыынды командазы Чечняга 7 медальды чаалап алган 07.04.2017 Тываның чыынды командазы Чечняга 7 медальды чаалап алган

 Чечен республиканың найысылалынга кикбоксингиге Россия чемпионады биле бирги чер дээш маргылдаалар доозулган.

Бии-Хемден аныяк «кыштагжылар» Рафаэль биле Чодураа Саая баштайгы олчаларын алган 07.04.2017 Бии-Хемден аныяк «кыштагжылар» Рафаэль биле Чодураа Саая баштайгы олчаларын алган

 Бии-Хем кожууннуң Өөк суурдан ырак эвесте 10 хире мал ажыл-агыйы бар. Оларның хөй кезии дөртен-бежен хар ашкан малчыннар. Ындыг болзажок Тываның Баштыңының эгелээни «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилели аныяктарны мал ажыл-агыйынче хаара тудуп, байдалды өскерткен.

Тываның Баштыңы - эң нептереңгей 5 блогер-губернаторларның бирээзи 06.04.2017 Тываның Баштыңы - эң нептереңгей 5 блогер-губернаторларның бирээзи

 Россияның губернаторларындан Интернет ажыглакчылар аразында эң-не нептереңгейиниң талазы-биле, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң «Контактыда» арыны 5-ки черни ээлээн.

Тыва – Россияның чогумчалыг беш регионунуң санында 06.04.2017 Тыва – Россияның чогумчалыг беш регионунуң санында

 Тыва тус чер-даа, федералдыг деңнелде-даа чурттакчы чоннуң талазындан эрге-чагыргага удурланган кыйгырыглар чок 5 российжи регионнуң санынче кирген. 2018 чылда болур соңгулдалар мурнунда, Mindscan компанияның чоруткан шинчилелдериниң түңнелдери ону бадыткаан.  

Тываның Баштыңы Кыдат тываларынга национал хепти белекке сөңнээн 06.04.2017 Тываның Баштыңы Кыдат тываларынга национал хепти белекке сөңнээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага хөөмейлеп өөренип алыр дээш чыл эгезинде келген этниктиг тывалар-биле ужурашкан.

Тываның спортчузу Кежик Монгуш Россияның кикбоксинг чемпионадынга 54 килге "алдынны" чаалап алган 05.04.2017 Тываның спортчузу Кежик Монгуш Россияның кикбоксинг чемпионадынга 54 килге "алдынны" чаалап алган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяк спортчунуң чедиишкининге өөрүп, социал четкиде бодунуң арнында тиилелге дээш байырны аңаа чедирген:

Тываның Баштыңынга Тываның күрүне университединиң шериг кафедразының начальнигин таныштырган 05.04.2017 Тываның Баштыңынга Тываның күрүне университединиң шериг кафедразының начальнигин таныштырган

 Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку шериг кафедразының начальниги, подполковник Олег Калининни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.

Тываның Баштыңы: чазактың социал адырын күштелдирер херек 05.04.2017 Тываның Баштыңы: чазактың социал адырын күштелдирер херек

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның социал адыры-биле хуралды эрттирген. Ужуражылгада өөредилге болгаш эртем, күш-ажыл болгаш социал политика, культура, спорт болгаш аныяктар политиказының сайыттары, оларның оралакчылары, ведомстволар, өөредилге болгаш өске-даа албан черлериниң удуртукчулары киришкен.

Шолбан Кара-оол: «Эрес-дидим чоруктуң девискээри» төлевилелди боттандырарда, патриотчу кижизидилгениң инфраструктура хөгжүлдезин тургузар 05.04.2017 Шолбан Кара-оол: «Эрес-дидим чоруктуң девискээри» төлевилелди боттандырарда, патриотчу кижизидилгениң инфраструктура хөгжүлдезин тургузар
 Тываның Чазаа «Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри» шериг-патриотчу төлевилелдиң хемчеглер планын сайгарып көрген.

Тываның Баштыңы: муниципалитеттер болгаш оперативтиг албаннар республикада суг үериниң байдалын контрольга тутсун 04.04.2017 Тываның Баштыңы: муниципалитеттер болгаш оперативтиг албаннар республикада суг үериниң байдалын контрольга тутсун

 Тываның муниципалдыг эрге-чагыргазы болгаш оперативтиг албаннары бирги ээлчегде суг үериниң байдалын контрольга алыр. Регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол чазак хуралында ындыг даалганы берген. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда байдалды чайлаткан соонда, муниципалдыг чергелиг онза байдал чурумун Чөөн-Хемчик кожуунда чарлаан.

«ИрАэро» компания Кызыл биле Иркутск аразында авиарейстерниң санын көвүдеткен 04.04.2017 «ИрАэро» компания Кызыл биле Иркутск аразында авиарейстерниң санын көвүдеткен

 Марттың 29-тан эгелеп Кызылдан Иркутскиже немелде авирейсти ажыткан. Ол маршрут-биле неделяда үш катап - понедельник, среда база пятница хүннеринде ужуп болур. Чаңгыс талаже билеттиң өртээ 4,2 муң рубль.

Тывада даг-адыгжы бригаданың баазазында мобилизация курлавырын тургускан 03.04.2017 Тывада даг-адыгжы бригаданың баазазында мобилизация курлавырын тургускан

 Курлавырда шериг албанныгларга кол ажылындан үнмейн, Тываның 55-ки мото-адыгжы (дагжы) бригадага ажылдаар арганы сүмелеп тур.

03.04.2017 Тываның Баштыңы кадрларны томуйлаан

 Республика Чазааның даргазының оралакчызынга Тываның Перинаталдыг төвүнүң кол эмчизи Шолбан Хопуяны томуйлаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга социал адырны харыылаар коллегазын таныштырган.

Тываның Баштыңы Сибирьниң бирги чери дээш бокс маргылдаазынга тиилээн Ай-Демир Уржанайга байырны чедирген 03.04.2017 Тываның Баштыңы Сибирьниң бирги чери дээш бокс маргылдаазынга тиилээн Ай-Демир Уржанайга байырны чедирген

 Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 17-18 харлыг элээдилер ортузунга бокс маргылдаазы Кызыл хоорайга эрткен. Аңаа ниитизи-биле 49-тан 91 кл деңзилерге 10 комплект шаңналдарны ойнаан.

Шолбан Кара-оол хууда айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алган 31.03.2017 Шолбан Кара-оол хууда айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алган

 Чедери берге Кунгуртуг суурнуң чурттакчылары эм садып алыр дээш Кызылче чоруп турарлар. Ылаңгыя хоочураан аарыг кижилерге берге – Тере-Хөлдүң кожуун эмнелгезинде аптеканың эмнери чегей санныг.

Тываның Баштыңы республиканың тудуг яамызының удуртулгазы-биле ужурашкан 31.03.2017 Тываның Баштыңы республиканың тудуг яамызының удуртулгазы-биле ужурашкан

Чарыгдалдарны чогумчалыг болдурары-биле республиканың Тудуг яамызы бодунуң чагыргазында албан черлерин эде организастаарын көрүп турар. 
«Күртудуг-чагыг» күрүнениң казна албан чери биле «Капитал тудуг эргелели» күрүнениң бюджет албан черин чаңгыс организация кылдыр каттыштырган. 

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Саглананың авазының байдалын хыналдага алган 30.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Саглананың авазының байдалын хыналдага алган

Регион Баштыңы Тыва Республикада уругнуң эргелериниң талазы-биле төлээ Ольга Россова-биле ужурашкан.  
 Төлээ Шолбан Кара-оолга бичии уругнуң авазы Элянора Салчактың байдалының дугайын дыңнаткан. Ырак-узак Тере-Хөл кожуунга 5 харлыг Саглананың таварышкан төөгүзү ооң чоок кижилеринге аар уржуктарны таварыштыра берген.

Тываның бюджет албан черлериниң удуртукчуларының шалыңын ажылдакчыларының шалыңынче «чоокшулаштырган» 30.03.2017 Тываның бюджет албан черлериниң удуртукчуларының шалыңын ажылдакчыларының шалыңынче «чоокшулаштырган»

 2017 чылда бюджет албан черлериниң удуртукчулары биле бөдүүн ажылдакчыларның шалыңнарының аразында ылгалы улам кызырлыр.

Шолбан Кара-оол тыва кикбоксерларга Чечняга чедиишкинни күзээн 30.03.2017 Шолбан Кара-оол тыва кикбоксерларга Чечняга чедиишкинни күзээн

 Апрель 2-ден 7-ге чедир Грозныйга эртер, Чечен Республиканың бирги президентизи, Россияның Маадыры Ахмат-Хаджи Кадыровтуң чырык адынга тураскаткан Россияның бирги чери дээш маргылдааже чоруурунга белеткенген кикбоксингиге республиканың чыынды командазы - 20 спортчу, 3 тренер база 3 судья-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.

Тываның Баштыңы терроризмге удур комиссияның хуралын эрттирген 29.03.2017 Тываның Баштыңы терроризмге удур комиссияның хуралын эрттирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның чанында терроризмге удур комиссияның хуралын эрттирген. Аңаа чугааның кол темазы республиканың өөредилге болгаш кадык камгалал албан черлерин терроризмниң айыы­лындан, а ол ышкаш элээдилерни болгаш аныяктарны террорисчи шимчээшкиннерниң салдарындан камгалаарының талазы-биле хемчеглерниң дугайында болган.

Тывада Россияның элээдилер ортузунга бокс маргылдаазынга киржир спортчулар илереттинер 29.03.2017 Тывада Россияның элээдилер ортузунга бокс маргылдаазынга киржир спортчулар илереттинер

 И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинде Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 17-18 харлыг элээдилер ортузунга бокс маргылдаазы эгелээн.

Стратегтиг инициативалар агентилелиниң хөй-ниити төлээзи албан-дужаалче Тывадан кандидаттар шилилгези эгелээн 29.03.2017 Стратегтиг инициативалар агентилелиниң хөй-ниити төлээзи албан-дужаалче Тывадан кандидаттар шилилгези эгелээн

 Март 27-де Стратегтиг инициативалар агентилели Тыва-биле кады РФ-тиң 33 субъектизинге инвестиция климадын экижидер талазы-биле ажылды дүүштүрер хөй-ниити төлээлериниң ажык шилилдезин чарлаан.

Тываның Баштыңы: Суг үериниң база өрт айыылының дүшкүүрлүг үези мурнувуста, бүгү күштерни болгаш курлавырларны мөөңнээр 28.03.2017 Тываның Баштыңы: Суг үериниң база өрт айыылының дүшкүүрлүг үези мурнувуста, бүгү күштерни болгаш курлавырларны мөөңнээр

 Эрээн хар суунга чуртталга бажыңнары биле бажың чанының участоктарын алыскан Кызыл кожуунда муниципалдыг чергелиг онза байдал чурумун чарлаан.

Тывада аныяктар эгелээшкининиң шуулганы болуп эртер 28.03.2017 Тывада аныяктар эгелээшкининиң шуулганы болуп эртер

 Тываның Баштыңы @ Sh kara-ool Шолбан Кара-оолдуң республиканың Улуг Хуралынга (парламентизинге) Айыткалында чарлаан Аныяктарның бот-идепкейиниң чылын шуулган-биле эгелээр.

Тываның Баштыңы "Сибмост" АН-ның чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 27.03.2017 Тываның Баштыңы "Сибмост" АН-ның чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайда аэропорт комплекизин чаартыр ажылдарны кылып турар чиңгине тудуг организациязы – «Сибмост» бүдүрүлгениң президентизи Сергей Титов-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы эрээн хар суу-биле демиселге улуг техниканы ажыглаарын негээн 27.03.2017 Тываның Баштыңы эрээн хар суу-биле демиселге улуг техниканы ажыглаарын негээн

 «Часкы эрээн хар суу Каа-Хем суурда чурттакчылыг черде 200 бажыңны алыр чадавас. Онза байдалдар комиссиязын дарый чыггаш, улуг техниканы хаара тударын шиитпирледивис. Бойдустуң бооп болур болуушкуннарын баш бурунгаар чарлаар, ам «кыдыг» кижини дилээн ажыы чок, чүгле демивис-биле бо үени улуг чидириг чок эртер апаар!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албаны-биле Москвадан Кызылга келген дораан, бодунуң блогунда бижээн.

Тываның Баштыңы бизнести деткиир айтырыглар талазы-биле хуралга киржир дээш Екатеринбургда чеде берген 24.03.2017 Тываның Баштыңы бизнести деткиир айтырыглар талазы-биле хуралга киржир дээш Екатеринбургда чеде берген

 Россияның прокурору Юрий Чайканың март 24-те Екатеринбургка эрттирер хуралынга киржир дээш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Урал, Приволжье, Сибирь база Ыраккы Чөөн чүк федералдыг округтарның губернаторлары-биле кады ында чеде берген. Регионнарның прокуратура төлээлери база хуралга олуржур.

23.03.2017 Тываның Баштыңы РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды-биле ужурашкан

 РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев-биле дүүн ужуражылгазында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг бюджеттен регионнуң агроүлетпүр комплекизинге бээр субсидияның хемчээлин көвүдедириниң аргазын чугаалашкан.

Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан 23.03.2017 Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Көдээ ажыл-агый яамызының, Тываның Ветеринарлыг хайгаарал албынының, ТР-ниң ХК база ОБ албанының, Бай-Тайга кожууннуң тус чер бот-башкарылга органнарының төлээлеринден тургустунган ажылчын бөлүк «Ооруг» КБК-ның муңчу малчыны Макар Саттың малчын коданынга көшке батканының уржуун долузу-биле шинчилеп көрген.

Тывада шалың төлевиринге өре 4,9 катап эвээжээн 23.03.2017 Тывада шалың төлевиринге өре 4,9 катап эвээжээн

 Россияның социал-күш-ажылчы хамаарылгаларны башкарар үш талалыг комиссия Тывада шалың төлевиринге өре эвээжеп турарын айыткан.

Тыва Россияда ИАЧС-те бүрүткеттингеннер-биле бирги черде 22.03.2017 Тыва Россияда ИАЧС-те бүрүткеттингеннер-биле бирги черде

 РФ-тиң Коммуникация болгаш харылзаа яамызының сөөлгү рейтингизинде Идентификация болгаш аутентификацияның чаңгыс аай системазында (ИАЧС) бүрүткеткен хамаатылар үлүү-биле Тыва бирги черни ээлээн.

Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел эгелээн 22.03.2017 Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел эгелээн

 2017 чылда көдээ ажыл-агый барааннарының бүдүрүкчүлери 5 муң тонна тараа, 29 муң тонна картофель, 3200 тонна ногаа дүжүдүн алыр сорулганы салган.

2017 чылда уругларның кадыкшылга кампаниязының түңнели-биле Тывада дыштанылганың тулган албан черин тодарадыр 22.03.2017 2017 чылда уругларның кадыкшылга кампаниязының түңнели-биле Тывада дыштанылганың тулган албан черин тодарадыр

 2017 чылда Россияның болгаш Тываның кадыкшылга албан черлеринге 7-15 харлыг уругларның 45 хуузу азы 23,6 муң кижи дыштаныр.

2017 чылда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелинге 250 өг-бүле киржир 21.03.2017 2017 чылда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелинге 250 өг-бүле киржир

 Бо чылын «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелдиң күүселдезинче 10 млн. рубльди тускайлаан.

Тывада өрт айыылынга удур шалыпчы айга белеткел эгелээн 21.03.2017 Тывада өрт айыылынга удур шалыпчы айга белеткел эгелээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, республиканың чазаанга муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференцияны эрттирип, аңаа арга-арыг фондузунуң черлеринге 2017 чылда өрт айыылынга удур белеткелдиң айтырыгларын чугаалашкан.

Март 23-те чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте дужаар чадазы эгелээр 21.03.2017 Март 23-те чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте дужаар чадазы эгелээр

 Өөредилгениң күрүнениң түңнел аттестациязы болур чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте үеде дужаарынга белеткел ажылдары Тывада кидин-түлүк. Эрткен чылдарның доозукчулары, ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң доозукчулары база эрткен чылын аттестат албаан, шупту 1163 кижи шылгалдалар дужаарынга бүрүткеткен.

Тыва федералдыг эрге-чагырганың мурнунга ССРЭ үезинден бээр артып каан артынчыларны узуткаар дугайында айтырыгны тургузар 20.03.2017 Тыва федералдыг эрге-чагырганың мурнунга ССРЭ үезинден бээр артып каан артынчыларны узуткаар дугайында айтырыгны тургузар

 РФ-тиң Президентизиниң Экология чылы кылдыр чарлааны 2017 чылда Тываның эрге-чагыргалары республика девискээринде экология талазы-биле эң озалдыг деп санаткан «Тыва кобальт» комбинаттың артынчылар шыгжаар чери-биле ажылды катап эгелээн.

«Улуг гастрольдар»-биле Россияның аныяктарның академиктиг театры Тывага ийи шиини көргүзер 20.03.2017 «Улуг гастрольдар»-биле Россияның аныяктарның академиктиг театры Тывага ийи шиини көргүзер

 РФ-тиң Культура яамызы база Гастроль ажыл-чорудулгазын деткиир федералдыг төптүң боттандырганы «Улуг гастрольдар» төлевилели-биле Россияның академиктиг аныяктар театрының төлээлери оюн-көргүзүүн бараалгадырынга тус черниң сцена шөлдерин белеткээр дээш Тывада келген.

Тываның Баштыңы найысылалда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарын негээн 20.03.2017 Тываның Баштыңы найысылалда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол март 16-да, ажыл-албан аайы-биле Москваже чоруур мурнунда, республиканың Тудуг, Аныяктар, Культура яамыларының, Кызыл мэриязының база «Сельстрой» тудуг организациязының удуртукчулары-биле найысылалда Аныяктар ордузунуң тудуун доозар дугайында чугааны кылган.

Тываның Баштыңы аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг бажыңнар тудуунуң дугайында хуралды эрттирген 17.03.2017 Тываның Баштыңы аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг бажыңнар тудуунуң дугайында хуралды эрттирген

 Чазак даргазы программа күүселдезиниң чорудуун сайгарып тура, тудуг шөлдеринде ажылды интенсификастаарынга, графикти болгаш хуусааны сагыырынга, саң-хөө акшазының чарыгдалынга контрольга, объектилерде ажылчыннарның санын көвүдедир ажылдарга чиге планны тургузарын негээн.

Тываның Баштыңы хар көшкеден малы когараан малчынның байдалын хынаарын дааскан 17.03.2017 Тываның Баштыңы хар көшкеден малы когараан малчынның байдалын хынаарын дааскан

 Бай-Тайга кожууннуң Узуг-Кыры деп черде хар көшке баткан дугайында медээ четвергте, март 16-да, кежээ келген.

Крым чонунуң Россияга каттыжар дээш бадылаанының үш чылы 17.03.2017 Крым чонунуң Россияга каттыжар дээш бадылаанының үш чылы

 2014 чылдың март 16-да Крым чартык ортулук биле Севастополь хоорайның эрге-байдалының дугайында айтырыглыг референдум болуп эрткен. Ооң түңнелинде чурттакчы чоннуң хөй кезии хамаарышпас чорук дээш бадылаан болгаш оон Россия Федерациязынга каттышкан.

Тывада «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел эгелээн 16.03.2017 Тывада «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел эгелээн

 Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы Өөредилге болгаш эртем яамызы-биле кады ындыг аттыг шериг-патриотчу төлевилелди боттандырып эгелээн.

"Социал картофель" губернатор төлевилелин ам-даа боттандырар 16.03.2017 "Социал картофель" губернатор төлевилелин ам-даа боттандырар

 Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң дыңнадыы-биле алырга, бо чылын төлевилелди боттандырарынга республика бюджединден 1 млн. 100 муң рубльди аңгылаан.

Кызылда "Кежик" чаа уруглар сады ажыттынган 15.03.2017 Кызылда "Кежик" чаа уруглар сады ажыттынган

 Найысылалдың мурнуу микрорайонунда, Ангарский бульварда, 5 муң дөрбелчин метр шөлдү элээн, тудуг объектизиниң смета төлевири барык 179 млн. рубль акша түңнүг чаа уруглар садын туткан. «Кежик» деп адаан назы четпээн өөредилге албан чериниң байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.

Тывада хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр 15.03.2017 Тывада хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр

 2017 чылда Тываның эрге-чагыргазы регион бюджединде 10,2 млн. рубльди хуу уруглар садтарынга субсидиялар бээринге аңгылаан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Чазааның субсидия бээр дугайында доктаалында атты салган.

Тывада хоорайлар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чурумчудар 15.03.2017 Тывада хоорайлар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чурумчудар

 Тываның эрге-чагыргазы республиканың чурттакчыларының болгаш хоойлу езугаар ажылдап турар пассажирлер аргыштырыкчыларының эрге-ажыктары дээш хоорайлар аразының пассажирлер аргыштырарының рыногун организастаарынга базымнарны кылып турар.

Тывада эът бүдүрер база бир комплекс ажылдап эгелээн 14.03.2017 Тывада эът бүдүрер база бир комплекс ажылдап эгелээн

 Чоокта чаа мал бажының санының талазы-биле мурнакчы болуп турар Чөөн-Хемчик кожуунга чылда 300 тонна эът болбаазырадыр чаа цех продукцияны мөөңү-биле бүдүрериниң сертификациязын чедиишкинниг эртип алган.

Тывада чайгы турисчи сезонга белеткел эгелээн 14.03.2017 Тывада чайгы турисчи сезонга белеткел эгелээн

 Тыва эрткен чылга деңнээрге, 2017 чылда элээн хөй туристерни манап турар. Регионда туризмни организастаарын харыылап турар Культура яамызының специлистериниң баш бурунгаар үнелели-биле алырга, бо чайын республикага 40 муңдан эвээш эвес турист келир.

Тываның Баштыңы мал оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын чагаан 14.03.2017 Тываның Баштыңы мал оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын чагаан

 ТР-ниң Чазааның хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол видеохарылзаа-биле, муниципалдыг тургузугларда мал оолдаашкынын чугаалашкан.

Аъш-чем аймааның Европада улуг садыг шөлүнге чаа шөлдү ажыдарын Тывага саналдаан 13.03.2017 Аъш-чем аймааның Европада улуг садыг шөлүнге чаа шөлдү ажыдарын Тывага саналдаан

 Доктаамал ажылдап турар ЕАДС-ЭКСПО делгелгениң одуруунга Тываның бараан бүдүрүкчүлеринге садыг павильонун ажыдар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: Ак-Довуракта арага садып турар «адрестерни» хаап кааптарын чедип алыр мен 13.03.2017 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: Ак-Довуракта арага садып турар «адрестерни» хаап кааптарын чедип алыр мен

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ак-Довурак хоорайга чораан, ында хуралдаар залга чүгле хоорайның эвес, Барыын-Хемчик кожууннуң активи-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Москвага ээлчеглиг сургакчылаашкынының түңнелдерин Редакторлар клувунга чугаалаан 11.03.2017 Тываның Баштыңы Москвага ээлчеглиг сургакчылаашкынының түңнелдерин Редакторлар клувунга чугаалаан

 Чуртта амыр эвес экономиктиг байдалдар ужун Россияның регионнарының дыка хөйү бо чоокку чылдарда регионнуң экономика хөгжүлдезинче федералдыг бюджеттен инвестицияларны элээн улгаттырарынче кордаан ажыы чок.

ТКУ-нуң ректору: Медведевтиң айтыышкыны болгаш Шолбан Кара-оолдуң деткээни-биле шериг кафедразын ажыдып, ажылдаттывыс 10.03.2017 ТКУ-нуң ректору: Медведевтиң айтыышкыны болгаш Шолбан Кара-оолдуң деткээни-биле шериг кафедразын ажыдып, ажылдаттывыс

 Март 6-да РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле регион хөгжүлдезиниң айтырыгларын чугаалашкан. РФ-тиң Чазааның даргазы-биле ужуражылгалар Тывага тодаргай үре-түңнелдерлиг болур болгаш, бо удаада база боттуг чугаа болганын Кара-оол демдеглээн.

«Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба: Тывада социал четкилерде хажыдыышкыннарга хыналданы күштелдирер херек 10.03.2017 «Тыва» КТРК-ның директору Андрей Чымба: Тывада социал четкилерде хажыдыышкыннарга хыналданы күштелдирер херек

 Март 9-та Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кол редакторлар клувунуң журналистери-биле ужуражалга үезинде, интернет четкилеринде эң-не нептерээн медээ – Ак-Довуракта коргунчуг болуушкунну база сайгарган.

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дузалаар акша-хөреңгини чазак ам-даа тыварын чугаалаан 10.03.2017 Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дузалаар акша-хөреңгини чазак ам-даа тыварын чугаалаан

 Март 9-та Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол журналистер-биле ужуражылгазын регион база муниципалдыг массалыг информация чепсектериниң редакторлар клувунуң хуралы хевирлиг эрттирген. Регионнуң удуртукчузу Москвага сургакчылаашкынының түңнелдерин таныштырып, журналистерниң айтырыгларынга харыылаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол НХФА-ның удуртукчузу Игорь Баринов-биле кады ажылдажылганы дугурушкан 09.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол НХФА-ның удуртукчузу Игорь Баринов-биле кады ажылдажылганы дугурушкан

 Тываның Баштыңы Москвага сургакчылаашкынын Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Игорь Баринов-биле ужуражылга-биле дооскан.

Тываның Баштыңының херээженнерге частың башкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлалы – Март 8-биле байыр чедириишкини 08.03.2017 Тываның Баштыңының херээженнерге частың башкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлалы – Март 8-биле байыр чедириишкини

 Эргим бистиң херээжен чонувус! Делегейниң херээженнер хүнү - часкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлал-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен!

Тываның Баштыңы волейбол, баскетбол маргылдааларынга тиилээн 11 москвачы студентини Кызылче чанар авиабилеттер-биле хандырар 07.03.2017 Тываның Баштыңы волейбол, баскетбол маргылдааларынга тиилээн 11 москвачы студентини Кызылче чанар авиабилеттер-биле хандырар

 Марттың 4-те Надя Рушева аттыг 1466 дугаарлыг Москваның школазынга «Тыва чаңгыс чер-чурттуглар» РХО волейболга, баскетболга база тыва хүрешке маргылдааларны организастап эрттирген. Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.Кара-оол хемчегниң хүндүлүг аалчызы болуп киришкеш, баскетбол маргылдаазынга база ойнаан.

МИЧ: Тывада Шолбан Кара-оол «бедик» политиктиг турум байдалда 07.03.2017 МИЧ: Тывада Шолбан Кара-оол «бедик» политиктиг турум байдалда

 «Петербургская политика» фондуда Михаил Виноградовтуң тайылбыры-биле алырга, Сибирь федералдыг округтуң сес региону политиктиг турум эвес байдалда. Прибайкальеде база Новосибирск облазында байдал эң-не дүшкүүрлүг.

Тываның Каа-Хем кожуунунда уруглар садтары губернатор төлевилелдеринче каттышкан 06.03.2017 Тываның Каа-Хем кожуунунда уруглар садтары губернатор төлевилелдеринче каттышкан

 Кундустуг суурда чаа ажыттынган уруглар сады «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелдиң күүселдезинде киржип эгелээн. Кожуун удуртулгазының планнааны ышкаш, губернатор төлевилелиниң киржикчилери болур ыраккы суурларда аныяк малчыннарның уругларынга хонар бөлүктү ажыткан.

Тыва хой эъдин садар черлерни делгемчидер 06.03.2017 Тыва хой эъдин садар черлерни делгемчидер

 Тывада «Заря» эът комбинадының хой эъдин садары-биле Москваның «ФУД СИТИ» компаниязы-биле садыглажыышкыны Россияның өске регионнарында экология талазы-биле арыг эътти мөөңү-биле садып ап турар садыгжыларның сонуургалын болдурган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы Сергей Кириенко-биле ужурашкан 03.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы Сергей Кириенко-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол март 2-де Москвага ажыл-албан аайы-биле сургакчылап чорааш, РФ-тиң Президент администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы, иштики политика блогун харыылап турар Сергей Кириенко-биле ужурашкан.

Сарыг-Сеп суурда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин бадылаан 03.03.2017 Сарыг-Сеп суурда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин бадылаан

 2016 чылда Каа-Хем кожууннуң 11 суурундан 9 суур «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелинге киришкен. Кожуун төвү болур Сарыг-Сеп суур Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының даңзызынче кирбээн болза, ыраккы Сизим одар-белчиир чедишпезинден база чаңчылчаан эрги чүдүлгезин сагып, күрүне деткимчезиниң программазынга киржиринден ойталаан турган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге эптиг онлайн-садыглаашкынны тургузарын негээн 03.03.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге эптиг онлайн-садыглаашкынны тургузарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда республиканың эрге-чагыргазы тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыын салырынга хоойлу езугаар дузалаарын сагындырган.

«2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» күрүне программазын хүлээп алган 02.03.2017 «2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» күрүне программазын хүлээп алган

 Тываның девискээринге кем-херек үүлгедир чоруктарга удур демиселди күштелдирер, хөй-ниитиниң корум-чурумун быжыглаар, профилактиктиг ажылдарның дээштиин бедидер сорулга-биле күрүне программазын ажылдап кылган.

Шолбан Кара-оол: Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязын тургусканы – Тывага чогуур үезинде болуушкун 02.03.2017 Шолбан Кара-оол: Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязын тургусканы – Тывага чогуур үезинде болуушкун

 Россияда Регионнарның турисчи ассоциациязы тургустунган. Россияның иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмин сайзырадырынга каттыжыышкын дузалыг деп, REGNUM дыңнаткан.

«Тува 24» телеканал «21-ги кнопканы» алган 02.03.2017 «Тува 24» телеканал «21-ги кнопканы» алган

 Март 1-де Роскомнадзорга Теледамчыдылга талазы-биле федералдыг комиссия хуралында регион телеканалдарын ыяап-ла чонга көргүзер эргени алырынга шилилдени чоруткан. Бо удаада Соңгу Кавказ болгаш Сибирь федералдыг округтарның каналдарын сайгарып көрген. Роскомнадзорнуң удуртукчузу Александр Жаров федералдыг комиссияны удурткан.

Тывада 2017 чылдың суг үеринге удур белеткел эгелээн 01.03.2017 Тывада 2017 чылдың суг үеринге удур белеткел эгелээн

 Тывага кыштың башкы айында эң-не хөй хар дүшкен. Харның кылыны 115-ден 165 мм., чамдык черлерде 185-215 мм. чедип турарындан, эриир хардан сугнуң курлавыры нормадан 200 ажыг хуу хөй. Республиканың барыын кезээнде хар эриир болза, ийи метр хире кылын хар эрээни-биле дөмей сугнуң курлавыры бар.

Марттың 2-ге чедир Тес-Хем кожуунда команда-штаб өөредилгелери эртип турар 01.03.2017 Марттың 2-ге чедир Тес-Хем кожуунда команда-штаб өөредилгелери эртип турар

 Кожууннуң өрт айыылының сезонунга белеткелин февраль 28-те эгелээн команда-штаб өөредилгелериниң үезинде тодарадыр. Ниитизи-биле хыналда хемчеглерниң болгаш хөделиишкиннерниң даңзызын, база ол ышкаш нормативтиг-эрге-хоойлу документилерин бадылаан.

Кур-Чер суурнуң чоогунда Маргарита Ооржактың аалынга ол чоок кавының малчыннары Шагааны байырлаан 28.02.2017 Кур-Чер суурнуң чоогунда Маргарита Ооржактың аалынга ол чоок кавының малчыннары Шагааны байырлаан

 Маргарита Ооржак – Социалистиг күш-ажылдың маадыры, алдарлыг көдээ ишчи Василий Оюнович Янчаттың уруу. Ай санаашкыны-биле Чаа чылды уткуп, байырлаарын 2013 чылда-ла эгелээн.

Уругларның катап эмнээшкин болгаш реабилитация төвү эрткен чылда ажылын түңнээн 28.02.2017 Уругларның катап эмнээшкин болгаш реабилитация төвү эрткен чылда ажылын түңнээн

 Республиканың уругларның катап эмнээшкин болгаш реабилитация төвү эрткен чылдың ажылын түңнээн болгаш келир чылдың планын сайгарган коллегия хуралын эрттирген.

26.02.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Шагаа-биле республиканың чонунга байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Республиканың эргим аалчылары!  
 Тыва черде ам база чырыткылыг байырлал - Шагаа аалдап чедип келди!

25.02.2017 Тываның Баштыңы Шагааның бүдүү айының бүдүү хүнүнде эрткен чылды канчаар эрткенин түңнээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол Шагааның бүдүү айының бүдүү хүнүнде эрткен чылды канчаар эрткенин түңнеп, үнер чылда кылыр ажыл-ишти баш удур тодарадып, мурнунга сорулгаларны салган.

Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2017 Тываның Баштыңының Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Кайгамчык байырлал – Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген изиг байырымны хүлээп ап көрүңер!

Владимир Путин биле Дмитрий Медведев Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чонунга байырны чедирген 23.02.2017 Владимир Путин биле Дмитрий Медведев Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чонунга байырны чедирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Россияның Президентизи Владимир Путин биле Чазак даргазы Дмитрий Медведевтен байыр чедириишкиннери келген. 

Тывага Шагаа дүнезинде, февраль 26-дан февраль 27-же 22:00 шактан 05:00 шакка чедир, буддийжи мөргүл номнарын интернетке дорт дамчыдар 22.02.2017 Тывага Шагаа дүнезинде, февраль 26-дан февраль 27-же 22:00 шактан 05:00 шакка чедир, буддийжи мөргүл номнарын интернетке дорт дамчыдар

 Тываның Баштыңы «Вконтакте» социал четкиде бодунуң блогунда ооң дугайында бижээн:

Россияның кызыгаар тудуу «Хандагайты (Россия) – Боршоо (Моол)» эрттирилге пунктузун эде чаартып эгелээр 22.02.2017 Россияның кызыгаар тудуу «Хандагайты (Россия) – Боршоо (Моол)» эрттирилге пунктузун эде чаартып эгелээр

 Россияның кызыгаар тудуу ФККА-ның удуртукчузу Леонид Бершанский ажыл-агый аайы-биле Тывага келген. Хандагайты-Боршоо эрттирилге пунктузун 2017 чылда эде чаартып тудары-биле амгы үеде ооң байдалын көөрү - ажылының кол кезээ болган. Тываның Чазааның каш чылдар дургузунда тургузуп келген айтырыы – пунктуга хөй талалыг эрге-байдалды тыпсыры ам чоокку үеде боттаныр.

Төөгү башкызы Николай Качурин күрүне шаңналының дугайында: Оон-даа эки ажылдаарынга чаа идиг-дир 22.02.2017 Төөгү башкызы Николай Качурин күрүне шаңналының дугайында: Оон-даа эки ажылдаарынга чаа идиг-дир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ада-чурт камгалакчызының база Шагаа байырлалының бүдүүзүнде республиканың чурттакчыларнга күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы Москваже сооткан хой эъдин чорудуп турарын барып көрген 21.02.2017 Тываның Баштыңы Москваже сооткан хой эъдин чорудуп турарын барып көрген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның рыногунче чорудуп турар рефрижераторда сооткан хой эъдин көрген. 
 Баштайгы дээрезинде эки үнелелди бээр апаар. Мөчүлерни дыка эки аайлаан-дыр, а Москва облазынче чүдүрген эъттиң шынары тулган-дыр. Республикада хар улуг-даа болза, кыштаглаашкын хүр эртип турарының бадыткалы ол.

Тывада "Биржа шөлчүгежи" электроннуг курлавырны ажылдаткан 21.02.2017 Тывада "Биржа шөлчүгежи" электроннуг курлавырны ажылдаткан

 Ол системада бүдүрүп база хандырып турары продукциязын документ езугаар бадыткаткан аъш-чем барааннарының бүдүрүкчүлери бүрүткеткен.  
 Продукцияның өртээнче чедирилгениң төлевирин база киир санаар. Чагып алыкчы чагыгны киирерге, хандырыкчылар боттарының өртээн сүмелээр, оон таарымчалыг саналды шилип алыр.

55-ки адыгжы бригаданың девискээринге соталыг харылзаа тургузарының дугайында Тываның Баштыңының саналын Мегафон деткээн 21.02.2017 55-ки адыгжы бригаданың девискээринге соталыг харылзаа тургузарының дугайында Тываның Баштыңының саналын Мегафон деткээн

 «Мегафон» компанияның республика девискээринде соталыг харылзаазының башкарыкчы оператору 55-ки аңгы адыгжы (даг) бригадазын шынарлыг соталыг харылзаа-биле хандырар.

Тываның Баштыңы Одалга яамызын ведомствога хамааржыр бүдүрүлгелерниң шалың төлевирин саададып турары дээш шүгүмчүлээн 20.02.2017 Тываның Баштыңы Одалга яамызын ведомствога хамааржыр бүдүрүлгелерниң шалың төлевирин саададып турары дээш шүгүмчүлээн

 Понедельникте, аппарат хуралында, регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының ажылын сойгалаан. 
 «Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының ведомство бүдүрүлгелеринде байдалды билбейн тур мен, чижээ Хову-Аксының ЧЭТ ажылчыннарның акша-шалыңы-дыр - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Россияның Садыг-үлетпүр палатазының вице-президентизи М.А. Фатеевтиң Тывага чорааны 20.02.2017 Россияның Садыг-үлетпүр палатазының вице-президентизи М.А. Фатеевтиң Тывага чорааны

 Тываның Чазаанга республика баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Садыг-үлетпүр палатазының вице-президентизи Максим Фатеев-биле ужурашкан.  
 Россия Федерациязының Садыг-үлетпүр палатазы, Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы база Тыва Республиканың Чазааның аразында үш таланың дугуржулгазын чарарынга белеткел ажылдарын чорудар дугайында шиитпирни аңаа хүлээп алган.

Тываның найысылалынга российжи политиканың патриаргы Евгений Примаковтуң чыынды номнарын таныштырган 20.02.2017 Тываның найысылалынга российжи политиканың патриаргы Евгений Примаковтуң чыынды номнарын таныштырган

 Бүгү делегейге ат-сураглыг күрүне ажылдакчызы, чөөн чүктүң шинчилекчизи, журналист, академик, Россияның даштыкы хайгыылының баштыңы, РФ-тиң Садыг-үлетпүр палатазының президентизи болгаш өске-даа харыысалгалыг албан-дужаалдарны ээлеп чораан Евгений Примаковтуң он том ажылы өөредилге ному болгаш бүдүн үениң көрүнчүү болур чыынды студентилерге, эртемденнерге, экономистерге, шинчилекчилерге чугула херек дептер апаары чугаажок.

«Росчетки» Тыва таварыштыр электри энергиязын даштыкыже үндүр садар арганы көрүп турар 17.02.2017 «Росчетки» Тыва таварыштыр электри энергиязын даштыкыже үндүр садар арганы көрүп турар

Азия чурттарынче чырык энергиязын үндүр садарынга Тыва белдир регион апаар чадавас.

Тываның Баштыңы Каа-Хем суурда четкилерге коштунмаан чуртталга кварталдарынче чырыкты киирерин дугурушкан 17.02.2017 Тываның Баштыңы Каа-Хем суурда четкилерге коштунмаан чуртталга кварталдарынче чырыкты киирерин дугурушкан

 Тываның Чазаа биле «Тываэнерго» электричетки компаниязы найысылал чоогунда Каа-Хем суурнуң чидиг айтырыы – барык-ла караңгы черге чурттап турган 3 муң ажыг чурттакчылыг микрорайонче чырыкты киирерин дугурушкан.

Росчеткилерниң баштыңы Олег Бударгин ажыл-агый аайы-биле Тывада келген 17.02.2017 Росчеткилерниң баштыңы Олег Бударгин ажыл-агый аайы-биле Тывада келген

 Бөгүн, 2017 чылдың февраль 16-да, «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин ажыл-агый аайы-биле Тыва Республикада келген.

«Енисейская» куш фабриказы чуурга бүдүрүлгезин катап эгелээн 16.02.2017 «Енисейская» куш фабриказы чуурга бүдүрүлгезин катап эгелээн

 2016 чылдың октябрьда куш фабриказын «Хакасияның мал чеми бүдүрер заводу» КХН-ның удуртулгазынче дамчыткан. Куш фабриказының директорунуң оралакчызы Владимир Банников бүдүрүлгениң бо чоокку үеде планнарын таныштырган.

Тывада чер участоктарын белеткеп кылырының хуусаазы кызырылган 16.02.2017 Тывада чер участоктарын белеткеп кылырының хуусаазы кызырылган

 Республиканың Чер болгаш өнчү хамаарылгаларының яамызы 2017 чылда мурнады боттандырар ажыл-чорудулгалыг «Чедингир чер» төлевилелди ажылдадып эгелээн.

Москваның рыногунче Тыва бодунуң хоюнуң баштайгы эъдин чоруткан 16.02.2017 Москваның рыногунче Тыва бодунуң хоюнуң баштайгы эъдин чоруткан

Россияның аъш-чем садыының эң улуг дээн төвү «ФУД СИТИГЕ» Тыва хой эъдин садып эгелээр.

«Регионнарга — турум сайзырал» инвестиция конкурузунга Тываны Мөңгүн-Тайгадан «Малчын» ажыл-агыйы төлээлээр 15.02.2017 «Регионнарга — турум сайзырал» инвестиция конкурузунга Тываны Мөңгүн-Тайгадан «Малчын» ажыл-агыйы төлээлээр

 Бүгү-россияның «Регионнарга — турум сайзырал» деп конкурузунга Тывадан Мөңгүн-Тайга кожуунда «Малчын» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези киржир. Бир эвес ажыл-агый аңаа чедиишкинниг киржир болза, бодунуң бүдүрүлгезин калбартырынга болгаш сайзырадырынга 45 миллион рубльден эвээш эвес конкурс шаңналын ап болур.

Тывада интернационалчы дайынчыларны сактып, мөгейген 15.02.2017 Тывада интернационалчы дайынчыларны сактып, мөгейген

 Афганистандан дайынчыларны үндүргениниң ээлчеглиг чылынга тураскаткан хемчеглер бөгүн бүгү Тывага эрткен.

Тываның Баштыңы: Афганистандан шериглерни үндүрген хүн – чанып келгенинге өөрүшкүнүң база чидириг дээш кударалдың хүнү 15.02.2017 Тываның Баштыңы: Афганистандан шериглерни үндүрген хүн – чанып келгенинге өөрүшкүнүң база чидириг дээш кударалдың хүнү
 Февраль 15-те Россияда Афганистандан совет шериглерни үндүргениниң чылын демдеглеп эрттирип турар.

Тывага республиканың кол архитектору турар 14.02.2017 Тывага республиканың кол архитектору турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралында регионнуң кол архитекторунуң ажыл-чорудулгазының регламентизиниң талазы-биле регионнуң нормативтиг-эрге-хоойлу баазазынче өскерилгени ажылдап кылырын дааскан.

«Кадыкшылдың оруу» губернатор төлевилели-биле «Инек — чемгерикчи малым» төлевилелдиң киржикчилери болур 315 өг-бүлени шинчээн 14.02.2017 «Кадыкшылдың оруу» губернатор төлевилели-биле «Инек — чемгерикчи малым» төлевилелдиң киржикчилери болур 315 өг-бүлени шинчээн

 Эрткен чылын «Кадыкшылдың оруу» эмчилер бригадазының кежигүннери «Инек — чемгерикчи малым» биле «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп губернатор төлевилелдериниң киржикчилеринге чедип, оларның өг-бүлелериниң шупту кежигүннерин шинчээн.

«ШАГАА-2017» БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИ 14.02.2017 «ШАГАА-2017» БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИ

 Культура-массалыг хемчеглер  
 Февраль 1-28 хүннеринде – «Шыдыраа – хааннар оюну» делгелге. Тыва Республиканың Национал музейи. 
 Февраль 1-28 хүннеринде – номнар делгелгези, «Шагаа дээрге тыва чоннуң Чаагай сүзүк чаңчылы-дыр» допчулал. А.С. Пушкин аттыг национал библиотека.

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожуунда «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчизиниң аалынга чеде бээрге, баштайгы олчазын алган болган 13.02.2017 Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожуунда «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчизиниң аалынга чеде бээрге, баштайгы олчазын алган болган

 Тываның Баштыңы ажыл-агый аайы-биле кожууннарга чорааш, мал ажыл-агыйынга албан чедери чаңчылчаан. Бо удаада Улуг-Хем кожуунда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң аныяк киржикчилери - Буян биле Чаяна Дадар-оолдарның кыштаанга четкен. Өг-бүлениң баштыңы - 23, бажың ээзи – чаа-ла 19 харлыг.

Тываның Баштыңы эргижирээн оран-савада өөренип турар Ийи-Тал суурнуң ажы-төлүнге чаа школаны тударын айыткан 13.02.2017 Тываның Баштыңы эргижирээн оран-савада өөренип турар Ийи-Тал суурнуң ажы-төлүнге чаа школаны тударын айыткан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Улуг-Хем кожуунга чорааш, Ийи-Тал биле Иштии-Хем суурларда көдээ школаларга кирген.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ийи-Тал суурда эргижирээн школаны эргип көргеш, чаа школаны тудар шиитпирни үндүрген.

Тывага 23 хар чедир аныяктар аразынга дзюдога Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы чедиишкинниг эрткен 13.02.2017 Тывага 23 хар чедир аныяктар аразынга дзюдога Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы чедиишкинниг эрткен

 Кызыл хоорайга ээлчеглиг спортчу байырлал болуп эртен. Эрткен дыштаныр хүннерде Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 23 хар чедир аныяктар аразынга дзюдо талазы-биле Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазы болуп эрткен.

2017 чылда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилели-биле чаа киржикчилерни шилиир 10.02.2017 2017 чылда «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилели-биле чаа киржикчилерни шилиир

 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы-биле муниципалдыг тургузуглар төлевилелге киржир чаа аныяк өг-бүлелерниң шилилдезин эгелээн. Тус чер чагыргалары-биле суурларның чурттакчылары чон чыыжынга ажы-төлдүг, эң-не харыысалгалыг өг-бүлелерни тодарадыр.

Тываның көдээ кооперациязынга 2016 чылда күрүне деткимчезиниң хемчээли 45,2 млн. рубль болган 10.02.2017 Тываның көдээ кооперациязынга 2016 чылда күрүне деткимчезиниң хемчээли 45,2 млн. рубль болган
 2016 чылда Тывада көдээ ажыл-агый кооперациязының хөгжүлдезинче ниитизи-биле 45 млн. 279 муң рубльди угландырган. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы көдээ хереглекчилер кооперативтеринге күрүне деткимчезиниң тускай сорулгалыг программазының күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген. Ол программа-биле конкурс шилилдезин эрткен тос кооперативке база бир хереглекчилер ниитилелинге саң-хөө дузазын көргүзер.

Сибирьде часкы үер медээзи 10.02.2017 Сибирьде часкы үер медээзи

 Бо кыжын Тывада 20 чылда туруп көрбээн хөй хар дүшкен, чамдык кожууннарда ооң кылыны - бир метр ажыг. Час эрте дүжер болза, республикага суг үеринден нарын байдал тургустунары чадап чок. Ынчангаш Тываның Баштыңы онза байдалды болдурбазы-биле, амдыгааштан ажылды күштелдирип, бооп болур байдалдарга удур дүрген хөделиишкинни чорударынга белеткелди эгелээрин айыткан.

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң адынга «Найырал ордени» күрүне шаңналын тывысканы-биле байыр чедириишкиннери ам-даа кээп турар 09.02.2017 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң адынга «Найырал ордени» күрүне шаңналын тывысканы-биле байыр чедириишкиннери ам-даа кээп турар

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывысканы-биле ооң адынга байыр чедииришкиннери ам-даа кээп турар.

Тывада Россияның эртем хүнүнде эртемденнерни шаңнаан 09.02.2017 Тывада Россияның эртем хүнүнде эртемденнерни шаңнаан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның эртем хүнүнге тураскааткан байырлалга киришкен. Февраль 8-те Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен ол хемчег үезинде эртемденнерге шаңналдарны болгаш премияларны тывыскан.

Тываның көдээ школаларынга ажылдаар күзелдиг орус дылдыг башкыларга ээлчеглиг конкурсту чарлаан 08.02.2017 Тываның көдээ школаларынга ажылдаар күзелдиг орус дылдыг башкыларга ээлчеглиг конкурсту чарлаан

 Көдээ школаларга ажылдаарынга белен орус дылдыг башкыларга Тываның Баштыңының грантызынче чылдың-на эртер конкурс эгелээн.

Тыва Баштыңы республиканың эртем ниитилежилгезинге профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 08.02.2017 Тыва Баштыңы республиканың эртем ниитилежилгезинге профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Бөгүн Эртемнер хүнүн, күзелдерни планнар кылдыр, планнарны боттуг чүүлдер кылдыр шилчидип турар кижилерниң профессионал байырлалын демдеглеп турар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бурятияның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседир Алексей Цыденовка чедиишкиннерни күзээн 08.02.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Бурятияның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседир Алексей Цыденовка чедиишкиннерни күзээн

 Бурятияның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседир кылдыр томуйлаткан Россияның транспорт сайыдының оралакчызы Алексей Цыденов дугайында Тыва Республиканың Баштыңы үзел-бодалын үлешкен.

Тыва бодунуң даг инженерлерин белеткеп эгелээн 08.02.2017 Тыва бодунуң даг инженерлерин белеткеп эгелээн

  Эрткен неделяда Тываның күрүне университединиң инженер-техниктиг факультединиң даг херээ кафедразын 10 доозукчу доозуп, «Ажык даг ажылдары» мергежил талазы-биле дээди эртемниң дипломнарын алган.

Тываның Баштыңы үстүкү черлерге Тываның чугула төлевилелдерин уламчылаарының айтырыын сайгарып чугаалашкан 07.02.2017 Тываның Баштыңы үстүкү черлерге Тываның чугула төлевилелдерин уламчылаарының айтырыын сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада чоруп турар. Понедельникте ол Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко база РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Дмитриц Козак-биле ужурашкан.

Тываның Экономика яамызы кожууннарже бизнес-десантыларны чорудар 07.02.2017 Тываның Экономика яамызы кожууннарже бизнес-десантыларны чорудар

 Тыва Республиканың Экономика яамызы сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже чурттакчы чонну хаара тудары-биле «БИЗНЕС-ДЕСАНТ» информастыг-үнүүшкүн кампаниязын эгелээн. Төлевилел 4 ай (февраль, март, апрель, май) үргүлчүлээр.

Тываның Күш-ажыл яамызы үндүрүг албаны-биле кады күш-ажылчы хамаарылгаларны хоойлу езугаар ажык болдурар талазы-биле семинарларны эрттирип турар 07.02.2017 Тываның Күш-ажыл яамызы үндүрүг албаны-биле кады күш-ажылчы хамаарылгаларны хоойлу езугаар ажык болдурар талазы-биле семинарларны эрттирип турар

 Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң 2016 чылда тус чер бюджединиң орулгалыг кезээн тургузар талазы-биле үндүрүг органнарының ажылының түңнелдеринге дяангаш, ТР-ниң муниципалдыг тургузугларынга организастааны семинар-хуралынга Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының специалистери база киришкен.

Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Москва хоорайда 07.02.2017 Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Москва хоорайда

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Т2017 чылда федералдыг инвестиция программаларындан республиканың дилээни акшаландырыышкын хемчээлин камгалаарынче Тывадан сенатор биле Күрдуманың депутаттарын киириштирер.

Тывада школа назы четпээн уругларны «социал чада» программада киириштирген 06.02.2017 Тывада школа назы четпээн уругларны «социал чада» программада киириштирген

 Тываның Баштыңының «Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» өөредилге программазы – республика чазааның мурнады боттандырар кол угланыышкынынга хамааржыр. Төлевилел удуртулгазы-биле Тываның Өөредилге яамызының специалистери чаа дүрүмнерниң күүселдезин боттандырар офисти ажыткан.

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында чаа дыштанылга баазазы аалчыларын хүлээп эгелээн 06.02.2017 Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында чаа дыштанылга баазазы аалчыларын хүлээп эгелээн

 Тывада чаа дыштанылга баазазы– «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында этниктиг сууржугаш ажыттынган. Бо дыштаныр хонуктарда аңаа четкен туристерниң баштайгы бөлүү турбаазаның дугайында боттарының сагыш-сеткилин понедельникте социал четкилерге үлешкен.

Тывада өрт айыылынга база үер-чайыкка удур белеткел ажылдары эгелээн 06.02.2017 Тывада өрт айыылынга база үер-чайыкка удур белеткел ажылдары эгелээн

 Чазак бажыңынга Тыва Республиканың Онза байдалдар болгаш хамааты камгалал албаны республиканың чазаанда Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр база өртке удур айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле комиссияның хуралын эрттирген.

Тывада М-54 федералдыг автоорук уун дургаар орук кыдыының сервизин хөгжүдер дөзевилелди ажылдап турар 04.02.2017 Тывада М-54 федералдыг автоорук уун дургаар орук кыдыының сервизин хөгжүдер дөзевилелди ажылдап турар

 Тывада «Енисей» М-54 федералдыг автооруктуң чаа угланыышкынынга чоок чыдар девискээрлерде орук кыдыының ачы-дуза объектилериниң тудуунга планны кылып эгелээн.

Тывада «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилели уламчылавышаан 03.02.2017 Тывада «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилели уламчылавышаан

 Таңды кожууннуң чурттакчылары «Кадыкшылдың маршруду» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле бо чылын бир дугаарында эмчи дузазын алганнар. Эмчилерниң көжүп чоруур комплекстиг бригадазы Балгазын биле Бай-Хаак суурларның чурттакчыларын дөрт хүн дургузунда шинчээн.

Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткээри-биле регион иштинден оолдар-уругларны шилиир онаалданы берген 03.02.2017 Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткээри-биле регион иштинден оолдар-уругларны шилиир онаалданы берген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүдүн республика иштинден Кызылдың президентиниң кадет училищезинче кирип шыдаар оолдарны шилиирин негээн.

Тывага хоорай парктарын чаагайжыдар субсидияны аңгылаан 03.02.2017 Тывага хоорай парктарын чаагайжыдар субсидияны аңгылаан

 «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» программа чорудуу-биле чурттакчы чоннуң массалыг дыштанылга черлерин чаагайжыдарынче Тыва федералдыг бюджеттен 3 млн. 115,3 муң рубльди алыр.

Чингиз Алиев биле Тамара Наводкина: Найырал ордени – бүгү Тывавыска шаңнал-дыр 03.02.2017 Чингиз Алиев биле Тамара Наводкина: Найырал ордени – бүгү Тывавыска шаңнал-дыр

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывыскан.  
 Тываның Баштыңының адынга байыр чедииришкиннери кээп турар. Чингиз Алиев биле Тамара Наводкина чазак даргазы Шолбан Кара-оолга байырны чедирген.

РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тываның Баштыңынга байырны чедирген 03.02.2017 РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тываның Баштыңынга байырны чедирген

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывыскан.  
 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тываның Баштыңынга байыр чедиишкинниг телеграмманы чоруткан:

2017 чылда биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдеринге Тыва федералдыг субсидия кылдыр 23 млн. 433,3 муң рубльди алыр 02.02.2017 2017 чылда биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдеринге Тыва федералдыг субсидия кылдыр 23 млн. 433,3 муң рубльди алыр

Бо неделяда РФ-тиң Чазаа 82 регионга «Экономиктиг хөгжүлде болгаш инновациялыг экономика» күрүне программазының акша-хөреңгизин үлээн. 

Тываның найысылалында дүрген дуза станциязы биле регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырган 02.02.2017 Тываның найысылалында дүрген дуза станциязы биле регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүрген эмчи дузазының ийи албаны - регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвү биле Кызыл база Кызыл кожууннарның дүрген дуза станцияларын каттыштырар ажылдар доозулганын дыңнаткан.

Тывада пенсионерлерниң чамдык категорияларынга капитал септелге дадывырын эгидер 02.02.2017 Тывада пенсионерлерниң чамдык категорияларынга капитал септелге дадывырын эгидер

 Тывада узун назыдаан ажыл чок база бажың ээлери болур чааскаан чурттап турар пенсионерлерниң капиталдыг септелге дээш дадывыр төлевириниң чарыгдалдарынга компенсацияны эгидеринге федералдыг чазак дузаны көргүзер.

Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар биле депутат Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген 01.02.2017 Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар биле депутат Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедириишкиннери кээп турар.
 Тываның Улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар, Дээди Хуралдың депутады Алдын-Кыс Конгар Тываның Баштыңынга байырны чедирген.

Альберт Кувезин Тываның Баштыңының шаңналының дугайында: ындыг аныяк назыда Найырал орденин алыры – ам-даа улуг чедиишкиннерге магадылал-дыр 01.02.2017 Альберт Кувезин Тываның Баштыңының шаңналының дугайында: ындыг аныяк назыда Найырал орденин алыры – ам-даа улуг чедиишкиннерге магадылал-дыр

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга байыр чедириишкиннери кээп турар.

Генерал-полковник В. Зарудницкий Тываның Баштыңынга: Россияның Президентизи Силерге хүндүткелди көргүскен 01.02.2017 Генерал-полковник В. Зарудницкий Тываның Баштыңынга: Россияның Президентизи Силерге хүндүткелди көргүскен

 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга байыр чедириишкиннери кээп турар. Төп шериг округунуң командылакчызы, генерал-полковник Владимир Зарудницкий аңаа бир дугаарында байырны чедиргеннерниң бирээзи:

Тываның Баштыңынга бедик шаңнал – Найырал орденин тывысканы дээш Улустуң эмчизи Виктор Шлеменко байырны чедирген 01.02.2017 Тываның Баштыңынга бедик шаңнал – Найырал орденин тывысканы дээш Улустуң эмчизи Виктор Шлеменко байырны чедирген

 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду күш-ажылчы чедиишкиннери, идепкейлиг хөй-ниити ажыл-чорудулгазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Найырал ордени-биле шаңнаан.

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду Найырал ордени-биле шаңнаан 31.01.2017 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду Найырал ордени-биле шаңнаан

 РФ-тиң Президентизи Владимир Путин дыка хөй хамаатыларны шаңнаарының дугайында чарлыкка атты салган. Күрүне баштыңы Юрий Григоровичиниң, режиссерлар Владимир Меньшов биле Александр Прошкинниң ачы-хавыяазын бедик шаңналдар-биле демдеглээн. Ооң дугайында чарлыкты эрге-хоойлу медээлериниң интернет-порталында парлаан.

Тываның Чазаа санавиацияны катап тургузар айтырыгны сайгарып турар 31.01.2017 Тываның Чазаа санавиацияны катап тургузар айтырыгны сайгарып турар

 2017 чылда федералдыг программа күүселдези-биле, «Чурттакчы чонга дүрген дузаны үе шаанда чедирерин хандырары», «Электроннуг кадык камгалалы» база «Чаштарның өлүп-хораар чоруун эвээжедири» деп үш төлевилелди боттандырарын яамы планнаан.

Тываның Баштыңының негелдезиниң соонда, энергетиктер Элдиг-Хем суурда чырык хандырылгазын катап киирген 30.01.2017 Тываның Баштыңының негелдезиниң соонда, энергетиктер Элдиг-Хем суурда чырык хандырылгазын катап киирген

 «Тываэнергосбыт» компанияның мурнунда өрези дээш чырык арткан Чөөн-Хемчик кожууннуң Элдиг-Хем суурунуң чурттакчылары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга бажыңнарынче чырыкты катап кииреринге дузалажырын дилеп келгеннер. Эрткен неделяның пятницада суурнуң төлээлери республика Баштыңының хүлээп алыышкынынга кирген.

Тываның Баштыңы хуу айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээген 30.01.2017 Тываның Баштыңы хуу айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээген

 Тула областа «Тулачермет-Сталь» заводтуң тудуунга вахта аргазы-биле ажылдап тургаш, шалыңын албаан республиканың 30 чурттакчызынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дузалажып эгелээн.

Тываның Баштыңы школа назыны четпээн уруглар өөредилгезинде чугула чидиг айтырыгларны уруглар садтарының эргелекчилери-биле сайгарган 28.01.2017 Тываның Баштыңы школа назыны четпээн уруглар өөредилгезинде чугула чидиг айтырыгларны уруглар садтарының эргелекчилери-биле сайгарган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның өөредилге болгаш эртемң, Саң-хөө яамыларының, мунициалдыг тургузугларының удуртукчулары, назы четпээн өөредилге албан черлериниң ажылдакчылары-биле кады республикада назы четпээн өөредилге айтырыгларының талазы-биле хуралды эрттирген.

Тывада дача суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыглалче киирген 27.01.2017 Тывада дача суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыглалче киирген

 Тываның найысылалы Кызыл хоорайда – 10 муң хире чурттакчылыг солагай талакы дачалар суурунуң девискээринде чаа уруглар садын ажыткан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бир чыл бурунгаар ооң саналы-биле тудуп эгелээш, ам ажыглалче кирип турар садиктиң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен.

2016 чылда Тыва көдээ ажыл-агый ярмаркаларының санын ийи катап көвүдеткен 27.01.2017 2016 чылда Тыва көдээ ажыл-агый ярмаркаларының санын ийи катап көвүдеткен

 Тывада көдээ ажыл-агый продукциязын садып-саарган ярмарканың ниити саны 2015 чылга деңнээрге 2 катап көвүдеп – 752 четкен. Республиканың көдээ ажыл-агый яамызы тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткээн ярмаркаларның түңнелдерин ТР-ниң Чазаанга таныштырган. Ярмарканың ниити санының өскени-биле чергелештир, ооң географиязы алгаан, оларның үш кезии кожууннарга эрткенин специалистер демдеглээн.

Тыва «чедимче чок» школаларда өөредилге чорудуун экижидеринге субсидия алыр 45 регионнуң санынче кирген 27.01.2017 Тыва «чедимче чок» школаларда өөредилге чорудуун экижидеринге субсидия алыр 45 регионнуң санынче кирген

 Билигниң шынары куду школаларда, база ол ышкаш таарымча чок социал байдалдарда ажылдап турар школаларда өөредилгениң шынарын бедидер дугайында Тываның төлевилели РФ-тиң Өөредилге яамызының конкурузун ойнап алган.

Тывага «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» шалыпчы айны эрттирер 26.01.2017 Тывага «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» шалыпчы айны эрттирер

 ТР-ниң ИХЯ-зының медээзи-биле алырга, 2016 чылда республикада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкини 18,9 хуу, ооң мурнунда чылдың көргүзүүнден 2 катап эвээжээн.

2016 чылда Тываның муң хире чурттакчылары бедик технологиялыг эмчи дузазын халаска алган 26.01.2017 2016 чылда Тываның муң хире чурттакчылары бедик технологиялыг эмчи дузазын халаска алган

 2017 чылда эмчи дузазын халас чедирер күрүне магадылалының территориалдыг программазын 6,5 млрд. рубль ажыг түңге бадылаан: республика бюджединиң акша-хөреңгизинден - 1261546,6 муң рубль база албан медицина камгаладылгазының акша-хөреңгизинден - 5301480,8 муң рубль.

Тываның Баштыңы республиканың ведомстволарынга часка белеткенирин чагаан 26.01.2017 Тываның Баштыңы республиканың ведомстволарынга часка белеткенирин чагаан

 Сөөлгү 20 чылда туруп көрбэн улуг харлыг кыштың соонда, Тывага база бир шылгалданы эрте час таварыштырып болуру магатчок. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол эрге-чагырганың регион болгаш муниципалдыг органнарының бирги ээлчегде кичээнгей салыры ийи угланыышкынны айыткан.

2017 чылдың февраль 1-ден ай санының акша төлевиринге индексацияның дугайында 25.01.2017 2017 чылдың февраль 1-ден ай санының акша төлевиринге индексацияның дугайында

 Эрткен чылын чуртта инфляция деңнелин санааш, 2017 чылдың февраль 1-ден ай санының акша төлевирин (ААТ) 5,4 хуу өстүрген.

РФ-тиң Чазаа «2014-2017 чылдарда база 2020 чылга чедир көдээ девискээрлерниң турум хөгжүлдези» программа-биле 2017 чылда Тывага бээр субсидияның хемчээлин бадылаан 24.01.2017 РФ-тиң Чазаа «2014-2017 чылдарда база 2020 чылга чедир көдээ девискээрлерниң турум хөгжүлдези» программа-биле 2017 чылда Тывага бээр субсидияның хемчээлин бадылаан

 Федералдыг бюджеттен удур акшаладырыышкын-биле ол шупту 66 млн. 424,1 муң рубль болур. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев ооң дугайында айтыышкынга атты салган.

Тыва федералдыг бюджеттен «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырары» иштики программаны акшаландырар чагыглар шилилгезин чедиишкинниг эрткен 24.01.2017 Тыва федералдыг бюджеттен «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырары» иштики программаны акшаландырар чагыглар шилилгезин чедиишкинниг эрткен
 2017 чылда республика күрүнениң бо социал хүлээлгезинден дуза кылдыр 51 млн. 434 муң рубльди алыр. РФ-тиң Чазаа январь 19-та иштики программаның акша-хөреңгизиниң үлелгезин бадылаан.

Республиканың эрге-чагыргазы Тывада мал кыштаглаашкынын хайгаарап турар 24.01.2017 Республиканың эрге-чагыргазы Тывада мал кыштаглаашкынын хайгаарап турар

 Тывада тус чер чагыргаларының ажылдакчылары, мал эмчилери болгаш эмчилерден четчелеттинген комплекстиг бригадаларны мал кыштаглаашкынын эки доозуп, ажыл-агыйларда малдың кидин-түлүк оолдаашкынынга дуза көргүзер кылдыр тургускан.

«Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң чаа составынче Тываның баштыңы кирген 23.01.2017 «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң чаа составынче Тываның баштыңы кирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага эрткен «Чаңгыс демниг Россияның» съездизинде партияның Дээди чөвүлелиниң чаа составынче соңгуткан.

Тываның бюджединиң орулгазы ажык-кончаа үндүрүүнден 139 хуу көвүдээн 23.01.2017 Тываның бюджединиң орулгазы ажык-кончаа үндүрүүнден 139 хуу көвүдээн

 Тыва 2016 чылда бодунуң орулгаларының түңүн, 2015 чылдың түңнелинге деңнээрге, 17 хуу азы 622,1 млн. рубльге көвүдеткен. Республиканың бодунуң орулгаларының ниити хемчээли 4 млрд. 324,1 млн. рубль болган. ТР-ниң Саң-хөө яамызында республика бюджединче үндүрүгден база үндүрүгден эвес орулгалар киирилдезиниң түңүн үндүрген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирер дугайында саналын хөй-ниити деткээн 23.01.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирер дугайында саналын хөй-ниити деткээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирер дугайында саналды киирген. Регионнуң сайзыралы дээш политика болгаш көөргеттинер чүүлдер сүрбейн, саналдар кииреринге, чугаалажырынга болгаш ажылдаарынга белен, идепкейлиг кижилерни мөөңнээриниң талазы-биле сорулганы Чазак кежигүннериниң мурнунга салган. Ол хемчегни эртем-практиктиг конференция хевирлиг эрттирип болуру-биле чөпшээрешкен.

ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол журналистерниң айтырыгларынга харыылаан 22.01.2017 ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол журналистерниң айтырыгларынга харыылаан

 ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол биле ТР-ниң Тарифтер албанының удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Елена Бочарова «Тыва», «Тыва 24» телеканалдарның болгаш «Тувинская правда», «Плюс информ» солуннарның корреспондентилери-биле парлалга конференциязын эрттирген.

Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир 20.01.2017 Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир

 Тываның Баштыңы, партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол, январь 21-22 хүннеринде Москва хоорайга эртер, «Чаңгыс демниг Россия» партияның XVI отчет-соңгулдалыг съездизинге киржир.

Тывада чажыт арага садыглаашкынынга удур рейдилер уламчылап турар 20.01.2017 Тывада чажыт арага садыглаашкынынга удур рейдилер уламчылап турар

 Республика Баштыңының чарлыы-биле чажыт арага продукциязы биле «Боярышник» хандызын садып турарын илереткен рейдилер чер-черлерде уламчылавышаан.

Тываның Баштыңы күрүне чагыы дээш чижилгеде тус чер бүдүрүкчүлериниң чедиишкинниг киржилгезин нормативтиг актылар-биле быжыглаар бодалдыг 20.01.2017 Тываның Баштыңы күрүне чагыы дээш чижилгеде тус чер бүдүрүкчүлериниң чедиишкинниг киржилгезин нормативтиг актылар-биле быжыглаар бодалдыг

 Тываның сайгарлыкчылар ниитилежилгези республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне садып алыышкынынга киржирин чиигедир дээн саналын деткээн.

Тыва республиканың чедери берге кожууннарынче авиааргыжылга дээш субсидияны бээрин уламчылаар 20.01.2017 Тыва республиканың чедери берге кожууннарынче авиааргыжылга дээш субсидияны бээрин уламчылаар

 2017 чылда Тываның Чазаа республика бюджединден субсидия алыр иштики шугумнуң авиарейстериниң санын өскерилге чокка хевээр арттырган. Ол маршруттарның хандырып турары чедери берге суурларның чурттакчыларыга чиигелделиг өртектер хевээр арткан. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол январь 18-те ооң дугайында чогуур доктаалга атты салган.

Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел офизин ажылдадып эгелээн 19.01.2017 Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел офизин ажылдадып эгелээн

«Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» федералдыг төлевилелдиң бирги офизи Тывада ажыттынган. Стратегтиг планнаашкын болгаш төлевилел удуртулгазының талазы-биле регион чөвүлелиниң даргазы болур республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолга ооң паспортун таныштырган. Төлевилелдиң кол сорулгазы – амгы үеде хоорай инфраструктуразының комплекстиг хөгжүлдезин хандырары.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Воскресенскиниң кафедралдыг хүрээзинге Владыка Феофанга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген 19.01.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Воскресенскиниң кафедралдыг хүрээзинге Владыка Феофанга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Воскресенскиниң кафедралдыг хүрээзинге чораан база Кызылдың болгаш Тываның епискову Владыка Феофанга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген.

Тываның Баштыңы: Тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыы база ажылдаар ужурлуг 18.01.2017 Тываның Баштыңы: Тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыы база ажылдаар ужурлуг

 Тываның эрге-чагыргазы республика иштинде күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларны тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринче база угландырар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң видеоконференция чурумунга эрттирген неделя санының аппарат хуралынга чагыглар дээш чижилгелиг демиселде боттуң компанияларынга база сайгарлыкчыларынга эки байдалды канчаар хандырарының дугайында чугааны чоруткан.

Тывада февраль 1-ден школаже уруглар бижидилгези эгелээн 18.01.2017 Тывада февраль 1-ден школаже уруглар бижидилгези эгелээн

 Тываның школаларында бирги классче уругларын бижидеринге ада-иелерден билдириишкиннерни хүлээп алырынга белеткел эгелээн. Хоойлужудулгада өскерилгелерни кииргени-биле кампания ийи чадага эрттерин ТР-ниң Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Тываның поликлиникаларында соңгаарладып болбас албан ажылының чурумун күштелдирген 18.01.2017 Тываның поликлиникаларында соңгаарладып болбас албан ажылының чурумун күштелдирген

 Тыва Республиканың девискээринде грипптен аарыыр чорук үш катап көвүдээни-биле, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы уругларга болгаш улуг кижилерге соңгаарладып болбас албынның ажылын ажыл хүннеринде 8.00 шктан 20.00 шака чедир узадыр дугайында шиитпирни хүлээп алган.

17.01.2017 Тываның Баштыңы үнелиг кадрларны деткиир материалдыг деткимче системазын тургузарын негээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол үнелиг кадрларны болгаш перспективтиг специалистерге материалдыг деткимче көргүзер системаны тургузары чугула апарган дээрзин чугаалаан.

Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан 16.01.2017 Федералдыг М-54 автооруктуң Тывада оруун чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан

 2017 чылдың январь 1-ден эгелеп М-54 федералдыг оруктуң угланыышкыны Тывада өскерилген. Ам Кызылдан ол орук республиканың барыын талазынче — Шагаан-Арыг — Чадаана — Хандагайты — Боршооже, Моол-биле кызыгаарже углаар. Федералдыг удуртулгаже дамчыткан оруктуң узун дурту 310 километр.

Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар 16.01.2017 Таңды кожуунда бир тараачын-фермер ажыл-агыйы тараа ажаар чаа комбайнныг апаар

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезин көргүзер дээш 2016 чылдың декабрьда көдээ ажыл-агый техниказы садары-биле 4627,0 муң рубльди шилчиткен.

Тываның аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен 13.01.2017 Тываның аңчылары малчыннарның бөрүден когаралын эвээжеткен

 Тывага чаа чылдың бүдүүзүнде болгаш дыштаныр хүннерде мал өстүрүп турар ажы-агыйларга айыыл чок болур кылдыр, бөрүлерниң санын хөлүн эрттир көвүдетпейн өйлеп таарыштырар хемчеглерни ап, аңчыларның күжү-биле бөрүлерге удур 130 чедир аглаашкынны организастаан.

Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2017 Тываның Баштыңының январь 13 — Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

 Хүндүлүг журналистер, полиграфистер — мергежили парлалга болгаш парлалга продукциязы-биле холбашкан бүгү ишчилер!  
 Профессионал байырлалыңар — Россияның Парлалга хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн 12.01.2017 Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хаасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.

Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан 12.01.2017 Тываның журналистер эвилелиниң беш кежигүнүнге «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» медальдарны тывыскан

 Россияның парлалга хүнүнде Кызыл хоорайның мэриязынга «Центр Азии» солуннуң кол редактору Надежда Антуфьеваны, «Ава» солуннуң редактору, хоочун журналист Лидия Иргитти, КТРК «Тываның» хоочуну Александра Монгушту, «Тувинская правда» солуннуң хоочуну фотокорреспондент Владимир Савиныхты, хоочун журналист, фотокорреспондент Виталий Шайфулинни, «Плюс-Информ» солуннуң журнализи Татьяна Рамазанованы «Кызыл хоорайның сайзыралынга киирген үлүг-хуузу дээш» деп медальдар-биле шаңнаан.

Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 11.01.2017 Шолбан Кара-оол Тываның омбудсмени Ольга Россова-биле кижиниң болгаш чаштарның эргелерин камгалаар адырда айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

 Бөгүн республиканың Баштыңы Тывада кижиниң эргелерин камгалаар адырда бүрүн эргелиг төлээ-биле ужурашкаш, ооң ажыл-чорудулгазында аңгы угланыышкын – чаштарның эргелерин камгалаарының дугайында чугаалашкан.

Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган 11.01.2017 Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган

«Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва декабрьда база арткан. Фондунуң эксперттериниң үнелели-биле алырга, республикада элээн болуушкуннар аңаа салдарны чедирген.

Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген 11.01.2017 Биче болгаш ортумак бизнести деткиир чарыгдалдарга кады акшаландырыышкының чиигелделиг деңнели-биле РФ-тиң 9 регионунуң санында Тыва кирген

Тыва 2017 чылда, биче болгаш ортумак бизнести деткииринге киирген бодунуң акша санындан 19 рубль чедир федералдыг субсидияны ап болур.

 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн 10.01.2017 «Енисейская» куш фабриказы планнатынган хемчегни ап эгелээн

 «Енисейская» куш фабриказында дагааларны мөөңү-биле соп эгелээни ол бүдүрүлге чериниң одалга системазынга болган үрелиишкиннер-биле кандыг-даа харылзаа чок дээрзин Чазак Даргазының агроүлетпүр комплекизин харыылап турар оралакчызы Байбек Монгуш дыңнаткан.

Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында 10.01.2017 Пенсия фондузу: январьда хары угда 5 000 рубль акшаны үлээр хуусааның дугайында

 Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбыры 5 муң рубль хемчээлдиг хары угда бээр төлевир акшаны 2017 чылдың январь 13-тен 28-ке чедир үлээрин шупту пенсия алыкчыларынга дыңнадып тур.

Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен 10.01.2017 Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен

 ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга чурттуң медицина талазы-биле дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчылчаан ужуражылга болган. Ужуражылгага ажылдаар күзелдиг 40 хире студент келген.

Тываның Баштыңы Кижиниң болгаш уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээге ЭУСШ-га школачы оолдуң чок болганының чылдагаанын сайгарарын дааскан 10.01.2017 Тываның Баштыңы Кижиниң болгаш уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээге ЭУСШ-га школачы оолдуң чок болганының чылдагаанын сайгарарын дааскан

 Тээли суурнуң 13 харлыг чурттакчызын спорт школадан эмнелге албан черинге эккелген соонда мөчээниниң дугайында дыңнадыг 2017 чылдың январь 9-та Бай-Тайга кожууннуң корум-чурум камгалаар органнарынче кирген. Ол болуушкунга хамаарыштыр истелге органнары РФ-тиң КХ-ниң 293 чүүлүнүң 2 кезээ-биле кеземче херээн оттурган.

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан 10.01.2017 Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан

 Декабрьның 31-тен январь 9-ка чедир арага продукциязын садарының чурумунуң 228 хажыдыышкынын база арага продукциязын сөөрткен 4 барымдааны илереткеш, РФ-тиң АЧдК-ниң 14.2 чүүлүнде көрдүнген административтиг чурум үрээшкиниң дугайында 214 база РФ-тиң АЧдК-ниң 14.16 чүүлүнүң 3 кезээ-биле 9 херекти оттуруп, 223 хамаатыга административтиг харыысалганы онааган.

2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар 09.01.2017 2017 чылда Тывага тыва уксаалыг аъттарны өстүрүп көвүдедир талазы-биле уксаажыдылга репродукторун ажыдар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва уксалыг аъттарны өстүрүп көвүдедири-биле уксаажыдылга репродукторун тургузар ажылдарны эгелээрин АҮК айтырыгларының талазы-биле оралакчызы Байбек Монгушка дааскан.

Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан 09.01.2017 Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Татарстан Республиканың найысылалынга кыска хуусаалыг ажылчын сургакчылаашкын-биле чораан. Казаньга республика чазааның даргазы Ильдар Халиков-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер 09.01.2017 Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Санкт-Петербург биле Казань хоорайның чурттакчылары бижээн. Россияның кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Халиловка хамаарыштыр Тывада онза кичээнгей дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин олар дыңнатканнар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

 Эргим, хүндүткелдиг чонум! 
База бир белен эвес чылды кады чурттап эрттивис. Шынап-ла, бо чыл чүгле бистиң улуг күрүневисте эвес, а бүгү делегейде белен эвес чыл болду. Саң-хөө, экономика, амыдырал-чуртталганың бүгү-ле талаларынга дыка улуг бергелер-биле холбашкан чылды үдеп, чаа чылды уткуп алырынга чедир эвээш үе артып кагды.

Тывада төлевилел удуртулгазының талазы-биле нормативтиг баазаны белеткээн 30.12.2016 Тывада төлевилел удуртулгазының талазы-биле нормативтиг баазаны белеткээн

Тываның Чазаанга республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртуп эрттирген Тыва Республиканың Күрүне чөвүлелиниң хуралынга Чазак Даргазының оралакчылары, яамылар болгаш ведомстволарның, тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчулары киришкен.

Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген 29.12.2016 Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген

 Шимчевес өнчү рыногундан бажыңны садып ап шыдаары-биле тыва башкылар Россияның дыка хөй регионнарында коллегаларын ашкан. Башкыларга чуртталга бажыңының ийиги рынокта чедингирин шинчилээн федералдыг рейтингиниң тургузукчулары ынчаар бадыткаан.

Тыва хөгжүлдениң девискээр зоназы эрге-байдалды алган 29.12.2016 Тыва хөгжүлдениң девискээр зоназы эрге-байдалды алган

 Бодунга хөгжүлдениң девискээр зоназын тургузарын чөпшээрээн РФ-тиң 20 регионунуң даңзызынче Тыва бо удаада кирген. Республикага хөгжүлдениң девискээр зоназы эрге-байдал экономикаже инвестицияларны хаара тударынга элээн таарымчалыг байдалдарны тургузуп база Россияның Инвестиция фондузундан акша-хөреңгиге идегеп болур арганы бээр.

2017 чылда Тывада эмчилер «Көдээ суурнуң эмчизи» программа-биле 15 млн. рубльди алыр 29.12.2016 2017 чылда Тывада эмчилер «Көдээ суурнуң эмчизи» программа-биле 15 млн. рубльди алыр

 Эрткен неделяда Россияның Чазаа ол программага дээш республикага тускайлаар акшаның хемчээлин бадылаан. Көдээ суурларның эмнелгелеринче ажылдаар кылдыр чөпшээрешкен эмчилерге чаңгыс удааны компенсация акшазы кылдыр федерадыг бюджеттен Тывага 9 млн. рубльди бээр.

Тываның Баштыңы Россияның экологтуг хөгжүлдезиниң дугайында Күрүне чөвүлелиниң темазын чугула деп демдеглээн 28.12.2016 Тываның Баштыңы Россияның экологтуг хөгжүлдезиниң дугайында Күрүне чөвүлелиниң темазын чугула деп демдеглээн

 Декабрь 27-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң удуртуп эрттиргени «Россия Федерациязында келир үениң салгалдарының сонуургалында экологтуг хөгжүлде» деп айтырыглыг Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен. Ол хурал Россияда чарлаттынган Экология чылынга стартты албан езузу-биле эгелээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол губернаторларның Национал рейтингизинде туружун быжыглаан 27.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол губернаторларның Национал рейтингизинде туружун быжыглаан

 Регион болгаш федералдыг эксперттерниң айтырыг-харыыларынга даянгаш, РФ-тиң регион удуртукчуларының ажыл-чорудулгазын үнелээн губернаторларның Национал рейтингизинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылдың түңнелдери-биле 59-ку черден 57-ги турушче көдүрүлген.

Тываның Баштыңы Москвада Күрүне чөвүлелиниң хуралында киржип турар 27.12.2016 Тываның Баштыңы Москвада Күрүне чөвүлелиниң хуралында киржип турар

Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кремльде президент Владимир Путинниң эрттиргени Россияның Күрүне чөвүлелиниң хуралында киржип турар.

Ту-154 айыыл-халавынга мөчээн Халиловтуң адын Тываның филармониязынга тыпсыр чадавас 27.12.2016 Ту-154 айыыл-халавынга мөчээн Халиловтуң адын Тываның филармониязынга тыпсыр чадавас

 Сочиге Ту-154 авиакатастрофага мөчээн Александров аттыг ансамбльдиң уран чүүл удуртукчузу Валерий Халиловтуң адын мөңгежидер саналды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларынга киирген.

Тываның Баштыңы спирт холумактыг хандылар садырынга немелде кызыгаарлаашкынны киирер 26.12.2016 Тываның Баштыңы спирт холумактыг хандылар садырынга немелде кызыгаарлаашкынны киирер

 Тывада 2014 чылда-ла садыг точкаларынга спирт холумактыг эм аймаан садырын хораан, ам шыңгыы хемчеглерни ам-даа немээрин Тываның Баштыңы саналдаан.

Тываның Баштыңы: Ту-154 самолеттуң аңдарылганы – улуг хай-халап 26.12.2016 Тываның Баштыңы: Ту-154 самолеттуң аңдарылганы – улуг хай-халап

Россияның Камгалал яамызының Кара далай девискээринге аңдарылган Ту-154 бортунга Александров аттыг ансамбльдиң хөгжүмчүлери-биле кады 92 кижи чораан деп, ТАСС дыңнаткан.

Тываның Баштыңының Елказында тергиин дээн 10 өөреникчиге планшеттерни белекке берген 26.12.2016 Тываның Баштыңының Елказында тергиин дээн 10 өөреникчиге планшеттерни белекке берген

 В. Көк-оол аттыг Национал театрга Тываның Баштыңының уругларга Чаа чыл елказын эрттирген. Аңаа республиканың бүгү кожууннарындан өөредилгеге, спортка, уран чогаадылгага шылгарааннар, хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң ажы-төлү, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, инвалид уруглар болгаш социал четкилерге Тыва Республиканың Баштыңының адынга чагаа бижээн уруглар киришкен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Россияны тамыже киир октаптарын Путин болдурбас» 25.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Россияны тамыже киир октаптарын Путин болдурбас»

 Россияның Президентизи Владимир Путин чурттуң иштики амыдыралының, делегейниң-даа айтырыгларын ылап сайгарып билир деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Тываның коммерцияга хамаарышпас организацияларын регион субсидиялары-биле деткээн 23.12.2016 Тываның коммерцияга хамаарышпас организацияларын регион субсидиялары-биле деткээн

 Тыва Республиканың Күш-ажыл яамызы наркотиктиг болгаш албаарадыр бүдүмелдерни эмненир сорулга-биле эвес ажыглап турар кижилерниң реабилитациязын болгаш ресоциализациязын чорудар төлевилелдерниң конкурузун түңнээш, коммерцияга хамаарышпас ийи организацияга Тываның бюджединден субсидияны бээрин шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген 22.12.2016 Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген

 Тывага 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг албанныгларын байырлап демдеглээн. Доктаамал турары-биле чоокта чаа республикада келген Төп шериг округунуң 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг кезээн В. Көк-оол аттыг Национал театрга байырлалдың концерти-биле демдеглээн.

Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн 22.12.2016 Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн

 Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан Кызыл хоорайда садыг точкаларын хынаары-биле рейдилерже үнген.

Александр Карелин: Тывада транспорт инфраструктуразын хөгжүдери республикага-даа, чуртка-даа ажыктыг 21.12.2016 Александр Карелин: Тывада транспорт инфраструктуразын хөгжүдери республикага-даа, чуртка-даа ажыктыг

 М-54 федералдыг орукту эде угландырарын болгаш демир-орук шугумунуң барыын болгаш соңгу талазын тударын федералдыг деңнелде деткээни – Тывага транспорт инфраструктуразын сайзарадырынга чугула херек.

РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган 21.12.2016 РФ-тиң Чазаа Тывага халас эм-таң хандырылгазынга саң-хөө дузазының хемчээлин улгаттырган

 Тывада чамдык бөлүктүң хамаатыларын эм-таң, эмнээшкин херекселдери база инвалид уругларга тускай эмнээр аъш-чем продуктулары-биле хандырар субвенцияның түңүн 119,2 млн. рубль чедирген улгаттырган.

Тывага уругларга Кванториум аттыг бирги технопаркты ажыдар 20.12.2016 Тывага уругларга Кванториум аттыг бирги технопаркты ажыдар

 2017 чылдың сентябрьга чедир Тываның найысылалы Кызылга школачыларга техниктиг чогаадылгаже хандыкшыырынга, ылаптыг эртемнерни өөрениринге база инженер ажыл-чорудулгазын шиңгээдиринге калбак арганы бээр уругларның бирги технопарыгы ажыттынар.

Каа-Хем кожууннуң школалары «Просвещение» ном үндүрер черден өөредилге номнарын алган 20.12.2016 Каа-Хем кожууннуң школалары «Просвещение» ном үндүрер черден өөредилге номнарын алган

 Декабрь 19-та Сарыг-Сеп, Суг-Бажы, Бүрен-Хем, Кундустуг, Бүрен-Аксы ниити билиг школаларында өөредилге номнары келген.

Бюджетти деңнештиреринге Тыва дотация кылдыр 88,6 млн. рубльди алыр 20.12.2016 Бюджетти деңнештиреринге Тыва дотация кылдыр 88,6 млн. рубльди алыр

 2017 чылда Тываның бюджет системазының турум чоруун тударынга дотация кылдыр 88 млн. 681,5 муң рубльди РФ-тиң Чазаа тускайлаан.

Тываның Баштыңы Чаа чыл байырлалдарында дежурство дээш харыысалгалыг кижилерни айыткан 19.12.2016 Тываның Баштыңы Чаа чыл байырлалдарында дежурство дээш харыысалгалыг кижилерни айыткан

 «Келир неделя – чаа чыл байырлалдарында амыдырал-хандырылга системаларының үзүктел чок ажылдаарынга белеткелдиң үези. Тодаргай организастыг хемчеглер херек»– деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннары-биле видео-конференция чурумунга эрткен аппарат хуралынга чугаалаан.

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тываның Баштыңының Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг секторну ажыдар дээн айтырыын деткээн 19.12.2016 РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тываның Баштыңының Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг секторну ажыдар дээн айтырыын деткээн

 «Сибирь федералдыг округтуң Чөвүлелинге регионнар хөгжүлдезиниң айтырыын чугаалашкан. Өзүлдениң шупту точкаларын, күштүг болгаш кошкак талаларын база – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда Новосибирскиге ажылының үезинде бижээн.

Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан 19.12.2016 Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның чанында Террорга удур комиссияның хуралында, регионнуң ведомстволарының, тус чер бот-башкарылгазының база корум-чурум камгалаар органнарның Чаа чылдың дыштаныр хонуктарының үезинде кады ажылының планын бадылаан.

Тываның Баштыңы улуг харлыг кожууннарда черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан 16.12.2016 Тываның Баштыңы улуг харлыг кожууннарда черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан

 Тываның ийи кожуунунда, Бай-Тайга биле Барыын-Хемчикте, 2017 чылдың часка чедир черлик дириг амытаннарны аңнаарын хораан. Республиканың Баштыңы ооң дугайында доктаалга декабрь 12-де атты салган. 

Тываның Баштыңының Айыткалы: хөй-ниитиниң үзел-бодалы 16.12.2016 Тываның Баштыңының Айыткалы: хөй-ниитиниң үзел-бодалы

 Декабрь 15-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында айыткаан. Аңаа киришкеннер Айыткалдың ужур-утказының дугайында боттарының үзел-бодалын үлешкен.

Тыва федералдыг бюджеттен орук хөгжүлдезинге немелде 6,5 млн. рубльди алыр 16.12.2016 Тыва федералдыг бюджеттен орук хөгжүлдезинге немелде 6,5 млн. рубльди алыр

 Орук инфраструктуразын хөгжүдеринге немелде акша-хөреңги кылдыр федералдыг бюджеттен трансфертке 6,5 млн. рубль түңнүг акшаны Тываже чоруткан.

Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында 16.12.2016 Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында

 Декабрь 16-да РФ-тиң Президентизиниң Сибирь Федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң чанында Чөвүлелдиң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир.

Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан 15.12.2016 Республиканың Баштыңы Тывада 2017 чылды - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан

 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң Айыткалында, 2017 чылда аныяктарның эгелээшкиннери Тываның эрге-чагыргазындан деткимчени алырын демдеглээн.

Тываның Баштыңы республикада чуртталга бажыңы тудуп алырынга чиигелделиг хамаатыларының санын көвүдедирин саналдаан 15.12.2016 Тываның Баштыңы республикада чуртталга бажыңы тудуп алырынга чиигелделиг хамаатыларының санын көвүдедирин саналдаан

 Тываның Баштыңы Айыткалында республиканың эрге-чагыргазынга хуу бажың тудуунга ыяш алыр эргелиг хамаатыларының бөлүүн 2017 чылдан эгелеп ам-даа калбартыр саналды киирген. Ылаңгыя чедери берге черлерниң чурттакчыларынга чиигелдени бээрин саналынга тодараткан.

Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген 15.12.2016 Тываның Баштыңы ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээриниң чаңгыс аай программазын тургузар даалганы берген

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың тудуг комплекизинге мергежилдиг кадрларны белеткээри регион эрге-чагыргазынга кол угланыышкын болур ужурлуг деп сорулганы салган. Тускай угланыышкынныг өөредилге черлериниң база башкарыкчы тудуг организацияларының баазазынга ниити тудуг кадрларын өөредип база эде белеткээр.

Тываның эрге-чагыргазының мурнады боттандырар угланыышкыны – аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрерин доозар 15.12.2016 Тываның эрге-чагыргазының мурнады боттандырар угланыышкыны – аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрерин доозар

Аварийлиг деп санаан чуртталга бажыңнарында Тываның 5 муң хире чурттакчыларын 2018 чылдың ортаан үезинге чедир чаа бажыңнарже көжүрер. Бо чоокку чылдарда ТР-ниң Чазааның кол угланыышкынының айтырыы ол деп, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол айыткан. 2017 чылдың эгезинде 1222 кижи чаа квартираларны алырын Тываның парламентизинге чыл санында бээр Айыткалында дыңнаткан.

ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА — ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ! 15.12.2016 ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА — ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ!

 Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында АЙЫТКАЛ

Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган 14.12.2016 Республиканың кол саң-хөө хоойлузун бирги номчулгада хүлээп алган

 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) бешки сессиязының чедиги ээлчеглиг хуралында депутаттар 2017 чылда база планныг дараазында ийи чылда республика бюджедин бирги номчулгазында хүлээп алган.

Тывада Кыдыкы Соңгу чүкке деңнештирген 7 суур немешкен 13.12.2016 Тывада Кыдыкы Соңгу чүкке деңнештирген 7 суур немешкен

 Тывада «соңгук чүк» бөлүүнге хамааржыр девискээрлерниң составы болгаш саны өскерилген. Россияның Чазаа Кыдыкы Соңгу чүкке болгаш чүък сөөртүлгези кызыгаарлаттынган хуусаалыг черлерге деңнештирген районнарның федералдыг даңзызында эдилгелерни бадылааны-биле, ол тайылбырлаттынар. Декабрь 6-да Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Медведь ук доктаалга атты салган.

Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин хажыдып турар ажыл берикчилери-биле демиселди күштелдирер 13.12.2016 Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларның күш-ажылчы эргелерин хажыдып турар ажыл берикчилери-биле демиселди күштелдирер

 Республиканың Күш-ажыл яамызы «чагаа хавында» шалың акшазы ап турарларга «изиг телефонну» ажыткан. 
 Ажыл берикчилери ажылдакчыларынга чажыт шалыңны берип тура, чүгле үндүрүг төлээринден ойлап эвес, а келир үеде ажылдакчыларының алыр төлептиг пенсиязын, база бо үеде алыр ужурлуг социал магадылалдарын болгаш чиигелделерин кызагдап турарын специалистер тайылбырлаан.

Декабрь 12-де Тываның шупту яамылары болгаш ведомстволары хамаатыларны хүлээп алыр 12.12.2016 Декабрь 12-де Тываның шупту яамылары болгаш ведомстволары хамаатыларны хүлээп алыр

 Бөгүн Тывада, эрге-чагырганың шупту федералдыг, регион органнарында база тус чер бот-башкарылга черлеринде, Хамаатыларны хүлээп алырының бүгү-российжи хүнү эртип турар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң РФ-тиң Конституция хүнү-биле байыр чедириишкини 12.12.2016 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң РФ-тиң Конституция хүнү-биле байыр чедириишкини

 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Чурттуң кол күрүне байырлалы — Россияның Конституция хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер. Бо дээрге бистиң чуртувустуң узун төөгүзүнде демократияны бистиң амыдыра-лывыстың үндезини, а эң кол чүүл — кижини, ооң эргелерин болгаш хосталгаларын эң улуг эртине, күрүнениң ажыл-амыдыралының утказы кылдыр чарлаан баштайгы конституция болур.

Тываның Баштыңы политиктиг туружунуң талазы-биле Сибирь губернаторларының аразында мурнуку черде 12.12.2016 Тываның Баштыңы политиктиг туружунуң талазы-биле Сибирь губернаторларының аразында мурнуку черде

 Бо чоокку чылдарда губернаторларның политиктиг туружунуң рейтингизинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылда бодунуң туружун улам быжыглаан. Рейтингиниң тургузукчузу - «Петербургская политика» фондунуң эсперттери беш санныг демдек салыышкынныг шинчилелде Шолбан Кара-оолга 4 кадарны салган.

Тываның Баштыңы Россияның Маадыры Сергей Шойгуга каң дег кадыкшылды күзээн 09.12.2016 Тываның Баштыңы Россияның Маадыры Сергей Шойгуга каң дег кадыкшылды күзээн

 Чылдың-на декабрь 9-та Россияда онзагай хүн – Ада-чурттуң Маадырларының хүнүн демдеглеп эрттирип турар. 2007 чылда РФ-тиң Күрүне Думазы «Ада-чурттуң Маадырларының хүнү» деп төөгүлүг хүннү тургускан.

Тывада республиканың инвестиция климадын экижидер төлевилел офизи ажылдап эгелээн 09.12.2016 Тывада республиканың инвестиция климадын экижидер төлевилел офизи ажылдап эгелээн

 Республиканың Чазаанда регионнуң инвестиция климадын экижидер ажыл-чорудулгалыг төлевилел офизи ажылдап эгелээн. Сайгарлыкчы чорук адырында шаптараазыннарны эвээжедир ажылдардан аңгыда, Стратегтиг инициативалар агентилелиниң тургусканы өске регионнарда инвестицияның эки арга-дуржулгаларын ажыглаар.

Студентилер болгаш волонтерлар орус-тыва сөстүктү электроннуг хевирже шилчидип эгелээн 09.12.2016 Студентилер болгаш волонтерлар орус-тыва сөстүктү электроннуг хевирже шилчидип эгелээн

 Кызылга Тыва дыл хүнүнге тураскааткан тыва дыл талазы-биле I республика шуулганының үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунга база ТР-ниң Баштыңының Администрациязының Информастыг политика департаментизинге интернет четкизинге орус-тыва болгаш тыва-орус сөстүктерниң (словарьларның) электроннуг хевирин тургузар ажылды дааскан.

Тывада «Шиви-2016» операция эгелээн 09.12.2016 Тывада «Шиви-2016» операция эгелээн

 Шивилерни кайы хамаанчок кезерин болдурбазы-биле, арга-арыг чоогунга таңныылдаар «Шиви» оперативтиг-профилактика операциязы бо чылдың декабрь1-де эгелээн.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ РОССИЯНЫҢ ӨӨРЕДИЛГЕ БОЛГАШ ЭРТЕМ САЙЫДЫ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА-БИЛЕ УЖУРАШКАН 08.12.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ РОССИЯНЫҢ ӨӨРЕДИЛГЕ БОЛГАШ ЭРТЕМ САЙЫДЫ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА-БИЛЕ УЖУРАШКАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызынга бистиң республикага уруглар садтарын тударының аңгы программазын тургузарының дугайында чугааны кылган.

ТЫВАДА СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ЧАА СОСТАВЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН 08.12.2016 ТЫВАДА СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ЧАА СОСТАВЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чаа составы бирги организастыг хуралын эрттирген. Ооң ажылынга РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының Аппарадындан төлээ Алексей Нестеров киришкен.

ТЫВАДА АРЖААННАРНЫҢ ЭМНЭЭР ШЫНАРЛАРЫН ЭРТЕМ-БИЛЕ БАДЫТКААН 07.12.2016 ТЫВАДА АРЖААННАРНЫҢ ЭМНЭЭР ШЫНАРЛАРЫН ЭРТЕМ-БИЛЕ БАДЫТКААН

 Тывада ат-сураглыг аржааннарның бирээзи Ажыг-Сугнуң эмнээр шынарын эртем-биле бадыткааны-биле холбаштыр, аңаа кадыкшылга черин тургузуп болур.
 Улан-Удэ хоорайның Ниити болгаш экспременталдыг биология институдунуң республиканың дилээ-биле чоруткан шинчилелдериниң түңнелдери ону бадыткаанын, Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

ТЫВАДА РОСКОСМОСТУҢ ТӨЛЭЭЛЕРИ АЖЫЛДАП ТУРАР 07.12.2016 ТЫВАДА РОСКОСМОСТУҢ ТӨЛЭЭЛЕРИ АЖЫЛДАП ТУРАР

 Роскосмостан база ракета-космос үлетпүрүнден бөлүк специалистер, декабрь 1-де аңдарылган "Прогресс МС-04" космиктиг аппараттың бузундуларын тып база чыыры-биле, Тывада чедип келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак Роскосмостуң төлээлери база республиканың эрге-чагырга органнарының удуртукчулары киришкен ажылчын хуралды эрттирген.

СПОРТ ЯАМЫЗЫ «ТЫВАНЫҢ ЭҢ-НЕ СПОРТЧУ СУУРУ» МӨӨРЕЙНИ ЧАРЛААН 07.12.2016 СПОРТ ЯАМЫЗЫ «ТЫВАНЫҢ ЭҢ-НЕ СПОРТЧУ СУУРУ» МӨӨРЕЙНИ ЧАРЛААН

 «Тываның эң-не спортчу сууру» мөөрей декабрьның 7-ден 22-ге чедир болур. Республиканың спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамы ооң түңнелдерин чылдың эртер «Спортчу элита – 2016» хемчегде үндүрерин дыңнаткан.

Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг четкилерни хөгжүдер талазы-биле Тыва тергиин «чээрбиниң» санында 07.12.2016 Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг четкилерни хөгжүдер талазы-биле Тыва тергиин «чээрбиниң» санында

 РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызының квартал санында рейтингизиниң түңнелдерин алырга, Тыва хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерни (МФЦ) хөгжүдер база күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаларже электроннуг арга-биле чурттакчы чоннуң кирерин калбарткан эки ажылдыг 20 регионнуң санынче кирген.

Кызылдың аэропортунда ужудуп-хондурар шөлдү эде чаартыр ажылдар уламчылавышаан 06.12.2016 Кызылдың аэропортунда ужудуп-хондурар шөлдү эде чаартыр ажылдар уламчылавышаан

 Ужудуп-хондурар шөлдүң асфальт-бетон шывыын шывар ажылдар агаарның сооп келгени-биле түр када соксаан-даа болза, келир чылдың тудуг ажылдарынга белеткелдер уламчылавышаан.

Тыва – социал-политиктиг турум байдалдың ноябрь рейтингизинде, Сибирьде мурнукуларның одуруунда 06.12.2016 Тыва – социал-политиктиг турум байдалдың ноябрь рейтингизинде, Сибирьде мурнукуларның одуруунда

 «Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва ам база арткан.

Тывада ажыл чок кижилерниң саны 2016 чылдың төнчүзүнге деңнээрге 3,4 муң кижиге эвээжээн 06.12.2016 Тывада ажыл чок кижилерниң саны 2016 чылдың төнчүзүнге деңнээрге 3,4 муң кижиге эвээжээн

 Ажыл чок кижилерниң албан езузу-биле 2016 чылдың декабрь 1-де санын Тываның Күш-ажыл яамызы бүрүткээн. 2015 чылдың ол үезинде 21,7 муң кижи турган болза, амгы үеде оларның саны 18,3 муң дээрзин яамы дыңнаткан.

Тываның улуг бизнези бичезинге дузалажыр 06.12.2016 Тываның улуг бизнези бичезинге дузалажыр

 Тываның улуг дээн үлетпүр бүдүрүлгелериниң бирээзи «ТарданГолд» алдын тывыш компаниязы бодунуң ажылын чорудуп турар чери – Каа-Хем кожууннуң аныяк малчыннарын шефке алган.

Тывада дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларын хынаарга, айыылдыг бүдүмелдер чок болган 05.12.2016 Тывада дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларын хынаарга, айыылдыг бүдүмелдер чок болган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң ажылдакчыларын эрткен субботада, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг суурнуң чоогунда даг эдээнге тывылган «Прогресс МС-04» космиктиг корабльдиң бирги бузундузун хынаары-биле чоруткан. Агаарны, харны, довуракты болгаш сугну алгаш хынааш, кижилерге болгаш бойдуска хоралыг бүдүмелдерниң барын тодарадыр даалганы берген.

Тываның Баштыңы: Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы улуг хардан когараан малчыннарга дузалаар 03.12.2016 Тываның Баштыңы: Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы улуг хардан когараан малчыннарга дузалаар

 Россия Федерациязының көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле декабрь 2-де Москвага ужурашкан. Республикада мал ажыл-агыйының хөгжүлдези, анаа болгаш хоолулуг мал чеми-биле хандырылга, ук адырда күрүне деткимчези-биле холбашкан айтырыгларны, биче хемчээлдиг ажыл-агыйларны база көдээ территорияларны деткииринче онза кичээнгейни угландырарын ийи тала чугаалашкан.

Тываның Баштыңы: Президент чурттуң угланыышкынын тодаргай айыткан 02.12.2016 Тываның Баштыңы: Президент чурттуң угланыышкынын тодаргай айыткан

 2016 чылдың декабрь 1-де, Улуг Кремль Ордузунуң Георгиев залынга, Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путин РФ-тиң Федералдыг Чыыжынга Айыткалын номчаан. Чыылганнарның аразынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база олурушкан.

Баш бурунгаар дыңнадыглар-биле алырга, Тываның территориязында дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларындан когарааннар чок 02.12.2016 Баш бурунгаар дыңнадыглар-биле алырга, Тываның территориязында дүшкен космиктиг корабльдиң бузундуларындан когарааннар чок

 Декабрь 1-де, тус чернии-биле 23.30 шакта, Россияның ОБЯ-ның Тыва Республика талазы-биле Кол эргелелиниң кризистиг байдалдарда башкарылга төвүнче, штаттан дашкаар байдал ужун, Тыва Республиканың чедери берге, улус чок, даглыг территориязының кырынга, 190 хире км бедикке, чүък сөөртүр «Прогресс МС-04» транспорт корабли читкен дугайында дыңнадыг келген.

Тываның Чазааның чаа составында удуртукчу албан-дужаалдарда томуйлаашкыннар адакталган 01.12.2016 Тываның Чазааның чаа составында удуртукчу албан-дужаалдарда томуйлаашкыннар адакталган

 Тываның Чазааның персоналдыг составын тургузары колдуунда доозулган. Бо неделяда республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол сайыттар кабинединиң чаа тургузуун бадылааш, удуртукчу албан-дужаалдарга кадрларны томуйлаан.

Шериг хоорайжыгажында 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының чаа өөредилгези эгелээн 01.12.2016 Шериг хоорайжыгажында 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының чаа өөредилгези эгелээн

  Иркутск облазының Нижнеудинск хоорайдан шериг бригадазы Кызылда ноябрь 27-де шупту чедип келгенин, «Тува 24» телеканал дыңнаткан.

Дээди Хуралдың депутаттары Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы албан-дужаалдарже кандитаттарны деткээн 30.11.2016 Дээди Хуралдың депутаттары Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы албан-дужаалдарже кандитаттарны деткээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөй-ниити-биле сүмелешкен соонда, Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы албан-дужаалдарже кандидатураларны Дээди Хуралдың ээлчеглиг сессиязында таныштырган.

Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россияның» хөй-ниити хүлээп алыышкын черинге айтырыгларлыг хамаатылар-биле ужурашкан 30.11.2016 Тываның Баштыңы «Чаңгыс демниг Россияның» хөй-ниити хүлээп алыышкын черинге айтырыгларлыг хамаатылар-биле ужурашкан

 «Чаңгыс демниг Россия» партияның даргазы Д.А. Медведевтиң регионда хөй-ниити хүлээп алыр черинге Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол хамаатыларны боду хүлээп, республиканың чурттакчыларын дүвүредип чоруур айтырыгларынга харыылаан.

Тываның социал төлевилелдеринге «Межегейхөмүр» киржир 29.11.2016 Тываның социал төлевилелдеринге «Межегейхөмүр» киржир

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың социал төлевилелдеринге элээн идепкейлиг киржир дугайында саналын Евразхолдингиниң «Межегейхөмүр» компаниязы хүлээп алган.

Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: Бүрүн эргелиг төлээ Сергей Меняйлонуң деткиишкининде Тыва «100 көдээ клубтар» программаже кирген 29.11.2016 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: Бүрүн эргелиг төлээ Сергей Меняйлонуң деткиишкининде Тыва «100 көдээ клубтар» программаже кирген

 Россияның культура яамызының «100 көдээ клубтар» федералдыг программаже Тываның киргенин аппарат хуралында Шолбан Кара-оолга ооң оралакчызы Александр Брокерт илеткээн. 2017 чылда бистиң республикага ол программаның күүселдези-биле көдээ черлерде 10 Культура бажыңнарынга капиталдыг септелгени чорудуп, тудар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СГК-НИҢ ДИРЕКТОРУ-БИЛЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН 29.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СГК-НИҢ ДИРЕКТОРУ-БИЛЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Кызылга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң бүдүрүлге компаниязының чиңгине директору Михаил Кузнецов-биле ужурашкан. Ук ужуражылгага Кызылдың ЧЭТ-тиң директору Андрей Троцан база киришкен.

КЫЗЫЛДА ТЫВА ДЫЛ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ШҮЛҮКТЕР МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН 28.11.2016 КЫЗЫЛДА ТЫВА ДЫЛ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН ШҮЛҮКТЕР МӨӨРЕЙИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИН ҮНДҮРГЕН

 Тываның Баштыңының саналдааны-биле эгелээн Тыва дыл хүнүнге тураскааткан тыва дылда шүлүктерниң уран номчулга мөөрейиниң тиилекчилерин Тыва культура төвүнге шаңнаан.

БАЙ-ТАЙГАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНГА ГУМАНИТАРЛЫГ АЧЫ-ДУЗАНЫҢ БАШТАЙГЫ КЕЗЭЭН ЧОРУТКАН 28.11.2016 БАЙ-ТАЙГАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНГА ГУМАНИТАРЛЫГ АЧЫ-ДУЗАНЫҢ БАШТАЙГЫ КЕЗЭЭН ЧОРУТКАН

 Тываның Күш-ажыл яамызы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчы чонунга ачы-дуза чедирериниң хүлээп алыышкын пунктуларын Кызыл хоорайда организастаан. Республика девискээринге ноябрьның эге хонуктарында чагган улуг харның уржуундан когараан Бай-Тайга кожууннуң чурттакчы чонунга гуманитарлыг ачы-дузаның баштайгы кезээн бо чылдың ноябрь 26-да чоруткан.

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА ТЭЭЛИ-КЫЗЫЛ-ДАГ АВТООРУУНДА ЧАА КӨВҮРҮГНҮ ТУТКАН 28.11.2016 БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА ТЭЭЛИ-КЫЗЫЛ-ДАГ АВТООРУУНДА ЧАА КӨВҮРҮГНҮ ТУТКАН

 Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы езугаар Тээли-Кызыл-Даг оруунда Хемчик хемни кежир тудуп эгелээн көвүрүгнүң тудуг-эптээшкин ажылдары хуусаа бетинде доозулган.

55-КИ АҢГЫ МОТО-АДЫГЖЫ ШЕРИГ БРИГАДАЗЫНЫҢ ШЕРИГ ТЕХНИКАЗЫ ДОКТААМАЛ ТУРАР ЧЕРИ – КЫЗЫЛДА КЭЭП ЭГЕЛЭЭН 25.11.2016 55-КИ АҢГЫ МОТО-АДЫГЖЫ ШЕРИГ БРИГАДАЗЫНЫҢ ШЕРИГ ТЕХНИКАЗЫ ДОКТААМАЛ ТУРАР ЧЕРИ – КЫЗЫЛДА КЭЭП ЭГЕЛЭЭН

 Төп шериг округунуң даг-адыгжы бригадазының кезээниң «Тигр» куяк автомобильдери база куяк транспортерлери армейжи авиацияның вертолеттарының үделгези-биле Сибирьни таварты Кызылда шериг хоорайжыгажында чедип келген.

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА ХӨЙ КВАРТИРАЛЫГ ЧАА БАЖЫҢНЫ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН 25.11.2016 ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА ХӨЙ КВАРТИРАЛЫГ ЧАА БАЖЫҢНЫ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН

 Кызыл хоорайның "Спутник" микрорайонунда ам база бир - 120 квартиралыг чуртталга бажыңын ажыглалче киирген. Ооң адрези: Убса-Нур кудумчузу, 6 дугаарлыг бажың.

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ТЫВАГА АЖЫЛ-АЛБАНЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИНИҢ ДУГАЙЫНДА: РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ ТУРА-СОРУУН БОЛГАШ АЖЫЛДАП ШЫДААР ТУДУГЖУЛАРНЫ КӨРДҮМ 25.11.2016 СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ТЫВАГА АЖЫЛ-АЛБАНЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИНИҢ ДУГАЙЫНДА: РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ ТУРА-СОРУУН БОЛГАШ АЖЫЛДАП ШЫДААР ТУДУГЖУЛАРНЫ КӨРДҮМ

 Четвергте, Тывага ажыл-албан аайы-биле ЧКА-ны эде чаартырынга деткимче фондузу - Күрүне корпорациязының хайгааракчы чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин биле ЧКА фондузунуң чиңгине директору – күркорпорацияның баштаар чериниң даргазы Константин Цицин кээп чораан.

ТЫВАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ КЕЖИГҮННЕРИ, КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ БАЗА ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ БЮДЖЕТ ЧОРУДУУН САЙГАРГАН 24.11.2016 ТЫВАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ КЕЖИГҮННЕРИ, КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ БАЗА ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ БЮДЖЕТ ЧОРУДУУН САЙГАРГАН

 Дээди Хуралга эрткен ажылчын хуралга Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырының секретары Каң-оол Даваа,

Ыраккы Кунгуртугда дизельдиг чаа электростанцияны ажылдаткан 24.11.2016 Ыраккы Кунгуртугда дизельдиг чаа электростанцияны ажылдаткан

 Ыраккы Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда бирээзи-ле 200 кВт күчүлүг дизельдиг ийи электростанцияны ажылдаткан.

Тывада 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының бирги эшалону чедип келген 24.11.2016 Тывада 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының бирги эшалону чедип келген

 55-ки мото-адыгжы (даг бригадазының) 142 кижиден бирги эшалону Тываның найысылалында чедип келген. Тываның Баштыңы оларны «бирги хараачыгайлар» деп адаан. Чаа шериг хоорайжыгажының планы езугаар ужуражылга онза езулалда эрткен. Республиканың баштыңы, чазак кежигүннери, депутаттар солдаттарга байырны чедирген.

Лариса Шойгуну «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан 23.11.2016 Лариса Шойгуну «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан

 Россияның Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгуга «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның кежигүннериниң мурнунга тывыскан.

Тыва Республиканың Инвестиция порталының интерфейзи чаартынган 23.11.2016 Тыва Республиканың Инвестиция порталының интерфейзи чаартынган

Тыва Республиканың Инвестиция порталының чаа хевири эрги турганынга бодаарга, элээн делгемчээн.

85 российжи регионнуң аразынга элээр чорук рейтингизинде Тыва 35-ки черни ээлээн 23.11.2016 85 российжи регионнуң аразынга элээр чорук рейтингизинде Тыва 35-ки черни ээлээн

 «Элээр Россия» федералдыг төлевилел база РФ-тиң Хөй-ниити палатазының Эксперт-аналитика төвү кады шинчилелдерни чорудуп, «2016 чылда Россия Федерациязының субъектилериниң элээр чоруунуң национал рейтингизин» тургускан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНГА РЕГИОН БЮДЖЕДИН КАМГАЛААРЫН ЧАГААН 23.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНГА РЕГИОН БЮДЖЕДИН КАМГАЛААРЫН ЧАГААН

 Тыва Республикадан Күрүне Думазының депутаттары Лариса Шойгу биле Мерген Ооржак, регионга ажылдаар неделязында, соңгукчулары, яамылар удуртукчулары база Дээди Хуралда коллегалары-биле ужуражыр.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАРА-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫН ААЛДАР ЧООГУНГА ШТАБТЫ ТУРГУЗАРЫН АЙЫТКАН 23.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАРА-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫН ААЛДАР ЧООГУНГА ШТАБТЫ ТУРГУЗАРЫН АЙЫТКАН

 Ноябрь эгезинде регионга канчаар-даа аажок улуг хар чагганының уржуктарын чайладыр талазы-биле ажылды контрольдап турар, АҮК айтырыгларының талазы-биле бодунуң оралакчызы Байбек Монгуш база Бай-Тайга малчыннарын эргий кезээн ХК база ОБ агентилелиниң удуртукчузу Аяс Сарыглар-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол вторникте ужурашкан.

КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАДЫ ЛАРИСА ШОЙГУНУҢ СТИПЕНДИЯЛАРЫН ТЫВА СТУДЕНТИЛЕРГЕ ТЫВЫСКАН 22.11.2016 КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЫҢ ДЕПУТАДЫ ЛАРИСА ШОЙГУНУҢ СТИПЕНДИЯЛАРЫН ТЫВА СТУДЕНТИЛЕРГЕ ТЫВЫСКАН

 Юридиктиг, төөгү, экономика факультеттериниң база педагогика колледжизиниң алды студентизи бо чылын спипендияның алыкчылары болган.

КЫЗЫЛДА УРУГЛАРНЫҢ НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН 22.11.2016 КЫЗЫЛДА УРУГЛАРНЫҢ НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

 Республиканың уруглар эмнелгезинде – уруглар соматиказында чыдып эмнедир неврология салбыры ажыттынган.

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: Сорулга – «Тывага бүдүрген» садыг демдээ тергиин шынарга чүс хуу болгаш доктаамал магадылалды бээрин чедип алыр 22.11.2016 ШОЛБАН КАРА-ООЛ: Сорулга – «Тывага бүдүрген» садыг демдээ тергиин шынарга чүс хуу болгаш доктаамал магадылалды бээрин чедип алыр

 «Туран» сыын ажыл-агыйының продукциязы «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң делгелге-ярмарказынга келгеннерниң сонуургалын болдурган.

 «ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ. ТҮҢНЕЛДЕР-2016» РЕСПУБЛИКА ДЕЛГЕЛГЕ-ЯРМАРКАЗЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ 21.11.2016 «ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ. ТҮҢНЕЛДЕР-2016» РЕСПУБЛИКА ДЕЛГЕЛГЕ-ЯРМАРКАЗЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

 Тыва Республиканың Экономика яамызы Сайгарлыкчы чоруктуң бүгү-делегей неделязында, Кызыл хоорайда «Субедей» УСК-га бо чылдың ноябрь 18-19 хүннеринде, «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге. Түңнелдер - 2016» губернатор төлевилелдериниң киржикчилериниң бешки республика делгелге-ярмарказын организастап эрттирген. Ооң ажылынга республиканың 19 муниципалдыг тургузугларындан 160 субъект киришкен.

ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНДА БЕШ БОЛГАШ ООН ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ 48 ӨГ-БҮЛЕ СОЦИАЛ ХӨМҮРНҮ АЛГАН 21.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНДА БЕШ БОЛГАШ ООН ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ 48 ӨГ-БҮЛЕ СОЦИАЛ ХӨМҮРНҮ АЛГАН

 Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суур. Салчакмаа Самбуу биле Марианна Монгуш – кожалар. Бо чылын олар Тываның Баштыңының «Социал хөмүр» деп төлевилелиниң киржикчилери болганы-биле халас хөмүрнү бо хонуктарда деңге алганнар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МООЛДУҢ ҮШ КЫЗЫГААР АЙМААНЫҢ ГУБЕРНАТОРЛАРЫ-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА ДУГАЙЫНДА ДУГУРЖУЛГАДА АТТЫ САЛГАН 18.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ МООЛДУҢ ҮШ КЫЗЫГААР АЙМААНЫҢ ГУБЕРНАТОРЛАРЫ-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА ДУГАЙЫНДА ДУГУРЖУЛГАДА АТТЫ САЛГАН

 Моолдуң үш аймааның: Убсанур аймактың губернатору Д. Батсайхан, Захван аймактың губернатору Д. Батсайхан база Копту аймактың губернатору Д. Галсандондог Тывада албан езузу-биле келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдан коллегалары-биле садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада атты салган.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ КОЛ УГЛАНЫЫШКЫННАРЫН ОБЯ-НЫҢ СИБИРЬНИҢ РЕГИОН ТӨВҮНҮҢ НАЧАЛЬНИГИ-БИЛЕ ЧУГААЛАШКАН 18.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ КОЛ УГЛАНЫЫШКЫННАРЫН ОБЯ-НЫҢ СИБИРЬНИҢ РЕГИОН ТӨВҮНҮҢ НАЧАЛЬНИГИ-БИЛЕ ЧУГААЛАШКАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң начальниги Сергей Диденко-биле четвергте ужурашкан. Ийи тала Тываның девискээринде онза байдалдар сагындырар системаның ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннарын чугаалашкан.

ТЫВАНЫҢ ЭРГЕ-ЧАГЫРГАЗЫ ЭРГИЖИРЭЭН ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢНАРЫНДАН ХАМААТЫЛАРНЫ ӨСКЭЭР КӨЖҮРЕР ПРОГРАММАНЫ БОТТАНДЫРАРЫНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧКА-НЫ ЭДЕ ЧААРТЫРЫНГА ДЕТКИМЧЕ ФОНДУЗУ-БИЛЕ ТОДАРАТКАН 18.11.2016 ТЫВАНЫҢ ЭРГЕ-ЧАГЫРГАЗЫ ЭРГИЖИРЭЭН ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢНАРЫНДАН ХАМААТЫЛАРНЫ ӨСКЭЭР КӨЖҮРЕР ПРОГРАММАНЫ БОТТАНДЫРАРЫНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧКА-НЫ ЭДЕ ЧААРТЫРЫНГА ДЕТКИМЧЕ ФОНДУЗУ-БИЛЕ ТОДАРАТКАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база ЧКА-ны эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директорунуң оралакчызы Олег Руринниң киржилгези-биле «Тыва Республиканың девискээринде эргижирээн чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программаның боттанылганың дугайында» айтырыгны сайгаргарып чугаалашкан калбак хурал эрткен.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ПОЛИЦИЯ УЧАСТОГУНУҢ ТУЛГАН ДЭЭН ТӨЛЭЭЗИНГЕ АЪТТЫ БЭЭР 17.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ПОЛИЦИЯ УЧАСТОГУНУҢ ТУЛГАН ДЭЭН ТӨЛЭЭЗИНГЕ АЪТТЫ БЭЭР

 Бөгүн ноябрь 17-де - полицияның участок төлээзиниң профессионал байырлалының хүнүнде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шагдаалар-биле ужурашкан. Мындыг ужуражылгалар үезинде полицейжилерниң амгы ажыл-херээн, кем-херек үүлгедиишкини-биле димиселде чидиг айтырыгларны болгаш чедиишкиннерни сайгарып чугаалажыры чаңчылчаан.

ПРЕЗИДЕНТИНИҢ КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНИҢ БААЗАЗЫНДА КЫС УРУГЛАРГА ПАНСИОН ТУДУУ АДАКТАЛГАН 17.11.2016 ПРЕЗИДЕНТИНИҢ КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНИҢ БААЗАЗЫНДА КЫС УРУГЛАРГА ПАНСИОН ТУДУУ АДАКТАЛГАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы Тимур Иванов база Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы Зарудницкий олар-биле Россияның Камгалал яамызының тудуг объектилерин хынаан.

НОЯБРЬ ТӨНЧҮЗҮНДЕ КЫЗЫЛДА ШЕРИГ ХООРАЙЖЫГАЖЫН АЖЫГЛАЛГА ДУЖААРЫ ПЛАННАТТЫНГАН 16.11.2016 НОЯБРЬ ТӨНЧҮЗҮНДЕ КЫЗЫЛДА ШЕРИГ ХООРАЙЖЫГАЖЫН АЖЫГЛАЛГА ДУЖААРЫ ПЛАННАТТЫНГАН

 Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң камагалал сайыдының оралакчызы Тимур Иванов база Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы Владимир Зарудницкий олар-биле Россияның Камгалал яамызының тудуг объектилерин хынаан.

БУСКАН БАЖЫҢНАР ТУРГАН ЧЕР УЧАСТОКТАРЫН ҮЛЭЭРИН ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ХОРААН 16.11.2016 БУСКАН БАЖЫҢНАР ТУРГАН ЧЕР УЧАСТОКТАРЫН ҮЛЭЭРИН ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ХОРААН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорай мэриязын, хоорай тудуунга хамаарыштыр кошкак политиказы дээш, шүгүмчүлээн.

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНЧЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ КҮШ-АЖЫЛ ЯАМЫЗЫНЫҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ҮНҮҮШКҮНҮ 16.11.2016 БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНЧЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ КҮШ-АЖЫЛ ЯАМЫЗЫНЫҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ҮНҮҮШКҮНҮ

 Тыва Республиканың Бай-Тайга кожуунда чагган улуг харның уржуктарын чайладыры-биле республиканың Күш-ажыл яамызының 15 ажылдакчылары бо чылдың ноябрьның 10-дан 12-ге чедир ук кожуунга шеф дузазын көргүзүп чораан.

ЧАЗАКТЫҢ БОЛГАШ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛЫНГА КЕЛИР ЧЫЛДЫҢ БЮДЖЕТ ПОЛИТИКАЗЫН САЙГАРЫП ЧУГААЛАШКАН 15.11.2016 ЧАЗАКТЫҢ БОЛГАШ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛЫНГА КЕЛИР ЧЫЛДЫҢ БЮДЖЕТ ПОЛИТИКАЗЫН САЙГАРЫП ЧУГААЛАШКАН

 Понедельникте Тыва Республиканың Чазааның база Дээди Хуралдың Чөвүлелдериниң каттышкан хуралы болуп эрткен. Аңаа «2017 чылда база планныг 2018 биле 2019 чылдарда Тыва Республиканың республика бюджединиң дугайында» ТР-ниң хоойлузунуң төлевилелин хевирлээриниң кол аргаларын сайгарып чугаалашкан.

ЯАМЫЛАР БОЛГАШ ВЕДОМСТВОЛАРНЫҢ КУРЛАВЫРЛАРЫН ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН КОЖУУННАРЫНДА ЧАГГАН ХАРНЫҢ УРЖУКТАРЫН ЧАЙЛАДЫР АЖЫЛДАРЖЕ ХААРА ТУТКАН 15.11.2016 ЯАМЫЛАР БОЛГАШ ВЕДОМСТВОЛАРНЫҢ КУРЛАВЫРЛАРЫН ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН КОЖУУННАРЫНДА ЧАГГАН ХАРНЫҢ УРЖУКТАРЫН ЧАЙЛАДЫР АЖЫЛДАРЖЕ ХААРА ТУТКАН

 Ыраккы малчын турлагларже ачы-буян дузазын, аъш-чем аймаан чедирер ажылдар Тыва Республиканың девискээринде уламчылап турар.

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА НИИТИ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ТУДУУН КАТАП ЭГЕЛЭЭН 15.11.2016 ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА НИИТИ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ТУДУУН КАТАП ЭГЕЛЭЭН

 Кызылда ниити аарыглар эмнелгезиниң тудуу 20 чыл бурунгаар, 1996 чылда эгелээнин сагындыраал. Ындыг болзажок акша-төгериктиң чедишпээни-биле тудугну ара соксадып, тургускан. 2013 чылда республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол доостунмаан ол тудугну РФ-тиң Чазааның бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде планынче киирерин чедип алган.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: МОСКВАГА АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН 14.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: МОСКВАГА АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, пятницада, республика МИЧ-териниң удуртукчулары-биле ужурашкаш, Москвага сургакчылаашкынының түңнелдериниң дугайында дыңнаткан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ УЛУГ ХАРГА АЛЫСКАН КАРА-ХӨЛ СУУРЖЕ НЕМЕЛДЕ ТУСКАЙ ТЕХНИКАНЫ ЧОРУТКАН 14.11.2016 ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ УЛУГ ХАРГА АЛЫСКАН КАРА-ХӨЛ СУУРЖЕ НЕМЕЛДЕ ТУСКАЙ ТЕХНИКАНЫ ЧОРУТКАН

«Москвадан келген дарый, кожууннар-биле видео-харылзааже үндүм. Кылын харның дүшкени нарын байдалды тургусса-даа, ону ажып эртип болур. Баштайгы хүннерден-не эгелээн ажыл - чер-черлерде күштерни болгаш дериг-херекселдерни мөөңнээри эң кол.

ТЫВАДА МАЛЧЫННАРГА ДЭЭШ АЪШ-ЧЕМ БОЛГАШ ЧЫЛЫГ ИДИК-ХЕП АЙМАА ХҮЛЭЭП АЛЫР ПУНКТУЛАРНЫ АЖЫТКАН 14.11.2016 ТЫВАДА МАЛЧЫННАРГА ДЭЭШ АЪШ-ЧЕМ БОЛГАШ ЧЫЛЫГ ИДИК-ХЕП АЙМАА ХҮЛЭЭП АЛЫР ПУНКТУЛАРНЫ АЖЫТКАН

Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик кожууннарда улуг хар чагганының уржуундан амыдыралдың берге байдалында таварышкан малчыннарга дуза кадар дээш, аъш-чем продуктулары болгаш чылыг идик-хеп аймаа хүлээп алыр пунктуларны Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажыткан.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА КОЖУУННАР АРАЗЫНДА ОНЗА БАЙДАЛДЫҢ ЧУРУМУН ЧАРЛААН 13.11.2016 ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА КОЖУУННАР АРАЗЫНДА ОНЗА БАЙДАЛДЫҢ ЧУРУМУН ЧАРЛААН

 2016 чылдың ноябрь 11-де Тыва Республиканың Чазаанда Онза байдалдарны баш бурунгаар сагындырар болгаш чайладыр база өрт-халаптың айыыл чок чоруун хандырар талазы-биле комиссияның ээлчег чок хурал

Тывада Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурда күрүне деткимчезиниң ачызында хуу эгелээшкин-биле ногаа ажыл-агыйы катап тургустунган 05.08.2016 Тывада Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурда күрүне деткимчезиниң ачызында хуу эгелээшкин-биле ногаа ажыл-агыйы катап тургустунган

 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң фермерлери-биле ужурашкан. Кара-Хаактың ногаа ажыл-агыйы совет үеде республикага диңмиреп-ле турган. Ам ол ады-сураа алгаан ажыл-агыйны көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери - Александр Желтухин биле Геннадий Ким холда алган.

Шолбан Кара-оол соңгулда комиссиязынче документилерин дужааган 03.08.2016 Шолбан Кара-оол соңгулда комиссиязынче документилерин дужааган

 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Шолбан Кара-оол, 2016 чылдың сентябрь 18-те, регион Баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларынга киржир дээш, чогуур документилерин республиканың Соңгулда комиссиязынче август 2-де дужааган.

Тываның Баштыңы чырык хандырылгазы доктаамал өжүп-ле турар Тожу кожуунга чурттаарын Одаар чүүл яамызының удуртукчуларынга сүмелээн 02.08.2016 Тываның Баштыңы чырык хандырылгазы доктаамал өжүп-ле турар Тожу кожуунга чурттаарын Одаар чүүл яамызының удуртукчуларынга сүмелээн

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, кожууннар удуртукчулары-биле эрттирген селектор хуралында, харылзааже Тожу биле Тере-Хөл кожууннарның удуртукчуларын кыйгырткан

Тываның Баштыңы регионга уруглар пособиезин төлээриниң чаңгыс аай үезин тургузарын негээн 02.08.2016 Тываның Баштыңы регионга уруглар пособиезин төлээриниң чаңгыс аай үезин тургузарын негээн

Регионнуң удуртукчузу шак ындыг даалганы Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелге берген. 
«Сөөлгү үеде уруглар акшазын кандыг-даа чылдагаан чокка саададып төлеп турар апарган.

Кызыл-Арыг суурнуң чурттакчызы Светлана Шаравии: Сүттү дужаагаш, орулганы киирип алыр апарган-дыр 29.07.2016 Кызыл-Арыг суурнуң чурттакчызы Светлана Шаравии: Сүттү дужаагаш, орулганы киирип алыр апарган-дыр

 Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткээн күрүне программазында «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле, сүт болбаазырадыр модульдуг цехти Юбилян биле Чойгана Лойгулар 2013 чылда-ла садып алганнар.

Тывада Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаажыдылга ажыл-агыйы мал чеминиң белеткелинче кирген, садар дүктү белеткеп эгелээн 28.07.2016 Тывада Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаажыдылга ажыл-агыйы мал чеминиң белеткелинче кирген, садар дүктү белеткеп эгелээн

 Тываның бир улуг көдээ ажыл-агыйында бо чай элээн чымыштыг. «Бай-Хөл» көдээ ажыл-агый кооперативи одар солуп, хоюн кыргып, дүк чыырындан аңгыда, ажыл-агый-биле чарган керээ езугаар, «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге бээр хойлар шилилгезин база чорудуп турар. Бо хонуктарда Каа-Хем кожуундан, Эрзинниң Эрзин, Качык, Бай-Даг, Нарын, Сылдыс, Мөрен суурларындан 7 аныяк малчынга 200 баш дөтпе хойларны дамчыткан.

Мазуревский: «Россияда, Тывада ышкаш, аңгы-аңгы культуралар кады хөгжээн регионну тывары берге» 28.07.2016 Мазуревский: «Россияда, Тывада ышкаш, аңгы-аңгы культуралар кады хөгжээн регионну тывары берге»

 Национал херектер талазы-биле федералдыг агентилелдиң (ФАДН) баштыңы Игорь Бариновтуң социологтуг шинчилелдерге даянгаш, Тываның орус дылдыг чурттакчыларын камгалаары чугула деп демдеглээнинге хамаарыштыр, 2008-2009 чылдарда Тывага юстиция херектериниң сайыды чораан, амгы үеде «Чаңгыс демниг Россияның» ТСК-ның бирги оралакчызы Константин Мазуревский бодалын илереткен:

«Тываның амданныг картазы» төлевилелче он муниципалитет боттарының аъш-чемин сүмелээн 27.07.2016 «Тываның амданныг картазы» төлевилелче он муниципалитет боттарының аъш-чемин сүмелээн

 Тыва хүндүлээчел чоруктуң чылында Тываның Культура яамызының Туризм департаментизи биле «Тува-24» телеканал «Тываның амданныг картазы» төлевилелдиң теле-хевирин тырттырып турар.

Тывага Наадым-2016 байырлалы август 14-те болур 27.07.2016 Тывага Наадым-2016 байырлалы август 14-те болур

 Тываның Чазаа 2016 чылда чоннуң Наадым байырлалын август 14-те эртирер хүннү тургускан. Ооң дугайында шиитпирни бөгүн, июль 27-де хүлээп алган.

Тываның суурларында, совет үеде ышкаш, машина-трактор станцияларын катап тургузуп эгелээн 27.07.2016 Тываның суурларында, совет үеде ышкаш, машина-трактор станцияларын катап тургузуп эгелээн

 Тываның кожууннарында, совет үеде турган ышкаш, машина-трактор станцияларын катап тургузуп эгелээн. Бай-Тайга кожуун малчыннарынга, араттарынга база муниципалдыг өске-даа ажыл-агыйларынга улуг дузаны көргүзер ындыг станцияны тургускан.

Тываның Чазаанга ээлчеглиг одалга сезонунга белеткел айтырыгларын чугаалашкан 27.07.2016 Тываның Чазаанга ээлчеглиг одалга сезонунга белеткел айтырыгларын чугаалашкан

 Тыва Республиканың Баштыңының бирги оралакчызы Владимир Фалеевтиң даргалаашкыны-биле, республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының база социал адырның объектилерин үезинде шынарлыг белеткээриниң талазы-биле айтырыгларны чугаалашкан.

Күрүне Думазының депутадының мандады дээш Тывада юрист, албан хаакчы, пенсионерлер, ажыл чок, сенатор, спортчу база чолаачы демисежир 27.07.2016 Күрүне Думазының депутадының мандады дээш Тывада юрист, албан хаакчы, пенсионерлер, ажыл чок, сенатор, спортчу база чолаачы демисежир

 Күрүне Думазының депутадынче кандидаттар кылдыр Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 округ талазы-биле 8 кижи июль 26-га чедир билдириишкинни киирген.